BIBLIOTHECA ANTIQUISSIMA (1586-1635)
A Budapesti Egyetemi Könyvtár ősállományának rekonstrukciója

1.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 149. Epistolae cum enarrationibus, in folio membrana alba, Parisijs 1557. Idem, cum asserculis, Venetijs 1487."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Epistolae Familiares, cum Commentario folio [18. századi kézírással:] Venetijs 1487. sine compactura 1690."

Ms J 10/11. (Bécs S.J. Pazmaneum - 1681.)

"Eiusdem Epistolarum Familiarum libri 16. Parisijs 1557. Folio Membrana Alba"

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 1. szám

Kolligátum 1.:

CICERO, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares (Ed. Lucius Joannes Scoppa, Franciscus Robortellus). Parisiis, Apud Audoënum paruum, 1557. 2° - [44] 803 [15] pp. - Adams C-1960.

Jelenleg tékában. Eredetileg fehér hártyakötésben, feltételezhetően a Pazmaneumban kötötték újra, még 1646 előtt. A kötéstáblájáról kódextöredékeket fejtettek le: "Codex cum apparatu accursii florentini". A töredékek, amelyek egy itáliai római jogi kódexből származnak, a 13. század második felében készültek és 14. századi margináliák találhatók rajtuk. A három részből álló kódexlapot az ív megerősítésére használták fel. A kötet elején tartalmi kiemelések, megjegyzések, aláhúzások. Az 5. levélen 1586-ból Cicero életére vonatkozó számítások találhatók. A könyv 1586-1589. közötti beszerzés. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a két Cicero-kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi kötetek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. Ismeretem szerint a köteteket 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, de 1646-ban már a bécsi Pazmaneumban katalogizálták. A Némethi-féle bejegyzés talán azért hiányozhat, mert ekkor még a két Cicero-kötet kolligátum volt. Sajnos nem tudni az okát, hogy miért szedték széjjel, s miért került Bécsbe a későbbi kiadás. Mindenesetre elgondolkoztató, hogy ritkaságára és értékére már 1646-ban felhívták a figyelmet. A J 1-es katalógus szerint is összekötve volt a két könyv még 1632-ben. ezután 1681-ben egy újabb katalógus készítettek Bécsben. Innen került Budára, majd Pestre a jezsuita rend feloszlatása után 1773-ban. A 19. századi raktári jelzete mutatja, hogy a két Cicero-kötetet már ekkor együtt őrizték, egy könyvszekrényben, egymás mellett a polcon. Bibliográfia: U.Fr.l.m. 80. - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Pazmanianj Cat(alogo) Ins(criptus) sub L. C [18. századi kézzel:] N. 20. Anno 1646." [Pazmaneum, 1646]

Hártyakötésen belül

2. "Collegii Pazmaniani Inscriptus Cathalogo Librorum Collegii Pazmaniani pro usu Alumnorum Archi-Dioecesis Strigoniensis. De praestantia et raritate hujus Editionis consentiunt omnes Eruditi" [Pazmaneum, 1646]

Raktári jelzet:

1. C. 149. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. C. 20. [Pazmaneum, 1646.]

3. LIV. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 2r 35. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

Kolligátum 2.:

CICERO, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares. Comm. Hubertinus clericus. Venetiis, 1487, Andreas de Paltaszichis. 2° - 208 ff. - GW 6841 - CIH 995.

Kollacionálása a8-p8 q10 A8-I8 <kK6> = 208 ff. - levélszámozása 1-208 ff. Hiányzik az a1, a2, a8, kK6 levél. Az a2 és az a8 levél az Inc. 471. utolsó két leveleként található meg! Gépi és kézi számozással tévedés, a b1 levéltől. Nem vették észre, hogy az a8-as levél is hiányzik. Így a 207-es levelet 206-osnak számozták. Az a1-es levél már 1586-ban is hiányozhatott, ezért került az a2-es levélre a tulajdonosi bejegyzés. A kK5-ös levél állapota alapján valószínű, hogy az utolsó kK6-os levél is hiányzott ugyanekkor. Ez tartalmazta a regisztert a rektón, míg a verzó üres maradt. 19. századi papírkötés. Eredetileg fatáblás bőrkötés (1632), aztán kötés nélkül (1690). A múlt században újrakötötték. Tartalmi kiemelések végig a margón. A kötetben papírdarabka: "Senectute Cato Maior" 16. századi kézírással. A könyv 1586-1589. közötti beszerzés. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a két Cicero-kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi kötetek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. Ismeretem szerint a köteteket 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Jegyzet: Az ősnyomtatvány tulajdonosi bejegyzését tartalamzó oldalát, más lapokkal együtt az Inc. 471-be kötötték be feltehetően 1886-ban, miként ez Kudora Károly könyvtárőr egykorú bejegyzéséből kitűnik. Az Inc. 471. nem antiquissima, 1636-ban szerezte be (vagy írta össze) a jezsuita egyetem. A 19. században már azonos jelzete volt az Inc. 256-tal: LIV.a. Az 1632-es katalógusban így szerepelt: "1075. Eiusdem Epistolae cum Commentarij multorum in folio Venetijs 1493." A tulajdonosi bejegyzése a következő: "Collegij Societ(a)tis Jesu Tyrnaviae Soc(ietat)tis Jesu Catal(ogo) Inscriptus Litt(era) C. N(umero) 1075. Anno Christiano 1636." A leveleket tartalmazó kötet (Inc. 471.) leírása: CICERO, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares. Comm. Hubertinus clericus et Martinus Phileticus. Venetiis, Bernardinus Benalius, 1493. 2° - 240 ff. - GW 6848 - CIH 997. Kollacionálása a4 a8-z8 &8 J8 R8 A8 B8 C6 D6 = 240 ff. - levélszámozása [4] PRIMO-CLXXXXVIII 199-204 CCV [8] 185-246 cc.xxvii.-cc.xxxiiii. [2] Hiányzik az r6 levél. Bibliográfia: Dümmerth 1963 - Vértesy 1964 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

a2 levélen (jelenleg az Inc. 471. utolsó levele)

1. "Societatis Jesu Inscriptus Catalogus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "An(no) 1600. Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 149. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIV. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Inc. 256. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

2.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 477. C. Plinij Secundi historiae mundi libri 37. in folio corio albo Basileae 1549."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem folio 1549. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 2. szám

PLINIUS Secundus, Caius: Historiae mundi libri XXXVII. (Comm. Sigismundus Gelenius, Johannes Camers). Basileae, 1549, Apud Hier. Frobenium. 2° - [36] 671 [61, 160] pp. - OSzK/16 P 656 - BMC German p. 705.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Rajta "I.V.B. 1555" felirat. Erasmus Roterodamus, Philipp Melanchthon, Martin Luther és Jan Hus arcképével díszítve. A könyv feléig néhány tartalmi kiemelések a margón. 1586-1589 közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici et Symbolici (1632). - Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) P. N(umero) 477. Rhetoris" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 477. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XVII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 2r 146. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 49/43. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

3.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 4. Eiusdem quorumdamque aliorum Historiae Ecclesiasticae in folio corio albo Basileae 1557."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem folio maior Basileae 1557. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 3. szám

Ecclesiasticae historiae autores. (Trad. Wolfgang Musculus, Joachim Camerarius). Basileae, 1557, (Per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium). 2° - [8] 819 [51] pp. - OSzK/16 A 809 - BMC German p. 290.

Eusebios Pamphilos: Historiae ecclesiasticae lib. X. De vita Constantini lib. V. (Trad. Wolfgagngus Musculus) - Rufinus, Tyrannius: Historiae ecclesiasticae lib. II. - Sókratés Scholastikos: Ecclesiasticae historiae liber primus (-septimus). (Trad. Wolfgagngus Musculus) - Theodórétos: Ecclesiasticae historiae liber primus (-quintus). (Trad., comment. Joachim Camerarius) - Sózomenos: Ecclesiasticae historiae libri novem. (Trad. Wolfgagngus Musculus) - Theodóros Anagnóstés: Collectaneorum ex historia ecclesiastica lib. II. (Trad. Wolfgagngus Musculus) - Euagrios Scholastikos: Historiae ecclesiasticae liber primus (-sextus) (Trad. Wolfgangus Musculus) - Dorotheus Sanctus, episcopus Tyrius: Synopsis apostolorum et prophetarum vitas complectens. (Trad. Wolfgagngus Musculus).

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Rajta "1559" felirat. Néhány szövegaláhúzás, latin és görög nyelvű tartalmi kiemelés a margón, főleg a könyv elején. 1586-1589 közötti beszerzés. Dümmerth feltételezése szerint a letétbe helyezett kötetért Privigyei elvitte Telegdi Miklós német kiadású Luther könyvét, valószínűleg a püspök halála után. Nem került a vágsellyei kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Ebben a katalógusban két példányban szerepelt. Szentiványi szerint mind a kettőt 1632-ben szerezték be, de ezt nem igazolja a Némethi-féle katalógus adatai. Meglepő, hogy 1610-ben Keresztner András királyi főjegyző birtokában volt a könyv. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

<Telegdi Miklós> [pécsi püspök, 1535-1586]

Szennylapon

1. "Liber Georgii priuidiensis ministeri sectae Lutheri Tottpronae quem dedit commodato quoadusque reddat [javítás: tradat!] nobis 5um et 6um Tomum Lutheri Germanicum" [Privigyei György tótprónai evangélikus lelkész, 1586 után?]

Címlapon

2. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

3. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

Szennylapon

4. "Egregij Magistri Andreae de Kereztner Protonotarij Regij 1610." [Keresztner? András királyi főjegyző, 1610]

Címlapon

5. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) E. n(umero) 4." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 4. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. III. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ab 2r 232. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

A kötet leírása a katalógus ma már hiányzó lapján szerepelt.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Epigrammata Graeca quarto 1566. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 4. szám

Anthologia diaphorón epigrammatón palaión. Florilegium diversorum epigrammatum veterum. (Ed. Henri Estienne.) [Genève], 1566, excudebat Henricus Stephanus. 4° - [4] 539 [35] pp. - OSzK/16 A 407 - Adams A-1187.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A kötet első leírása a J 1. katalógus ma már hiányzó lapján szerepelt. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Graeci (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nno) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) A. n(umero) 45." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) A. 45. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) LV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Hb 4r 49. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"Q. 4. Idem 1581."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octavo Basileae 1581. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 5. szám

QUINTILLIANUS, Marcus Fabius: Oratorium institutionum libri XII. (Ed. Joachim Camerarius, Johannes Sichardus) Declamationum liber eiusdem. Basileae, 1581 (1578), Ex Officina Brylingeriana. 8° - [8] 730 [18] 292 pp. [a2-3 levél hiányzik] - VD/16 Q 87.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589 közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) Q. n(umero) 4." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) Q. 4. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) LIV. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Hb 572. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

6.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 36. Epistolae Manutij in 8. corio albo Venetijs 1582."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Epistolarum libri octauo Venetijs 1582 corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 6. szám

MANUTIUS, Paulus: Epistolarum libri XII. Uno nuper additio. Eiusdem quae praefationes appellantur. Venetiis, 1582, Apud Hieronymum Polum. 8° - [8] 536 [2] 128 [6] pp.

Eredeti fehér bőrkötés valamikor két kapoccsal, a fatáblának egy része hiányzik. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. 1701-ben újrakatalogizálták. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Sellien(sis)" [Vágsellyei Kollégium, 1599-1605]

4. [javítás]: "Tyrnavien(sis) 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

5. "L(ittera) C. N(umero) M. kat. (?) 1701." [Nagyszombati Egyetem, 1701]

Raktári jelzet:

1. E. 36. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 5120. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

7.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"N. 36. Idem Basileae 1583."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Nisolij Marij Thesaurus Ciceronianus folio Basileae 1583. corio albo cum tabulis 1632"

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 7. szám

NIZOLIUS, Marius: [Observationes in M. T. Ciceronem] Nizolius sive thesaurus Ciceronianus. (Ed. Caelius Secundus Curio, Marcello Squarcialupi, Jacobus Cellarius). Basileae, 1583, Ex officina Hervagiana per Eusebium Episcopium. 2° - [10] ff.; 1583 col.; [4] ff. - OSzK/16 N 233.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, kapcsokkal. A két kapocs közül az egyik hiányzik. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. [javítás]: "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nno) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

5. "1632" [Szentiványi Márton, 1690]

Raktári jelzet:

1. N. 36. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LI. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 2r 50 [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

8.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 21. Eborensis Sententiae et Exempla in 8. corio albo Parisiis 1583."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eborensis Andreae Sententiae et Exempla octauo Parisijs 1583. corio albo cum tabulis 1632.

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 8. szám

ANDREAS [Rodriques] Eborensis: Sententiae et exempla ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta. Parisiis, 1583, Apud Thomam Brumennium. 8° - [12] 344 ff. - BN 149. col. 582.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Catalogo Inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turoc(iensis)" [Turóci Kollégium, 1589-1599]

3. "Selliae A(nno) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Collegij Tyrnauiensis 1632. L(ittera) E. n(umero) 21." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 21. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LVIII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 550. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

9.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 297. Laurentij Commentarij breuis rerum in orbe gestarum auctus per Michaelis Isselt in 8vo Coloniae 1596."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Isselt Michaelis Rerum in Orbe gestarum Commentarii octauo Coloniae 1586. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 9. szám

SURIUS, Laurentius: Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno ... M.D. usque in annum M.D.LXXIIII. ... ad annum M.D.LXXXVI. (Ed. Michael ab Isselt). Coloniae, 1586, Apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis Quentelij. 8° - [96] 1119 [1] pp. - OSzK/16 S 1001 - Adams S-2102.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Egy megjegyzés a margón, a mű első oldalán. Ceruzarajz a szennylap rektóján. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A Némethi-féle katalogizálás, amelyre az általa tett bejegyzés utal a címlapon, eltévesztette az impresszum évét. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Politici, Historici et Oratores et Rhetores (1632). - Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societ(atis) Jesu Inscriptus catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. "Tyrnaviensis Litt(era) S. N(umero) 297." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

10.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 222. Caius Julius Caesar de Bello Gallico Venetijs 1588. in Octauo Corio albo"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Caij Julij Caesaris De bello Gallico cum Commentario Aldi Manutij octauo Venetijs 1588. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 10. szám

CAESAR, Caius Iulius: Commentarii. (Ed., comm. Aldo Manuzio jun.) Venetiis, 1588, Apud Floravantem à Prato. 8° - [192] 608 [256] pp. - OSzK/16 C 23 - Ind.Aur. 128822.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1588-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Szentiványi másik két példányt is katalogizált: "Iulij Caesaris Commentarij historici octauo Venetijs 1588. corio albo cum tabulis 1632." illetve "Eiusdem idem cum Notis Aldi Manutij octauo Venetijs 1588. corio albo cum tabulis 1632." Jelentheti, hogy három példányban volt meg a Julius Caesar műve ugyanabban a kiadásban, de lehet az is, hogy Szentiványi, mintegy utalóként, a Caiusnál illetve a Iuliusnál is felvette címként a kötetet. A három címleírásból kettőben feltünteti a kommentátor nevét is, így a középső valószínűleg egy másik kiadást takarhat. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. [javítás]: "Coll(egii) Thurocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "1632. L(ittera) C. N(umero) 222." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 222. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VII. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 470. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

11.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Glandorpij Ioannis Historia Romana folio Francofurti 1589. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 11. szám

Kolligátum 1.:

GLANDORP, Joannes: Onomasticon historiae Romanae. Addita praeciptuarum familiarum stemmata. (Ed. Reiner Reinick.) Francofurdi, 1589, Apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium, et Ioann. Aubrium. 2° - [6] ff.; 928 coll., 929-970 [2] pp. - OSzK/16 G 304 - Adams G-757.

Kolligátum 2.:

REUSNER, Elias: Genealogikon Romanum. De familiis praecipuis regum, principum, caesarum. Francofurdi, 1589, Apud heredes Andreae Wecheli. 2° - [8] 163 [1] pp. - OSzK/16 R 211 - Adams R-394.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, a valamikori két kapocsból már csak egy van meg. 1589-ben szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. Nagyszombatban 1615-1635 között valószínűleg rekatalogizálták. Nem szerepelt a Némethi-féle katalógusban. 1690-ben Szentiványi Márton írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis" [Nagyszombati Kollégium, 1615-1635]

Raktári jelzet:

1. XXXIII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ga 2r 140. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Ga ant. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

12.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 90. Eiusdem Tomus 1mus Antverpiae 1589."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Baronij Caesaris Cardinalis Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1mus Folio Antuerpiae 1589. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 12. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus primus. Antverpiae, 1589, Ex officina Christophori Plantini. 2° - [10] 822 [66] pp. - Ind.Aur. 113306.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1589-ben szerezték be. 1600-1605. között katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu inscriptus catalogo" [Turóci Rezidencia, 1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600-1605]

4. [javítás]: "Tyrnavien(sis) 1632. L(ittera) C. n(umero) 90." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 90. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. V. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 2r 248. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

13.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem szerepelt a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem szerepelt a katalógusban.

(Pozsony S.J. - 1655-1663.)

"Guilermus Postilla in Domin(icalia) Evan(gelia) et Epistolas in rubra m(embrana?) in 4."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 13. szám

Kolligátum 1.:

Guillermus Parisiensis O.P.: [Postilla super epistolas et evangelia] Postille maiores in epistolas et evangelia per totius anni decursum, tam dominicalium quam ferialium, quattuor temporum, quadragesime, passionis Christi quattuor evangelistarum, de tempore et de sanctis. Una cum morali evangeliorum expositione, doctorum additionibus, ... premissis quibusdam annotationibus ... . Exquisita correctione, novaque pressure solertia elucubrate. [Collegit] (frater Guilhelmus ... theologie professor ... Parrhisius educatus ... in unum ... volumen. [Ed.] Johannes Deverdellay) Venundatur Lugduni, [c. 1507?], ab Stephano Gneynard, in vico Merculiali, prope Sanctum Antonium. 4° - [8] 266 [7] ff. [hiányzik a 8. számozatlan, az 1. és a 266. számozott levél] - Baudrier XI. 186-188.

Kolligátum 2.:

JACOBUS de Voragine O.P.: [Legenda aurea] Legenda hec aurea nitidis excutitur formis, claretque plurimum castigatione usque adeo, ut nihil perperam adhibitum semotumve, quod ad rem potissimum pertinere non videatur, offendi possit. Lugduni - Parrhisiis, (1509), venundatur ab J. Huguetano, (impr. ... per C. Davost alias de Troys, [Lugduni], expensis ... J. Huguetan). 4° - [10] 178 ff. - Baudrier XI. 282-283.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával. A 17. századi pozsonyi katalógusban vörös hártyakötésként szerepelt, amit tévedésnek tartok. Kézzel írt tartalomjegyzék a hátsó táblán. Magyar és latin nyelvű feljegyzések az utolsó lapon: "Christus Jesus Istennek fija". Várdai Tamás királyi személynöké volt a kötet 1547-ben, aki a könyv végére feljegyezte fiai: Péter, Zsigmond, János és II. Péter születését. Elképzelhető, hogy tulajdonosa a könyvét még az itáliai peregrinációja idején vásárolta. Mivel Várdai 1551-ben megszerezte Ferdinándtól a turóci prépostságot, s ez lett az alapja a jezsuita rezidenciának, talán így került a Jézus Társaság birtokába. A jezsuiták 1586-1589. között szerezték be. Nem vitték át a vágsellyei- illetve a nagyszombati kollégiumba. Ugyanakkor a turóci rezidencia 17. századi katalogizálásának ténye nem látható a köteten, s természetesen nem szerepel az 1704-es katalógusban sem. A pozsonyi jezsuita kollégiumba került, valószínűleg még 1633 és 1655 között. Kérdéses, hogy mi történt a kötettel 1599-1639. között. Kecskés János 1639-es adománya révén egy másik Guillermus-kötet is bekerült a pozsonyi könyvtárba, amely Mossóczy Zakariás nyitrai püspöké volt 1587-ben. Ha a pozsonyi kanonok adományából került volna a fent leírt könyv, akkor - mint ahogyan a többi kötetben - szerepelne benne a Kecskés-possessor is (sikerült megtalálni a Mossóczy-könyvet, benne a Kecskés adományozással, raktári jelzete: Vet. 16/10). A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre szállították. Jezsuita szakrend: Concionatores et Catechistae (1655-1663). Bibliográfia: Nagy Iván XII - Veress 1941 - Dümmerth 1963 - Bitskey-Kovács 1975 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Utolsó levél verzóján

<Várdai Tamás királyi személynök, 1547>

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. [javítás]: "Collegij Thurociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Collegij Posoniensis" [Pozsonyi Kollégium, 1639-1655]

Raktári jelzet:

1. Rf 87. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Aa 4r 408. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Aa 2r 246. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 07/48. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

5. Vet. 09/31. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

14.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 50. Virgilianorum Verborum et rerum Thesaurus in 8. corio albo Turnoni 1588."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Verborum et rerum Virgilij Thesaurus octauo Turnoni 1588. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 14. szám

Vergilius, Publius Maro: Thesaurus rerum et verborum Virgilii. In Academia Turnonia Societatis Iesu collectus. Turnoni, 1588, Apud Claudium Michaelem. 8° - [20] 308 [24] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Latin nyelvű bejegyzés a hátsó táblán. 1588-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. A Szentiványi-katalógus szerint 1600-ban egy másik példányát is összeírták. Kérdéses az 5. possessor-bejegyzés, ugyanis Nagyszombatban csak 1615-ben alakult meg a második kollégium. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1588-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Collegij Tyrnauiensis" [Nagyszombati Kollégium, 1615-1635]

5. "Collegij Tyrnaviensis Soc(ieta)tis Jesv Catalogo inscriptus A(nn)o 1600." [Nagyszombati Kollégium, 1600?]

Raktári jelzet:

1. V. 50. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 37: d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LV. j. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 736. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

15.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 104. Curtius in 8. corio albo Coloniae 1579."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Curtij Rufi historia Alexandri Magni octauo Coloniae 1579. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 15. szám

CURTIUS Rufus, Quintus: Historiarum Magni Alexandri Macedonis libri octo. (Ed. Franciscus Modius Brugensis). Coloniae, 1579, Apud Maternum Cholinum. 8° - [16] 343 [17] pp.; [1] 181 [2] pp. - VD/16 C 6470.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 104." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 104. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 18. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. VII. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ga 451. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

16.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"M. 61. Tomus 2dus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Poemata Sacra octauo Antuerpiae 1576. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 16. szám

BAPTISTA Mantuanus: Opera omnia, in quatuor tomos distincta, pluribus libris aucta, et restituta. (Ed. Laurentius Cupaerus) Tomus II. Antverpiae, 1576, Apud Ioannem Bellerum. 8° - [16] 388 pp. - Ind.Aur. 112777. - Adams M-390.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. A nagyszombati rendház tulajdonosi bejegyzése hiányzik, de az 1632-es Némethi-féle katalógusban szerepelt. A négy kötetes Opera Omnia 1632-ben, illetve a múlt századi katalogizáláskor még teljes volt, Dümmerth 1961-es bejegyzése szerint viszont már a negyedik kötet hiányzott. Dümmerth tévedett, a negyedik kötet megvan, az első hiányzik. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1.) M. 61. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) 37: f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) LVI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Hf 1306. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

17.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"Tomus 3tius"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Poemata Sacra octauo Antuerpiae 1576. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 17. szám

BAPTISTA Mantuanus: Opera omnia, in quatuor tomos distincta, pluribus libris aucta, et restituta. (Ed. Laurentius Cupaerus) Tomus III. Antverpiae, 1576, Apud Ioannem Bellerum. 8° - [16] 317 [1] pp. - Ind.Aur. 112777. - Adams M-390.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Aláhúzás és néhány megjegyzés a margón. 1586-1589. közötti beszerzés. 1600-ban katalogizálták először. A nagyszombati rendház tulajdonosi bejegyzése hiányzik, de az 1632-es Némethi-féle katalógusban szerepelt. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1.) M. 62. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) 37: f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) LVI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Hf 1306. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

18.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"Tomus 4tus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Poemata Sacra octauo Antuerpiae 1576. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 18. szám

BAPTISTA Mantuanus: Opera omnia, in quatuor tomos distincta, pluribus libris aucta, et restituta. (Ed. Laurentius Cupaerus) Tomus IV. Antverpiae, 1576, Apud Ioannem Bellerum. 8° - [8] 229 [3] ff. - Ind.Aur. 112777. - Adams M-390.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) M. n(umero) 63." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. M. 63. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 37: f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LVI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hf 1306. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

19.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 39. idem cum Enarrationibus 1577. [Más kéz kiegészítése:] Lamberti Hortensij"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Aeneis cum Notis Hortensij folio Basileae 1577. corio albo cum tabulis 1634."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 19. szám

VERGILIUS Maro, Publius: [Aeneis] Enarrationes doctiss ... in XII libros ... Aeneidos. (Comment. Lambertus Hortensius, Nascibaenus Nascimbaenius). Basileae, 1577, ex off. Henricpetrina. 2° - [46] ff., 1558 coll., [10] 3001-3059 [1] pp. - OSzk/16 V 167 - Adams V-558.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. Előtte talán Cirják István tulajdonában volt. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. [javítás]: "Hunc librum emit Nominus Hess Filio Stephano Ciriak (?)" [Cziriák vagy Cirják István, 16. század vö. 17. századi Cirják-család a nagyszombati matrikulában]

2. [javítás]: "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

3. [javítás]: "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

4. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

5. "Inscriptus Catalogo librorum Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesv A(nn)o 1624." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

6. [javítás]: "1634. L(ittera) V. N(umero) 39." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. V. 39. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ha 2r 32. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

20.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 95. Sallustij Catilinarium bellum in 8. corio albo Antuerpiae 1579."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1579. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 20. szám

Kolligátum 1.:

SALLUSTIUS, Caius Crispus: Opera. (Ed. Ludovico Carrione.) Antverpiae, 1579, Ex officina Christophori Plantini. 8° - 236 pp. - Voet 2166.

Kolligátum 2.:

SALLUSTIUS, Caius Crispus: In C. Sallustii Crispi Catalinam, et Iugurtham, Ioannis Rivii Castigationum lib. II. Aldi Manutii Paulii F. Scholia. Cypriani a Popma Emendationes. In historiarum lib. VI. a Ludovico Carrione collectos, auctos, et restitutos. Antverpiae, 1579, Ex officina Christophori Plantini. 8° - 249 [15] pp. - Voet 922.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Néhány megjegyzés a margón. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Mivel az 1690-es katalogizálás során egy másik Sallustius-kötetet is regisztráltak, 1632-es beszerzési dátummal, inkább a fenti kötetre érvényes a címleírás, hiszen ezt 1600-ban írták össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu inscriptus catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnavien(sis) 1632. L(ittera) S. n(umero) 95." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. S. 95. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 216. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XVIII. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. VII. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Hb 5249. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

21.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem szerepelt a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem szerepelt a katalógusban.

Turóc S.J., 1704.

"a Kempis Thomae de Imitatione Christi libri 4. Lugduni 1587. in 12."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 21. szám

Groote, Geert [De imitatione Christi] Ioannis Gersonis cancellarii Parisiensis, sev potius, Thomae a Campis canonici regularis, de imitatione Christi, libri IIII. Quibus ad Christiani hominis vitam perfecte, absoluteque formandam adiecimus Dionysii Carthvsiani aliquot opuscula, itemque cuiusdam prisci religiosi opusculum de via salvtis aeternae, nuncquam antehac editum. Lugduni, 1587, Ex officina Iuntarvm. 12° - 370, [12] 554, 87 [1] pp.

Eredeti barna bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Szövegaláhúzások, tartalmi kiemelések a margón végig. Szlovák és latin nyelvű bejegyzések a belső táblán. 1587-1589. között szerezték be. Nem került a vágsellyei és a nagyszombati rendház könyvtárába, a 17. században továbbra is Znióváralján őrizték. 1704-ben katalogizálták a turóci rezidencián. Később a budai kapucinusokhoz került. Az 1950-es évek szekularizációjával jutott hozzá az Egyetemi Könyvtár ismét. Jezsuita szakrend: Spirituales (1704). Bibliográfia: Dümmerth 1963 - Knapp 1997 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1587-1589]

2. "Resid(entiae) Thurocz(iensis)" [Turóci Rezidencia, 17. század]

Gerincen

3. [Embléma]: "Bibliotheca PP. Capuccinorum Budapestini" [Budapesti Kapucinusok, 19-20. század]

Címlapon

4. [Pecsét]: "A Népkönyvtári Központtól nem adható el! Bp." [Népkönyvtári Elosztó, 1950 után]

Raktári jelzet:

08407 [Egyetemi Könyvtár, 1950 után]

22.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A 125. Aldi Manutius (!) de Orthographia in 8. in pergameno Antuerpiae 1579. Ibidem Adolphus Mekerchus de Veteri Graecae linguae praenuntiatione.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Manutij Aldi Epitome Orthographiae quarto Antuerpiae 1579. membrana alba 1634."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 22. szám

Kolligátum 1.:

MANUZIO, Aldo, jun.: Epitome orthographiae. Antverpiae, 1579, ex officina Christophori Plantini. 8° - [16] 167 pp. - OSzK/16 M 200 - Adams M-445.

