konyhai sütőkemence

a lakóhelyiségtől elkülönítve, de az épületen belül elhelyezett sütőalkalmatosság. Akkor használták, ha kis tűzterű szobai tüzelőberendezést alkalmaztak. A konyhában vagy a konyhai funkciókat részben ellátó előtérben, pitvarban, ill. kéményaljában vagy ereszben építették fel. Néha előfordult, hogy az udvari homlokzat tornácán kapott helyet. A konyhai sütőkemencék két csoportra oszthatók: 1. a lakóház tradicionális, szerves része; 2. az újabb kori átalakulás során a konyhákba, konyhai funkciókat is ellátó előterekbe beépítettek. – A → középmagyar háztípus kialakulása óta, a késő középkortól kezdve feltételezhető a konyhai, pitvarbeli, kéményaljabeli sütőkemence. Ugyanis a szemeskályha belvilága kicsiny volt, alkalmi ételfőzésre, sütésre még szolgálhatott, de kenyeret sütni már nem lehetett benne. A 16. sz.-i ásatások olyan boltozatos, kerek, elliptikus alapterületű konyhai sütőkemencéket tártak fel, amelyeket a konyhahelyiség hátsó falába vágva a szabadba kinyúlva építettek. Az ilyen jellegű konyhai sütőkemencékre a közelmúltból az ország több körzetéből van adat. A Kisalföldön, a Duna-kanyarban s a Szentendrei-szigettől Tolnáig, Bácskáig, Csongrádig, az alföldi, keleti területeken még fellelhetők utolsó példányai. Miskolc alföldi előterében, pl. Ónodon az archaikus, de a középmagyar háztípus jegyeit viselő épületekben szintén előfordul, valószínűleg primer jelenségként. A 19. sz. végén, a 20. sz. elején egyes szűk körzetekben az → északi háztípus területén kőművesmesterek másodlagosan építettek ilyen megoldású konyhai sütőkemencéket. A kisalföldi és alföldi 15. és 20. sz.-i konyhai sütőkemencék között szerkezeti, formai különbség nincsen. A változás annyi, hogy a kályhákkal, szabad tűzhelyekkel együtt a konyhai sütőkemencék alá fokozatosan mind magasabb padkákat falaztak. A kiugró, falon kívülre épített konyhai sütőkemencéket egyébként általában téglából, vályogból boltozták, boltozatukat kívülről gondosan tapasztották, meszelték. A tető kiszélesítésével, ágasokra támasztott eresztvényekkel védték is. Másutt a konyha belvilágában kapott helyet a sütőkemence; a D-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon és a → nyugati háztípus területén, a Kisalföld peremtájain ez volt az általános. A kezdetlegesebb kivitel esetén a konyha földjén vagy alacsonyabb, magasabb padkán épült a sütőkemence, de téglából, vályogból, nyerstéglából, vagy úgy, hogy favázra vert sárboltozatát nem burkolták körül. Az ilyen kemencék csonka gúla, csonka kúp, félgömb alakúak voltak. Ez különösen a Dunántúl Ny-i, D-i övezeteire volt jellemző. Polgárosultabb körülmények esetében a konyhai sütőkemence boltozatát körülfalazták, a boltozat és a kerítő közötti részt hőszigetelés céljából földdel, homokkal feltöltötték. A feltöltést letapasztották, mintegy asztalként tűzhelyek elhelyezésére használták. Helyenként U alakú edénytartó padkát építettek be, másutt csak tűzgödör készült, s vas háromlábon vagy párhuzamosan állított téglákon állt ez a főző-, sütőkészség. A 19. sz. végétől nemritkán az ilyen asztalszerűvé kiépített konyhai sütőkemencékbe vaslemezes takaréktűzhelyeket építettek. Ez a típus Sopron, Veszprém, Komárom m.-ben Buda környékéig elterjedt. Feltehetőleg már a 18. sz.