{917.} VÁLSÁGOS ESZTENDŐK


FEJEZETEK

1918

január 8. Wilson elnök a kongresszushoz intézett üzenetében megfogalmazza a békére vonatkozó 14 pontos programját.

március 3. Aláírják a breszt-litovszki békét a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország között.

március 21. Megnyitja kapuit az újjáépített Várszínház.

április 10. Az Újpesti Népszínház megnyitása.

április 4-21. A Wiener Kammerspiele a Budapesti Színház vendége.

május 1. Zádor Dezső az Operaház főrendezője.

május 2. A Modern Színpad felveszi a Belvárosi Színház nevet.

május 18. Bródy István vezetésével megnyílik az újonnan épített Margitszigeti Színház.

június 1. Megalakul az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság.

október 17. Tisza Isván gr. a képviselőházban elismeri, hogy a központi hatalmak elvesztették a háborút.

október 23-ról 24-re virradó éjjel megalakul a budapesti Károlyi-palotában a Magyar Nemzeti Tanács.

október 30-ról 31-re virradó éjjel a felfegyverzett munkás- és katonatömegek megszállják Budapest stratégiailag lényeges pontjait; győz az őszirózsás forradalom.

október 31. József főherceg homo regius kinevezi Károlyi Mihály grófot miniszterelnökké. – Tisza István gr. volt miniszterelnököt ismeretlen katonák budapesti lakásán agyonlövik.

november 1. A Bánk bán ingyenelőadása a Nemzeti Színházban.

november 2. A Budapesti Munkástanács megalakulása.

november 4. Életbe lép a fegyverszüneti megállapodás, mely elrendeli az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének visszavonását az 1914-es határokra.

Megalakul a Katonatanács és a Katonaszínészek Tanácsa.

november 7. Megnyílik a Modern Kabaré.

november 8. A cseh csapatok Nagyszombat–Trencsén térségében átlépik a határt.

november 9. A szerb hadsereg bevonul Újvidékre.

november 16. Kihirdetik a Magyar Nemzeti Tanács határozatát: Magyarország független és önálló népköztársaság.

november 20. Bánffy Miklós grófot felmentik az állami színházak intendánsi munkaköréből. – Megalakul az Országos Vidéki Színésztanács és a Budapesti Színigazgatók Szövetsége.

november 24. Megnyitja kapuit az Andrássy út 69. szám alatti épületben az Andrássy úti Színház.

{918.} december 1. Gyulafehérváron nagygyűlés mondja ki Erdélynek Romániával való egyesülését.

december 2. A román hadsereg bevonul Marosvásárhelyre (4-én Besztercére, 7-én Brassóba).

december 17. Megnyílik a Medgyaszay Színház.

december 24. A román hadsereg bevonul Kolozsvárra.

december 25. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság csapatai megszállják a Muraközt.

december 30. A balkáni francia hadsereg csapatai bevonulnak Szegedre, és a Bánátban kordont vonnak a román és a jugoszláv hadsereg közé.

Bemutatók:

január 18. Shakespeare: Ahogy tetszik (N. Sz.)

január 25. Bíró Lajos: Hotel Imperiál (M. Sz.)

február 1. Lehár Ferenc: Pacsirta (Király Sz.)

április 5. Szomory Dezső: II. József (N. Sz)

május 24. Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára (Opera)

május 30. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (M. Sz.)

szeptember 27. Marjay Ödön: A Rákóczi-harang (N. Sz.)

1919

január 1. A csehszlovák hadsereg bevonul Pozsonyba. – A magyar kormány szénhiány miatt bezáratja a színházakat.

január 11. A Nemzeti Tanács Károlyi Mihály grófot köztársasági elnöki minőségben ideiglenes államfői hatáskörrel ruházza fel.

március 8. Madách Színház néven fiatal együttes kezd játszani a Zeneakadémia nagytermében.

március 21. A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesül. A Budapesti Munkástanács határozatot hoz a hatalom átvételére. Kikiáltják a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Megalakul a forradalmi kormányzótanács Garbai Sándor elnöklete alatt. A közoktatásügyi népbiztos Kunfi Zsigmond, helyettese Lukács György. A Forradalmi Kormányzótanács bejelenti a színházak államosítását. További rendelkezésig a színházigazgatók a helyükön maradnak.

március 22. A pápai kőszínház felveszi a Marx Színház nevet.

március–június: Alkalmi színtársulatok alakulnak: Csepeli Gyári Színház, Martinovics Színház, Bebel Színház, Engels Színház.

május 12–augusztus 3. Előadásokat tart a Kollektív Színtársulat.

április 2. „Színházi direktórium” alakul Győrött.

április Megalakul a Színészek Országos Szövetsége. – Magyarországi Színigazgatók Szövetsége alakul.

április 23. A román hadsereg bevonul Debrecenbe.

április 27. A Szegeden állomásozó francia csapatok megszállják Makót és Nagylakot.