Kolligátum 2.:

MEKERCHUS Brugensis, Adolphus: De veteri et recta pronuntiatione linguae Graecae commentarius. Antverpiae, 1576, Ex officina Christophori Plantini. 8° - 155 [4] pp. - Voet 1658.

Modern fehér hártyakötés, restaurált (1997). Eredetileg kódextöredékbe kötve. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. 1634-ben újrakatalogizálták Nagyszombatban. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis L(ittera) A. N(umero) 125. 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

5. [javítás]: "1634." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. A. 125. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 36. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ha 1120. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

23.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 157. Adagia Manuccij in 4. corio albo Venetijs 1585."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Adagia quarto Venetijs 1585. corio albo cum tabulis 1634."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 23. szám

ERASMUS, Desiderius: Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt. (Augm. Paulo Manuzio. Ed. Aldo Manuzio, jun.) Venetiis, 1585, ex Unitorum Societate. 4° - [62] ff. 2042 coll. - OSzK/16 E 244 - Adams E-444.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. 1634-ben újrakatalogizálták, ugyanennek a kiadásnak egy másik példányával. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu inscriptus catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turoc(iensis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnauiensis L(ittera) A. N(umero) 157. 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

5. [javítás]: "1634" [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1.) A. 157. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) G. 36:c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) LVIII. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Ha 4r 88. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

24.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 81. Gualterus de syllabarum in Carminum ratione in 8. in pargameno Tiguri 1549. Ibidem Jodici Willichij Institutiones Orthographiae de Prosodia Item Murmelius de ratione faciendorum uersuum Item Spangebergius de memoria artificia Ultimo Fabricij Poeticae Elegantiae"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 24. szám

Kolligátum 1.:

GUALTHERUS, Rudolphus: De syllabarum et carminum ratione. Tiguri, 1549, apud Christoph. 8° - 103 ff.

Kolligátum 2.:

WILLICH, Jodocus: Orthographiae institutiones. De prosodia Latina libellus. HUTTEN, Ulrich: Ars versificatoria. Basileae, (1551, Per Ioannem Oporinum). 8° - 124 [recte 125] pp. - OSzK/16 W 242.

Kolligátum 3.:

MURMELIUS, Joannes: De ratione faciendorum versuum. Vitembergae, 1549, per Ioannem Cratonem. 8° - [46] pp.

Kolligátum 4.:

SPANGEBERG, Joannes: Artificiosae memoriae libellus, in usum studiosorum collectus. (Lipsiae), 1551, (excudebat Georgius Hantzsch). 8° - [24] ff.

Kolligátum 5.:

FABRICIUS, Georgius Chemnicensis: Elegantiae poeticae ex Ovidio, Tibullo, Propertio elegiacis. Libellus prosodia. Lipsiae, 1549, a Valentino Papa. 8° - [4] ff.; [1] 117 pp. - VD/16 F 298.

Eredeti hártyakötés, liturgikus kódextöredékkel. Néhány feljegyzés a kötet első és hátsó lapján illetve magában a kötetben a 16-17. századból. Az ára feltüntetve: 32 dénár. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, az 1690-es Szentiványi-féle katalógusban nem szerepelt. 1634-ben újrakatalogizálták Nagyszombatban. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Catalogo Inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnaviensis L(ittera) G. N(umero) 81. 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

5. [javítás]: "1634" [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1.) G. 81. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) LI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Ha 646. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4.) Vet. 49/113-115. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

25.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 49. Epithetorum Oratorium farrage in 8. corio albo Francofurti 1588."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Epitheta Oratoria octauo 1588. corio albo cum tabulis 1643."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 25. szám

FIGULO, Sebastian: Epithetorum oratoriorum farrago; ex optimis et probatissimis ligvae latinae auctoribus. Francofurti ad Moenum, 1588, excudebat Joannes Spiess. 8° - [16] 428 pp. - VD/16 F 1013.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1588-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1643-ban újrakatalogizálták Nagyszombatban. 1690-ben Szentiványi Márton írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Selliensis An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "1643." [Nagyszombati Egyetem, 1643]

Raktári jelzet:

1. E. 49. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 598. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

26.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Divi Augustini Quaestiones in Vetus, et Nouum Testamentum Folio Basileae 1506. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 26. szám

AUGUSTINUS, Aurelius: Prima (-Undecima) pars librorum divi Aurelij Augustini. [Ed. Ioannes Amorbachius] (Tomus XI). Basileae, 1506, Ioannes tres Amorbachius Petri et Froben cives basilienses. 2° - [257] ff. [Az első három ív hiányzik.] - VD/16 A 4147 - Adams A-2156.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Tartalmi kiemelések a margón. 1572-ben Dióssy Márton, valószínűleg nagyszombati polgár tulajdonában volt. 1586-1589. között szerezték be. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi könyvek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. Nem került a vágsellyei rendházba, ugyanakkor Szentiványi Márton bejegyzése szerint 1632-ben Nagyszombatban volt. Némethi-féle katalógusban mégsem szerepelt, valószínűleg a ma már hiányzó oldalak valamelyikén szerepelt a címleírása. Viszont Szentiványi Márton 1690-ben katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scriptura Sacra et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963 - Matrikula - Kázmér 1993 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

elülső fatábla belső oldalán

1. "Benedictus Organacz Sucessit F(rat)ri suo in passione (?) huius Franciscus Organacz"

hátsó szennylap

2. "In No(m)i(n)e tuo dulcis Jesu M(anu prop)r(i)a Marton Diossy 1572." [Dióssy Márton nagyszombati polgár, 1572]

c1 levél rektója

3. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

4. "Collegij Tyrnav(iensis) Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. LXVIII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ab 4r 210. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 06/12.-XIa. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

27.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 88. S. Bernardini Opera in folio typo antiquo Parisijs impressa Numero In membrana Alba"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Divi Bernardi Abbatis Sermones; simul Gilberti Abbatis in Cantica Folio Parisijs membrana alba 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 27. szám

BERNARDUS Claravallensis, (S.): Opus preclarum suos complectens sermones de tempore, de sanctis, et super Cantica canticorum. Aliosque plures eius sermones et sententias nusquam hactenus impressas. Eiusdem insuper epistolas ceteraque universa eius opuscula. Domini quoque Gilleberti abbatis de Hoilanda super Cantica sermones. Paris, 1513, Jean Petit, Berthold Rembolt. 2° - [26, 32] 322, 41 [4] ff. - Éd.Par. II. 500.

Eredeti, rendkívül rossz állapotú hártyakötés. Kötéstáblájában tömítőanyagként latin nyelvű kézirat. Tartalmi kiemelések a margón végig. Préselt virág a lapok között. 1586-1589. közötti beszerzés. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi könyvek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. Nem került a vágsellyei rendházba. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, 1690-ben Szentiványi Márton írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scriptura Sacra et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1963.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "... (?) possessor meus emptus (?) PP. duobus (?) in auro"

2. "Societatis Jesu Inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

3. [javítás]: "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

4. "1632. Tyrnauiensis L(itte)ra B. Num(ero) 88." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. B. 88. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LVII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ae 2r 384. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 13/59. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

28.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 54. Idem in corio nigro Venetijs 1514."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem szerepelt a katalógusban.

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 28. szám

VALERIUS Maximus: [Factorum et dictorum memorabilium libri IX.] Exempla quatuor et viginti nuper inventa ante caput de omnibus. (Venetiis, 1514, in aedibus Aldi et Andreae soceri). 8° - 216 ff. - OSzk/16 V 26 - BMC Italian p. 708.

Modern félbőrkötés. Eredetileg fekete bőrkötésben (1632). Latin nyelvű bejegyzés a címlapon: "Nube solet pulsa clara redire dies". Dümmerth szerint 1586-1589 közötti beszerzés, amit a bejegyzések nem támasztanak alá. 1590-1598 közötti beszerzés. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi könyvek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, bár a katalogizálás ténye nem szerepel a címlapon. A Szentiványi-féle katalógusban nem szerepelt. Talán Szentiványi eltévesztette a kiadás dátumát, mivel egy nyolcadrét nagyságú és fekete bőrkötésű kiadást leírt 1690-ben: "Eiusdem Variae Antiquitates octauo Venetijs 1524. (!) corio subnigro 1600." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1963 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Turocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

2. "Selliensis Inscr(iptus) Catal(ogo) Inscr(iptus)" [Vágsellyei Kollégium, 1600-1605]

3. "1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1. V. 54. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VII. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 985. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 14/34a. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

29.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 139. Pythagorae et Phocylidis Carmina seu potius Poemata in 8. in pergameno Argentorati 1570. cum latina interpretatione"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Pythagorae et Phocylidis Poemata cum interpretatione octauo Argentorati 1570. membrana scripta 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 29. szám

PYTHAGORAS - PHOKYLIDÉS: [Carmina aurea] Ta Chrysa kalumena Pythagoru epé. Id est Pythagorae Carmina aurea. (Graece et Lat. Trad. et comment. Vitus Amerbach.) Argentorati, 1570, apud haeredes Christiani Mylij. 8° - 163 [5] pp.

Modern vászonkötés, kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le 1987-ben. A kötet elején "Disticha Catonis" illetve a végén "Distichorum et moribus" 16-17. századi kézírással. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Timkovics.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu inscriptus Catalogo" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. [javítás]: "Selliensis A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) P. n(umero) 139." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 139. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LV. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 669. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

30.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 601. Angeli de Clauasio Summa Angelica de Casibus conscientiae supra No. 55."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 30. szám

ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Strassburg, 1495, Martin Flach. 2° - 358 ff. - GW 1938 - CIH 202.

Modern félbőrkötés, restaurált. 1587-1589. közötti beszerzés. Lehet, hogy a jezsuita alumnus révén került a turóci kollégiumba. Ugyanakkor nem hagyható ki az a feltételezés sem, miszerint a kötet az első nagyszombati korszakból (1561-1567) származik. A régebbi könyvek, amelyek a turóci beszerzésből vannak, nagy valószínűséggel átvészelték az 1567-es tűzvészt. Valószínűleg nem vitték át Vágsellyére. Némethi Jakab katalogizálta 1632-ben, de a kötet leírása az utaló szerint a ma már hiányzó lapon lehetett. Szentiványi Márton-féle összeírásban nem szerepelt, s nem található az 1704-es turóci katalógusban sem. Talán a rend 1773-as feloszlatása után került először Budára, majd Pestre. Jezsuita szakrend: Theologi Morales (1632). Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

A 342-es levél verzóján

1. "1543 Vitus Sibmöttl ex Widderstorff ex possessor illius sum(m)e angelice q(ua)m in usum concessit (?) ad t(em)pus d(omi)no georgio Leijsser ex Kalistorff tu(n)c t(em)poris vicarius in Sitzendorff sub anno 43. Cu(m) erat vicarius in hedres sub anno 44 eidem vendidit. (?)"

Az első levél rektóján

2. "Orate pro me om(n)es ternij Ptelnota Wolffgangus Stampel Se...rus commentatum (?) uri tupit."

3. "Ex lib(ris) Christoph(ori) Mittigj (?) S.J. alumni 1587."

4. "Societatis Jesu Catalogo Inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

5. "Collegij Turocie(n)sis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

Raktári jelzet:

Inc. 543. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

31.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"143. Tomus 2dus graece tamen 144. Tomus 3ius graece tamen 146. Tomus 2dus latine tamen."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Plutarchi opera Graeca octauo 1572. corio albo cum tabulis 1632. Eiusdem Variorum scriptorum Tomus 2dus Graece octauo 1572. corio albo cum tabulis 1632. Eiusdem Tomus 3tius octauo 1572. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

I. kollekció 31. szám

PLUTARCHOS: Ta sózomena syngrammata. Quae extant opera. (Tom. I-XIII. Ed. Henri Estienne. Trad. Guilielmus Xylander, Hermanus Cruserius etc.) [Genève], 1572, Excudebat Henr. Stephanus. 8° - OSzK/16 P 667. - Adams P 1607.

Tom . III. Variorum srciptorum tomus secundus. (Graec.) 781-1381. pp.

Tom. IV. Variorum srciptorum tomus secundus. (Lat.) 683 pp.

Tom. V. Variorum srciptorum tomus tertius. (Graec.) 1389-2101. pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1586-1589. között szerezték be. 1600-ban katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. 1634-ben újrakatalogizálták. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Tom. III.

1. "Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "A(nn)o 1600. Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) P. n(umero) 143." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Tom. IV.

1. "Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "A(nn)o 1600. Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. "Tyrnauiensis 1634. L(ittera) P. N(umero) 146." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Tom. V.

1. "Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Rezidencia, 1586-1589]

2. "Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "A(nn)o 1600. Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

4. "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) P. n(umero) 144." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzetek:

Tom. III.

1. P. 143. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VI.h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 432. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Hb 5033/2. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

Tom. IV.

1. P. 146. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VI.h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 5033. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

Tom. V.

1. P. 144. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VI.h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 432. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Hb 5033/3. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

32.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 59. Ungarorum Chronica Joannis de Thurocz in folio corio nigro sine loco sine anno."

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Turoczij Joannis Hungariae Regni historia folio corio subnigro 1632."

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 1. szám

THUROCZY, Johannes: Chronica Hungarorum. Brno, 1488, Konrad Stahel et Matthias Preinlein. 2° - 168 ff. - CIH 3323 - RMK III. 16.

Modern barna bőrkötés, díszítéssel. Eredetileg fekete bőrkötésben. Szövegben aláhúzások, margináliák, tartalmi kiemelések végig a könyvön. A kötet végén történeti tárgyú- és magánfeljegyzések. Hunyadi Mátyás képéhez megjegyzés: "Oh Mathia ha te mosthan élnél Gondunkrol gondolnal". 1590-ben szerezték be Szabó Ferenc adományaként. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Még egy példányt vagy kiadást írtak össze 1632-ben: "V.19. Ungarorum Chronica Joannis de Thurocz in folio corio rubro sine loco sine anno." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "donatus á Francisco Zabo anno 1590." [Szabó Ferenc nagyszombati polgár, 1590]

2. "Inscriptus Catalogo Collegij Turociensis Societatis Jesu" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

3. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) V. n(umero) 59. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet

1. V. 59. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XVL. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XI. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. fol. 554. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Inc. 338. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

33.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Turóc S.J., 1704.

"Pomerij Pelbarti de Temesvar Franciscani Sermones in 4."

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 2. szám

PELBARTUS de Themeswar: Sermones pomerii fratris Pelbartis de Themeswar divi ordinis sancti Francisci de tempore Incipiunt feliciter. (Pars 1-2.) (in Hagenauw, 1501, Per Henricum Gran, expensis Johannis Rynman). 4° - [232]; [271] ff. - RMK III. 94 - OSzK/16 P 215.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Rajta "C.M.B.L. 1590." felirat. Latin nyelvű feljegyzések a kötet elején és a végén. 1590 utáni beszerzés. Nem került a vágsellyei és a nagyszombati állományba, 1644-ben a turóci rendházban őrizték. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concionatores (1704). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Sum Ottonis Zoannis Liuij"

2. "Sum Matthiae Elehrui Zanlinensis"

3. "Societatis Jesu Inscriptus Catalogo Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

4. "Residentiae Thurociensis Societatis Jesv Catalogo Inscriptus 1644." [Turóci Rezidencia, 1644]

Raktári jelzet

1.) XLVI. o. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2.) Ae 4r 573. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3.) RMK III. 22. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

34.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Turóc S.J., 1704.

"Socolovij Stanislaj de verae et Falsae doctrinae Cracoviae 1583. in fol(io) discrimine libri tres"

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 3. szám

SOCOLOVIUS, Stanislaus: De verae et falsae ecclesiae discrimine. Ad serenissimum Stephanum I. Polonie Regem. Libri tres. Cracoviae, 1583, In Officina Lazari. 2° - [16] 239 pp. - BLC Tome 307. 183. p.

Eredeti fehér hártyakötés. 1590-1594. között szerezték be. Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király udvari papjának a műve, amelyet Kovacsóczy Farkas (1540k.-1594) erdélyi kancellár kapott meg. A könyv valószínűleg a mecénás Báthory halála (1586) előtt került Kovacsóczyhoz. A turóci rendházba a kancellár kivégzése előtt (1594) kerülhetett, valószínűleg már a kollégiumi korszakban. Nem került a vágsellyei és a nagyszombati állományba, 1667-ben írták össze ismét Turócon. A nagyszombati katalógusokban egy másik Socolovius mű szerepel (Párizs, 1584). Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964 - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Szennylap rektója

1. "Magnifico Wolgango Kowaciockij Stephanus Rex Poloniae mittit: postulans ut ad eius lectionem sedatis accedar affectibus animoque praeparato etc." [Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellár, 1586 előtt]

Címlapon

2. "Collegij Turocien(sis) Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1590-1594]

3. "Restitutus Residen(tiae) Thurocien(sis) anno 1667." [Turóci Rezidencia, 1667]

Raktári jelzet:

1.) XLVI. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2.) Ad 2r 39. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

35.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 83. Eiusdem Tomus 2us in folio corio albo Antuerpiae 1591."

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 2us Folio Antuerpiae 1591. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 4. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus secundus. Antverpiae, 1591, Ex officina Plantiniana. 2° - [16] 886 [86] pp. - Ind.Aur. 113309.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Egy papírból készült könyvjelző a 81. oldalon. 1591. után szerezték be. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Turocien(sis) Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1591-1598]

2. [javítás]: "Tyrnauien(sis) 1632. L(ittera) C. n(umero) 83." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 83. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 248. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

36.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 140. Eiusdem Auctoris Rhetoricum ad Herennium Libri 4. cum elucidationibus in folio tabulis Ibidem de Inuentione etiam cum interpretationibus."

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem folio Parisijs 1508. tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 5. szám

Pseudo-CICERO: Rhetoricum ad C. Herennium libri. (Comment. Franciscus Maturantius, Jodocus Badius.) - CICERO, Marcus Tullius: De inventione libri. (Comment. Marius Victorinus). [Paris], 1508, Venundatur ab Johanne Parvo et ipso Ascensio. 2° - [6] 237 [1] ff. - OSzK/16 C 763 - Adams C-1674.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, törött és hiányos. 1590 utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Turociensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 140." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. LIV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Rf. 75. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 2r 245. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 08/3. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

37.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Annuae litterae Societatis Jesu anni 1583. 8uo Romae 1585. Membrana alba 1690."

Antiquissima Turociensis

II. kollekció 6. szám

Annuae litterae Societatis Iesu anni MDLXXXIII. Romae. 1585, In Collegio eiusdem Societatis. 8° - 231 pp.

Eredeti hártyakötés, gerincerősítéseként középkori kódextöredék. A szövegre vonatkozó kiegészítések a margón: "Claudiopolitanum". 1589. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1632-es katalógusban nem szerepelt pedig jónéhány kötetet összeírtak ebből a sorozatból. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Turocien(sis) Societatis Iesu Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

2. "Anno 1690." [Nagyszombati Egyetem, 1690]

Raktári jelzet:

1. LXII. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ac 4299. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. P 3948. [Egyetemi Könyvtár, Folyóirat-raktár, XX. század]

4. MV 124/1583. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

38.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 239. Caesaris Baronij Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1us Romae in folio corio albo 1593."

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem Folio Romae 1593. Corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

III. kollekció 1. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus primus. Romae, 1593, Ex Typographia Congregationis Oratorij apud S. Mariam in Vallicella (Excudebat Aloysius Zanettus). 2° - [32] 842 [2] pp. - Ind.Aur. 113313.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Korabeli jegyzetdarab a kötetben. Bejegyzés a 16. levél verzóján. 1593. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Inscriptus Catalogo Societatis Jesu Collegij Tyrociensis" [Turóci Kollégium, 1590-1598]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1624. L(ittera) C. N(umero) 239." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

3. [javítás]: "1634" [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 239. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. IV. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

39.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 240. Eiusdem Tomus 2us"

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem Folio Romae 1594. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

III. kollekció 2. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus secundus. Romae, 1594, Ex Typographia Congregationis Oratorij apud S. Mariam in Vallicella. 2° - [16] 819 [76] pp. - Ind.Aur. 113318.

Eredeti fehér kötés fatáblával, két kapoccsal. Egy tartalmi kiemelés a margón. 1594. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1620-ban Szentiványi Ferenc tulajdonában volt, valószínűleg innen került a nagyszombati kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Inscriptus Catalogo Societatis Jesu Collegij Turociensis" [Turóci Kollégium, 1594-1598]

2. [javítás]: "Franciscus Szentivány 1620." [Szentiványi Ferenc, 1620]

3. [javítás]: "Tyrnauiensis L(ittera) C. N(umero) 240. 1634." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 240. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

40.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 241. Eiusdem Tomus 3us"

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 3us Folio Romae 1592. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 1. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus Tertius. Romae, 1592, Ex Typographia Torneriana. 2° - [12] 740; 75 [1] pp. - Ind.Aur. 113311.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1592. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1620-ban Szentiványi Ferenc tulajdonában volt, valószínűleg innen került a nagyszombati kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Turociensis Societatis Jesv Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1592-1598]

2. [javítás]: "Franciscus Szentivány 1620." [Szentiványi Ferenc, 1620]

3. [javítás]: "Tyrnauiensis L(ittera) C. N(umero) 241." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 241. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

41.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 242. Eiusdem Tomus 4us"

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 4us Folio Romae 1593. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 2. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus Quartus. Romae, 1593, Ex Typographia Congreg. Oratorij apud S. Mariam in Vallicella. 2° - [20] 732; 69 [1] pp. - Ind.Aur. 113314.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1593. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1620-ban Szentiványi Ferenc tulajdonában volt, valószínűleg innen került a nagyszombati kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Thurocien(sis) Soc(ieta)tis Jesv Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1593-1598]

2. [javítás]: "Franciscus Szentivány 1620." [Szentiványi Ferenc, 1620]

3. [javítás]: "Tyrna(viensis) L(ittera) C. N(umero) 242." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 242. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

42.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 243. Eiusdem Tomus 5us Antuerpiae 1596."

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 5us Folio Antuerpiae 1596. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 3. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus Quintus. Antverpiae, 1596, Ex officina Plantiana. 2° - [12] 699 [80] pp. - Ind.Aur. 113322.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1596. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1620-ban Szentiványi Ferenc tulajdonában volt, valószínűleg innen került a nagyszombati kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Thurocien(sis) Soc(ieta)tis Jesv Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1596-1598]

2. [javítás]: "Franciscus Szentivány 1620." [Szentiványi Ferenc, 1620]

3. [javítás]: "Tyrnauiensis L(ittera) C. N(umero) 243." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

4. "1632." [Szentiványi Márton, 1690]

Raktári jelzet:

1. C. 243. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

43.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 244. Eiusdem Tomus 6us"

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 6us Folio Romae 1595. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 4. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus Sextus. Romae, 1595, Ex Typographia Congregationis Oratorij apud S. Mariam in Vallicella. 2° - [16] 704 [68] pp. - Ind.Aur. 113321.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1595. utáni beszerzés. Nincs adat arra, hogy a vágsellyei kollégiumban is őrizték volna. 1620-ban Szentiványi Ferenc tulajdonában volt, valószínűleg innen került a nagyszombati kollégiumba. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Thurociensis Soc(ieta)tis Jesv Catalogo inscriptus" [Turóci Kollégium, 1595-1598]

2. [javítás]: "Franciscus Szentivány 1620." [Szentiványi Ferenc, 1620]

3. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) C. N(umero) 244." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 244. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

44.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem szerepelt a katalógusban.

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem szerepelt a katalógusban.

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 5. szám

CANISIUS, Petrus, S.: Notae in evangelicas lectiones, quae per totum annum dominicis diebus in ecclesia catholica recitantur. Friburgi Helvetiorum, 1591, ex officina typographica Abrahami Gemperlini. 4° - [16] 1156 [16] pp. - VD/16 C 719 - OSzK/16 C 183.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Néhány tartalmi kiemelés a margón. Első és a hátsó kötéstáblán latin és szlovák nyelvű feljegyzések a 17. század első feléből. 1591. utáni beszerzés. Nem került a vágsellyei és a nagyszombati állományba, a 17-18. században a turóci rendházban őrizték. A nagyszombati kollégium igyekezett beszerezni ezt a kiadást, amely később mind a kettő összeírásban szerepelt: "P. 48. Eadem idem 1591." (1632) illetve "Eiusdem in Dominicas 1591. membrana alba 1617." (1690). Ugyanakkor az 1704-es turóci katalógusban nem található ez a Canisius mű, csak egy 1570-es kölni kiadás. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Thurocien(sis)" [Turóci Kollégium, 1591-1598]

2. "Societatis Jesu inscriptus catalogo" [Jezsuita Rend]

3. "Societatis Jesu" [Jezsuita Rend]

Raktári jelzet:

Aa 4r 44. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

45.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem szerepelt a katalógusban.

Ms J2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem szerepelt a katalógusban.

Turóc S.J., 1704.

"Broickui Antonij in 4. Evangelia Enarrationes 1539. In 4."

Antiquissima Turociensis

IV. kollekció 6. szám

BROICKWY von Königstein, Antonius: In quatuor Evangelia enarrationum, nunc primum ex ipso archetypo excerptarum. Pars II. [Köln], 1539, Eucharius excudebat, impensis Petri Quentel. 8° - [16] 718 pp. - VD/16 B 8368.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Bejegyzések latinul a szennylap rektóján és verzóján. 1589-1598. közötti beszerzés. Nem került a vágsellyei és a nagyszombati állományba, a 17-18. században a turóci rendházban őrizték. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrendje: Scripturistae (1704). Bibliográfia: Farkas 1994.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Iesu inscriptus catalogo Collegij Thurociensis" [Turóci Kollégium, 1589-1598]

2. "Georgij Portitons (?)"

