{921.} FORRÁSOK ÉS FELDOLGOZÁSOK


FEJEZETEK

Az idézeteket a mai helyesírás szerint – a nyilvánvaló nyomdahibákat javítva, a névalakokat egységesítve – közöljük. Néhány esetben a szövegek stílusértékének megőrzése indokolta a régies alakok használatát. A nevek írásában a Magyar színházművészeti lexikon (Főszerkesztő Székely György. Bp., 1994.) címszófelvételi gyakorlatát követtük. A szerzők tartalmi kiemelései mellett egységesen kurziváltuk a darabcímeket (az idézetekben is), valamint a könyv- és tanulmánycímeket; a folyóiratok és hírlapok címét azonban nem emeltük ki.

A szövegben szereplő drámacímek helyesírásának kérdésében sok helyen – különösen a magyar művek esetében – az eredeti alakot követtük (például Strike, Taifun). A címek egységesítésének érdekében az ismert, korszerű műsorkatalógusok (például A Nemzeti Színház 150 éve. Szerkesztette Kerényi Ferenc. Bp., 1987. és az Operaház 100 éve. Szerkesztette Staud Géza. Bp., 1984.) adatai mellett a Világirodalmi lexikon. I–XIX. (Főszerkesztő Király István és Szerdahelyi István. Bp., 1970–1996) és az Új magyar irodalmi lexikon. I–III. (Főszerkesztő Péter László. 2. javított és bővített kiadás. Bp., 2000) szócikkeit is figyelembe vettük.

A bibliográfia összeállításakor arra törekedtünk, hogy a kötet szerkezetét kövessük. Az egyes színházakról vagy azonos témáról szóló irodalmat azonban – az áttekinthetőség érdekében – nem osztottuk fel korszakokra.