Betűrendes versjegyzék (K-Z)


K

KAPISZTRÁN
KARÁCSONYI ÉJSZAKÁN
KARLSBADI VERSIKE
KATALIN
KÁROLYI SÁMUEL SÍRKÖVÉRE
KEDVES BARÁTOM...
KEMPELEN RÍZA SÍRKÖVÉRE
KENYERES JÁNOS FIÁNAK HALÁLAKOR
KERTBEN
KEVEHÁZA 1853
KÉT ÉLES KARD
KIES ŐSZ
KITÖR AZ!
KÍN
KLASSZIKUSOK KÖRMÖNFONT FORDÍTÁSA
KNÓCZ JÓZSEF ÉS LÁSZLÓ SÍRVERSE
KOLDUS-ÉNEK
KORTÁRSAM R. A. HALÁLÁN
KOZMOPOLITA KÖLTÉSZET
KÖSZÖNTŐ-DAL
KÖSZÖNTŐ VERS
KUPAI KOVÁCS MIHÁLY SÍRJÁRA
KÜLÖNBSÉG

L

LÁTOGATÓ-JEGY
LEÁNYOMHOZ
LETÉSZEM A LANTOT
LEVÉL JÓKAIHOZ
LÉVAY JÓZSEFNEK
LISZNYAI KÁLMÁNNAK
LOSONCI GYULA NEVÉBEN
LOSONCZI ISTVÁN
LÓRA...!

M

MAGAMRÓL
MAGÁNYBAN
MAGYAR MISI
MÁRIA! BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁTVA
MÁTYÁS ANYJA
MEDDŐ ÓRÁN
MELYIK A BŰNÖS?
MELYIK TALÁL?
MÉG EGY
MÉG EZ EGYSZER...
MI VAGYOK ÉN?
MINDVÉGIG
MINT EGY ALÉLT VÁNDOR...
MIT CSINÁLUNK?
MONDACSOK I.
MONDACSOK II.
MURÁNY OSTROMA

N

NATURAM FURCÂ EX PELLAS...
NEM KELL DÉR...
NEMZETŐR-DAL
NÉMA BÚ
NÉPDAL
NÉPDALOK
NÉPDALOK A KORNAK
NÉPNEVELÉS
NÉVNAPI GONDOLATOK
NÉVNAPI KÖSZÖNTŐ
NÉVNAPRA
NINCS MÁR SZÉNA...
NÖVÜNK EGYÜTT
NŐMHÖZ

NY

NYALKA HUSZÁR

O

OH! NE NÉZZ RÁM...
OHAJTANÉK ÉN...
OTIUM

Ó

ÓDA EGY VENDÉGHAJHOZ

Ö

ÖLDÖKLŐ ANGYAL
ÖREG PINCÉR
ÖRÖKKÉ!
ÖTVENHÁROM ÉV

Ő

ŐSSZEL
ŐSZ FELÉ
ŐSZ VÉGÉN
ŐSZIKÉK

P

PALÓCZY HALÁLAKOR
PARÓDIÁK KERTBENYRE
PÁRVIADAL
PÁZMÁN LOVAG
PERÉNYI
PIROSKA BETEGSÉGÉBEN
PLEVNA
POÉTA ÉS POLITIKUS
POÉTAI RECEPT
POHÁRKÖSZÖNTŐ
PRÓFÉTA-LOMB

R

RANGOS KOLDUS
RÁCHEL
RÁCHEL SIRALMA
RÁKÓCZINÉ
RÁSÜT AZ ESTHAJNAL...
REG ÉS EST
REGGELI ÉNEK
REMÉNYEM
REMÉNYINEK
RENDÜLETLENÜL
RÉGI ADOMA
RÉGI JÓ IDŐBŐL
RÉGI MAGYAR ÉNEKEK
ROZGONYINÉ
RÓZSA SÁNDOR
RÓZSA ÉS IBOLYA
RÓZSA ÉS IBOLYA II.

S

SEJTELEM (Ifjúkori munkát öregen ne végezz,)
SEJTELEM (Életem hatvanhatodik évébe')
SEMMI TERMÉSZET
SIR-VERS
SIRVERSEK A SZALONTAI TEMETŐBŐL
SÍRVERS
SÍRVERS BARANOVSZKY MIKLÓS HAMVAIRA
SOK NAGY EMBER...
STANZÁK "MÁTYÁS DALÜNNEPE"

SZ

SZÁSZ KÁROLYNAK
SZEGÉNY MISKA SÍRKÖVÉRE
SZEMERE MIKLÓSNAK
SZENT LÁSZLÓ
SZENT LÁSZLÓ FÜVE
SZENT PÁL LEVELE
SZENVEDEK ÉN...
SZÉCHENYI EMLÉKEZETE
SZÉCHENYI TISZAI OSZLOPÁRA
SZÉP ŐSZ
SZIBINYÁNI JANK
SZILÁGYI ISTVÁN NEVENAPJÁRA
SZILVESZTER-ÉJEN
SZONDI
SZONDI KÉT APRÓDJA
SZŐKE PANNI
SZÜLŐFÖLDEMHEZ
SZÜLŐHELYEM

T

TAMBURÁS ÖREG ÚR
TANÁRI JUBILEUMRA
TANULSÁG
TÁJKÉP
TEMETŐBEN
TENGERI - HÁNTÁS
TESTVÉRI ÜNNEP
TETEMRE HÍVÁS
TÉLBEN
TÉLI VERS
TINÓDI REDIVIVUS
TISZA LAJOS LEÁNYÁNAK TEMETÉSÉRE
TOLDI
TOLDI ESTÉJE
TOLDI II. RÉSZÉHEZ
TOLDI SZERELME
TOLDY SÍRJÁRA
TOLDYHOZ
TOMPA MIHÁLYHOZ
TOMPA SÍRKÖVÉRE
TOMPÁHOZ
TÖREDÉK EGY NÉPIES VÍG EPOSZBÓL
TÖRÖK BÁLINT
TÖRÖK PÁLNAK

U

"URAM-BÁTYÁM"

Ú

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS

V

V. LÁSZLÓ
VAKSÁGBAN
VAN-E OLYAN...
VARGA MIHÁLY
VÁGTAT A LÓ...
VÁGY (Nem itt, nem itt van az én világom;)
VÁGY (Vágytam, Juliskám, lakni hozzád,)
VÁLASZ PETŐFINEK
VÁLSÁG IDEJÉN
VÁNDOR CIPÓ
VÁSÁRBAN
VERSES BÍRÁLATOK, SZÉLJEGYZETEK
VERSES REJTVÉNY
VÉGPONT
VISSZATEKINTÉS
VOJTINA ARS POÉTIKÁJA
VOJTINA LEVELEI ÖCCSÉHEZ
VÖRÖS RÉBÉK

W

WEISS BARÁTOM...
WOHL JANKA EMLÉKKÖNYVÉBE

Z

ZÁCH KLÁRA
ZÖLD VERS A LIGETBEN