3. "Residentiae Thurociensis Soc(ieta)tis JESV Cat(alogo) Jnscriptus 1644." [Turóci Rezidencia, 1644]

Raktári jelzet:

1. LXXX. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Aa 544. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 39/27c. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

46.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 77. Lexicon in folio corio albo Basileae 1584."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Graeco-latinum Lexicon Iacobi Cellari folio Basileae 1584. corio albo cum tabulis 1690."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 1. szám

Lexikon hellénorómaikon, hoc est Dictionarium Graeco-Latinum. (Corr. G. Budaei, I. Tusani ...) [Basel], (1584), Per Sebastianum Henricpetri. 2° - [8] 1518 [2] 95 [1] pp. - VD/16 L 1411.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1599 októberében szerezték be, valószínűleg a bécsi jezsuita kollégium ajándéka volt. A kötetben nem szerepel az 1632-es katalogizálás ténye, ugyanakkor ebben az évben Némethi Jakab összeírta, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Graeci (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

Kötéstáblán belül

1. "Emptus pro Coll(egio) Selliensi ... et medio 13. oct. an(no) 1599. Viennae" [Bécsi jezsuita kollégium, 1599]

Címlapon

2. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Catalogo Inscriptus An(no) 1599." [Vágsellyei Kollégium, 1599]

Raktári jelzet:

1. L. o. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ha 2r 62. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

47.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 89. Thucydidis Historiae de bello Peloponnesiaco cum latina interpretatione in folio corio albo 1588."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Tucydidis historia De Bello Peloponensi Latino-Graeca quarto Ingolstadii 1588. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 2. szám

THUKYDIDÉS: Peri tou Peloponnésiakou polemou biblia októ. De bello Peloponnesiaco libri octo. (Graece et Lat. Trad. Laurentius Valla. Ed. Henri Estienne.) [Genève], 1588, Excudebat Henricus Stephanus. 2° - [20] 621 [14]; 73 [7] pp. - Adams T-667.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze. Mivel Szentiványi csak ezt a Thukydidés-kötetet katalogizálta, így feltételezhetjük, hogy a címlapon nem szereplő Genf helyett tévedésből jegyezte le Ingolstadt nevét. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) T. n(umero) 89." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) T. 72. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) Hb 2r 316. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

48.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 72. Herodotus Halicarnasseus grecolatinus in folio corio albo sine loco 1592."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Herodoti Halicarnassei Historiae Graecolatinae folio maior 1592. Corio albo cum tabulis 1633."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 3. szám

HERODOTUS: Historiarum libri IX. Narratio de vita Homeri. (Interpret. Lorenzo Valla). [Graeco-Lat.] [Genève], 1592, Excudebat Henricus Stephanus. 2° - [48] 732 [24] pp. - Adams H-398.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, jelenleg egy kapoccsal. Latin és görög nyelvű margináliák az első levélen. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) So(cie)t(a)tis Jesu Inscrip(tus) Cat(alogo) A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1633. L(ittera) H. N(umero) 72." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) H. 72. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) Hb 2r 304. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

49.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 108. Flauius de Roma Triumphante in folio corio albo Basileae 1559. Ibidem de Origine ac Gestis Venetorum Item Italia illustrata inque Regiones seu Prouincias diuisa. Vltimo Historiarum ab inclinato Romano Imperio Decades III."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Blondi Flauij de Roma triumphante Folio Basileae 1559. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 4. szám

BLONDUS, Flavius: De Roma triumphante lib. X. Romae instauratae libri III. De origine ac gestis Venetorum. Italia illustrata. Historiarum ab inclinato Ro. imperio decades III. Basileae, 1559, (Per Hieron. Frobenium et Nic. Episcopium). 2° - [36] 422; 578 [54] pp. - VD/16 B 5542 - OSzK/16 B 677.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával és két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij So(cie)t(a)tis Jesu Selliae Inscr(iptus) Catalogo An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnavien(sis) 1632. L(ittera) F. n(umero) 108." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 108. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXXIII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 2r 181. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

50.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"D. 32. Dionysius Halicarnasseus in folio corio albo Francofurti 1586."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Halicarnassaei Dionysij Historia Latino-Graeca folio maior Francofurti 1586. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 5. szám

DIONYSIOS Halikarnasseus: Ta heuriskomena. Scripta quae exstant, omnia. (Tom. I-II. Graece et Lat. Ed., comment. Fridericus Sylburgius.) - GLAREANUS, Henricus: Chronologia. Francofurdi, 1586, apud heredes Andreae Wecheli. 2° - [16] 792, 169; [12] 280, 94 [2] pp. - VD/16 D 1969 - OSzK/16 D 187.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával és két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A J 2-es katalógusban a H betűhöz osztották be. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) D. n(umero) 32." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) D. 32. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) VI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) 18. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Hb 2r 306. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

51.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 64. Sigonius de antiquo Jure Populi Romani in folio corio albo Bononiae 1574. Ibidem de Judicijs"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Antiquum Jus populi Romani folio Bononiae 1574. Corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 6. szám

SIGONIUS, Carolus: De antiquo ivre populi Romani libri undecim. Bononiae, 1574, Apud Societatem Typographiae Bononien. 2° - [26] 578 [42] pp. - Adams S-1102.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Némethi a betű után nem írt számot, viszont a katalógusban a 64-es számnál írta le. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) So(cie)t(a)tis Jesu A(nno) 1600. Dece(m)b(ris) 23." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Collegij Tyrnauiensis So(cie)t(a)tis Jesu Catalogo inscrip(tus) Litt(era) S. N(umero)" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) S. 64. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) 33. b. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) XXXIII. b. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Bc 2r 136. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

52.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 102. Chronologia Genebrardi Pars 1ma in 8. Corio albo Coloniae Agrippinae 1581."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Genebrardi Gilberti Chronographiae Pars altera octauo Coloniae 1681. (!) corio albo cum tabulis 1632. (!)"

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 7. szám

GÉNÉBRARD, Gilbert: Chronographiae libri qvatuor. [Tom. I.] Coloniae Agrippinae, 1581, Apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote. 8° - [56] 453 pp. - VD/16 G 1161.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta, de tévedett a kiadás évét illetően száz évet. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Selliae Cat(alagus) inscr(iptus) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviae 1632. L(ittera) C. n(umero) 102." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 102. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 336. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XXXIX. C. No. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ga 3178/1. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

52.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 103. Eiusdem Pars 2da"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Genebrardi Gilberti Chronographiae Pars altera octauo Coloniae 1681. (!) corio albo cum tabulis 1632. (!)"

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 8. szám

GÉNÉBRARD, Gilbert: Chronographiae libri quatuor. [Tom. II.] Coloniae Agrippinae, 1581, Apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote. 8° - [8] 473-1191 pp. - VD/16 G 1161.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Használatára egy bejegyzés a címlapon: "Juniorat(us) Tyrnavi". 1600-ban szerezték be. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta, de tévedett a kiadás évét illetően száz évet. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Selliae An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiae Catalogo inscr(iptus) 1632. L(ittera) C. n(umero) 103." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 103. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 336. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XXXIX. C. No. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ga 3178/2. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

54.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Brissonij Barnabae de formulis et solennioribus Romanorum verbis 4to Francofurti 1592. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 9. szám

BRISSON, Barnabé: De formulis et solemnibus populi Romani verbis. Francofurti, 1592, apud Ioannem Wechelum et Petrum Fischerum. 4° - [8] 750 [84] pp. - VD/16 B 8330 - OSzK/16 B 965.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Nem szerepel a Némethi-féle katalógusban, s nem található az 1632-es összeírás ténye sem a címlapon. Viszont megtalálható egy 1502-es frankfurti kiadása Brisson művének. Lehet, hogy az 1592-es kiadási évet eltévesztette Némethi: "B. 69. Brissonius de Formulis et solemnibus Populi Romani Verbis in 4. corio albo Francofurti 1502." Ugyanakkor Szentiványi Márton 1690-ben összeírta 1600-as beszerzésként. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu" [Vágsellyei Kollégium]

2. "Inscr(iptus) Catalo(go) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1. XXVII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Bc 4r 189. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

55.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 60. Rosinus de antiquitatibus Romanis in folio corio albo Basileae 1583."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Romanorum antiquitatum libri Ioannis Rosini folio Basileae 1583. Corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 10. szám

Kolligátum 1.:

ROSINUS, Johannes: Romanarum antiquitatum libri decem. Basileae, 1583, ex officina haeredum Petri Pernae. 2° - [24] 491 [65] pp. - Adams R-798 - OSzK/16 R 377.

Kolligátum 2.:

PANVINIO, Onofrio: Fastorum libri V. Eiusdem in Fastorum libros commentarii. [Heidelberg], 1588, in officina Sanct-andreana. 2° - [16] 106; 368; 78 [recte:74] pp. - Adams P-198(1) - OSzK/16 P 68.

Kolligátum 3.:

PANVINIO, Onofrio: I. De ludis saecularibus. II. De Sibyllis et carminibus Sibyllinis. III. De antiquis Romanorum nominibus. [Heidelberg], 1588, [Hieronymus Commelinus]. 2° - 68 [4] pp. - Adams P-198(2) - OSzK/16 P 65.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, de nem szerepel az összeírás ténye a címlapon. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

"Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Cat(alogo) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1. XXXIII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 18. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 33. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Gd 2r 15. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

56.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 119. Idem in 8. Francofurti 1598. [Más kéz kiegészítése:] Huic adjunctj lib. 3. De Princibus Persarum"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem et simul Barnabae Brisonij de Regio Persarum Principatu"

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 11. szám

APHTHONIUS Sophista: Progymnasmata. (Trad. Rodolphus Agricola, Johannes Maria Catanaeus. Comment. Reinhard Lorich) Francoforti, 1598, Apud Haeredes Christiani Egenolphi. 8° - 326 [10] pp. - Ind.Aur. 106395.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Némethi címlapra írt bejegyzése egyértelműen utal a katalógusban feltárt kötetre. Valószínűleg kolligátumként Barnabé Brisson munkája volt hozzákötve. Másik két Aphthonius művet is összeírtak egymás után, s ezért is meglepő, hogy Szentiványi ezt a művet 1634-es beszerzésként említi, ellentétben a másik kettővel, amelyek 1632-ben vásárolták meg. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo) A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnau(iensis) 1634. L(ittera) A. N(umero) 119." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 119. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 56. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 1458. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

57.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 8. Eiusdem Tomus 10us complectens 1am Partem Summae Theologiae in folio in tabulis sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Caietani in 1am partem Divi Thomae Commentarij Folio 1508. tabula lignea 1632."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 12. szám

THOMAS de Aquino, S.: Prima pars summae theologiae. (Comm. Thomas de Vio) (Venetiis, 1508, Scotus). 2° - [14] 457 ff.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, egy része hiányzik, valamikor két kapoccsal. "Divi Thomae Tomus 1us complectens 1am Partem Summa Theologia" bejegyzés Némethi Jakabtól. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi morales (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesv Selliae Cat(alogo) inscriptus A(nn)o 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Tyrnaviae 1616." [Nagyszombati Kollégium, 1616]

3. "1632. L(ittera) T. n(umero) 8." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. T. 8. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Rf II. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ad 2r 328. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 08/28. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

58.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 162. Idem in folio Lugduni 1594."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Pierij Ioannis Hierogliphica Aegyptiorum folio Lugduni 1594. corio albo cum tabulis 1600."

Antiquissima Selliensis

I. kollekció 13. szám

VALERIANO, Giovanni Pierio: Hieroglyphica seu de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis commentarii. Lugduni, 1594, Apud Thomam Soubron. 2° - [16] 588 [44] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Gondosan átfestették az akt fametszetek női alakjait. 1600-ban szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Dümmerth 1964-es tanulmányában a kötetet elveszettnek hitte, ám időközben előkerült a nagyraktárból. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Timkovics - Farkas 1997.

Tulajdonos:

"Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo) An(no) 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

Raktári jelzet:

1.) 466. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2.) 33. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Eb. 2r 153. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

59.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 66. Stobaei sententiae grecolatinae in folio corio albo Antuerpiae 1575."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 1. szám

STOBAIOS, Jóannés: [Frolegium] Eclogarum libri duo, quorum prior physicas, posterior ethicas complectitur. (Graece et Lat. Ed. János Zsámboki. Trad. Gulielmus Canter) - PLÉTHON, Geórgios Gemistos: De rebus Peloponens. orationes duae. (Trad. Gulielmus Canter) De virtutibus. Antverpiae, 1575, ex officina Christophori Plantini. 2° - [12] 236 [2] pp. - RMK III. 643 - OSzK/16 S 865.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Conrad Gesner neve többször kihúzva. 1600 után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Ugyanakkor az 1632-es katalogizálás során nem került a címlapra az utaló a raktári jelzettel (S. 66.). 1690-es katalógusban viszont nem szerepelt, pedig Szentiványi bejegyzése megtalálható a címlapon. Két zürichi kiadást tüntet fel, míg a Zsámboky-féle nincs leírva. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis Catalogo inscriptus" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3. "1632." [Szentiványi Márton, 1690]

Raktári jelzet:

1. Hb 2r 77. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

2. RMK III. 142. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

60.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"156. Plato Graecolatinus in folio corio albo Lugduni 1590."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Platonis opera omnia Ficino interprete folio maior Lugduni 1590. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 2. szám

PLATON: Opera omnia. (Interpret. Marsilio Ficino). Lugduni, 1590, Apud Guillelmus Laemerius. 2° - [28] 849 [30] pp. - Adams P-1440.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690), Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. [javítás]: "Selliensis Soc(ieta)tis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis Inscr(iptus) Catalogo 1632. L(ittera) P. n(umero) 156." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) P. 156. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) XVIII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) XXV. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Hb 2r 141. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

61.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 180. Cedreni Annales ab exordio Mundi ad Isaicum Commenum usque graece et latine in folio membrana alba Basileae"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 3. szám

CEDRENUS, Georgius: Annales, sive historiae ab exordio mundi ad Isacium Comnenum usque compendium (Comm. Guilielmus Xylander). Basileae, [1566], per Ioan. Oporinum et Episcopios fratres. 2° - [8] 714 [40] pp. - Ind.Aur. 134888. - Adams C-1220.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze. Szentiványi Márton katalógusában nem található. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 180." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) C. 180. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) 16. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Hb 2r 84. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

62.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 138. Appiani Alexandrini Historiae Romanae de Bellis uarijs graece et latine in folio corio albo 1592."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Historiae Romanae Graece et Latine Folio maior Parisijs 1592. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 4. szám

APPIANOS: [Historia Romana] Rómaika. Rom. historiarum. Punica Parthica, De bellis civilibus libri V. [Graece et Lat.] (Ed., comment. Henri Estienne. Trad. Franciscus Beraldus, Sigismundus Gelenius). [Genève], 1592, Excudebat Henricus Stephanus. 2° - [12] 767 [1]; 72 [36] pp. - Adams A-1352 - OSzK/16 A 459.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Néhány aláhúzás a görög szövegben. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) A. n(umero) 138." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) A. 138. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) Ga 106. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3.) Hb 2r 116. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

63.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 87. Idem Tomus 7us Romae 1596."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Eiusdem Tomus 7us Folio Romae 1596. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 5. szám

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus Septimus. Romae, 1596, ex Typographia Vaticana. 2° - [7] 724 [52] pp. - Ind.Aur. 113324.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesv Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 87." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) C. 87. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) Ac 2r 76. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

64.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 111. Annibalis Scoti Commentarij in Cornelij Taciti Annales in folio corio albo Francofurti 1592."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 6. szám

TACITUS, Publius Cornelius: [Annales] Annales et Historias commentarii ad politicam et aulicam rationem praecipue spectantes. (Comm. Annibalio Scoto) Francofurdi, 1592, Apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marrium et Ioann. Aubrium. 2° - [4] ff. 1134 coll. [17] ff. - BMC German p. 847.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, ugyanakkor nem található az 1690-es katalógusban, pedig Szentiványi több Tacitus művet is összeírt. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis 1632. L(ittera) A. n(umero) 111." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 111. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 2r 311. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

65.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Bosij Iacobi Historia Ordinis Militaris S(ancti) Ioannis Hierosolymitani Italice Folio maior Romae 1594. Corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 7. szám

BOSIO, Giacomo: Dell' Istoria della sacra relogione et ill.ma militia di San Giovanni Gierosolimitano. Roma, 1594, nella stamperia Apost(oli)ca Vaticana. 2° - [16] 591 [26] pp. - Ind.Aur. 122611.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, ugyanakkor nem található a katalógusában. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogus (!)" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 548. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. LXII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 2r 129. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

66.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 93. Pauli Jouij Vitae Illustrium Virorum Tomus 1mus et 2dus in folio corio albo Basileae 1578. Ibidem Vitae Imperatorum Turcarum Item Elogia Virorum bellica uirtute illustrium"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Vitae Illustrum Virorum folio Basileae 1578. membrana alba 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 8. szám

Kolligátum 1.:

JOVIUS, Paulus: Vitae illustrium virorum tomis duobus comprehensae. Basileae, 1576, sumptibus Henrici Petri et Petri Pernae. 2° - [12] 427 [1]; [8] 176; [26] 177-225 [1] pp. - VD/16 G 2078 - OSzK/16 J 274.

Kolligátum 2.:

JOVIUS, Paulus: Elogia virorum bellica virtute illustrium. [Basel], 1596, Petri Pernae typographi. 2° - [8] 258 [10] pp. - VD/16 G 2067 - OSzK/16 J 240.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Néhány kronológiai megjegyzés a margón. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Tyrnauien(sis) 1632. L(ittera) P. n(umero) 93." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 93. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XL. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 2r 485. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

67.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 21. Jacobi Cuiacii Tomi 4. de Jure Ciuili in folio corio albo Francofurti 1595."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Cuiatij Iacobi Iuris consulti Opera in Jus Civile folio Francofurti 1595. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 9. szám

Cuiacius, Jacobus: Opera, quae de iure fecit. Francofurti, 1595, apud Andreae Wecheli heredes et Ioan. Gymnicum. 2° - [16] 76 pp. 77-402 coll. [12] pp. 600 coll. [12] pp. 810 coll. [3] pp. [12] 656 coll. [80] pp. - VD/16 C 6168 - OSzK/16 C 1224.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Jurista Civilis (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) J. n(umero) 21" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) J. 21. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) XXVII. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) 27. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Bc 2r 17. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

68.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 52. Euclidis Elementa in folio corio albo Coloniae 1591."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem in Euclidem folio Coloniae 1591. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 10. szám

Kolligátum 1.:

EUCLIDES: Elementorum libri XV. (Ed. Christophoro Clavio Bambergensi) Coloniae, 1591, Expensis Ioh. Baptistae Ciotti. 2° - [16] 359 [1] pp. - VD/16 E 4161. - Sommervogel II. c. 1213-1214.

Kolligátum 2.:

EUCLIDES: Posteriores libri IX. (Ed. Christophoro Clavio Bambergensi) Coloniae, 1591, Ex Ioh. Baptistae Ciotti. 2° - 355 [38] pp. - Sommervogel II. c. 1213-1214.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal.Egy 18. századi nyomtatvány a kötetben. Sommervogel a két kolligátumot együtt, harmadik kiadásként írja le. A szerző neve szerinte Clau és nem Schlüssel. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) E. n(umero) 52." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) E. 52. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) A. 416. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) 49. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Hb 2r 17. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

69.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 11. szám

XENOPHON: Ta heuriskomena. Quae extant opera. (Ed. comment. Johannes Leunclavius). [Tomus I-II. Graec.-Lat.] Francofurti, 1594, Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et Ioan. Aubrium. 2° - [12] 1013 pp. 1014-1059 coll. [28] ff. - BMC German p. 931. - Adams X-15.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Nem található sem a Némethi-féle katalógusba, sem a Szentiványi-féle összeírásban. Ugyanakkor már az egyetemi évek alatt, 1642-ben újrakatalogizálták. Az 1690-ben több Xenophon-mű is szerepel, de a fenti kiadás hiányzik. A régi raktári jelzet formátumjelzése hibás. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis Anno 1642. in Litt(era) X. N(umero) (?)" [Nagyszombati Egyetem, 1642]

Raktári jelzet:

1. X. [Nagyszombati Egyetem, 1642]

2. VI. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 16. a: [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 4r 116. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

70.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

" C. 202. Eiusdem Auctoris descriptio noua Horologiorum in 4. corio albo Romae 1599."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Horologia quarto Romae 1599. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 12. szám

Clavius, Christophorus S.J: Horologium nova descriptio. Romae, 1599, Apud Aloysium Zannettum. 8° - [12] 240 pp. - Adams C-2099.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) So(cieta)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo)" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 202." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) N. 304. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2.) C. 202. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Ed 98. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

71.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 205. Idem"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Astrolabium quarto Romae 1593. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 13. szám

Clavius, Christophorus S.J.: Astrolabium. Romae, 1593, Ex Typographia Gabina. 2° - [47] 759 [4] pp. - Adams C-2093.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo)" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) C. n(umero) 205." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) C. 205. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) N. 312. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) 20. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Eb 203. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

72.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Tarcegnota Ioannis Historiae mundi Pars 1ma Venetijs 1598. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 14. szám

TARCHAGNOTA, Giovanni: Delle Historie del mondo. [1. kötet] In Venetia, 1598, Appresso i Giunti. 4° - [32] 675 pp. - BN Tome 182 c. 568 - Adams T-140.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Egy tartalmi kiemelés a margón, illetve egy leveles 18. századi kézirat a kötetben. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Némethi-féle összeírásban nem szerepelt. Valószínűleg Szentiványitól származik az 1632-re utaló évszám, s ő katalogizálta 1690-ben. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) H. 444. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2.) XXXIX. o. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) Ga 4r 929. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

73.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Pars 2da octauo Venetijs 1598. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 15. szám

TARCHAGNOTA, Giovanni: Delle Historie del mondo. [3. kötet] P. 2. lib. 1-22. In Venetia, 1598, Appresso i Giunti. 4° - [46] 931 pp. - BN Tome 182 c. 568 - Adams T-140.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Némethi-féle összeírásban nem szerepelt. Valószínűleg Szentiványitól származik az 1632-re utaló évszám, s ő katalogizálta 1690-ben. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscrip(tus) Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 540. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. XXXIX. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 4r 929. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

74.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Rosei Mambrini Historia mundi Italice quarto Venetijs 1598. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 16. szám

Kolligátum 1.:

TARCHAGNOTA, Giovanni: Delle Historie del mondo. (Augm. Mambrino Roseo da Fabriano et Bartolomeo Dionigi da Fano) In Venetia, 1598, Appresso i Giunti. 4° - [46] 599 pp. - BN Tome 182 c. 568 - Adams T-140.

Kolligátum 2.:

RICCOBONUS, Antonius: De gymnasio Patavino ... commentariorum libri sex. Patavii, 1598, Apud Franciscum Bolzetam. 4° - [16] 148 ff. - Adams R-496.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Némethi-féle összeírásban nem szerepelt. Valószínűleg Szentiványitól származik az 1632-re utaló évszám, s ő katalogizálta 1690-ben. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnavien(sis) Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. XXXIX. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 23. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 4r 929. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

75.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 29. Idem in Danielem corio albo Antuerpiae 1594. Ibidem De Magia de Obseruatione somniorum et de Diuinatione Astrologica"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem in Danielem Prophetam octauo Antuerpiae 1594. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 17. szám

Kolligátum 1.:

PERERIUS, Benedictus S.J.: Commentariorum in Danielem prophetam. Libri sexdecim. Antverpiae, 1594, In Aedibus Petri Belleri. 8° - [63] 766 pp. - Sommervogel VI. c. 500.

Kolligátum 2.:

PERERIUS, Benedictus S.J.: De magia de observatione somniorum, et de divinatione astrologica, libri tres. Coloniae Agrippinae, 1598, Apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote. 8° - [5] 242 pp. Adams P-657. - Sommervogel VI. c. 504.

Restaurált fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal "1979". Egy 20. századi (talán Szauder József) bejegyzés szerint Faludi Ferenc használta. 1600. után szerezték be s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis So(cie)t(a)tis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 29." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 29. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 24. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Aa 710. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

76.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 83. Idem cum enarrationibus in 4. corio albo 1560."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Terentij Publij Comoedia octauo Lugduni 1560. corio albo cum tabulis 1652."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 18. szám

TERENTIUS Afer, Publius: [Comoediae] In quem triplex edita. (Comm. Petrus Antesignanus) Lugduni, 1560, Apud Mathiam Bonhome. 4° - [16] 532 pp. - Adams T-356.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis 1634. L(ittera) T. N(umero) 83." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 83. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 37. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 4r 90. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

77.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 77. Eiusdem Apologia pro Societate JESV 1600."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Gretseri Iacobi Societatis Iesu Apologia pro Societate Iesu octauo Ingolstadij 1600. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 19. szám

Kolligátum 1.:

GRETSER, Jacob: Apologeticus ... adversus librum; qui introductio in artem iesuiticam inscribitur, nuper a Gabriele Lermaeo caluinista editum. Ingolstadii, 1600, Ex Typographia Adami Sartorii. 8° - [16] 280 pp. - Adams G-1235. - Sommervogel III. c. 1763.

Kolligátum 2.:

GRETSER, Jacob: Apologia Societatis Iesu in Gallia, ad christianissimum Galliae Navarrae Regem Henricum IV. Ingolstadii, 1599, Ex Typographia Adami Sartorii. 8° - [5] 120 pp. - Sommervogel III. c. 1762.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Apologia (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(iet)atis Jesu Catalogo inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) J. n(umero) 77." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 77. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 17. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ad 879. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

78.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 82. Liuius in folio corio albo cum scholijs Francofurti 1588."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem cum Scholijs folio Francofurti 1588. corio albo cum tabulis 1633."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 20. szám

LIVIUS, Titus: [Ab urbe condita] Libri omnes. (Chronologia accomodata ad tabulas capitolinas Verii Flacci. Ed. Franciscus Modius) Francofurti, 1588, impensis Sigis. Feyrabendii et sociorum. 2° - [8] 52, 682, 59 [4] 613 [1] pp. - VD/16 L 2101 - BMC German p. 521.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Címer a szennylap verzóján ceruzával. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1633-ban Némethi Jakab írta össze de a katalógusában az 1632-es beszerzések között szerepelt. 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellie(nsis) So(cie)t(a)tis Jesu Inscr(iptus) Catal(ogo)" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauien(sis) 1633. L(ittera) L. N(umero) 82." [Nagyszombati Kollégium, 1633]

Raktári jelzet:

1. L. 82. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VI. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 2r 301. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

79.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 21. szám

NICETAS Choniates: [Byzantina historia annorum 88.] Historia degli' imperatori greci. (Trad. Lodovico Dolce et Agostono Ferentilli) In Vinetia, 1569, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii. 4° - [40] 254 [2]; [24] 302 [2] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Bár szerepel a címlapon az 1632-es katalogizálás ténye, de sem a Némethi-féle összeírásban, sem a Szentiványi-féle katalógusban nem található. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Inscrip(tus) Catalogus (!)" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 452. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. XL. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 4r 389. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

80.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Zonara Joannis Historia Haebraeorum Romanorum Graecorum Italice quarto Venetijs 1582. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 22. szám

ZONARAS, Ióannész: [Epitome historiarum] Historie. (Trad. Agostino Ferentilli) (Pars I-II.) In Vinetia, 1572, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii. 4° - [20] 259; [18] 291; [18] 261 [1] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. Némethi-féle összeírásban nem szerepelt. Valószínűleg Szentiványitól származik az 1632-re utaló évszám, s ő katalogizálta 1690-ben. Itt valószínűleg elírta a kiadás dátumát tíz évvel. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 452. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. XL. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 16. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 5338. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Ga 4r 444. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

81.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"M. 38. Eiusdem eadem in folio 1603."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Delrio Martini Societatis Jesu Disquisitionum magicarum libri 6. folio minor Moguntiae 1603. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 23. szám

Del-RIO, Martin Antoine S.J.: Disqvisitionum magicarum libri sex. Moguntiae, 1603, Apud Ioannem Albinum. 2° - [22] 276 [15]; [4] 268 [18]; [4] 250 [11] pp. - Sommervogel II. c. 1898.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi morales (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Inscriptus Catal(ogo) Soc(ietatis) Jesu Collegij Selliensis" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Coll(egii) Seliensi Soc(ieta)tis Jesu auct. d.d." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

3. [javítás]: "Tyrnaviensis Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) M. n(umero) 38." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. M. 38. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 602. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XVII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 30: b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. 841. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

6. Eb 4r 139. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

7. Eb 4r 954. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

82.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 38. Horatij Tursellini Lauretana Historia in 8. membrana uiridi Moguntiae 1600."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Moguntiae 1600. Membrana viridi 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 24. szám

Kolligátum 1.:

TORSELLINUS, Horatius S.J.: Lauretanae historiae, libri quinqve. Moguntiae, 1600, Apud Balthasarum Lippium sumptibus Arnoldi Mylij. 8° - [14] 397 [7] pp. - Adams T-1204. - Sommervogel VIII. c. 143.

Kolligátum 2.:

MILENSIUS, Felix O.S.A.: De quantitate hostiae contra errorem Oswaldi. Liber in quo historia Seefeldica de admirabili Sacramento explicatur. Pragae, 1604, Typis Georgii Nigrini. 8° - [6] 122 [4] pp.

Eredeti zöld hártyakötés. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) H. n(umero) 38." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 38. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 229. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LX. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ac 4110. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

83.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"D. 12. Joannes Duns Scotus in 4. libros Sententiarum in folio corio albo Venetiae 1597. Item Eiusdem Quaestiones Quodlibetales"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Scoti Ioannis Duns In quatuor libros Sententiarum folio Venetijs 1597. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 25. szám

DUNS SCOTUS, Joannes: In quatuor libros Sententiarum ... quaestiones. (Ed. Melchior Flavius) Venetiis, 1597, 1598, Apud haeredes Melchioris Sessae. 2° - [4] 310, 40 pp.; [1] 116 ff., 164 pp.; [1] 184, 36, 63; [1] 31 [127] ff. - Adams D-1130. - OSzK/16 D 403.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi Scholastici (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) J. n(umero) 12." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 12. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ab 2r 139. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

84.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 2. Ruffini Tomus 1mus de Benedictionibus (c. 49. Gen.) 12. Patriarcharum Item in Oseam, Joelem, Amos, in Symbolum et de Historia Ecclesiastica Ibidem Tomus 2dus in Psalmos Adiungitur D. Irenaeus contra Haereses sui temporis Ultimo Conflictus Arnobij et Serapionis Catholicorum duorum de Deo Trino et Uno duabus in Christo substantijs in unitate Personae Gratiae et Liberi Arbitrij concordia cum notis in folio corio albo Parisijs 1580."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Ruffini Aquiscensis Praesbyteri Tomus I. et 2dus In Vetus Testamentum folio Parisijs 1580. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 26. szám

Kolligátum 1.:

RUFINUS Tyrannius, Aquiliensis: Opera qvae extant. Parisiis, 1580, Apud Michaelem Sonnium. 2° - [6] 249 [8]; [10] 180 ff. - Adams R-880.