{919.} május 1. Magyar társulatok megszállt városokban játszanak: Szeged, Nagyvárad, Kassa, Nagyenyed, Pécs, Debrecen, Ungvár, Kolozsvár, Szatmár, Békéscsaba, Pozsony, Sátoraljaújhely, Temesvár, Marosvásárhely, Arad.

május 5. Aradon Károlyi Gyula gr. miniszterelnökségével ellenforradalmi kormány alakul.

május 14. A román hatalom államosítja a kolozsvári Hunyadi téri színházat.

június 3. A kecskeméti színház „szocializált üzem”.

június 25–28. Rendeletben felfüggesztik a színházak működését.

augusztus 1. Lemond a Forradalmi Kormányzótanács. – Hivatalba lép a Peidl-féle szakszervezeti kormány.

augusztus 2. Közzéteszik az 1/1919. számú kormányrendeletet (az ország hivatalos neve: Magyar Népköztársaság).

augusztus 4. A román csapatok bevonulnak Budapestre. Megszállják a főváros stratégiai fontosságú pontjait, épületeit és hivatalait.

augusztus 9. Horthy Miklós altengernagy Szegeden saját vezetése alatt hadsereg-fővezérletet („fővezérség”) alakít.

augusztus 15. Horthy Miklós „fővezér” hivatali esküt tesz József főherceg kormányzónak. – Megalakul Friedrich István kormánya.

szeptember 6. Pesten megnyílik a Revü Színház.

szeptember 10. Az antanthatalmak megkötik a békét Ausztriával; ebben Ausztria megkapja Nyugat-Magyarországot.

szeptember 30. Az utolsó magyar előadás (Shakespeare: Hamlet) Kolozsvárott a Hunyadi téri színházban.

november 16. Horthy Miklós a „nemzeti hadsereg” élén bevonul Budapestre.

november 14–16. A román csapatok kivonulnak Budapestről és a Duna–Tisza közéről.

december 11–13. A Népszava beszámol az orgoványi (Pest vármegye) fehérterrorista különítemények kecskeméti és izsáki vérengzéséről; haladéktalan fellépést követel a kormánytól Héjjas Iván különítménye ellen.

Az év folyamán kiadják Hevesi Sándor Az igazi Shakespeare és egyéb kérdések című könyvét.

Bemutatók:

január 10. Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága (N. Sz.)

február 21. Hevesi Sándor: Császár és komédiás (N. Sz.)

március 7. Huszka Jenő: Lili bárónő (Városi Sz.)

március 8. Karinthy Frigyes: Holnap reggel (Madách Sz.)

április 5. Barta Lajos: Forradalom (Vígsz.; ezt a művet május 1-jén a főváros minden jelentősebb színházában bemutatják)

április 19. Richard Strauss: Ariadne Naxos szigetén (Opera)

május 1. Bródy Sándor: Orgonavirágzás (N. Sz., M. Sz., Vígsz.)

május 16. Pogány József: Napóleon (N. Sz.)

május 19. Barta Lajos: A sötét ház (Vígsz.)

{920.} május 21. Maeterlinck: Szent Antal csodája (Belvárosi Sz.)

május 31. Mikes Lajos: Nem lesz bankett (N. Sz.)

június 15. Andrejev: Az ember élete (M. Sz.)

október 3. Kálmán Imre: Farsang tündére (Király Sz.)

november 14. Mikszáth Kálmán – Hevesi Sándor: Régi jó világ (N. Sz.)

december 5. Herczeg Ferenc: A fekete lovas (N. Sz.)

1920

január 25–26. Nemzetgyűlési választások.

február 16. Összeül az első nemzetgyűlés.

február Országos Színművészeti Tanács alakul.

február 24–30. A román hadsereg kivonul a Tiszántúlról.

február 25. Az Unió Rt. átveszi a Belvárosi Színházat.

március 1. A nemzetgyűlés Horthy Miklóst kormányzóvá választja.

március 12. Colosseum Színház nyílik a Városligetben. – Simonyi-Semadam Sándor kormánya leteszi a hivatali esküt. Vallás- és közoktatásügyi miniszter Haller István.

június 4. Aláírják a Magyarországgal kötött békeszerződést a versailles-i Kis-Trianon palotában.

július 19. Megalakul Teleki Pál gr. kormánya.

szeptember 1. Kerner István az Operaház igazgatója. – A nemzetgyűlés elfogadja az 1920:XXV. törvénycikket a numerus claususról.

október 12. Ben Blumenthal, a New York-i United Play Corporation vezetője megveszi a Vígszínházat a Faludi családtól. Igazgatónak Jób Dánielt és Roboz Imrét nevezi ki.

október 16. A Madách Színház együttese Új Színház néven a Budapesti Színház épületében játszik.

december 11. Az Unió Rt. átveszi a Revü Színházat.

december 11. A Radius–Sacha filmgyár a volt Télikertben megnyitja a Renaissance Színházat

Bemutatók:

február 20. Buttykay Ákos: Az ezüst sirály (Városi. Sz.)

március 26. Szigligeti Ede: Vándorszínészek (N. Sz.)

május 8. Csehov: Ványa bácsi (Vígsz.)

szeptember 18. Jones: Az utahi lány (Király Sz.)

november 5. Pekár Gyula: Danton (N. Sz.)

december 14. Shakespeare: A vihar (N. Sz.)

december 20. Molnár Ferenc: A hattyú (Vígsz.)