-ban elterjedőben volt. A közelmúltig sok helyütt megőrződött a szabad kéményes házakban, mivel tésztasütéshez felhasználták s tetején nyáron főztek, sütöttek. Nem melegítette fel a konyhát. Utolsó példányaik napjainkban még fellelhetők. Az északi háztípus területén a hagyományos építőkultúra átalakulásával, annak felbomlásával második fázisban jelentek meg a konyhai sütőkemencék. Ott, ahol az alföldi eredetű boglyakemencés fűtést is feladták, de a bolti kenyérellátást vagy péküzemi kenyérsütést még nem szervezték meg, a konyhában építettek sütőkemencét. Ezek a Dunántúlon előforduló, asztalszerűen kiképzett konyhai sütőkemencékhez állanak közel, azonban oldalaik csak ritkán függőlegesek, inkább enyhén csonka gúlaszerűek. Nyílt tűzhelyeket alig telepítettek rájuk, hiszen elterjedésük a vaslemezes takaréktűzhelyek alkalmazásával bontakozott ki. Hasonló fejlődés figyelhető meg a Ny-i terület K-i, erdélyi vidékein is, ahol a → keleti háztípus lakószobáiból a kandalló mellől kitelepítik a kemencéket. Az eredetileg csak előtér funkciójú ereszbe, pitvarba építik a kemencét. Kezdetlegesebb esetekben a kemence boltozata itt is hőszigetelő burkolat nélküli. Gömbölyű kemencéket is építenek (ilyen az ún. füleskemence, amelyen a kemence boltozatára dekoratív fület tapasztanak.) A polgárosulással a K-i házvidéken is általánossá vált e körülfalazott tömbszerű, hasáb vagy csonka gúla alakú kemence. Erdélyi, partiumi jellegzetes fejlemény volt, hogy amikor a polgárosulás nyomán a szobákból a kandallókat is lebontották, a hagyományos ételkészítési eljárások fenntartása érdekében a → konyhai sütőkemencéket is kiegészítették kisebb méretű → kandallóval. A konyhai sütőkemencék használatát ma már Mo. minden táján feladták, ha péküzemben süttethettek kenyeret vagy megszervezték a bolti kenyér eladását. Viszont ahol a kenyérellátás ilyen módon nem volt biztosítható, az 1960-as évekig is kénytelenek voltak még a hagyományos építőkultúra minden elemének felszámolása ellenére konyhai sütőkemencéket építeni. Így sokféle racionalizált konyhai sütőkemence típust alakítottak ki. Ezeken az országszerte általános sár, deszka, fémlemez tévőket sarokpántos fém- vagy deszkaajtókkal váltották fel. Igyekeztek a szabad kéményes füstelvezetés ellenére is a konyhai sütőkemencéket legalább sípkéményekkel felszerelni, hogy a füst útját, terjedését lehetőség szerint szabályozzák. Gyakran a takaréktűzhellyel egybeépített, füstölővel kiegészített kemence teljesen zárt füstjárattal épült, a füstöt sípkéménybe vagy lepadlásolt szabad kéménybe vezették. Különösen a Kisalföld DNy-i és a Dunántúl közötti sávban építettek sok racionálisan átalakított, füsttelenített konyhát ezzel a megoldással. – Irod. Bátky Zsigmond: Építkezés (A magyarság néprajza, I., Bp., 1941–43); Filep Antal: A kisalföldi lakóház helye népi építkezésünk rendszerében (Ethn., 1970); Tóth János: Az Őrség népi építészete (Bp., 1971); ifj. Kós Károly: Népélet és néphagyomány (Bukarest, 1972); ifj. Kós Károly–Szentimrei Judit–Nagy Jenő: Kászoni székely népművészet (Bukarest, 1972).

Konyhai sütőkemence felfüggesztett bográccsal (Hari, v. Alsó-Fehér m.)

Konyhai sütőkemence felfüggesztett bográccsal (Hari, v. Alsó-Fehér m.)

Asztalszerű konyhai kenyérsütő kemence két takaréktűzhellyel (Zamárdi, Somogy m.)

Asztalszerű konyhai kenyérsütő kemence két takaréktűzhellyel (Zamárdi, Somogy m.)

Konyhai sütőkemence (Körösjánosfalva, v. Bihar m.)

Konyhai sütőkemence (Körösjánosfalva, v. Bihar m.)

Konyhai zárt füstelvezetésű sütőkemence tűzhellyel (Csorna, Győr-Sopron m.)

Konyhai zárt füstelvezetésű sütőkemence tűzhellyel (Csorna, Győr-Sopron m.)