Kolligátum 2.:

IRENAEUS Sanctus: Aduersus Valentini, et similium Gnosticorum Haereses, Libri quinque. Coloniae Agrippinae, 1596, In Officina Birckmanica, sumptibus Arnoldi Mylij. 2° - [36] 569 [32] pp. - Adams I-161.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) R. n(umero) 2." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. R. 2. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ab 2r 154. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

85.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 74. D. Prosperi Aquitanici Opera in 8. corio albo Duaci 1577."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Divi Prosperi Episcopi Opera octauo Duaci 1577. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 27. szám

PROSPER, Szent: Opera, accurata vetustorum exemplatium collatione a mendis pane innumeris repurgata. (Ed. Johann Olivarius) Duaci, 1577, Ex officina Ioannis Bogardi. 8° - [6] 368 [24] ff. - Adams P-2172.

Eredeti fehér bőrkötés törött fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scripturistae sacra et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Inscriptus Catalogo Collegij Societatis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) P. n(umero) 74." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 74. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 10018. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

86.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 20. Eiusdem Volumen Legum Paruum 10. 11. 12. librum comprehendens Ibidem Authenticorum Collationes Feudorum declarationes Extrauagantes de Pace Constantiae Ultimo Institutiones Imperiales cum Vita Iustiniani 1583."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem libri 9. folio maior Venetijs 1584. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 28. szám

JUSTINIANUS: [Novellae] Corpus iuris civilis. Volumen legum parvum. (Comm. Antonius Contius.) Venetiis, 1583, 1584, Sub signo Aquilae renouantis. 2° - [24] ff. 640,192 coll.; [16] ff. 576 coll.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Iurista Civilis (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyi Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) J. n(umero) 20." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 20. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXVII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Bc 2r 110. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

87.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 19. Justiniani Codicis Libri IX. in folio corio albo Venetijs 1584."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem libri tres posteriores folio maior Venetijs 1583. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 29. szám

JUSTINIANUS: [Codex] Corpus iuris civilis. Codex dominis Justiniani. (Comm. Antonius Contius.) Venetiis, 1584, Sub signo Aquilae renouantis. 2° - [34] ff.; [12] ff. 2204 coll.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Iurista Civilis (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Selliensis Soc(ieta)tis Jesu Inscriptus Catalogo" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) J. n(umero) 19." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 19. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Bc 2r 109. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

88.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 74. Lippus Brandolinus de ratione scribendi in 8. membrana alba rugosa Coloniae Agrippinae 1573. Ibidem de scribendis Epistolis"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Brandolini Lippi de ratione scribendi 8uo Coloniae membrana alba 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 30. szám

BRANDOLINUS, Aurelius Lippus: De ratione scribendi libri tres. - Vives, Johannes Ludovicus - ERASMUS Desiderius Roterodamus - CELTES, Conrad - HEGENDORFF, Christoph: De conscribendi epistolis libelli. Coloniae Agrippinae, 1573, Apud haeredes Arnoldi Birckmanni. 8° - [16] 405 [1] pp. - VD/16 B 7040. - OSzK/16 B 870.

Eredeti hártyakötés. 1600 után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Inscriptus Catalogo Collegij Sellien(sis) Societ(a)tis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. "Tyrnauien(sis) 1632. L(ittera) L. n(umero) 74." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. L. 74. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 1142. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

89.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 220. Justini Historia ex Trogo Pompeio in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1593."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 31. szám

JUSTINUS, Marcus Junianus: Ex Trogo Pompeio historia. (Praef. Philipp Melanchthon.) Coloniae Agrippinae, 1593, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote. 8° - [24] 342 [6] pp.

Eredeti hártyakötés. 1600. után szerezték be, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, ugyanakkor nem szerepel az 1690-es katalógusban. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth 1964.

Tulajdonos:

1. "Collegij Sellien(sis) Soc(ieta)tis Jesu" [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 220." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 220. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. VII. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 18: c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 5192. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

90.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 61. Idem"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1600. sine compactura 1632."

Antiquissima Selliensis

II. kollekció 32. szám

HOMERUS: [Ilias] Iliados liber decimus, undecimus, et duodecimus graecolatini. Ingolstadii, 1600, Ex Officina Typographica Adami Sarterii. 8° - 163 pp.

Restaurált modern barna bőrkötés, 1996. Néhány tartalmi kiemelés a margón. 1600-ban írták össze, s ekkor katalogizálták először. 1632-ben Némethi Jakab írta össze, 1690-ben Szentiványi Márton katalogizálta. Egy másik Homérosz kiadást is összeírtak, itt viszont nem tüntetik fel, hogy kötés nélküli: "Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1600. 1632." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Graeci (1690). Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

1. "Inscriptus Catalogo Collegij Sellien(sis) Societ(atis) Jesu 1600." [Vágsellyei Kollégium, 1600]

2. [javítás]: "Tyrnauiensis 1632. L(ittera) H. n(umero) 61." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 61. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Hb 629. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 600/2. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 1996]

91.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1600/1.

VARENNIUS, Johannes: Syntaxis linguae graecae. (Ed. Joachim Camerarius) Coloniae Agrippinae, 1576, Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocrote. 8° - 120 ff.

Eredeti fehér bőrkötés. A kötésen felirat: "M.B.P. 1586." Tartalmi kiemelések, magyarázó jegyzetek a könyv első felében. Martinus Banowsky Pannonius, olmützi diák volt a tulajdonosa 1586-ban. 1600-ban katalogizálták először. Különös és zavarbaejtő a kötet harmadik possessor-bejegyzése. Ebben az időben csak Vágsellyén működött jezsuita kollégium, Nagyszombatban pedig nem; a városban 1615-ben indult meg a képzés. A bejegyzés (nagy valószínűséggel) Szentiványi Márton kezétől származik, aki 1690-ben fogott hozzá a könyvtár rendezéséhez. Több kötetnél találtunk az ő kezével bejegyzést ám egy kivétellel ezek mindig az 1632-es évre vonatkoznak. A másik kivétel a tournoni akadémia Vergilius-szótára. Itt Dümmerth feltételezése szerint az 5. possessorkéz Szentiványié, aki ezt 1690-ben írta a címlapra. Ennek ellentmond, hogy szerepel possessorként a vágsellyei rendház 1600-as évszámmal, majd Némethi Jakab 1632-es bejegyzése. Miért tüntette fel Nagyszombatot még egyszer Szentiványi ezen a köteten, amikor már ott szerepel Némethi bejegyzése, illetve miért írt vágsellyei dátumot a fent leírt kötet elejére 1690-ben? Az elírás (ti. 1690.) ismerve Szentiványi precizitását, két esetben nem valószínű. Mindenesetre eddig két olyan kötet került elő, ahol együtt szerepel Nagyszombat neve az 1600-as évszámmal. Nem szerepelt sem az 1632-es Némethi-féle katalógusban, sem az 1690-es Szentiványi-félében. Megemlítendő, hogy Szentiványi két kölni kiadású Varennio-művet is katalogizált, de mind a kettő 1581-es nyomtatvány: "Varrenij Joannis Syntaxis Graeca octauo Coloniae 1581. corio albo cum tabulis 1600." illetve "Eiusdem Idem octauo Coloniae 1581. corio albo cum tabulis 1600." Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Farkas 1997. - Hellebrandt 201-205.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Martini Banowsky Pannonij Emptus: 5. Nouembris Anno 1586. Gros. 4."

2. "Olomucij Ab Andrea Crallio"

3. "Collegij Tyrnaviensis S.J. Catalogo Jnscriptus Anno 1600." [?]

Raktári jelzet:

1. L. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ha 1076. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

92.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem In Prophetas 4tuor quarto Moguntiae 1611. membrana alba 1612."

Antiquissima Tyrnaviensis

1612/1.

MALDONADO, Juan: Commentarij in Prophetas IIII. Ieremiam, Baruch, Ezechielem, et Danielem. Accessit expositio Psalmi CIX. et Epistolae de collatione Sedanensi cum Caluinianis. Moguntiae, 1611, Sumptibus Ioannis Kinckes. 4° - [6] 736 pp. - Sommervogel V. c. 407.

Eredeti hártyakötés. Talán 1612-ben szerezték be, s ekkor katalogizálták először, ahogy az évszám utáni számot értelmezhetjük. Előtte az erdélyi jezsuitáké volt. Sajnos a bejegyzés nem utal arra, hogy melyik rendházé de nagy valószínűséggel a kolozsvárié lehetett. Nem szerepelt a Némethi-féle katalógusban 1632-ben, pedig több kötetét összeírta, például egy 1602-ben Mainzban kiadott kommentárját a négy profétához, két kötetben: "31. Eiusdem Tomus 1mus in Matthaeum et Marcum corio nigro Moguntiae 1602. 32. Eiusdem Tomus 2dus in Lucam et Joannem". Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Jakó 1991. nem tud róla.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Soc(ieta)tis Jesu in Transyluania" [Erdélyi jezsuiták, 16. század?]

2. [javítás]: "Collegij Tyrnauiensis In: 1612. 164." [Nagyszombati Rezidencia, 1612]

Raktári jelzet:

1. 164. [Nagyszombati Rezidencia, 1612]

2. 100. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. IV. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Aa 4r 79. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

93.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 19. Idem de Antichristo et eiusdem Praecursoribus in 8. membrana alba Antuerpiae 1611."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Lessij Leonardi S. J. de Antichristo octauo Antuerpiae 1611. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1613/1.

LESSIUS, Léonard: De antichristo et eius praecursoribus disputatio apologetica gemina. Antuerpiae, 1611, Ex Officina Plantiniana. 8° - [24] 297 [10] pp. - Sommervogel IV. c. 1735.

Eredeti hártyakötés. 1613-ban szerezték be, előtte az erdélyi jezsuitáké volt. Sajnos a bejegyzés nem utal arra, hogy melyik rendházé de nagy valószínűséggel a kolozsvárié lehetett. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. A kötet jelenleg (1991-től) lappang. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Soc(ieta)tis Jesu in Transyl(vaniae) 1613." [Erdélyi jezsuiták, 1613]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus Tyrnaviae 1632. L(ittera) L. n(umero) 19." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. L. 19. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 1996. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

94.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 84. B. Francisci Borgiae Vita in 8. corio rubro Antuerpiae 1598. Ibidem Huius B(orgiae) pia opuscula"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1614/1.

SCHOTTUS, Andreas: Vite Francisci Borgia Tertij Societatis Iesu Generalis. Antverpiae, 1598, e typographeio Ioach. Trognaesij. 8° - 462 pp. - Sommervogel VII. c. 876.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1614-ben szerezték be, három év múlva újra összeírták. A címlap már 1614-ben hiányzott, erre utal az "Antuerpiae 1598" bejegyzés. 1632-ben katalogizálta Némethi Jakab, viszont pontos Szentiványi Márton 1690-es összeírásában nem szerepel. Megtalálható viszont: "Sancti Borgiae Francisci Societatis Iesu Vita Per Andream Soto octauo Antuerpiae 1595. corio albo cum tabulis 1632." Itt nem egyezik a kiadás éve. Szerepel még az 1690-esben egy évvel későbbi, római nyomtatvány is. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Soc(ieta)tis Jesu In 1614." [Nagyszombati Rezidencia, 1614]

2. [javítás]: "Collegij Tyrnavien(sis) 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

3. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) F. n(umero) 84." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 84. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. LXII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 21. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ac 737. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

95.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 51. Jacobi Castellani Compendium Constitutionum Summorum Pontificum a Gregorio VII. usque ad Clementinum VIII. in 4. membrana alba Venetijs 1603."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Constitutionum Pontificiarum Compendium Jacobi Castellanj quarto Venetijs 1603. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1614/2.

CASTELLANUS, Jacobus: Compendium constitutionem summorum pontificum, quae extant a Gregorio VII. usque ad Clement VIII. Pont. Max. Venetiis, 1603, Apud Franciscum Bolzettam. 4° - [24] 237 pp.

Eredeti hártyakötés, tömítőanyagként latin nyelvű kézirat. 1614-ben szerezték be. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került.. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu 1614." [Nagyszombati Rezidencia, 1614]

2. [javítás]: "Collegij Tyrnauiensis Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 51." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 51. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. Ac 4370. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

96.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"35. Idem"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem ab Anno Christi 1mo ad 1197. folio Moguntiae 1614. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1614/3.

SPONDE, Henri de: Annales Ecclesiastici ex XII Tomis Caesaris Baronii ... in epitomen redacti opera. Moguntiae, 1614, Impensis Ioannis Theobaldi Schönwetteri. 2° - [26] 1080 pp. [74] ff.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. 1614-ben szerezték be. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került.. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Soc(ieta)tis Jesu In 1614." [Nagyszombati Rezidencia, 1614]

2. [javítás]: "Tyrnauiae Catalogo inscriptus A(nno) 1632. L(ittera) H. n(umero) 35." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 35. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. Ac 2r 20. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

97.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 10. Divi Bonauenturae in 3um sententiarum Magistri Petri Lombardi in folio corio rubro sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem in Tertium sententiarum librum Folio Norimbergae corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1614/4.

PETRUS Lombardus: Sententiarum libri IV. (Comm. S. Bonaventura. Ed. Johannes Beckenhaub) [Tom. III.] Nürnberg, 1500, Anton Koberger. 2° - 166 ff. - CIH 2651 - Goff P-488.

Eredeti vörös bőrkötés töredéke, restaurált. Végig marginalizálva, tartalmi kiemelések, kommentárok, két kéz írásával. 1614-ben szerezték be, három év múlva újra összeírták. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi Scholastici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu 1614." [Nagyszombati Rezidencia, 1614]

2. "Collegij Tyrnauiensis 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) B. n(umero) 10." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. B. 10. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Inc. 738. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

98.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1615/1.

PÁZMÁNY Péter: Az igazsagnak gyeozedelme, mellyet az Alvinci Peter Tevkeoreben mutatot. Posonban, 1614, (typ. archiepiscopalis). 4° - [8] 96 [4] pp. - RMK I. 451 - RMNY 2. 1078.

19. századi papírkötés. 1615-ben szerezték be, két év múlva újra összeírták. Sem a Németh-féle, sem a Szentiványi-féle katalógusban sem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu 1615." [Nagyszombati Kollégium, 1615]

2. "Collegij Tyrnaviensis 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Raktári jelzet:

RMK I.65. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

99.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1615/2.

PÁZMÁNY Péter: Kereztieni felelet a megh dücsöült szentek tiszteletirül, értünk valo könyörghesekröl es seghitsegül hiuasokrul. Graecii Styriae, 1607, Widmanstadius. 4° - [10] 100 ff. - RMK I. 406 - RMNY 2. 961.

19. századi papírkötés. 1615-ben szerezték be, két év múlva újra összeírták. Sem a Németh-féle, sem a Szentiványi-féle katalógusban sem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu 1615." [Nagyszombati Kollégium, 1615]

2. "Societatis Jesu 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Raktári jelzet:

RMK I. 50. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

100.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Ovidij Metamorphosis Hispanice explicata octauo corio nigro 1617."

Antiquissima Tyrnaviensis

1615/3.

OVIDIUS Naso, Publius: [Metamorphoses] Las Metamorphoses, o Transformaciones del muy excelente poeta Ovidio, repartidas en quince libros, y traduzidas en castellano. En Anvers, 1551, en casa de J. Steelsio. 8° - [20] 236 ff. [címlap hiányzik] - BN Tome 128. c. 653.

Eredeti vörös bőrkötés. 1615-ben szerezték be, két évvel később újra összeírták. 1632-es Némethi-féle katalógusban nem található, Szentiványi Márton 1690-ben viszont összeírta. A belső táblán található egy raktári jelzetre utaló szám, de ezt nem találtam meg a katalógusban. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu 1615." [Nagyszombati Kollégium, 1615]

2. "Collegij Tyrnaviensis 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Raktári jelzet:

1. H. 132. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. hispan LVI. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Ha 534. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

101.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 15. Eiusdem Retalatio pro Baronio contra Causabonum in 8. membrana alba Antuerpiae 1614."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Rosweidi Heriberti S. J. Apologia pro Baronio Cardinale octauo Antuerpiae 1614. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1615/4.

ROSWEYDE, Héribert S.J.: Lex Talionis XII. Tabularum Cardinali Baronio ab Isaaco Casaubono dicta. Antverpiae, 1614, Ex officina Plantiniana, apud Viduam et Filios Jo. Moreti. 8° - 227 pp. - Sommervogel VII. c. 193.

Eredeti pergamenkötés. 1615-ben szerezték be, két évvel később újra összeírták. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Apologetici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societ(atis) Jesu in 1615." [Nagyszombati Kollégium, 1615]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus Tyrnauiae 1632. L(ittera) H. n(umero) 15." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Raktári jelzet:

1. H. 15. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. I. g. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

2. Ad 659. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

102.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"O. 5. Orbis nouus Regionum ac Insularum veteribus incognitarum in folio corio albo Basileae 1532."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Idem secundo folio Basileae 1533. [Más kézzel:] 1532. tabulae ligneae 1636."

Antiquissima Tyrnaviensis

1615/5.

Kolligátum 1.:

Novus Orbis Regionum ac insularum veteribus incognitarum. (Ed. Simon Grynaeus). Basileae, 1532, apud Io. Hervagium. 2° - [48] 584 [2] pp. - OSzK/16 N 271 - BMC German p. 375.

Kolligátum 2.:

ANGLERIUS, Petrus Martyr: De rebus oceanicis et orbe novo decades tres. Legationis Babylonicae libri tres. Basileae, 1533, apud Ioannem Bebelium. 2° - [12] 92 ff. - OSzK/16 A 387 - VD/16 A 2843.

Kolligátum 3.:

ROBERTUS Remensis: Bellum Christianorum principium ... contra Saracenos a. s. 1088. pro terra sancta gestum. Basileae, 1533, excudebat Henricus Petrus. 2° - [8] 149 [3] pp. - OSzK/16 R 325 - BMC German p. 743.

Verardus, Carolus: De expugnatione regni Granatae. - Colombo, Cristofero: De prima insularum in mari Indico sitarum, lustratione. (Trad. Alexander de Cosco) - [Alvares, Francisco]: De legatione regis Aethiopiae ad Clementem pontificem VII. ac regem Portugalliae. - Egnatius, Johannes Baptista: De origine Turcarum. - Pomponius Laetus, Julius: De origine Maomethis.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. A kötésen felirat: "NOVVUS ORBIS N.G." Szövegaláhúzások, tartalmi kiemelések a margón. Megjegyzés az előszónál: "deleta sunt verba: per Sebastianum Munsterum". Balázsi Istváné volt 1567-ben. Vathay Tamás 1580-ban 85 dénárért vette meg. 1615-ben szerezték be, két évvel később újra katalogizálták. Némethi Jakab 1632-ben írta össze, majd Szentiványi Márton 1690-ben katalogizálta. Szerinte 1636-ban szerezte be a nagyszombati könyvtár, de ennek ellentmond a címlapon található bejegyzés. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Némethi egy másik példányt is összeírt: "N. 931. Nouus Orbis Regionum ac Insularum incognitarum etc. in folio Basileae 1532." Valószínűleg Szentiványi ezt a kötetet katalogizálta így: "Novi Orbis descriptio historica folio Basileae 1533. corio albo cum tabulis 1632." Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Steph(anus) Balasinus (?) 1567." [Balázsi István, 1567]

Szennylapon

2. "Me possidit Thomas Vathaij (?) qui ... emit ... pro fl. -dr. 85. Anno 1580." [Vathay Tamás, 1580]

Címlapon

3. "Societatis Jesv 1615." [Nagyszombati Kollégium, 1615]

4. "Collegij Tyrnavien(sis) 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

5. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) O. n(umero) 5." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. O. 5. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. N. 428. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. XXXVIII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Ge 2r 69. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

103.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"N. 6. Eiusdem Tomus 1mus N. 7. Eiusdem Tomus 2dus N. 8. Eiusdem Tomus 3ius N. 9. Eiusdem Tomus 4tus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Lyrae Nicolai Franciscani In Vetus Testamentum Pars 1ma folio tabulae ligneae 1616."

Antiquissima Tyrnaviensis

1616/1.

Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Iudaeorum. Nürnberg: Anton Koberger; 1487. Tom. I.: 468 ff. Tom. II.: 370 ff. Tom. III.: 348 ff. Tom. IV.: 384 ff. - 2° - GW 4289. - CIH 667.

Eredeti, csonka fehér bőrkötés, fatáblával, valamikor két kapoccsal. Négy kötetben. A múlt században téves jelzeteket kapott, összecserélték a köteteket. Történetileg és bibliográfiailag is indokolt az új számozás. Tartalmi kiemelések a margón a kötetek elején. Gépi számozás miatt ugrott a levélszám a 213-tól az első kötetben. 1616-ban szerezték be. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex dono Dominij Gaspari Partingeri Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae 1616." [Partinger Gáspár, 1616]

2. "Inscriptus Catalogo 1632. L(ittera) N. n(umero) 6. 7. 8. 9." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. kötet:

1. N. 6. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. 284. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. V. D. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. XL. a. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

5. Rf. 594. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

6. Inc. 275. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

7. Inc. 274. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 1998]

2. kötet:

1. N. 7. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. 202. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. V.D. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Rf. 594. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

5. Inc. 276. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

6. Inc. 275. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 1998]

3. kötet:

1. N. 8. [Nagyszombati Kollégium, 1632]]

2. 202. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. V. D. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Rf. 594. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

5. Inc. 277. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

6. Inc. 276. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 1998]

4. kötet:

1. N. 9. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 254. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. V. D. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. fol. 548. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

5. Inc. 274. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

6. Inc. 278. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, 1998]

104.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 23. Joannis Ronchegalli Gioldi Tractatus de duobus Reis constituendis exactissimus in folio membrana alba Venetijs 1559. Ibidem Gulielmi Redoani Tractatus de Rebus Ecclesiae non alienandis."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Renchegalli Ioannis Juris Consulti De duobus Reis constituendis folio Venetijs 1559. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1616/2.

Kolligátum 1.:

RONCHEGALLUS, Joannes: Tractatus de duobus reis constituendis. Venetii, apud Cominum de Tridino Montisferrati [Comin da Trino], (1558) 1559. 2° - [28] 611 [1] pp.

Kolligátum 2.:

REDOANUS, Gulielmus: Tractatus solemnis utilis et quotidie practicabilis de rebus ecclesiae non alienandis. Placentiae, Apud Franciscum Comitem. 1572. 2° - [8] 600 pp.

Eredeti fehér hártyakötés, Justitia képe aranyozott vaknyomással az előtáblán, gerincén a szerzők nevével. 1616-ban szerezték be, előtte Székely György tulajdonában volt. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Juristae civiles (1690). Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex liberalitate Generosi D(omi)nj D. Georgij Szekel." [Székely György, 1616 előtt]

2. "Collegij Tyrnauiensis Catalogo Inscriptus Anno D(omi)nj 1616." [Nagyszombati Kollégium, 1616]

3. [javítás]: "L(ittera) J. n(umero) 23. 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 23. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Bc 2r 107. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

105.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 86. Stoefflerini Almanach in 4. corio rubro Venetijs 1513."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Almanach noua 4to Venetijs 1513. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1617/1.

STOEFFLER, Johannes - PFLAUM, Jacob: Almanach nova. Ephemerides anno 1513-1531. (Venetiis, 1513, Petrus Liechtenstein). 4° - [478] ff.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. A gerincén felirat a régi raktári jelzettel: "Almanach 260". Néhány megjegyzés a margón. 1617-ben szerezték be. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Cano(nicus) Strigo(niensis) Nicolaus Nowak Archidiacon(us) Zoliensis Rector hospitalis S. Elizabitae Nouozolij fundatj donaujt hunc libru(m) Collegio Societat(is) Jesu Tyrnauiensis S. Joannis Anno 1617. Jn festo S. Joannjs Evangelistae. orent pro eo patris MP. [Novák Miklós, 1617]

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) S. n(umero) 86." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. S. 86. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 260. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. 49. c. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. 4r 228. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Eb 4r 691. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

6. Vet. 13/34. [Egyetemi Könyvtár, Kéziratár, XX. század]

106.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 164. Polydorus de rerum inuentoribus in 12. corio albo Francofurti 1599."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Francofurti 1599. corio albo cum tabulis 1617."

Antiquissima Tyrnaviensis

1617/2.

VERGILIUS Polydorus: De rerum inventoribus libri octo. In orationem Dominicani commentariolum. Francoforti, 1599, Typis Ioannis Lechleri, impensis Nicolai Bassej. 16° - [48] 677 [123] pp. - Adams V-438.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1617-ben szerezték be. Némethi 1632-ben katalogizálta, de lehet, hogy eltévesztette a formátumát. A címlapról hiányzik egyébként az 1632-es katalogizálás ténye. Szentiványi 1690-ben szintén más formátumot ad meg. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Az OSzK katalógusában szereplő csonka példány impresszuma eltér. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnavien(sis) Societ(at)is Jesu 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Raktári jelzet:

1. XIV. h. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

2. Hb 29. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

107.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Ma már hiányzó oldalon szerepelt.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Iuris utriusque modus legendi octauo Coloniae 1570. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1617/3.

Modus Legendi abbreviaturas passim in iure tam civili quam pontificio occurentes, nunc primum integritati suae restitutus. Coloniae, 1570, Apud haeredes Arnoldi Birckmanni. 8° - [95] ff. - VD/16 M 5760.

Eredeti hártyakötés. Tartalmi kiemelések, margináliák végig. 1617-ben szerezték be. Kérdéses, hogy a könyvet nem 1615-ben, a kollégium megalakulása után szerezték be lásd a 2. possessorbejegyzést. A kötet leírása a J 1. katalógus hiányzó oldalán szerepelt. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Iuristae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Georgij Rosni... (?)"

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

3. "1617" [Nagyszombati Kollégium, 1617]

4. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 54." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 54. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ba 139. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

108.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 143. Jacobi Laynis Vita in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1604."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Laynij Iacobi S. J. Vita 12mo Coloniae 1604. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/1.

RIBADENEYRA, Pedro: Vita P. Iacobi Laynis ... latine vero ab And. Schotto. Coloniae Agrippinae, 1604, Sumptibus Arnoldi Mylij Birckmanni. 8° - [16] 259 [1] pp. - Sommervogel VI. c. 1731.

Eredeti hártyakötés. 1618-ban szerezték be. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Ebben a katalógusban három példányban szerepelt ez a kiadás, mindegyik beszerzését 1632-re datálta Szentiványi. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Vitae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societ(atis) Jesu Catalogo inscriptus 1618." [Nagyszombati Kollégium, 1618]

2. [javítás]: "1632. L(ittera) J. n(umero) 143." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 143. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Ac 790. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

109.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 1018. Casparis Contareni De magistratibus et Republicae Venetorum libri 5. in 8. cum ligulis corio albo Basileae 1547."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Contareni Gasparis de Republica Venetorum quarto Basileae 1547. corio albo cum tabulis 1618."

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/2.

Kolligátum 1.:

CONTARENUS, Casparus: De magistratibus et republica Venetorum libri quinque. (Basileae, 1547, apud Frobenium et Episcopium). 8° - 206 ff. - VD/16 C 4962.

Kolligátum 2.:

SEYSSEL, Claude de: De Republica Galliae et regum officiis libri duo. (Trad. Johannes Sleidanus) - Platon: Summa doctrinae ... de repub. et legibus. (Compil. Johannes Sleidanus) Argentorati, 1548, In aedibus Vuendelini Rihelij. 8° - [8] 110 [2] pp. - VD/16 S 6174.

Kolligátum 3.:

PLUTARCHUS: [Problemata] Symposiaca problemata, hoc est, Conuiuales sermones, nunc primum latine facti. (Interpret. Hadrianus Junius) Parisiis, 1547, Apud Iacobum Gazellum. 8° - [8] 67 [2] pp. - Adams P-1673. - BLC vol. 261. p. 85.

Kolligátum 4.:

BONN, Herman: Chronica der vornemeliksten Geschichte unde Handel der keyserliken Stadt Lübeck. (Trad. Justin Gobler) - Gobler, Justin: In obitum illustriss. Principis Erici senioris. Basileae, 1543, In officina Barth. Vuesthemeri. 8° - [16] 193 [1] pp. - VD/16 B 6621. - OSzK/16 B 802.

Kolligátum 5.:

GYRALDUS, Lilius Gregorius: De re nautica libellus, admiranda quadam et recondita eruditione refertus, nunc primum et natus et aeditus. Basileae, 1540, apud Mich. Isingrinium. 8° - [6] 306 pp. - VD/16 G 2109. - OSzK/16 G 292.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Rajta felirat: "Ioannes Delicasius". A negyedik kolligátumnál szövegaláhúzások, margináliák. 1618-ban szerezték be. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, s valószínűleg eltévesztette a formátumát. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1632 illetve 1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Soc(ieta)tis Jesu 1618." [Nagyszombati Kollégium, 1618]

2. "Catal(ogo) Inscriptus L(ittera) C. n(umero) 1018." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 1018. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 308. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XLI. e. No. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 16. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Ga 1320. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

6. Vet. 47/55. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

110.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 20. Ludouici Richeomi Idololatria Huguenotica seu Luthero Caluinistica in 8. membrana alba Moguntiae 1613."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Richeomi Ludouici S. J. Idololatria Hugvenotica, seu Luthero Caluinistica octauo Moguntiae 1613. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/3.

RICHEOME, Louis S.J.: Idololatria hugenotica seu Luthero Calvinistica ad exemplar ethnicae veteris expressa et octo libris comprehensa. (Trad. Marcellin Bompar S.J.) Moguntiae, 1613, Sumptibus Petri Henningi. 8° - [40] 740 [36] pp. - Sommervogel I. c. 1684.

Eredeti hártyakötés. 1618-ban szerezték be. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Sommervogel Marcellin Bompart-ot tünteti fel szerzőnek. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. [javítás]: "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1618." [Nagyszombati Kollégium, 1618]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) L. n(umero) 20." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. L. 20. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 1937. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

111.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 115. Aulus Gellius in 8. membrana rubra Venetijs 1515."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Venetijs 1515. corio rubro 1618."

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/4.

GELLIUS, Aulus: Noctes Atticae. (Partim Graecae. Ed. Johannes Baptista Egnatius). Venetiis, 1515, in aedibus Aldi et Andreae soceri. 8° - [31] 289 [51] ff. - OSzK/16 G 107. - BMC Italian p. 294.

Eredeti vörös bőrkötés, rajta felirat: "AVLI GELI". Szövegaláhúzások, tartalmi kiemelések a margón. 1618-ban szerezték be? Szerintem inkább 1628-ban, Dümmerth tévedett az évszámot illetően. Ezt erősíti meg az egyik tulajdonos adata lásd a 3. tulajdonost. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze és ő is 1618-as beszerzésűnek gondolja. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Tiguri ... saxen ... anno do(mini) 1528."

2. "Emptus per Hjeronymi Renesfeldern(ii?) Pannonium (?) Viennae Austriae 35. fl. de A(nn)o 1563. MP."

3. "Pozidet(!?) hunc Librum Joannes Lowaciek Anno 1618. Croata"

4. "Collegij Soc(ietat)is Jesu Tyrnauiae Catalogo inscriptus An(no) 1628." [Nagyszombati Kollégium, 1628]

Raktári jelzet:

1. 36. c. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

2. VI. h. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Hb 1349. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 15/27a. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

112.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"[A. 63.] Adami Tanneri Examen narrationis ut supra No 63."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Tanneri Adami S. J. Examen Hunnij Praedicantis quarto Monachij 1602. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/5.

TANNER, Adam S.J.: Examen narrationis, quam historicae relationis nomine insignitam, de colloquio Ratisbonensi, edidit Aegidius Hunnius praedicans. Ad normam historiae veritatis institutum. Monachii, 1602, excudebat Nicolaus Henricus. 4° - 258 pp. - Sommervogel VII. c. 1844.

Modern fehér pergamenkötés (1993). Eredetileg "membrana scripta". Kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le (Bernardus de Botone). A könyv kötéstábláján "Haeretici " jelölés. 1618-ban szerezték be. A kiadott töredékkatalógusban a possessorbejegyzés hibásan szerepel: "1628". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: U.Fr.l.m. 90.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu 1618." [Nagyszombati Kollégium, 1618]

2. "Catalogo Jnscriptus 1632. L(ittera) [A. Numero 63.]" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 63. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIX. e. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Ad 4r 431. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

113.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1618/6.

TORRES Franciscus S.J.: Epistola Francisci Turriani sacerdotis Societatis Iesu. De definitione propria peccati originalis, ex Dionysio Areopagita, et de conceptione Virginis et matris Dei, sine peccato ex scriptura Angelicae Salutationis et testimonijs antiquorum Patrum. Florentiae, 1581, Apud Bartholomaeum Sermartellium. 4° - 43 pp. - Sommervogel VIII. c. 119.

Modern fehér pergamenkötés (1993). 1618-ban szerezték be. A restaurálás során előkerült a fenti első tulajdonosi bejegyzés. Mindenesetre a 16. század második felében volt Firenzében jezsuita kollégium, talán tőlük kapták a nagyszombatiak ajándékba. Sem a Némethi-féle, sem a Szentiványi katalógusban nem található. A könyvet néhány éve kapta ajándékba az Egyetemi Könyvtár Nagyszombatból. Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Coll(egii) Floreni(?) Soc(ietatis) Jesu" [Firenzei Kollégium?, 16. század]

2. "Collegij Tyrnaviensis Socie(ta)tis Jesv 1618." [Nagyszombati Kollégium, 1618]

Raktári jelzet:

R 524307. [Egyetemi Könyvtár, XX. század]

114.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 10. Eiusdem ijdem Tomi"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Hosij Stanislai Cardinalis Controuersiarum Tomus 1mus et 2dus folio Coloniae 1584. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1620/1.

HOSIUS, Stanislaus: Opera omnia in duos divisa tomos. (Ed. Stanislaus Rescius) Coloniae, 1584, Apud Maternum Cholinum. 2° - [32] 758 [33]; [7] 496 pp. - Adams H-1025.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1620-ban szerezték be. A régi tulajdonos nevének eltüntetése leragasztással, kikaparással. Az 1. possessorbejegyzés alapján nem kizárt az 1620 elötti beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tirnaviensis Societatis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu 1620." [Nagyszombati Kollégium, 1620]

3. "1625. die Men(sis) Octobris" [Nagyszombati Kollégium, 1625]

4. "1627" [Nagyszombati Kollégium, 1627]

5. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) S. n(umero) 10." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. S. 10. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 2r 200. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

115.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 61. Ecclesiasticae Reformationis Formula in Comitijs Augustanis quibusdam adiectionibus aucta et locupletata in 4. membrana alba Moguntiae 1559."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Augustanae Ecclesiae Rituum Formula reformata 4to Moguntiae 1559. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1620/2.

Kolligátum 1.:

[Ferdinandus I. imp.:] Formula reformationis ecclesiasticae in comitiis Augustanis anno 1559. Moguntiae, excudebat Franciscus Behem, 1559. 4° - [4] 60 ff. - OSzK/16 F 106. - Schottenloher 28116a.

Kolligátum 2.:

Gropper, Johannes: De veritate corporis et sanguinis Christi in eucharistia, de asservatione eucharistia. (Trad. Laurentius Surius) Coloniae: apud haer. J. Quentel et G. Calerium; 1560. 4° - 714 [50] ff. - VD/16 G 3416 - Lipgens 36.

Modern fehér hártyakötés. 1620-ban írták össze. Csak a második rész van meg. A 19. századi címleirás szerint hozzávolt még kötve: Petrus Paganus német történész "Orationes" című munkája (Bécs, 1560), 8 levél terjedelemben. Somolányi Kritóf és barátai tulajdonában volt 1632 előtt. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Sum ex Libris Christophori Somolani et amicor(um) eius(dem)" [Somolányi Kristóf]

2. "Collegij Societatis Jesu Tirnauien(sis) 1620." [Nagyszombati Kollégium, 1620]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) E. n(umero) 61." [Nagyszombati Kollégium 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 61. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 4r ref. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Any. 72. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

4. Any. 482. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

116.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1621/1.

VERDIZOTTI, Giovanni Mario: Le vite de santi padri insieme col prato spirituale. Venetiae, 1600, Fioravante. 4° - [12] 233 [1] ff.

Eredeti hártyakötés. Egy olasz nyelvű megjegyzéssel. 1621-ben szerezték be. Sem a Némethi-féle, sem a Szentiványi-féle katalógusban nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után valószínűleg először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo inscriptus Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1621. 15. Julii." [Nagyszombati Kollégium, 1621]

Raktári jelzet:

1. H. 456. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

2. LX. e. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Ac 4r 423. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

117.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Indicae Epistolae De rebus Indicis octauo Louanij 1566. membrana alba 1630."

Antiquissima Tyrnaviensis

1621/2.

Epistolae indicae de praeclaris, et stupendis rebus. Lovanii, 1566, Apud Rutgerum Velpium. 8° - [24] 418 [21] pp. - Adams I-110.

Eredeti hártyakötés. 1594-ben Tömösközi György egyházkürti plébánosé volt. Innen valószínűleg a közeli Vágsellyére került, majd talán a bécsi kollégiumba. 1620 után szerezték be a nagyszombati jezsuiták, lehet, hogy a bécsi kollégiumtól. Az impresszum feletti 1621-es évszám nem egyértelműen utal a beszerzésre. A Némethi-féle katalógusban nem szerepelt, Szentiványi 1690-ben katalogizálta, s beszerzés dátumának 1630-as évet írta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "[Georg]ij Themesküzij [ple]bani kwrtijen(sis) 1594." [Tömösközi György, egyházkürti plébános 1594]

2. [javítás]: "Collegij Societatis Jesu V[iennae?]" [Bécsi Kollégium?, 16-17. század]

3. "1620." [Nagyszombati Kollégium, 1620]

4. [javítás]: "1630." [Nagyszombati Kollégium, 1630]

Raktári jelzet:

1. 227. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 17. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LXI. g. No 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ac 94. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

118.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 102. Sambuci Opera Poetica in 4. membrana alba Viennae Austriae 1569."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Iani Pannonij Episcopi Quiqueecclesiensis Varia Carmina de Vngaria quarto Viennae 1569. corio albo 1622."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/1.

IANUS Pannonius: Quae uspiam reperiri adhuc potuerunt omnia opera. (Ed. János Zsámboki). Viennae Austriae, 1569, ex officina Caspari Stainhoferi. 4° - [4] 132, 94 ff. - OSzK/16 J 33. - RMK III. 585.

Eredeti hártyakötés. Egy korabeli jegyzetdarab könyvjelzőként. Több pajzán Janus-epigrammát cenzuráztak áthúzással illetve betintázással. 1622. utáni beszerzés. Zsámboki kiadása, Liszthi János veszprémi püspöknek ajánlva. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Egy másik bécsi kiadás is szerepel a jegyzéké, amely 1632-es beszerzésű: "Eiusdem Opera quarto Viennae 1569. membrana alba 1632." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "R(everendissi)mus D(omi)nus Joan(nis) Listhius Ep(isco)pus Vesprimien(sis) Consiliarius et in Hungaria Vice Cancellarius S.Caes. M(aiesta)tis ac Jacobo Vizkeletij..."

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) S. n(umero) 102." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) S. 102. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) XXXVII: c. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3.) RMK III. 128. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

119.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 2. Eusebij Tomus 1mus et 2dus in folio corio albo Basileae 1570."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem folio maior Basileae 1[570] corio nigro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/2.

EUSEBIOS Pamphilos: Opera omnia in duos divisa tomos. Basileae, 1570, Henricpetrina. 2° - [60] 971 pp. [2] 161 ff.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. 1622. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Csak valószínűsíthető, hogy a fenti 1690-es leírás ezt a kötetet fedi. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Nicolai Novak Cano. Strig. Arch. Zoliensis" [Novák Miklós]

2. "donavit Collegio 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

3. "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

4. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) E. n(umero) 2." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 2. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ab 2r 116. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

120.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 213. Cochlaeus de Actis et Scriptis Martini Lutheri in 8. corio rubro Coloniae 1568."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Cochlei Ioannis De Actis et scriptis Lutheri quarto Coloniae 1568. corio rubro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/3.

COCHLAEUS, Joannes: Historia de actis et scriptis Martini Lutheri. Coloniae, 1568, Th. Baumius. 4° - [48] 363 [2] pp. - Adams C-2271.

19. századi bőrkötés, eredetileg vörös bőrben. 1622. utáni beszerzés, előtte Partinger Gáspáré. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Caspari Partingeri" [Partinger Gáspár]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 213." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

4. [javítás]: "Inscriptus Catal(ogo) Coll(egii) Tyr(naviensis) 1712." [Nagyszombati Kollégium?, 1712]

Raktári jelzet:

1. C. 213. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 4524. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

121.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Burgkardi Francisci Contra libertatem Fidei Tomus 1mus Germanice Quarto Monachij 1586. membrana alba 1622."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/4.

BURGKARD, Franz: Erster Thail -dritter Thail des Tractats De autonomia, das ist, von Freystellung mehrerlay Religion. München, 1586, bey Adam Berg. 4° - [4] 206 [4]; [4] 202 [6]; [4] 276 [7] ff. - OSzK/16 B 1146. - Ind.Aur. 127948.

Eredeti hártyakötés. 1622. utáni beszerzés, előtte Partinger Gáspáré. Némethi-féle katalógusban nem szerepelt, az 1632-es tulajdonosi bejegyzés is hiányzik. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Germanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Caspari Partingeri" [Partinger Gáspár]

2. "Collegij Tyrnaviens(is) Socie(ta)tis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

Raktári jelzet:

1. M. 380. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. LIX. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ad 4r 400. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Ad 4r 443. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

122.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 2dus quarto Monachij 1586. membrana alba 1622."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/5.

BURGKARD, Franz: Erster Thail -dritter Thail des Tractats De autonomia, das ist, von Freystellung mehrerlay Religion. München, 1586, bey Adam Berg. 4° - [4] 206 [4]; [4] 202 [6]; [4] 276 [7] ff. - OSzK/16 B 1146. - Ind.Aur. 127948.

Eredeti hártyakötés. 1622. utáni beszerzés, előtte Partinger Gáspáré. Némethi-féle katalógusban nem szerepelt, az 1632-es tulajdonosi bejegyzés is hiányzik. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Germanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Caspari Partingeri" [Partinger Gáspár]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Societ(at)is Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

Raktári jelzet:

1. VI. 1262. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. XII. 76. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XIV. 9. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ad 4r 443.[Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

123.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 3tius quarto Monachij 1586. membrana alba 1622."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/6.

BURGKARD, Franz: Erster Thail -dritter Thail des Tractats De autonomia, das ist, von Freystellung mehrerlay Religion. München, 1586, bey Adam Berg. 4° - [4] 206 [4]; [4] 202 [6]; [4] 276 [7] ff. - OSzK/16 B 1146. - Ind.Aur. 127948.

Eredeti hártyakötés. 1622. utáni beszerzés, előtte Partinger Gáspáré. Némethi-féle katalógusban nem szerepelt, az 1632-es tulajdonosi bejegyzés is hiányzik. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Germanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "(Caspari) Partingeri" [Partinger Gáspár]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Soci(etatis) Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

Raktári jelzet:

Ad 4r 443. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

124.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 146. Idem in 4. cum asserculis"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/7.

CICERO, Marcus Tullius: De officiis, De amicitia, De senectute eiusdem Paradoxa. (Comment. Jodocus Badius) Parisiis, 1507, Ascensius. 2° - [8] 266 ff. [A címlap és az első 8 levél hiányzik].

19. századi papírkötés. Tartalmi kiemelések a margón. A belső táblán Thuróczy János krónikájából (brünni kiadás, 1488, 56. levél rektója) Szent László képe, kézzel színezve. 1622-ben írták össze. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta először. A Szentiványi-féle katalógusban nem szerepelt. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

2. "Catalogo Inscriptus L(ittera) C. n(umero) 146." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 146. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Hb 4r 160. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

125.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 73. Rescij Epistolae in 8. membrana alba Neapoli 1594."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Roseij (!) Stanislai Epistolae octauo Neapoli 1594. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1622/8.

RESCIUS, Stanislaus: Epistolarum libri unus. Quibus nonnulla eiusdem auctoris. Pia exercitia. Neapoli, 1594, Io. acobum Carlinum, et Antonium Pacem, ex off. Horatii Salviani. 8° - 527, 111 pp. - Adams R-361.

Eredeti hártyakötés. 1622-ben írták össze. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). A kötet lappang! Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegi Socie(ta)tis Jesu 1622." [Nagyszombati Kollégium, 1622]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) R. n(umero) 73." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. R. 73. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ga 4190. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

126.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 1. Divi Hieronymi Tomus 1mus 2dus et 3tius in folio subantiquo corio rubro Lugduni 1518."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1623/1.

HIERONYMUS, Sanctus: [Epistole] Divi eximinique doctoris Eusebii Hieronymi Stridonensis Aepistolarum libri ... . (Lugduni, 1518, per Jacobus Saccon). 2° - I. pars: 117 [25] ff. II. pars: 142 ff. III. pars: 159 ff. - Adams J-131.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. A három rész egybekötve. A margón több megjegyzés. 1623-ban írták össze. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Nem szerepelt a Szentiványi-féle katalógusban, de nem kizárt, hogy eltévesztette a kiadás évét: "Eiusdem Idem folio maior Lugduni 1578. tabulae corio rubro 1632." Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Telegdinus meus mihi dono dedit in die Silvestri pape 1562." [Telegdi Miklós, 1562]

2. "St(e)phani ab Iloswa Archidi(ac)oni cathedrali et canonici Waradien(sis) ac Recthoris altaris in telegdh etc."

3. "Ex dono D(omini) Nicolaj Nouak A.S." [Novák Miklós]

4. "Collegij Soc(ietat)is Jesu Tirnaviae Catalogo inscriptus 1623." [Nagyszombati Kollégium, 1623]

5. [1632] "L(ittera) H. n(umero) 1." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 1. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 2. f. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Rf. 93. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Ad 2r 307. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 18/03. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

127.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"D. 11. Dieguo Payua Dandradae Defensio Tridentinae Fidei Catholicae in 8. membrana alba Ingolstadij 1580."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Defensio Tridentinae Synodi octauo Ingolstadij 1580. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1623/2.

DANDADRA, Diego Payra: Defensio Tridentinae fidei catholicae et integerimae quinquelibris comprehensa. Ingolstadii, 1580, Apud Davidem Sartorium. 8° - 500 [22] pp.

Eredeti hártyakötés. 1623-ban szerezték be. Vályi János nagyszombati polgár adománya. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Apologetici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "D. Joannes Valyo Civis Tyrnaviensis dedit Collegio Soc(ieta)tis Jesu Tyrnav(iae) an(no) 1623. in Julio" [Vályi János nagyszombati polgár, 1623]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1623." [Nagyszombati Kollégium, 1623]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) D. n(umero) 11." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. D. 11. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXXX. g. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. XXXV. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Ad 994. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

128.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 236. Juuenalis cum Mancinelli enarrationibus in 4. corio albo sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Iuvenalis Satyrae quarto corio albo cum tabulis 1634."

Antiquissima Tyrnaviensis

1624/1.

JUVENALIS, Decius Junius: [Satirae] Familiare commentum, cum Antonii Mancinelli. Apud Parrhisios, 1505, in edibus Ascensianis, J. Megnanc, J. Waterloose, J. Morennege. 4° - 253 ff. - Adams I-752 - BN Tome 80. col. 183.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Végig tartalmi kiemelések, kommentárok. Domjanich Balázs tulajdonában volt 1600-ban. 1624-ben szerezték be. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Sum uerus pos(se)sor Blasius Domianich Anno salutis nostre 1600." [Domjanich Balázs, 1600]

2. "Catalogo inscriptus Collegij Tirnauiensis Soc(ieta)tis Jesu 1624." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

3. "1634. L(ittera) J. N(umero) 236." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. J. 236. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Hb 4r 247. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Inc. 994. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

4. Vet. 05/33. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

129.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 112. Anglicana Historia Ecclesiastica in folio corio albo Duaci 1622."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Harbsfeldij Nicolai Historia Anglicana folio maior Duaci 1622. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1624/2.

HARPSFELDIUS, Nicolaus: Historia anglicana ecclesiastica. Duaci, 1622, Sumptibus Marci Wyon. 2° - [22] 780 pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, ma már csak egy kapoccsal. 1624. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) a(nn)o 1624." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Collegij Tyrnaviensis inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 112." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 112. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 94. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

130.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 48. Franciscus Romanus de sacro Ecclesiaste siue de Arte dicendi in sacris concionibus in 4. minori Coloniae Agrippinae 1622. corio albo"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Romani Francisci S. J. De arte dicendi in Concionibus quarto Coloniae 1622 corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1624/3.

MAMERTINUS, Franciscus Romanus S.J.: De arte dicendi in sacris concionibus libri tres. Coloniae Agrippinae, 1622, Sumptibus Bernardi Gualtheri. 4° - [12] 284 [18] pp. - Sommervogel VII. c. 33.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. 1624. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concionatores (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Inscriptus Catal(ogo) Soc(ietatis) Jesu A(nno) 1624." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

2. "Tyrnavien(sis) 1632. L(ittera) F. n(umero) 48." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 48. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LI. f. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Ad 4r 402. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

131.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1624/4.

Alcuinus, Flaccus Albinus: Homilie doctorum ecclesiasticorum in Evangelia dominicalia ac temporanea una cum sermonibus ornatissimis, in unum redacta codicem iussu divi Caroli Magni imperatoris. Homilie preclarorum doctorum in Evangelia festiva. (Ed. Lambertus Campester) (Lugduni: J. Clein; 1520) I. Pars: 143 [1] ff.; II. Pars: 63 [1] ff. - 2° - Ind.Aur. 103062. - Adams A-640.

Eredetileg kódextöredékbe kötve: "Missale Strigoniense Proximum", jelenleg tékában. A kötésen: "HOMILIAE". 1624-ben szerezték be. Nem található a Némethi-féle katalógusban. Szentiványi talán 1690-ben katalogizálta, s lehet, hogy eltévesztette a kiadás évét: "Alcbuini (!) opera collectae Homiliae Patrum Folio Lugduni 1529. membrana scripta 1624." Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III. - U.Fr.l.m. 171.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Gaspar Guerkhorn possessor"

2. "Inscriptus Catal(ogo) Soc(ietatis) Jesu A(nno) 1624." [Nagyszombati Kollégium, 1624]

Raktári jelzet:

1. 276. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. LVI. a. No 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Rf. 180. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Aa 2r 243. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 20/8. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

132.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 109. Eiusdem Auctoris Csepregi Iskola in membrana flaua Posonij 1616."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem Quarto Posonij 1616. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1625/1.

BALÁSFI Tamás: Csepregi iskola, kiben az lutheranus es calvinista praedicatoroknak tanusagokra es tevelygésekböl való ki térésekre az csepregi szitok szaporitó morgó praedikátor az igaz hüt ellen. Posonban, 1616, (typ. archiepiscopalis). 4° - [20] 472 [recte 470] [1] pp. - RMNY 1116. - RMK I. 467.

18. (?) századi félbőr kötés. 1625. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Apologetici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1625." [Nagyszombati Kollégium, 1625]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) T. n(umero) 109." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. T. 109. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XLV. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. RMK I. 70. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

133.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 35. Joannes Walterius de 3plici Coena Christi Agni in 4. membrana alba Antuerpiae 1617."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Walterij Ioannis S. J. De triplici Caena Christi quarto Antuerpiae 1617. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1626/1.

WALTERIUS, Joannes S.J.: De triplici coena Christi agni. Antverpiae, 1617, Apud heredes Martini Nutij, et Joannem Meursium. 4° - [8] 280 [16] pp.

Eredeti hártyakötés. 1626 utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij So(cie)t(a)tis Jesu Tyrnaviae 1626." [Nagyszombati Kollégium, 1626]

2. "1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

3. "1632. L(ittera) J. n(umero) 35." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 35. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 80. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ad 4r 259. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

134.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 1. Vincentij Regij Delucidationes Euangelicae in folio corio albo Coloniae 1615."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Regij Vincentij S. J. Dilucidationes Evangelicae folio Coloniae 1615. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1626/2.

Kolligátum 1.:

REGIUS, Vincentius: Evangelicarum dilucidationum libri VIII. Coloniae, 1615. Sumptibus Bernardini Gualteri. 2° - [12] ff. 976, 48 coll. - Sommervogel VI. c. 1591.

Kolligátum 2.:

REGIUS, Vincentius: Dilucidationum evangeliorum Pars Tertia. Coloniae Agrippinae, 1616. Sumptibus Bernardi Gualtheri. 2° - [3] ff. 1080 [20] coll. - Sommervogel VI. c. 1591.

18. századi bőrkötés. 1626 utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Tyrnav(iae) Anno 1626." [Nagyszombati Kollégium, 1626]

2. "Societ(a)tis Jesu Tyrnav(iae) Anno 1626. Catal(ogo) inscr(iptus) Litt(era) V. n(umero) [1.]" [Nagyszombati Kollégium, 1626]

3. "Catal(ogo) inscriptus Litt(era) V. N(umer)o [1]" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. V. 1. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 200. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 4:f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Aa 2r 32. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

135.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 13. Chunradi Wolfij Erotemata siue Interrogationes Institutionum Imperalium in 12. membrana alba Herbonae 1587."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Wolffij Chunradi Institutionum Jmperalium Erotemata octauo Hernbornae 1587. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1627/1.

WOLF, Konrad: Institutionum imperalium succinta erotemata. Herbornae, 1587, Typis Christophori Coruini. 8° - 500 pp.

Eredeti hártyakötés. Néhány utaló a margón. 1627. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Politici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Socie(ta)tis Jesu Tirnau(iensis) Anno) 1627." [Nagyszombati Kollégium, 1627]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 13." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 13. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Bc 271. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

136.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"N. 631. Julij Nigronij Commentarius Asceticus in Regulas Communes Societatis in 4to Coloniae alba membrana"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem quarto Coloniae 1617. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1627/2.

NEGRONE, Julius S.J.: Regulae communes Societatis Jesu commentariis asceticis. Coloniae Agrippinae, 1617, Apud Ioannem Kinchium. 4° - [12] 660 [22] pp. [657-660 pp. rosszul van bekötve.] - Sommervogel V. col. 1615.

Eredeti hártyakötés. 1627. utáni beszerzés, előtte Novák Miklós tulajdonában volt. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Spirituales (1632) - Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tirnaviens(is) Societ(a)tis Jesu 1627." [Nagyszombati Kollégium, 1627]

2. "Catal(ogo) inscr(iptus) Litt(era) N. N(umero) 631." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. N. 631. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXII. G. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Ad 4r 487. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

137.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Missale Speciale pro Itinerantibus quarto Viennae 1513. corio rubro 1627."

Antiquissima Tyrnaviensis

1627/3.

Missale Pataviense. Viennae, 1513: Johann Winterberger. 4° - 1513. [4] 34, [6] 35-52 ff.

Eredeti vörös bőrkötés, valamikor két kapoccsal. Rajta felirat: "Missale". Rendtörténeti feljegyzések a kötet elején a 17. századból. 1627-ben szerezték be. A Némethi-féle katalógusban nem szerepelt, Szentiványi Márton 1690-ben katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Cimlapon

1. "Nicolai Nouak Canonicj et subcustodis Ecl(esi)ae Strigoniensjs, in exilio Olomucij existens emit tempore seditionis excitae per Boczkajum hominem scelaritissimum 1606. 25. Junij seditio autem caepit 1604. Mense octobrj Cassoujae Primum" [Novák Miklós, 1606]

2. "Tyrnauja ad haesit Bochkaio homini nefario 4. Maj, ego autem exiuj 1. Maj appulj Olomucjum 4. Ejusdem mensis. Perseuerauj illic usque biennjum R(everendissi)ma D. Vaciense, tunc ad huc tamen (prae)po(si)to S. Step. (?) Paulo Almassy Nicolao Pauljno Custode Vgroczj et moujmus 1. Maj domum 1607. Anno 1609. Obijt Stephanus Illeshazj Palatinus insignjs Eccl(esi)ae et bonorum ujrorum Persecutor: qui Stephanum Somogy tunc directorem causarum Regalium eo q. (?) contra ipsum pro fisco Regio egjt, curauit suspendj: Bona Ecc(esi)ae diripuit Eo anno patres Societatis Jesu ex hungarja pulsit siue priuatj bonjs (prae)p(osi)turae Turociensis"

3. "Collegij Tyrnavien(sis) Soc(ieta)tis Jesu 1627." [Nagyszombati Kollégium, 1627]

Raktári jelzet:

1. LXIV. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Rf. 174. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. VII. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ae 4r 563. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 13/30. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

138.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"Q.1. Quintilianus in folio cum tabulis sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Quintiliani Fabij Oratoriarum Jnstitutionum libri folio [Más kézzel:] Parisijs 1519. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1627/4.

Quintilianus, Marcus Fabius: Oratoriarum institutionum libri XII. [Paris], 1519, Jodocus Badius Ascensius. 2° - [6] 159 ff.

Eredeti fehér bőrkötésnek csak a fele van meg, valamikor két kapoccsal. A címlapon: "Rhetoris" bejegyzés. Rajta felirat: "QVINTILIANI 1520". Valószínűleg a 19. század elején restaurálták. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Societ(atis) JESV Tirnauiensis" [Nagyszombati Kollégium]

2. [javítás]: "A(nn)o 1627." [Nagyszombati Kollégium, 1627]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) Q. n(umero) 9." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. Q. 1. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ha 2r 199. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 19/3b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

139.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Strigonienses Rubricae manuscriptae octauo corio rubro cum tabulis 1628."

Antiquissima Tyrnaviensis

1628/1.

Dominicus de Capranica, S. Bernardus, S. Hieronymus, Johanne Roznawiensis, Thomas Ebersdorfer de Haselbach, Heinricus de Odendorp, Petrus de Riga, synodalia, confessionale, tractatus varii. Unica columna - ff. 402 - 164 X 110 mm.

Eredeti hártyakötés. Az írás gothica cursiva notularis, a 15. század második feléből. Scriptor: Johannes Gerardi de Aranyas (de Strigonio). A nagyszombati kollégium 1628-ban szerezte be. A Némethi-féle katalógusban nem szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Mezey Cod. Lat. 73.

Tulajdonos:

Első levél rektója

"Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesv 1628."

140.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 111. D. Joannes Cassianus de monasticis Institutionibus, de Capitalibus vitijs, de Collationibus SS. Patrum, deque Verbi Incarnatione in 8. in pergameno Antuerpiae 1578."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Cassiani Ioannis Eremitae Collationes octauo Antuerpiae 1578. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1628/2.

CASSIANUS, Ioannes: Monasticarum institutionum libri IV. De Capitalibus vitiis libri VIII. De verbi incarnatione libri VII. (Ed. Henricus Cuyckius) Antverpiae, 1578, ex officina Christophori Plantini. 8° - 606; 275 [43] pp. - OSz/16 C 423. - Voet: Plantin 927.

Eredeti hártyakötés, a kódextöredék hiányzik. 1628. utáni beszerzés. A kolozsvári jezsuita kollégiumé volt elötte. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Spirituales (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Jakó 80. p.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societatis Jesu Inscriptus catalogo Collegij Claudiopolitani" [Kolozsvári Kollégium, 16. század]

2. "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1628." [Nagyszombati Kollégium, 1628]

3. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 111." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 111. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ab 193. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

141.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 26. Christophori Justelli Codex Canonum Ecclesiae vniuersae in 8. membrana alba Parisijs 1610."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1628/3.

Corpus iuris canonici. (Ed. Christophe Justel) Parisiis, 1610, Apud Hadrianum Beys. 8° - [30] 239 [33] pp.

Eredeti pergamenkötés. 1628. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi-féle katalógusban nem szerepelt. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Socie(ta)tis Jesu 1628." [Nagyszombati Kollégium, 1628]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 26." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 26. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXXIV. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 32. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 4058. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

142.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 49. Eaedem 1549."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Biblia Bohemica Folio Pragae 1549. corio albo cum tabulis 1628."

Antiquissima Tyrnaviensis

1628/4.

Biblia. [Biblij cžeské] (W Menssým Meste Pražkém) 1549, (v Bartholomege Netholicského s nákladem Bartholomege a Girijka Melantricha). 2° - [629] ff. - OSzK/16 B 471. - Knihopis 1101.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Szlovák nyelvű bejegyzés. 1628. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Valószínűleg az 1549-es cseh Bibliát fedi a fenti leírás. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Vngarici et Bohemici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis inscriptus Catalogo Societatis Jesu A(nn)o 1628. 11. Jan." [Nagyszombati Kollégium, 1628]

Raktári jelzet:

1. C. 49. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. V.D. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

3. Aa 2r 209. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 49/5. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

143.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 89. Florimundus Raemundus de Ortu progressu et ruina Haereseon huius saeculi in 4. membrana alba Coloniae 1614."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Raemundi Florimundi De ortu et interitu haeresum quarto Coloniae 1614. membrana alba 1628."

Antiquissima Tyrnaviensis

1628/5.

RAEMOND, Florimond de: L'Histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie de ce siècle. (Trad. Lat.). Coloniae, Apud Gerhardum Greuenbruch, 1614. 4° - [8] 615; [8] 628. pp.

Eredeti fehér hártyakötés. 1628. utáni beszerzés. Talán Némethi Jakab írta össze először 1632-ben. Szentiványi 1690-ben katalogizálta. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici. Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu 1628." [Nagyszombati Kollégium, 1628]

2. "Catalogo Inscriptus L(ittera) F. N(umero) 89." [Nagyszombati Kollégium, 1632?]

Raktári jelzet:

1. F. 89. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 4r 515. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

144.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 70. Relatio super Vita, Sanctitate, actis Canonizationis et miraculis in 4. membrana alba Romae 1622."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Vitae Relatio pro Canonizatione quarto Romae 1622. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/1.

Vitelleschi, Mutius S.J.: Breve relatione della vita, miracoli, et canonizatione de S. Ignatio di Loiola. In Roma, 1622, Per l' Herede di Bartolomeo Zanetti. 8° - [3] 79 [4] pp.

19. századi papírkötés. "Pro junioratu" bejegyzés. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze egy másik példánnyal: "Eiusdem idem quarto Romae 1622. membrana alba 1634." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Spirituales (1690). A Sommervogel nem ismeri a művet. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

Raktári jelzet:

1. R. 70. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. H. 188. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. LXII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ac 772. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

145.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 76. Eiusdem Auctoris Generalis Synopsis Sacrorum temporum etc. in 4. in pergameno Coloniae Agrippinae 1624."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Philippi Henrici Sacrorum temporum Synopsis octauo Coloniae 1624. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/2.

PHILIPPI, Henri S.J.: Generalis synopsis sacrorum temporum. Coloniae Agrippinae, 1624, Apud Ioannem Kinckium. 4° - [24] 135 pp. - Sommervogel VI. col. 681.

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, lehet, hogy eltévesztette a formátumát és nyolcadrétként írta le. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnav(iensis) Societ(a)tis Jesu An(no) 1629. Catalogo Inscriptus" [Nagyszombati Kollégium, 1629]

Raktári jelzet:

1. H. 76. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 94. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 4r 159. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

146.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 41. Eiusdem Responsio ad Librum inscriptum, Triplici nodo, triplex cuneus siue Apologia pro Juramento fidelitatis in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1610. Ibidem Petri Ribadeneirae Appendix Schismatis Anglicani"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/3.

Kolligátum 1.:

BELLARMINUS, Robertus: Responsio ad librum inscriptum triplici nodo, triplex cuneus. Sive apologia iuramento fidelitatis. Coloniae Agrippinae, 1610, Apud Ioannem Kinckes. 8° - 174 [1] pp. - Sommervogel I. c. 1211.

Kolligátum 2.:

RIBADENEIRA, Petrus S.J.: [Historia ecclesiastica del scisma de Reyno de Inglaterra] Appendix schismatis Anglicani. Coloniae Agrippinae, 1610, Sumptibus Petri Henningi. 8° - [4] 182 [8] pp. - Sommervogel VI. c. 1732. [Nicolas Sander angol teológus egyháztörténeti munkájához készült kiegészítés, amely csak az appendixet tartalmazza].

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab katalogizálta először 1632-ben. A Szentiványi-féle összeírásban nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. [javítás]: "1632. L(ittera) R. n(umero) 41." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. R. 41. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 1758. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

147.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 93. Francisci Pausonij Summa Ethicae in 8. membrana alba Neapoli 1617."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Pavonij Francisci Ethica octauo Neapoli 1617. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/4.

PAVONIUS, Franciscus S.J.: Summa ethicae, sive commentarius in libros ethicorum Aristotelis. Neapoli, 1617, Ex Tipographia Tarquinij Longi. 8° - [12] 343 [40] pp. - Sommervogel VI. col. 392.

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Mind a ketten két példányt írtak le: "Eiusdem idem octauo Neapoli 1617. membrana alba 1632." A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Mutius Vitelleschi olasz jezsuitának ajánlva. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Socie(ta)tis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) F. n(umero) 93." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 93. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 63. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 18. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ad 10106. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

148.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/5.

VERGILIUS, Publius Maro: Aeneis. (Trad. Hannibal Caro). Padova, 1609, Per Pietro Paolo Tozzi. 12° - 697 pp.

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. Nem található sem a Némethi-féle katalógusban, sem a Szentiványi féle összeírásban. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Zolius (?) ... Colleg(i)o (?) Titten... dono dedit 1623. 21 ...(?)"

2. "Collegij Tyrnau(iensis) S.J. Catalogo Inscr(iptus)" [Nagyszombati Kollégium]

A2 levélen

3. "Coll(egii) Tirna(viensis) Socie(tatis) Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

Raktári jelzet:

1. LVI. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Hb 915. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

149.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 184. Joannis Baptistae Pozae Elucidarium Deiparae in 4. membrana alba Lugduni 1627."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Poza Ioannis Baptistae Elucidarium Deiparae Virginis quarto Lugduni 1627. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/6.

POZA, Joannes S.J.: Elucidarium deiparae Liber IV. De Chronographia, et Geographia mysteriorum Virginis. De re paterna. De corpore Virginis. Supplementum pro definiendo immaculato conceptu. Lugduni: Ex officina Rouilliana, Sumptibus Andreae et Jacobi Prost; 1627. 4° - [38] 1250 [22] pp. - Sommervogel VI. col. 1137.

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concionatores (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societ(a)tis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 184." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 184. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 4r 309. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

150.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 40. Francisci Longi a Coriolano Tractatus de casibus reseruatis in 4. membrana alba Coloniae 1619."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/7.

LONGUS, Franciscus a Coriolano: Tractatus de casibus reservatis. Coloniae, 1619, apud Antonium Boetzerum. 4° - [28] 425 [21] pp.

Eredeti hártyakötés. 1629. utáni beszerzés. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta. A Szentiványi-féle összeírásban nem szerepelt. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societ(a)tis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1634. L(ittera) F. N(umero) 40." [Nagyszombati Kollégium]

Raktári jelzet:

1. F. 40. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXIII. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ae 4r 167 [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

151.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 65. Petrus Comestor in obscuriora S. Scripturae in folio minori corio albo Argentinae 1503."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Comestoris Petri Scholastica historia scripturistica Folio minor Argentinae 1500. corio albo 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/8.

PETRUS Comestor: Historia scholastica. (Argentinae, 1503.), [Georg Husner]. 4° - [207] ff. - Adams P-883.

Eredeti fehér bőrkötés fatábla nélkül. Tartalmi kiemelések a margón végig. A könyvet 1618-ban 94 dénárért vásárolták, majd 1621-ben már csak 50 dénár volt az ára. Johannes Stankowicz Zakoliensis Ungarus, olmützi diák tulajdonában volt. 1629-ben írták össze. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, ám 1500-ra datálta a nyomtatványt. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Hellebrandt 201.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Jam Uero Nicolaj Prachar Thurocziensis"

2. "Ex libris M. Wratislai Sylesij mppa agrustus 21 May 1618. d. 94."

3. "Jam autem Joannis Stankowitth Parochi Teplicensis emptus d. 50. A(nn)o 1621. die 3. augusti in Arce Strachen (?)"

4. "Jam Ex Libris Jacobi Clementij Poteri (?)"

5. "Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

6. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 65." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 65. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXIV. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Aa 4r 322. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 03/5. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

152.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 144. De Officijs de Amicitia de Senectute Paradoxa cum enarrationibus in folio Venetijs 1606. (!)"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/9.

CICERO, Marcus Tullius: De officiis. De amicicia. De senectute. Paradoxa eiusdem. (Comment. Petrus Marsus, Omnibonus Leonicenus, Martinus Phileticus. Ed. Benedictus Brognolus) Venetiis, 1506, Bartholomaeus de Zanis. 2° - [4] 215 ff.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. A margón kiemelések. 1629-ben írták össze. 1632-ben Némethi Jakab katalogizálta. Nem szerepelt a Szentiványi-féle összeírásban. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnavien(sis) Societatis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. [javítás]: "Catalogo Inscriptus 1634. L(ittera) C. n(umero) 144." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 144. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIV. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 2r 249. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 06/11. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

153.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 48. Eaedem 1521."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/10.

[Biblia. Appendix.] Concordantiae maiores cum declinabilium utriusque instrumenti tum indeclinabilium dictionum. (Compil. Conradus de Halberstadt, Johannes de Segovia) Basileae, 1521, (J. Frobenius). 2° - [439] ff.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Rajta felirat: "CONCORDANTIAE MAIORES". 16-17. századi feljegyzések. Johannes Stankowicz Zakoliensis Ungarus, olmützi diák tulajdonában volt. 1629-ben írták össze. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta. Nem szerepelt a Szentiványi-féle összeírásban. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III. - Hellebrandt 201.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Jacobus ... (?) 1562."

2. "Ex lib(ris) Greg. Trubla Plesmusi (?)"

3. "Ex libris Hieronimi Ragecini ... (?)"

4. "Ex libris Joannis Stankowitth Parochi Ecclesiae Solnensi et canonici Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensi Anno D(omi)ni 1618."

5. "Collegij Tyrnawiae Socie(ta)tis Jesu 1629." [Nagyszombati Kollégium, 1629]

6. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 48." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 48. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXVII. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XXXIX. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Aa 2r 176. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 21/22b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

154.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 16. Joannis Andreae Coppensteinij Supplementum ad Epitome Bellarmini de Fidei Catholica successione et propagatione Ecclesiae in 4. corio albo Moguntiae 1625."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Coppenstain Ad Epitome Bellarmini Supplementum folio minor Moguntiae 1615. corio albo cum tabulis 1636."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/11.

Kolligátum 1.:

COPPENSTEIN, Johann Andreas: Ad epitome Bellarmini supplementum continens fidei catholicae sucessionem et propagationem Ecclesiae, per inductionem hystoricam ad hoc nostra tempora. Moguntiae, 1625, Impensis Ioannis Theobaldi Schönvvetteri. 4° - [8] 327 [1] pp.

Kolligátum 2.:

COPPENSTEIN, Johann Andreas: Bellarmino epitome controuersiarum omnium huius aevi luthero-calvinisticarum sub diuersis titulis bis Quadripertitis digestarum. Moguntiae, 1624, Sumtibus Ioannis Theobaldi Schönvvetteri. 4° - [32] 374, 138 [1] pp.

Kolligátum 3.:

COPPENSTEIN, Johann Andreas: Epitome Bellarmini sive controversiarum. Tomus II. Continens Luthero-Calvinismi antichristum genealogiam et antipapistam mendacem. Moguntiae, 1625, Sumptibus Ioannis Theobaldi Schönvvetteri. 4° - [14] 339 pp.

Kolligátum 4.:

COPPENSTEIN, Johann Andreas: Secularis indicis romano catholici continuatio, sive controversiarum epitome Bellarmino Tomus Tertius. Moguntiae, 1626, Impensis Joh. Theobaldi Schönwetteri. 4° - [6] 63 pp.

Kolligátum 5.:

COPPENSTEIN, Johann Andreas: Castigatio apologiae calvino-catecheticae, adversus Jacobum Laurentium ... . Moguntiae, 1626, Sumtibus Ioannis Theobaldi Schönvvetteri. 4° - [12] 78 pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. A szennylapon kézzel írt tartalomjegyzék. 1629. utáni beszerzés. Némethi Jakab katalogizálta 1632-ben. Szerepelt a Szentiványi-féle összírásban, hibás nyomtatási évvel. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "1629" [Nagyszombati Kollégium, 1629]

2. [javítás]: "Collegij Tyrnavien(sis) Socie(ta)tis Jesu 1632. L(ittera) J. n(umer)o 16." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 16. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 4r 238. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

155.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 165. Eiusdem Auctoris Physica, in membrana alba Lugduni 1558."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Physicorum libri 8uo Lugduni 1558. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1629/12.

ARISTOTELES: [Physica] Physicorum ... libri. (Trad. Ióannés Argyropulos, François Vatable) Lugduni, 1558, A. Vincentius, exc. M. Sylvius. 8° - 214 pp. - Ind.Aur. 108346.

Eredeti hártyakötés. 1629-ben írták össze. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). A kötet lappang! Bibliográfia: Timkovics.

Raktári jelzet:

1. A. 165. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Hb 4104. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

156.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/1. Üres szám

157.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 661. Augustini d' Ancona de Ecclesiae potestate supra No. 53."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Augustini de Ancona Augustiniani de Ecclesiastica potestate 4to maior Venetijs 1487. tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/2.

AUGUSTINUS de Ancona: Summa de potestate ecclesiastica. Ed. Paulus de Bergamo. Venezia, 1487, Johann Leoviller. 4° - 316 ff. - CIH 421 - GW 3054.

Modern papírkötés. Az elején tartalmi kiemelések. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1632-1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Catalogo Inscriptus 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Collegij So(cie)t(a)tis" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 53. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Rf. 505. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Rf. 1487. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Inc. 246. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

158.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 251. D. Aurelij Augustini opera uide supra No. 1mo et sequentes et No. 28. et No. 78. Item No. 81."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem de Ciuitate DEI 4to Venetijs 1486. Corio rubro cum Tabulis aere munitis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/3.

AUGUSTINUS, Aurelius: De civitate Dei. Venezia, 1486/87, Bonetus Locatellus. 4° - 208 ff. - CIH 372 - GW 2882.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, a kötet leírása a ma már hiányzó lapon szerepelt, de megtalálható egy későbbi utaló. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Patres (1632) - Scriptura Sacra et patres (1690). Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 28." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 28. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LV. a. No 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. II: g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Inc. 221. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

159.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

[A. 23.] Ma már hiányzó lapon szerepelt.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem de Ciuitate DEI Folio Venetijs 1475. Corio rubro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/4.

AUGUSTINUS, Aurelius: De civitate Dei. Venezia, 1475, Gabriele di Pietro. 2° - 296 ff. - CIH 370 - GW 201.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával. A kötet végén Sibilla-jóslatok. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, a kötet leírása a ma már hiányzó lapon szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scriptura Sacra et patres (1690). Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 23." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 23. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Inc. 25. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

160.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Armandi Declarationes Terminorum difficilorum Theologicorum 8uo Basileae 1491. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/5.

ARMANDUS de Bellovisu: De declaratione difficilium terminorum tam theologiae quam philosophiae ac logicae. Basel, 1491, [Michael Wenssler]. 8° - 192 ff. - CIH 313 - GW 2502.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor egy kapoccsal. Nem szerepelt a Némethi-féle összeírásban. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi Scholastici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

1. "Leopoldus Fannsinnebreith (?) 1522."

2. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviensis Inscriptus Catalogo Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632 - Szentiványi kezével]

Raktári jelzet:

1. 138. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 25. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 98. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 1794. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Inc. 418. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

161.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 183. De Proprietatibus rerum Auctore Bartholomaeo Anglico in folio corio rubro Argentinae 1485."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Anglici Bartholomaei Minoritae de proprietatibus rerum Folio Argentorati 1485. Membrana alba 1690."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/6.

BARTHOLOMAEUS Anglicus: De proprietatibus rerum. Strassburg, 1485, [typogr. operis Jordani de Quedlinburg]. 2° - 300 ff. - CIH 505 - GW 3410.

Barna bőrkötés, restaurált (1969). Néhány megjegyzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, de valószínűleg tévedett a beszerzés évét illetően. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Medici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "m: joannis ... (?)"

2. "Collegij Tyrnavi(ensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 183." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 183. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 46. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 48. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 2506. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Inc. 201. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

162.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 98. Tartareti Commentationes in Prophyrij Isagogen et libros Aristotelis in folio minori cum asserculis"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Tartaretti Petri Scotistae In Aristotelem folio Venetijs 1594. tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/7.

TARTARETUS, Petrus: Expositio super textu logices Aristotelis. Emend. Martinus Moelenfelt de Livonia. [Freiburg im Breisgau, 1494, Kilian Fischer]. 2° - 128 ff. - CIH 3188 - HC'15337.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. A gerinc megerősítésére héber kéziratot használtak Végig margináliák és tartalmi kiemelések. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, valószínűleg eltévesztette a kiadás évét. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Christophorus Nraetius Doct. S. The(ologicus) emit anno 1564. -fl. 60."

2. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium]

3. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) T. n(umero) 98." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. T. 98. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 362. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 48. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 1484. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Inc. 524. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

163.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 26. Eiusdem Institutiones in 8. corio nigro Venetijs 1501."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eaedem quarto Venetijs 1501. corio subnigro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/8.

[Justinianus: Institutiones] Corpus iuris civilis. Instituta cum summariis. Venetiis, 1501, per Paganinum de Paganinis Brixiensem. 8° - 151 [recte: 140] ff. - OSzK/16 C 1046 - STC Italian III. p. 38.

Eredeti (?) vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Feljegyzések a kötéstáblán. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Lehet, hogy időközben átkötötték, mivel a katalógusokban fekete bőrkötés szerepel. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Iuristae (1690). Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 26." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 26. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXXII. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Bc 4r 261. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 01/6. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

164.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 168. Aretini in Moralem Disciplinam Introductio cum Joannis de Stobnicsa Commentario in 4. corio rubro Viennae Austriae 1515. Ibidem Joannes de Sacrobusto de sphaera. Ibidem Opusculum Musices. Ibidem Oratio coram D. Carolo Caesare habita cum Decreto in causa Lutheriana. Item Epistola Magni Turci. Item Computus nouus et ecclesiasticus totius fere Astronomiae fundamentum continens. Item Palaephatus de ueteribus fabulis etc."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Orationes Viennae habitae, ad Maximiliannum Caesarem quarto Viennae 1515. corio subnigro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/9.

BRUNI, Leonardo Aretino: In moralem disciplinem introductio. [Vienna, 1515, Johannes Singrenius]. 4° [46] ff.

Vászonkötés. Tartalmi kiemelések a margón. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Inscriptus 1632. Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae L(ittera) A. n(umero) 168." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 168. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 4r 632. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 15/13. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

165.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 49. Biblia latina in 8. corio rubro Venetijs 1519."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eadem Typo Veteri octauo Venetijs 1519. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/10.

BIBLIA. Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti. (Ed. Albertus Castellanus, Gabrielo Bruno, Franciscus Gotthi.) Venetiis, 1519, expensis Luce Antonii de Giunta. 8° - [30] 532 [55] ff. - OSzK/16 B 414 - BMC Italian p. 92.

19. századi félbőrkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scriptura Sacra et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) B. n(umero) 49." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. B. 49. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXVIII. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Aa 1876. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 19/31b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

166.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 210. Joannes Bocatius de Genealogia Deorum, deque montium, syluarum, Fontium, Lacuum, Flauiorum, Stagnorum, et Marium nominibus in folio corio albo Basileae 1532."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Bocatij Ioannis Genealogia Deorum et de montibus Syluis Folio Basileae 1532. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/11.

Kolligátum 1.:

BOCCACCIO, Giovanni: Geneologia deorum libri quindecim. (Annot. Jacobus Micyllus) De montium, sylvarum, fontium, lacuum, fluuiorum, stagnorum et marium nominibus. Basileae, 1532, I. Hervagius. 2° - [66] 504 [4] ff. - Adams B-2173.

Kolligátum 2.:

MACROBIUS, Ambrosius Theodosius: [Commentarii in Somnium Scipionis] In somnium Scipionis libri II. Eiusdem Saturnaliorum libri VII. Basileae, 1535, Ioannes Hervagius. 2° - [38] 334 [2] ff. - Adams M-64.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. A kötet ára feltüntetve: "2 fl. 15 d." Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Martinus Kimmerl pio ac docto adolescenti, necnon utriusque tum graecae tum latinae linguae studioso, Andreae Charopo hunc librum perpetuae amitiae ergo 62 die 4. Martij."

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 210." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 210. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXXIII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 33a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ha 2r 9. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 32/12b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

6. Vet. 35/30. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

167.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 162. Eiusdem Problemata aliorumque quorundam in 8. sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem Francofurti 1549. corio albo 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/12a.

Kolligátum 1.:

[Problemata Aristotelis] Problemata Aristotelis ac philosophorum medicorumque complurium, ad varias questiones cognoscendas ad modum digna, et ad naturalem philosophiam discutiendam maxime spectantia. Plutarchi Problematis selectiora quaedam. (Francofurti, 1549, ex officina Cyriaci Jacobi). 8° - 316 [1] pp. [Hiányzik a 107-108.; 311-314. lap.] - Cranz 108159. - VD/16 P 4884.

Kolligátum 2.:

DOMINACZEK, Sigismund: Oratio de Ephiphania Domini. (Pragae, 1569, Ioannis Cantoris). 8° [13] ff. - Rukovĕ 54. p.

Kolligátum 3.:

DOMINACZEK, Sigismund: Oratio de rebus ad versis aequo animo tolerandis. (Pragae, 1570, Ex officina Ioannis Cantoris). 8° [19] ff. - Rukovĕ 54. p.

Kolligátum 4.:

DOMINACZEK, Sigismund: Oratio de Laetissima Christi reffurectione. (Pragae, 1570, Ex officina Ioannis Cantoris). 8° [22] ff. - Rukovĕ 54. p.

Kolligátum 5.:

DOMINACZEK, Sigismund: Oratio de Sacerdotis dignitate in synodo provintiali Olomucensi habita. (Pragae, 1569, Ex officina Ioannis Cantoris). 8° [14] ff. - Rukovĕ 54. p.

Kolligátum 6.:

DOMINACZEK, Sigismund: Declamatio. (Pragae, 1570, Ex officina Ioannis Cantoris). 8° [42] ff. - Rukovĕ 54. p.

Kolligátum 7.:

DOMINACZEK, Sigismund: Oratio de Sancto Iohanne Baptista. (Pragae, 1570, Ex officina Ioannis Cantoris). 8° [19] ff. - Rukovĕ 54. p.

Eredeti fehér bőrkötés, rajta felirat: [előtáblán] "P.A. 1597." [hátsótáblán] "H.A.LASY". Tulajdonos a lehetett Halassy Pál író. Tartalmi kiemelések a margón. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - RMK III. 897. - Kázmér 450. - Szinnyei IV. 313.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Stephani Viczaij" [Viczay István]

Kolligátum 2. a2 levél rektóján

2. "Ex libris Martini Mathesij"

Címlapon

3. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 162." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A 162. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 68. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XIX. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 5055. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 49/14a. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.1. XX. század]

6. Vet. 69/31. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.2. XX. század]

7. Vet. 70/31. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.3. XX. század]

8. Vet. 70/4. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.4. XX. század]

9. Vet. 69/4. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.5. XX. század]

10. Vet. 70/5. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.6. XX. század]

11. Vet. 70/6. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, koll.7. XX. század]

168.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 162. Eiusdem Problemata aliorumque quorundam in 8. sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Problemata 8uo corio albo 1637."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/12b.

[Problemata Aristotelis] Problemata Aristotelis ac philosophorum medicorumque complurium, ad varias questiones cognoscendas ad modum digna, et ad naturalem philosophiam discutiendam maxime spectantia. Plutarchi Problematis selectiora quaedam. (Francofurti, 1549, ex officina Cyriaci Jacobi). 8° - 316 [1] pp. - Cranz 108159. - VD/16 P 4884.

19. századi félbőr kötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A bejegyzés az ő kezétől származik. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Farkas 1998.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Societatis Jesu Tyrnaviensis Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 162." [Nagyszombati Kollégium, 1632 - Szentiványi Márton]

Raktári jelzet:

1. A 162. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 445. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 5060. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 48/60. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

5. Vet. 49/14b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

169.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 111. Galeni operum omnium sectio in corio nigro folio 8. Venetijs"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Opera medica octauo Venetijs 1544. corio rubro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/13.

GALENUS, Claudius: Opera omnium sectio tertia. (Interpret. Janus Cornarius) Venetiis, 1544, (apud Ioannem Farreum et Fratres). 8° - [38] 891 pp.

Eredeti barna bőrkötés. Rajta felirat: "GAL SECTIO M.D.XLVI G.I.P." Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Medici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnavia So(cie)t(a)tis Jesu Catalogo Inscriptus 1632. Litter(a) G. N(umero) 111." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 111. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 462. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XXIII. 67. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. LXXV. f. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. XXV. d. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

6. Db 1312. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

7. Vet. 44/61.III. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

170.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 59. Exorcismorum Thesaurus in 8. corio nigro Coloniae 1608."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Exorcismorum Praxis octauo Coloniae 1608. tabula lignea fracta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/14.

Thesaurus exorcismorum atque coniurationum terribilium, potentissimorum, efficatissimorum... - Valerius Polydorus: Practica exorcistarum. Dispersio daemonum, quae est practicae exorcistarum pars secunda. - Hieronymus Mengus: Flagellum daemonum. Fustis daemonum. - Zacharias Vicecomitis: Complementum artis exorcisticae. - Petrus Antonius Stampa: Fuga Satanae. Coloniae, 1608, Impensis Lazari Zetzneri. 8° - [16] 1272 [45] pp.

Restaurált félbőrkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societ(tis) Jesu in Transyluan(iae)" [Erdélyi jezsuiták]

2. "Collegij Tyrnauiensis atalogo Inscriptus 1632. L(ittera) E. n(umero) 59." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 59. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 130. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 899. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Eb 3474. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

171.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 112. Georgij Cordini (!) Curopalatae de Officijs et Officialibus Magnae Ecclesiae et aulae Constantinopolitanae in Corio albo folio Parisijs"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Curopolata Georgii Codini de Officijs Aulae Constantinopolitanae folio Parisijs 1625. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/15.

CONDINUS, Georgius: De officiis et officialibus magnae ecclesiae et aulae Constantinopolitanae. (Trad., Comm. Jacobus Gretserus) Parisiis, 1625, Apud Sebastianum Cramoisy. 2° - [18] 363 [100] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Tyrnauiae Catalogo Inscriptus Anno 1632. L(ittera) G. N(umer)o 112." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Collegij Academici Societatis Jesu" [Nagyszombati Egyetem, 17. század]

Raktári jelzet:

1. G. 112. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 489. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 2r 376. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

172.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 78. Turcorum Historiae Musulmanae in folio corio albo Francofurti 1591."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Leunclavij Ioannis Historia Turcarum folio Francofurti 1591. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/16.

LEUNCLAVIUS, Johannes: Historiae Musulmanae Turcorum, de monumentis ipsorum exscriptae libri XVIII. Commentarii duo ... cum onomastico gemino. Francofurti, 1591, apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et Ioann. Aubrium. 2° - 17 pp. 898 coll. [23] ff. - OSzK/16 L 216 - VD/16 L 1371.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Rajta felirat: "F.F.E.N. 1598" Az utolsó levélen 1605-1606-ból eseménytörténeti bejegyzések. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Kötésen

1. "F(ranciscus) F(orgach) E(piscopus) N(itriensis)" [Forgách Ferenc nyitrai püspök]

Címlapon

2. "Collegij Societ(tatis) Jesu Tyrnavien(sis) Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) T. n(umero) 78." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. T. 78. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 488. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 23. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. XLII.a. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

5. Ga 2r 462. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

173.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"K. 3. Eiusdem Auctoris Astronomia noua, in folio membrana alba, 1609."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Kepleri Ioannis Astronomia nova folio Pragae 1609. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/17.

KEPLER, Joan: Astronomia nova, seu Physica coelestis tradita commentariis de motibus stellae Martis. Pragae, 1609, s. typ. 2° - [40] 337 ff.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnavia Inscriptus 1632. L(ittera) K. n(umero) 3." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. K. 3. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 396. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XX.b. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Eb 2r 119. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

174.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 318. Jacobi Gordoni opus chronologicum in folio corio albo Coloniae Agripinae 1614."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Gordoni Iacobi Opus Chronologicum folio Coloniae 1614. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/18.

Gordon, Jacobus de Lesmoir S.J.: Opus chronologicum. Coloniae, 1614, Joh. Crithium. 2° [8] 182 [8]; [12] 518 [32] pp. - Sommervogel III. coll. 1612.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Societatis Jesu Tyrnauiensis catalogo inscriptus 1632. Lit(tera) J. n(umero) 318." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "An(no) 1641." [Nagyszombati Egyetem, 1641]

Raktári jelzet:

1. J. 318. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 72. c. N. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ga 2r 22. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

175.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 173. Porphyrij Isagoge id est Introductio in Dialecticen (!) in 4. corio albo Coloniae 1586. Ibidem Aristotelis Opera quae uidelicet pertinent ad inuentionem Dialecticae"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Porphyrij introductio in Dialecticam quarto Coloniae 1586. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/19.

[Isagoge de quinque vocibus] Isagoge id est introductio in Dialecticen. - Aristoteles: Opera omnia, quae pertinent ... Dialecticae. (trad. Jóannés Argyropulos, A.M.T. Severinus Boëthius) Coloniae, 1586, apud Maternum Cholinum. 4° - 495 pp. - VD/16 P 4307.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauia Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 173." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 173. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 178. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hb 4r 166. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

176.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"M. 107. Michaelis Neandri opus in tabula alba folio 4. Lipsiae"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Neandri Michaelis Veterum Poetarum carmina folio Lipsiae 1577. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/20.

NEANDER, Michael: Opus aureum et scholasticum in quo continentur Pythagorae carmina aurea, Phocylidis, Theognidis et aliorum poemata. Lipsiae, (Imprimebat Iohannes Steinman, 1577). 4° - 789, 268, [16] 191 pp. - VD/16 N 394.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, ma már csak egy kapoccsal. Rajta felirat: "A.F.M. 1588." Néhány aláhúzás a szövegben. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnauiensis Soc(ieta)tis Jesu Catalogo inscriptus 1632. Littera M. N(umero) 107." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. M. 107. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 37. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 71. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

177.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 169. Apiani et Gemma Frisij Cosmographia siue Descriptio Orbis in 4. membrana flaua Antuerpiae 1584."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem 4to Antuerpiae 1584. membrana flaua 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/21.

APIANUS, Petrus - GEMMA, Reinerus: Cosmographia sive descriptio universi orbis. Antverpiae, 1584, ex officina Joannis Withagii. 4° - [16] 478 [2] pp. - OSzK/16 A 437 - Adams A-1285.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 169." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 169. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 254. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 49. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 49. c. n. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Eb 4r 327. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

178.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 61. Lipsij Opera omnia quae ad Criticam proprie spectant cum Electis in 4. membrana alba Antuerpiae 1585. Ibidem eiusdem Variae Lectiones et Antiquae Item de Amphitheatro Item eiusdem Epistolicae Quaestiones"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Lipsij Iusti Opera Humanistica quarto Antuerpiae 1585. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/22.

LIPSIUS, Iustus: Opera omnia, quae ad criticam proprie spectant. Quibus accessit electorum liber secundus. Variarum librorum libri III. De Amphitheatro liber. Epistolicarum quaestionum libri V. Antiquarum lectionum commentario. Antverpiae, 1585, Christoph Plantin. 4° - 157, 99, 117, 146 ff.

Eredeti hártyakötés. Rajta felirat: "R.C.H. 1594." Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Francisci Kaldy et amicorum eius nonnunquam A(nno) D(omini) 1598." [Káldy Ferenc, 1598]

2. "Catalogo Inscriptus Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae 1632. L(ittera) L. n(umero) 61." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. L. 61. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. H. 22. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 36. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ha 4r 103. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

179.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 55. Gulielmus Tyrius de Bello sacro in folio corio albo Basileae 1549. Ibidem Joannis Heroldi Continuatio Historiae Item Monachus Florentinus de recuperata Ptolemaide Item Joannis Heroldi de Pauperibus humilibus de Lugdune Item de Bello Hispanorum et Sarracenorum Ultimo de Albigensium Haeresi extincta"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/23.

Kolligátum 1.

Guilelmus Tyrius: Belli sacri historia. Basileae: N. Brylingerus et J. Oporonius; 1549. 2º - [8] 578 pp.

Kolligátum 2.:

Herold, Johannes De bello sacro continuatae historiae. [Basileae: N. Brylingerus et J. Oporinus]; (1549) 2º - [6] 254 pp.

Eredeti hártyakötés. A kötet lappang! Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában nem szerepelt. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Nem rekonstruálható.

Raktári jelzet:

1. G. 55. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ga 2r 347. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

180.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 146. Idem in corio albo"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Anchietae Iosephi Societatis Jesu Vita per Sebastianum Bereturium Societatis JESV 12mo Coloniae 1617. membrana flaua 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/24.

BERETTARI, Sebastian S.J.: Vita R.P. Josephi Anchietae ... defuncti. Coloniae Agrippinae, 1617, apud Joannem Kinchium. 12° - 427 pp. - Sommervogel Tome I. col. 1326.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Vitae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 146." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 146. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 760. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

181.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 176. Idem Coloniae Agrippinae 1587."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/25.

Clenardus, Nicolaus: Institutio linguae Graecae. (Comment. Petrus Antesignanus) Coloniae Agrippinae: Apud Petrum Horst; 1587. 8° - [14] 575 [1]; [30] pp. - VD/16 N 4154.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Néhány marginália, tartalmi kiemelés. 1603-ban Káldy Ferenc és barátai tulajdonában volt. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában ez a kölni kiadás nem található, csak a négy frankfurti. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 176." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 176. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) L. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) II. R. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Ha 592. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

182.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 217. Aristotelis Logica in corio rubro folio 8."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Logica 8uo Lugduni 1584. membrana rubra 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/26.

ARISTOTELES: Logica. (Interpret. Nicolas de Grouchy, Joachim Périon) Lugduni, 1584, apud Guliel. Rovillium. 8° - 550 pp. [547-550. pp. kiszakítva.] - Cranz 108666.

Eredeti hártyakötés. Tartalmi kiemelések, margináliák majdnem a kötet végéig. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis Soc(ieta)tis Jesu Catalogo inscriptus 1632. Litt(era) A. Num(ero) 217." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 217. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 148. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XVII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 25. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Hb 4123. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

183.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 106. Francisci Titelmanni sectio 1ma Elucidationis in Psalmos in 8. membrana alba Lugduni 1556."

"F. 107. Eiusdem sectio 2da"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Titelmanni Francisci Franciscani in Psalmos octauo Lugduni 1556. membrana alba 1632."

"Eiusdem in idem octauo Lugduni 1556. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/27.

TITELMANNUS, Franciscus: Elucidationis in omnes psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae usitatae latine editionis. Lugduni: Apud Gulielmum Rovillium; 1556. 8° -[56] 704, 174 [28] 751, 118 pp.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia, et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon (II. kötet)

"Ex libris Franciscus Kaldy et amicorum eius nonnunquam Anno d(omi)ni 1603. die 27. Maij" [Káldy Ferenc, 1603]

Címlapon (I. kötet)

"Inscriptus Catalogo Soc(ieta)tis Tyrnaviae 1632. L(ittera) F. n(umero) 106." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Címlapon (II. kötet)

"Inscriptus Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae 1632. L(ittera) F. n(umero) 107." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 106-107. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 34. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ad 1821. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

4. Aa 795. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

184.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Ellingeri Andreae Hymni Ecclesiastici octauo Francofurti 1578. corio albo 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/28.

Fracastori, Girolamo: Hymnorum ecclesiasticorum ... libri III. (Emend. Andreas Ellinger) Francofurti ad Moenum: Apud Franciscum Bassaeum, Impensis Nicolai Bassaei fratris; 1578. 8º - [16] 584 [30] pp. - VD/16 E 1024.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Némethi Jakab katalógusában nem szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Spirituales (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Soc(ietatis) Jesu Tyrnaviae Inscriptus Catalogo 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

Ad 1432. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

185.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 57. Buchananus in 12. in pergameno sine loco sine anno"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Buchanani Georgij Psalmi carmine compositi 18uo membrana alba lacer 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/29.

BUCHANAN, George: [Paraphrasis in librum Psalmorum. Jephta.] Paraphrasis psalmorum Davidis poetica. Eiusdem Buchanani tragoedia quae inscribitur Iephthes. Lugduni Batavorum, 1595, Ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium. 16° - 384 pp. - Ind.Aur. 126511.

Vászonkötés. Használatára egy bejegyzés: "Pro junioratu". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. Más kötésben írta le Némethi és Szentiványi is. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Sum ex libris Joannis Nili Gaiarionis (?)"

2. "Sum ex libris Georgii Nesticzky (?)"

3. "Societatis Jesu Collegij Tirnaviensis 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. B 57. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Aa 759. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

186.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 46. Joannes Molanus de Historia SS. Imaginum et Picturarum in 8. membrana alba Louanij 1594."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Molani Iacobi De usu Sacrarum Imaginum octauo Lovanij 1594. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/30.

Kolligátum 1.:

MOLANUS, Joannes: De historia SS. imaginum et picturarum pro vero earum usu contra ab Libri IV. Lovanii, 1594, Apud Joh. Bogardum. 8° - [8] 202 ff. - Adams M-1554.

Kolligátum 2.:

IURGIEWICIUS, Andreas: Bellum quinti evangelii. Coloniae, 1595, Apud Henricum Falckenburg (Typis Lamberti Andreae). 8° - [10] 193 [3] pp. - OszK/16 J 299. - Adams J-483.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Francisci Kaldij et amicorum(que) eius nonnunquam A(nno) D(omini) 1598." [Káldy Ferenc, 1598]

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 46." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 46. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIX.d. No. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 4152. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

187.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"N. 22. Idem de Errore populari seu Fabula Joannae quae Pontificis Romani sedem occupasse falso credita est in 8. membrana alba Coloniae 1614."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Serrarij Nicolai S. J. Fabula de Ioanna Pontifice octauo Coloniae 1614. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/31.

SERARIUS, Nicolaus S.J.: Error popularis seu fabula Ioannae quae Pontificis Romani Sedem occupasse falso credita est. Coloniae, 1614, apud Henningium. 8° - 347 pp. - Sommervogel Tome VII. col. 1139.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Apologetici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviae Societ(atis) Jesu Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) N. n(umero) 22." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. N. 22. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. III. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 435. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

188.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Poetarum Veterum opera Christiana quarto Basileae 1564. membrana alba 1690."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/32.

Poetarum veterum ecclesiasticarum opera Christiana. (Ed., comment. Georgius Fabricius [Chemnicensis]) Basileae, (1564), Per Ioannem Oporinum. 4° - 15 pp., 17-872 coll., [42]; [8] 144 [28] pp. - OSzK/16 P 724. - VD/16 F 343.

Eredeti hártyakötés. Rajta felirat: "C(omes) G(eorgius) T(hurzó) R(egni) H(ungariae) P(alatinus)". Némethi Jakab katalógusában nem található. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Societatis Jesu Tyrnaviae Cat(alogo) Inscr(iptus) 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. LV. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 26: b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ab 4r 107. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

189.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"D. 207. Jodoci Damhouderij Praxis Rerum Ciuilium Praetoribus Propraetoribus Consulibus Proconsolibus Magistratibus reliquisque id genus Justificijs ac Officiarijs in 4. membrana caerula Antuerpiae 1569."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/33.

DAMHOUDER, Josse de: Praxis rerum civilium. Antverpiae, 1569, Apud Ioannem Bellerum sub Aquila aurea. 4° - [74] 222 [2] 532 [36] pp. - Adams D-12.

Eredeti hártyakötés. Néhány jegyzet. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) J. n(umero) 207." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 207. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Bg 4r 83. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

190.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 209. Joannis Schneidewini Commentarij in 4. Institutionum Imperalium D. Justiniani libros cum nouis Annotationibus ac supplemento Matthaei Wesenbecij in folio membrana alba Argentorati 1584."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"In easdem Eiusdem folio Argentorati 1586. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/34.

SCHNEIDEWEIN, Johannes: In quatuor institutionum ... Iustiniani libros, commentarii. Argentorati, 1586, Excudebat Theodosius Rihelius. 2° - [12] 1143 [71] pp - VD/16 S 3241. - OszK/16 S 289.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Talán a kötet árát tüntették fel: "const.(?) 4 fl.". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Iuristae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis Soc(ieta)tis Jesu Catalogo Inscriptus Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J 209. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXVII. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Bc 2r 113. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

191.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 101. Chronologia Gerardi Mercatoris et Matthaei Berealdi in 8. membrana alba Basileae 1577. Ibidem Missa Apostolica. Item Sacrificij Christiani Actio atque Ratio"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Bernaldi Matthaei Chronologia 8uo Basileae 1577. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/35.

Kolligátum 1.:

KREMER, Gerhard: Chronologia hoc est supputatio temporum ab initio mundi ex Eclipsibus et obseruationibus astronomicis et sacrae scripturae firmissimis testimonijs demonstrata. Basileae, 1577, per Thomam Guarinum. 8° - [16] 292; 632 [22] pp. - VD/16 K 2336. - Adams M-1296.

Kolligátum 2.:

LINDANUS, Wilhelmus: Missa apostolica seu liturgia S. Petri Apostoli. Antverpiae, 1589, Plantin. 8° - 214 [2] pp.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 101." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 101. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 114. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. XXXIX. c. No. 1. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 16. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ga 3119. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

192.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 34. Gulielmi Reginaldi Caluino Turcismus in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1603."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Reginaldi Guilielmi Caluino-Turcismus octauo Coloniae 1603. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/36.

RAINOLDS, William: Calvinoturcismus, id est Calvinisticae perfidiae, cum Mahumetana collatio, et dilucida utriusque sectae confutatio. Coloniae, 1603, Apud Antonium Hierat, sub Monocerote. 8° - [8] 1106 [8] pp.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Soc(ieta)tis Jesu in Ungaria" [Jezsuita Rend, Magyarország]

2. "Catalogo inscriptus Tyrnaviae 1632. L(ittera) G. n(umero) 34." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 34. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 1994. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

193.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem de Sacris peregrinationibus quarto Ingolstadij 1606. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/37.

GRETSER, Jacob S.J.: De sacris et religionis peregrinationibus libri quatuor. De Catholicae Ecclesiae Processionibus seu Supplicationibus libri duo: quibus adiuncti de voluntaria Flagellorum Cruce, seu Disciplinarum usu libri tres. Ingolstadii, 1606, ex typographeo Adami Sartorii. 4° - 505 pp. - Sommervogel Tome III. col. 1774.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Némethi Jakab katalógusában nem szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Anno 1632. L(ittera) G. n(umero) 52." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 52. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ad 4r 465. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

194.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"J. 79. Idem de Jure et more prohibendi libros haereticos in pergameno Ibidem Adami Tanneri Apologia Item Nicolai Serarij Oratio etc."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem de modo prohibendi libros haereticos Et simul Adami Tanneri S. J. contra haereticos quarto 1603. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/38.

Kolligátum 1.:

GRETSER, Jacob S.J.: De jure et more prohibendi, expurgandi, et abolendi libros haereticos et noxios, adversus Franciscum Iunium Calvinistam, et Ioannem Pappum, aliosque Praedivantes Lutheranos. Ingolstadii, 1603, Ex officina typographica derina (!), per Angermarium. 4° - [32] 380 pp. - Sommervogel Tome III. col. 1768.

Kolligátum 2.:

TANNER, Adam S.J.: Adversus calumnias, mendacia, caetaraque errata, quibus Aegidius Hunnius ... Colloquio Ratisbonensi Monachij recuso praefixae, exornare voluit. Monachii, 1603, ex Typographia Nicolai Henrici. 4° - 204 pp. - Sommervogel Tome VII. col. 1844.

Kolligátum 3.:

GRETSER, Jacob S.J.: De spontanea disciplinarum seu Flagellorum cruce libri tres. Ingolstadii, 1613, typis Andreae Angermarii. 4° - 470-504 pp. - Sommervogel Tome III. col. 1793.

A kötet tékában. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. A harmadik kolligátum címlapján 1617-es dátum szerepel! Jezsuita szakrend: Controversistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

A harmadik kolligátum címlapján

1. "Collegij Tyrnaviensis Soc(ieta)tis Jesu 1617." [Nagyszombati Kollégium, 1617]

Az első kolligátum címlapján

2. "Catalogo Inscriptus Soc(ietatis) Jesu Tyrn(aviae) 1632. L(ittera) J. n(umero) 79." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. J. 79. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LIX. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Bd 4r 144. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

195.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 665. 3. Nouus Synonimorum Epithetorum et Phrasium Poeticarum Thesaurus Autore anonymo e Societate JESV in 8vo"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/39.

SCHRÖTER, Leonhard: Opus epithetorum, phrasium et synonymorum. Servestae, 1593, Ex Officina Bonauenturae Fabri, Impensis Ambrosij Kirchneri. 4° - [8] 988 [56] pp.

Eredeti fehér bőrkötésnek csak a fele van meg. Restaurált (1994). Korabeli jegyzetdarab a könyvben. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában nem szerepelt. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Emit me Nicolaus A...tius(?) pro se et amicis Anno 1612. -1. dr. 50."

2. "Collegij Tyrnaviae Soc(ieta)tis Jesu Catalogo Inscriptus 1632. Litt(era) L. n(umero) 3." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 665. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ha 4r 89. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

196.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Aesopi Vita et Fabulae Italice 12mo Venetijs 1595. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/40.

Aesopus: [Fabulae] Vita di Esopo Frigio, prudente e faceto favolatore. (Trad. Giulio Landi) Venetia: G. Varisco; (1595) 8º - 413 [14] ff.

Modern fekete bőrkötés. A kötet végén latin nyelvű szentenciák. Némethi Jakab katalógusában nem található. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviae Socie(ta)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Anno 1632. L(ittera) V. g. n(umero) 2. (?)" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

Ha 500. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

197.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 69. Grammaticae Graecae Institutio auctore Urbano Bolzanio in 8. membrana alba Venetijs 1566."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Bolzanij Urbani Graeca Grammatica octauo Venetijs 1566. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/41.

BOLZANIUS, Urbanus: Grammaticae institutiones ad graecam lingvam. Venetiis, 1566, Aldus. 8° - [7] 320 ff. - Ind.Aur. 121556

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Graeci (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Inscriptus Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae L(ittera) G. n(umero) 69." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 69. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. L. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 697. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

198.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Seidelij Physica octauo Francofurti 1596. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/42.

SEIDEL, Bruno: Physica. (Ed. Rodolphus Goclenius). Francofurto, 1596, Ex Officina M. Zachariae Palthenii. 8° - [12] 549 [1]; [46] pp. - VD/16 S 5342.

Eredeti hártyakötés. Tulajdonosa volt Földessy Jakab, somorjai nemes. Némethi Jakab katalógusában nem szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Kázmér 375.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Jacobi Földesy Samarien(sis)" [Földessy Jakab, somorjai nemes]

2. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3. "Catalogo Inscriptus Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. 19. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Eb 473. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

199.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 84. Eiusdem Tomus 3tius et 4tus Moguntiae 1601.

"C. 85. Eiusdem Tomus 5tus et 6tus

"C. 86. Eiusdem Tomus 7tus

"C. 89. Eiusdem Tomus 8us et 9us Moguntiae 1601.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 3tius et 4tus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum tabulis 1632."

"Eiusdem Tomus 5tus et 6tus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum tabulis 1632."

"Eiusdem Idem Folio Moguntiae 1601. corio albo cum tabulis 1632."

"Eiusdem Tomus 8uus et 9nus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/43.

BARONIUS, Cesare: Annales ecclesiastici. Tomus tertius-nonus. Moguntiae, 1601, Sumptibus Ioan. Gymnici, et Antonij Hierati Coloniensis. 2° - Tomus III.: [5] ff. 1042 coll. [26] ff. Tomus IV.: [5] ff. 918 coll. [24] ff. Tomus V.: [6] ff. 912 coll. [28] ff. Tomus VI.: [6] ff. 918 coll. [30] ff. Tomus VII.: [7] ff. 994 coll. [36] ff. Tomus VIII.: [5] ff. 910 coll. [26] ff. Tomus IX.: [5] ff. 1074 coll. [33] ff.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, ma már csak egy kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Societ(atis) Jesu Collegij Tirn(aviensis)" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 84; 85; 86; 89." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 84-86., 89. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 74. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

200.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 88. Eiusdem Tomus 8us cum Fragmentis quibusdam et Disputatione S. Maximi martyris cum Pyrrho Antuerpiae 1600."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 8uus Folio Antuerpiae 1660.(!) corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/44.

BARONIUS, Cesare: Annales ecclesiastici. Tomus octavus. Antverpiae, 1600, Plantin. 2° - [16] 740 [62] pp. - Ind.Aur. 113336.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Inscriptus Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae 1632. L(ittera) C. n(umero) 88." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 88. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ac 2r 251. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

201.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 3. Eorundem Tomus 2dus"

"C. 5. Eorundem Tomus 4tus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eorundem Tomus 2dus Folio maior Romae 1609. membrana alba 1632."

"Eorundem Tomus 4tus Folio maior Romae 1612. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/45.

Conciliorum generalium ecclesiae catholicae. (Ed. Paulus, V., papa) Romae, Ex Typographia Reverenda Camerae Apostolicae, 1609-1612. 2° - 754, 552 pp. [Csak a II. és a IV. kötet].

Papírkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae. Ex Liberalitate Ill(ustri)s(si)mi Cardinalis Barberini" [Francesco Barberini bíboros]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 3; 5." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 3., 5. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ab 2r 191. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

202.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 3. Divi Gregorij Magni operumTomus 1mus in folio alba membrana Romae 1588."

"G. 4. Eiusdem Tomus 2dus"

"G. 5. Eiusdem Tomus 3ius Adiungitur et Tomus 4tus"

"G. 6. Eiusdem Tomus 5tus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Divi Gregorij Magni Tomus 1mus Vitam et gesta eius etc. continens folio Romae 1588. membrana alba 1632."

"Eiusdem Tomus 2dus In Vetus Testamentum folio Romae 1589. membrana alba 1632."

"Eiusdem Tomus 3tius et 4tus In Evangelia et Epistolas folio Romae 1591. membrana alba 1632."

"Eiusdem Tomus 5tus et 6tus folio Romae 1593. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/46.

Gergely, (pápa), I., Szent, Nagy: Opera. Romae, 1588-1593, Ex Typographia Vaticana. 2° - Tomus I.: [10] 300 pp. Tomus II.: [10] 305-1394 pp. Tomus III.: [6] 309 [recte: 307], 111 pp. Tomus IV.: [4] 444, 56 pp. Tomus V.: [8] 268 pp. Tomus VI.: [2] 339 [108] pp. - Adams G-1176.

19. századi félbőrkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Onnan a csornai prépostság könyvtárába. Az Egyetemi Könyvtár az 1950-es években kapta vissza a szekularizáció alkalmával. Jezsuita szakrend: Sacra scriptura et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1.) "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Ex liberalitate Ill(ustri)ssimi Cardinalis Barbarini" [Francesco Barberini bíboros]

2.) "Catalogo inscriptus 1632. L(ittera) G. n(umero) 3; 4; 5; 6." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3.) "A csornai prépostság könyvtára"

Raktári jelzet:

1. G. 3-6. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 901867-70. [Egyetemi Könyvtár, XX. század]

203.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 177.

"P. 404. Bartholomaei Pitisci canon Sinuum pro Scrupulis secandis etc. 1613. Francofurti

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Thesaurus mathematicus folio Francofurti 1513. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/47.

Joachimus, Georgius: Thesaurus mathematicus sive Canon sinuum ad radium 1.0000.0000.00000. Francofurti: Sumptibus Jonae Rosae, excudebat Nicolaus Hoffmannus, 1513. 2° - [recte: 1613] [6] 272, 62 pp.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. A nyomtatás évét először eltévesztette. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze, hibás nyomtatási évvel. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 404." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) P. 404. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) N. 440. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3.) XLIX. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4.) Ea 2r 27. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

204.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem Tomus 1mus folio Basileae 1553. corio albo 1690."

"Eiusdem idem Tomus 2dus folio Basileae 1553. corio albo 1690."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/48.

CICERO, Marcus Tullius: [Orationes] In omnes orationes. Basileae, (1553), Per Ioannem Oporinum. 2° - [8] ff. 2036 coll.; [1] ff. 1004 coll. [20] ff. - Adams C-1904.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab katalógusában nem található. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon (első kötet)

1. "Collegij Tyrnaviensis Soc(ietatis) Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Catalogo inscriptus A(nn)o 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Címlapon (második kötet)

1. "Collegij Tyrnaviensis Soc(ietatis) JESU inscripsit" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "A(nn)o 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. LIV. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. 36: b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 2r 26. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Hb 2r 37. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

205.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"V. 82. Virgilij Maronis Bucolica et Georgica in tabula alba folio"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Bucolica et Georgica cum Notis Lacerda [Tomus 3.] folio Coloniae 1628. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/49.

Vergilius Maro, Publius: [Bucolica. Georgica] P. Virgilii Maronis Bucolica et Georgica argumentis, explicationibus et notis illustrata. (Comm. Joannes Ludovicus de la Cerda) Coloniae Agrippinae, 1628, Sumptibus Bernardi Gualteri. 2° - [60] 565 [17] pp. - Sommervogel II. col. 985.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, ma már csak egy kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Catalogo Inscriptus Tyrnaviae L(ittera) V. N(umer)o 82." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. V. 82. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LV. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XXXVII: b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 2r 63. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

206.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"L. 591. Commentarij Louaniensium in Porphytium et Organum Aristotelis in folio Lovanii Anno 1553."

"P. 175. In Porphyrij Isagogen et Aristotelis de Dialectica libros Commentaria in folio minori corio albo Louanij 1553."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Louaniensis Academiae In Isagogen Porphitij et Dialecticae Articuli folio Lovanij 1553. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/50.

Commentaria in Isagogen Porphyrii et omnes libros Aristotelis de Dialectica. Lovanii, 1553, Opera et impensis Servatij Sasseni. 2° - [8] 600 pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Margináliák, tartalmi kiemelések. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi et Mathematici (1632) - Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Johannes Schwartzentalle anno domini 1557. W.M.L."

2. "Hunc librum pro ...(?) Michael Tavalij Gyeongyeos(iensis)"

3. "Ambrosius Rimaszombatij libri comparavit Viennae Fl. -13. 1591. aug. 6."

4. "Stephanus Szuhaij" [Szuhai István]

5. "Collegij Tyrnaviensis Societ(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

6. "Catalogo Inscriptus 1632. P. n(umero) 175." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

7. [javítás]: "Litt(era) L. N(umero) 591." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 175. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. L. 591. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3. 382. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. XVIII. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Ha 2r 162. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

207.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"M. 80. Maginus Mathematicus in 4. membrana flaua Venetijs 1592."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem De planis triangulis quarto Venetijs 1592. membrana rufa 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/51.

MAGINUS, Johannes Antonius: De planis triangulis liber unicus. Eiusdem de dimetiendi ratione per Quadrantem et geometricum quadratum, libri quinque. Venetiis, 1592, Apud Robertum Meietum. 4° - [8] 108,124 [4] ff. - Adams M-115.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Inscriptus Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae 1632. L(ittera) M. n(umero) 80." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. M. 80. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 268. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 29. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 20. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Ea 4r 63. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

208.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"E. 58. Ephemerides Josephi Scalae in 4. membrana rubra Venetijs 1589."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Scala Iosephi Ephemerides quarto Venetijs 1589. membrana rubra 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/52.

Kolligátum 1.:

SCALA, Joseph: Ephemerides. Ad annos duodecim incipientes ab anno domini 1589. (Venetiis, 1589, Apud Iuntas). 8° - [8] 280 ff.

Kolligátum 2.:

FINCK, Thomas: Ephemeris coelestium motuum Anni 1582. supputata ex tabuli prutenicis. Argentorati, 1582, Excudebat Nicolaus Wyriot. 8° - [14] ff.

Eredeti hártyakötés. Rajta felirat: "M.G.D.". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) E. n(umero) 58." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. E. 58. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 330. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 29. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 49. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Eb 4r 387. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

209.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 203. Eiusdem Auctoris Geometria Practica in 4. membrana alba Romae 1604."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Idem quarto Romae 1604. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/53.

CLAVIUS, Christophus S.J.: Geometria practica. Romae, 1604, Ex Typographia Aloisij Zannetti. 4° [30] 439 [32] pp. - Sommervogel Tome II. col. 1220.

Eredeti hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 203." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 203. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XX. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ea 4r 55. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

210.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 256. Victoris Strigelij Epitome in 8. chorio albo 1665. (!) Vitebergae"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Strigelij Victorini de primo motu demonstrato octauo 1565. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/54.

Kolligátum 1.:

STRIGELIUS, Victorius: Epitome doctrinae de primo motu, aliquot demonstrationibus illustrata. Viterbergae, 1565, Excudebat Iohannes Crato. 8° - [8] 176 [30] pp.

Kolligátum 2.:

BLEBELIUS, Thomas: De sphaera et primis astronomiae rudimentis. (Calendarium poeticum generale...) (Witebergae, 1577, Excudebat Matthaeus Welack). 8° - [88] ff.

Kolligátum 3.:

Tabulae ascensionum rectarum et obliquarum ad elevationem poli grad ....Vitebergae, 1564, Excudebat Iohannes Crato. 8° - [8] ff.

Kolligátum 4.:

SCHÖNBORN, Bartholomaeus: Computus, vel calendarium astronomicum, continens praecipuarum partium temporis descriptiones. (Calendarium generale.) Witebergae, 1567, excudebat Iohannes Schwertelius. 8° - [16] 206 [1] pp. [27] ff. - OSzK/16 S 295. - BMC German p. 792.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, sérült. Valamikor két kapoccsal. Kihúzások és aláhúzások a kötetben. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi et Mathematici (1632) - Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Coll(egii) Soc(ieta)tis Jesu inscriptus L(ittera) S. n(umero) 256." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. S. 256. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 90. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Eb 242. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

211.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 31. Idem de Rebus ab Emmanuele Lusitaniae Rege domi forisque gestis cum Joannis Matalij Metelli Praefatione in 8. membrana uiridi Coloniae Agrippinae 1581. Ibidem de Vera Sapientia"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Coloniae 1581. membrana viridi 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/55.

OSORIUS, Hieronymus: Historiae de rebus Emmanuelis Lusitanae regis annis sex gestis libri duodecim. (Praef. Johannes Matalius Metellus) Coloniae Agrippinae, 1581, Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni. 8° - 50 [4] 368 [38] pp - VD/16 O 1359.

Eredeti zöld hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Nicolaus Gregorianozij Egregio Georgio Ottauico (?) Viennae 29. Die Junij (?) sui dono dabat 1593."

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. Litt(era) H. n(umero) 31." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 31. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 294. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XLI. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Ga 1421. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

212.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 181. Caelius Rhodiginus de Lectionibus antiquis in folio membrana alba sine loco 1599."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Rhodigini Caelij Lectionum antiquarum libri folio 1599. membrana alba 1635."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/56.

RHODIGINUS, Ludovicus Caelius: Lectionum antiquarum libri triginta. Francofurti, 1599, Apud heredes Andreae Wecheli. 2° - [30] ff. 1430 coll.; [78] ff. - OSzK/16 R 263 - Adams R-454.

Eredeti hártyakötés. Néhány feljegyzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Collegij Inscriptus 1632. L(ittera) C. n(umero) 181." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. [javítás]: "Tyrnaviensis Academici 1635. Rhetoris" [Nagyszombati Egyetem, 1635]

Raktári jelzet:

1. C. 181. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXXIII. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 2r 101. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

213.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"B. 11. Baptistae de Salis Summa Casuum in folio cum asserculis Norimbergae 1488."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Summa casuum Typo veteri quarto tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/57.

BAPTISTA de Salis: Summa casuum conscientiae. Nürnberg, 1488, Anton Koberger. 2° - 276 ff. - CIH 487 - GW 3322.

19. századi papírkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologiae morales (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnav(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Catalogo Inscriptus Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. B. 11. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. XXIX. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Inc. 337. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

214.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 182. Ptolemaeus in folio corio rubro Venetijs 1493."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Mathesis quadripartita folio Venetijs 1493. corio rubro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/58.

PTOLEMAEUS, Claudius: Quadripartitum. Cum aliis tractatibus. Ed. Hieronymus Salius.Venetiis, 1493, Bonetus Locatellus. 2° - 154 ff. - CIH 2867 - H' 13544.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) P. n(umero) 182." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. P. 182. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Inc. 487. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

215.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 63. Ad Grammaticae cognitionem pueros manuducendi norma Isagogica in 4. cum asserculis sine loco sine anno Ibidem Luciani Dialogi Item Isidorus de praesentis Vitae regimine Item Carmina de B. V. M. Item Mantuanus de S. Catharina carmine Item Polydorus Vergilius de Prouerbijs deque Rerum Inuentoribus Item Romanae Historiae Compendium ab interitu Gordiani Junioris utque ad Justinum III. per Pomponium Laetum Item Poetica Institutio Roberti Gaguini Item Exceptiones Legum Romanorum Ultimo Epistola Bartholomaei Coloniensis facetijs respecta cum difficilium uocabulorum in ea positorum explicione"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/59.

WIMPHELING, Jacobus: Isidoneus Germanicus de erudienda iuventute. [Strassburg, c. 1500, Johann Grüninger]. 4° - 36 ff. - CIH 3540a - HC' 16178.

Papírkötés. Néhány marginália. "Isagogica norma manu ducendi pueros ad cognitionem grammaticae ..." Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában nem található. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) G. n(umero) 63." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 63. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LXVI. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Inc. 1026. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

216.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 24.Gregorij noni Decretales Juris Canonicj in folio cum asserculis Norimbergae 1496."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eaedem folio Nirembergae 1496. tabulae lignea fracta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/60.

GREGORIUS IX. papa: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis et lucubrationibus Hieronymi Clarii. Nürnberg, 1496, Anton Koberger. 2° - 386 ff. - CIH 1504 - HC' 8034.

19. századi papírkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnav(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Catalogo Inscriptus 1632. L(ittera) G. n(umero) 24." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 24. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Rf 205. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Inc. 585. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

217.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 25. Eiusdem Decretales in 4. corio rubro"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eaedem cum Glossis qvarto Basileae 1500. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/61.

GREGORIUS IX. papa: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis et lucubrationibus Hieronymi Clarii. Ed. Sebastian Brant. [Basel], 1500, Johann Froben et Johann Amerbach. 4° - 508 ff. - CIH 1509 - HC' 8040.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, két kapoccsal. Restaurált (1994). Két darab cédula ógörög grammatikai jegyzetekkel. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Ex libris Michaelis (...)"

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L(ittera) G. n(umero) 25." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1.) G. 25. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2.) Inc. 749. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

218.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 149. Aluaradus de Arte disserendi in 8. membrana aliqua en parte uiridi, Basileae 1600. Ibidem Keckermani Rhetorica Ecclesiastica."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Alvaradi Alphonsi Ars disserendi et dicendi octauo Basileae 1600. corio albo 1634."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/62.

ALVARADUS, Alphonsus: Artium disserendi ac dicendi, insolubili vinculo iunctarum libri duo. Basileae, Impensis Ludovici Königs, 1600. 8° - [8] 214; [1] 528 [16] pp.

Eredeti fehér bőrkötés, félig-meddig restaurálva. Kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le. A kötéstábláján felirat: "I.D.B. 1602.". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Timkovics.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnau(iensis) Soc(ieta)tis Jesu Catalogo Jnscriptus 1634. L(ittera) A. n(umero) 149." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 149. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LI. f. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 605. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

219.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"F. 113. Florus de Gestis Romanorum cum commentationibus in 8. corio albo Lugduni 1594. Ibidem Paterculus cum Lipsij animaduersionibus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Flori Julij et Velleij Peterculi historia octauo Lugduni 1594. corio albo cum tabulis 1690."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/63.

Kolligátum 1.:

FLORUS, Lucius Annius: Epitome rerum Romanarum. Lugduni, 1594, F. Fabrus. 8° - 182 [16] 262 pp. 1-16 pp. kiszakítva.

Kolligátum 2.:

VELLEIUS Paterculus: [Historiae Romanae] C. Velleius Paterculus. - Lipsius, Justus: Ad Velleium Paterculum animadversiones. Lugduni, In officina Hug. á Porta, apud Fratres de Gabino. 1592. 8° - [14] 136 [22]; 111 [1] pp. - OszK/16 V 104.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Néhány tartalmi kiemelés a margón. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Timkovics.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnav(iensis) S.J. Catalogo Jnscr(iptus) 1690." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. F. 113. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. 350. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. VII. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hb 5152. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

220.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 78. Horoscopographia Finkij in membrana rubra Slesuici 1591."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Finckij Thomae Horoscopographia quarto Slasvicij 1591. membrana alba 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/64.

FINCK, Thomas: Horoscopographia, sive de inveniendo stellarum situ astrologia. Slesvici, Sumptibus Ranzovianis typis Nicolai Wegneri. 1591. 8° - [8] 320 pp.

Eredeti vörös hártyakötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Timkovics.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscr(iptus) 1632. L(ittera) H. n(umero) 78." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 78. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 73. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. N. 152. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. 49. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Eb 331. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

221.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 209. De Christi in Carne Oeconomia deque Anno Ortus ac Mortis, in 4. in pergameno Graecij 1605. [Más kézzel:] Reverendi Patris Joannis Beckerij (!) Societatis Jesu"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Deckerij Ioannis Disputatio Theologica De Verbo Incarnato quarto Graecij 1605. membrana scripta 1672."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/65.

DECKERS, Johannes S.J.: Velificatio seu Theoremata de anno ortus ac mortis Domini deque universa Jesu Christi in Carne Oeconomia. Graecii, Excudebat Georgius Widmanstadius, 1605. 4° - [4] 72 ff. - Sommervogel II. col. 1870.

Eredeti hártyakötés. A kötet lappang! Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Theologi scholastici (1690). Bibliográfia: Timkovics.

Tulajdonos:

Címlapon

"Cat(alogo) Inscr(iptus) S.J. 1632. L(ittera) C. n(umero) 209." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. C. 209. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ga 4r 156. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

222.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 83. Ad Graecam Grammaticam Introductio cum Manutij latina interpretatione in 4. cum asserculis Venetijs 1512."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem találhato a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/66.

Kolligátum 1.:

LASCARIS, Constantinus: De octo partibus orationis. De constructione. De nomine et verbo. De pronomine, secundum omnem et poeticum usum. (Venetiis, 1512, apud Aldum). 4° - [287] ff. - [A címlap és az eleje hiányzik] - Adams L-228.

Kolligátum 2.:

SCHREIBER, Heinrich, von Erfurt: Algorismus in integris et fractis. (Ad Scalas Marianas Erphordiae, 1523, Johannus Cnappus excudebat). 4° - [1] ff. - VD/16 S 4139.

Kolligátum 3.:

Glareanus, Henricus: De geographia liber unus. Apud Friburgum Brisgoiae, 1533, (Excudebat Ioannes Faber). 4° - 35 ff. - VD/16 L 2628.

Kolligátum 4.:

KÖBEL, Jacob: Astrolabii declaratio. Moguntiae, 1535, Petrus Iordan excudebat. 4° - [28] ff. - VD/16 K 1592.

Kolligátum 5.:

RITHAYMER, Georg: De orbis terrarum situ compendium. Norimbergae, 1538, apud Ioh. Petreium. 4° [8] 111 pp. - VD/16 R 2520 - OszK/16 R 316.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Az utolsó kolligátum végig marginalizálva, tartalmi kiemelésekkel. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton katalógusában nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnau(iensis) Societatis Jesu Inscriptus Catalogo 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. G. 83. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ha 4r 640. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 12/65b [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

4. Vet. 23/53. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

5. Vet. 33/50. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

6. Vet. 35/48. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

7. Vet. 38/63. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

223.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"O. 7. Orationes Viennae Austriae ad D. Maximilianum Caes. Aug. aliorumque Principes habitae Cracouiae 1517. in 4. corio rubro"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Orationes Viennae habitae, ad Maximiliannum Caesarem quarto Viennae 1515. corio subnigro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/67.

MAXIMILIANUS, imp., I.: Orationes Viennae Austriae ad ... Maximilianum habitae in ... trium regum ad caes. conventu 1515. (Impraessum Viennae Pannoniae per Hieronymum Vietorem. Expensis Leonardi et Lucae Alantsee, 1516). 4° [88] ff. - VD/16 K 2559. - OSzK/16 M 348.

19. századi papírkötés. Szövegaláhúzások, tartalmi kiemelések, margináliák végig. "Sokat akar a szarka de nem birya a farka." 17. század elejéről bejegyzés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először és lehet, hogy eltévesztette a nyomtatás helyét. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Martini Varasdj 1586." [Varasdi Márton, 1585]

2. "Francisci Babothy Tyrnauiensis Canonici Posoniensis 1617." [Babóthy Ferenc pozsonyi kanonok, 1617]

3. "Tirnauiae emptus" [Nagyszombati Kollégium]

4. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Jnscriptus 1632. L(ittera) O. n(umero) 7." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. O. 7. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Hb 5559. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. MV 99. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

4. Vet. 16/70. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

224.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Fabritij Capitonis Hebraica Institutio quarto Basileae 1518. tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/68.

CAPITO, Wolfgang Fabricius: Hebraicarum institutionum libri duo. Basileae, Apud Io. Frobenium, 1518. 4° - [130] ff. - VD/16 C 823. - OszK/16 C 213.

Eredeti vörös bőrkötés fatáblával, egy kapoccsal. A kötés restaurált (1965), a tábla fele hiányzik. Néhány megjegyzés a margón. Némethi Jakab katalógusában nem szerepel. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Hebraei (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1.) "S.R. de Rodie (?) m(anu) p(rop(r)ia"

2.) "Collegij Tyrnau(iensis) Soc(ietatis) Jesu Catalogo Jnscriptus 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. Aa 4r 326. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

2. Vet. 18/23. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

225.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"S. 93. Stainpeis de modo studendi seu legendi in medicina in 4. in pergameno Viennae Austriae 1520."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Steinpais Martini de modo studendi in medicina quarto Viennae 1517. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/69.

STAINPEISS, Martin: Liber de modo studendi seu legendi in medicina. 1520. [Wien: Johann Singriener]. 4° - 136 [8] ff. - VD/16 S 8521.

Kötés nélkül, tékában. Kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le: "Graduale Pataviense". Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Medici (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Sum M.G. hienter (?)"

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Jnscriptus 1632. L(ittera) S. n(umero) 93." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. S. 93. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Db 4r 359. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 20/11b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

226.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 173. Albategnius Astronomus de motu stellarum in 4. corio rubro Norimbergae 1537. Ibidem, Alfragani Compilatio 2. Ibidem de circuli Solari de iudicijs siue significationibus 12. locorum orbis signiferi, decreta Planetarum in singulis locis Zodiaci, de natura Planetarum, medicationes accommodatae ad Astrologicam rationem graece et latine. Item Albubater de Natiuitatibus. Item, Schoneri Astrologicum Opusculum. Item, Joannes Dryander de Annulorum trium diuersi generis instrumentorum Astronomicorum componendi ratione atque usu etc. Item, Vernerus de 22. Elementis conicis. Vltimo, Ptolemaei Quadripartitum opus Judiciorum."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Abbategnij de motu stellarum 4to Norimbergae 1522. corio rubro 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/70.

Kolligátum 1.:

ALBATEGNIUS - ALFRAGANUS [Elementa Astronomica] Continentur in hoc libro. Rudimenta Astronomica Alfragani. Item Albategnius Astronomus piritissimus de motu stellarum, ex observationibus tum proprijs, tum Ptolemaei, omnia cum demonstrationibus Geometricis et Additionibus Ioannis de Regiomonte ... Eiusdem utilissima introductio in elementa Euclidis. Item Epistola Philippi Melanthonis nuncupatoria, ad Senatum Norimbergensem. Norimbergae, 1537, (apud Ioh. Petreium). 4° - [10] 90, 26 pp. [Rossz sorrendbe kötötték be. A címlap hiányzik] - VD/16 A 1202.

Kolligátum 2.:

Astrologica, quorum titulos pagella indicabit. (Graece et Lat. Ed. Joachim Camerarius). Norimbergae, 1532, apud Io. Petreium. 4° - [12] 46 et 45 [recte: 55] [1] pp. [A példány hiányos, 9-55. pp. kiszakítva] - OSzK/16 A 646. - Adams A 2075.

Kolligátum 3.:

[ALBUBATER] Albubatris Astrologi diligentissimi, Liber Genethliacus, siue De natiuitatibus, non solum ingenti rerum scitu dignarum copia, uerum etiam iucundissimo illarum ordine conspicuus. Norimbergae, 1540, apud Ioh. Petreium. 4° - [74] ff. [A kolligátum kiszakítva] - VD/16 A 59.

Kolligátum 4.:

[SCHÖNER, Johann] Ioannis Schoneri Carolostadii opusculum astrologicum, ex diversorum libris, summa cura pro studiosorum utilitate collectum, subnota continens. Norimbergae, 1539, apud Iohan. Petreium. 4° - [55] ff. [A kolligátum kiszakítva] - OSzK/16 S 305.

Kolligátum 5.:

Dryander, Johann: Annulorum trium diversi generis instrumentorum astronomicorum componendi ratio atq3; usu ... per Ioan. Dryand. medicum atq3 mathematicum Marpurgen. (De compositione Methoroscopij, Ioannis de Regio monte epistola.) (Boneti de latis hebraei ... Annuli astronomici utilitatum liber ...) (Compositio alteris annuli non universalis autore M. T.) Marpurgi, 1537, apud Eucharium Cervicorum. 4° - [44] ff. [Az első négy lap hiányzik] - VD/16 M 6533. - Adams D 940.

Kolligátum 6.:

WERNER, Johannes In hoc opere haec continentur. Libellus Ioannis Verneri Nurenbergen, super vigintiduobus elementis conicis. Eiusdem Commentarius seu paraphrastica enarratio in undecim modos conficiendi eius Problematis quod Cubi duplicatio dicitur. Eiusdem, Commentatio in Dionysodori problema, quo data sphaera plano sub data secatur ratione, Alius modus idem problema conficiendi ... . Eiusdem ... De motu octavae sphaerae tractatus duo. Eiusdem Summaria enarratio theoricae motus octavae sphaerae. (Nurembergae, 1522, impressum per F. Peypus, impensis L. Alantsee, bibliopolae Viennensis). 4° - [99] pp. - BN T. 221 c. 508.

Kolligátum 7.:

[Ptolemaios, Klaudios:] Hoc in libro ... insunt: Tetrabiblos syntaxis. Karpos. Libri quatuor [Quadripartitum]. Fructus librorum suorum sive centum dicta. (Graece et Lat. Ed., Trad. Joachim Camerarius, Johannes Jovianus Pontanus. Cum aliis aliorum operibus). Norimbergae, 1535, Apud Ioannem Petreium. 4° - [61] 59 [3] 84 [24] ff. [A kolligátum kiszakítva] - OSzK/16 P 933.

Eredeti barna bőrkötés fatáblával, restaurált (1993). Mérete: 218 X 150 mm. Az előtábla keretében görgető: 190 X 20 mm négy képpel: 1. Érckígyó 2. Bűnbeesés: PECCATVM 3. Feltámadás: IVSTIFICACIO [sic] 4. Keresztrefeszítés: SATISFACTIO. A második keretben a rövidebb oldalakon fölül: RVDIMENTA, alul ASTRONOMICA, a két hosszabb oldalon "Aldus" levelek láthatók. A középmezőben "IOAN(es) DAN(tiscus) || EP(iscopu)S VAR(miensis) 1539" jelzéssel címeres, püspöksüveges, pásztorbotos supralibros. A supralibros fölötti helyet német palmettasor tölti ki. A háttábla első kerete egyezik az előtábla első keretével, a második keret csak annyiban tér el, hogy a címfelirat itt természetesen hiányzik. A középmezőt kettős függőleges sorban német palmettasor tölti ki. Gerincén 3 dupla borda, a mezők díszítetlenek. Új oromszegés és két új kapocs. A kötés lengyelországi, nagy valószínűséggel egy krakkói műhely terméke a 16. század 40-es éveiből. Háportoni Forró Pál egy alkalmi verse a második kolligátum címlapján. Az első tulajdonosa minden bizonnyal Johannes Dantiscus volt, aki a hét nyomtatványt egybekötötte, leghamarabb 1540-ben, mint ahogy ez az egyik mű impresszumadatából kiderült. Könyvtárát már mint warmiai püspök (1537) kezdi rendezni, az előtáblán szereplő évszám (1539) csak a szupralibrosz készítésének az ideje. Ismert az asztronómiához való vonzalma is, így nem meglepő a kolligátum létrejötte. Felvetődik a kérdés, hogyan került a nagyszombati jezsuitákhoz, mi történt a kötettel 1548 (Dantiscus halála), illetve 1632 (katalogizálása) között? A humanista püspököt nem kevésbé híres utódok követték, mint például Stanislaus Hosius (1504-1579) vagy Martinus Cromerus (1512-1589). Feltehetően folytatták elődjük könyvtár-gyarapítását, s gondjuk volt a már meglévő tekintélyes gyűjteményre is. Őket követte Báthory András (1566-1599), a későbbi erdélyi fejedelem, akinek bibliofil hajlama már a kortársak előtt sem volt titok. A szerencsétlen sorsú kardinális, amikor hazatért Erdélybe, hogy átvegye Báthory Zsigmondtól a fejedelemséget, bizonyára vitt magával könyveket is. Mindenesetre híres alumnusának, Háportoni Forró Pálnak (†1624 után) egy eddig ismeretlen alkalmi költeménye szerepel az egyik kolligátum címlapján: "Posteritas credet vere Joachime futura Te Phlegetontaeas mente subisse domos, Qui cum pestiferosis nuper stercore (?) natus Astra, gradus orbes lumina signa doces. Cum tam absurda novae potuisti tradere luci Scripta palam nullo tempore uisa prius. Paulus Forro" Forró bejegyzése alapján legalább a könyv olvasását-forgatását, esetleg birtoklása is feltételezhető Báthory költségén tanult a braunsbergi jezsuita szemináriumban, neki ajánlva az itt megjelent latin nyelvű kiseposzát (1590), illetve a Krakkóban kiadott költeményét (1595). Ezután tizenkét évig nincs róla hír, nem tudjuk mikor tért vissza Erdélybe, mi történt vele Báthory András rövid fejedelemsége és az azt követő zűrzavaros évek alatt Ajándékba kaphatta, vagy csak olvasásra, vagy pártfogója halála után tett szert a könyvre? Lehet, hogy soha nem tudjuk meg a választ. A neves erdélyi püspök, Náprági Demeter (1556-1619) szintén hozzájutott például a fejedelmi könyvtár egy-egy darabjához, így Zsigmond és András könyveihez. Bár Forró olvasmányműveltségének rekonstruálására történt kísérlet, könyvtáráról - sajnos - egyebet nem tudunk. Tény viszont, hogy Báthory András 1608-as árverési jegyzékéről hiányzik (s mint tudjuk, ez csak a könyvtárának Lengyelországban maradt töredékét tartalmazza), így nem lehet kizárni a könyv Erdélybe kerülését. Ezután valamilyen módon Forróhoz került és talán ő adományozta a nagyszombati kollégiumnak. Ugyanis egy nemrég kiadott dokumentumból egyértelműen kiderült: Forró Pál és Forró György testvérek voltak, s így könnyen elképzelhető, hogy testvérét látogatva adta a könyvet a nagyszombati kollégiumnak, hiszen ebben az időben fivére itt tartózkodott Az első kolligátum címlapja hiányzik, s ez őrizhette a volt tulajdonosok neveit, köztük Báthory Andrásét, Forró Pálét. Talán éppen emiatt - hiszen ennek jó néhány példája ismert - tépték ki. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Mathematici (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Kötéstáblán

1. "IOAN(es) DAN(tiscus) EP(iscopu)S VAR(miensis) 1539" [Jan Dantyszek, warmiai püspök, 1539]

<Báthori András erdélyi fejedelem>

<Háportoni Forró Pál>

Címlapon

2. "Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus L(ittera) A. n(umero) 173." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. A. 173. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. N. 284. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. 911. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Eb 4r 385. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 37/41c. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

6. Vet. 32/18b. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

7. Vet. 36/39. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

8. Vet. 22/24. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

227.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Livij Titi Historia Italice folio Romae 1476. tabulae ligneae 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/71.

LIVIUS, Titus: [Ab urbe condita] Historiae Romanae decades. [Ital.] Roma, 1476, apud S. Marcum (Vitus Puecher). 2° - 502 ff. - CIH 2081 - HR 10144.

Restaurált barna bőrkötés. Némethi Jakab katalógusában nem található. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Italici, Gallici, Hispanici (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Rosorius (?) Aterna"

2. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3. "Anno 1632" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. Hb 2r 299. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

2. Inc. 41a. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

228.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"N. 10. Eiusdem pars 3ia"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem in idem Pars altera folio corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/72.

BIBLIA. Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudenensis et cum postillis ac moralitatibus Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de LYRA: Contra perfidiam Iudaeorum. (Ed. Sebastian Brant. Pars 1-6.) Basel: Johann Froben et Johann Petri, Kal. Dec. 1498. 2° - II-III partes: 318 ff. 440 ff. - CIH 662 - GW 4284.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Jacobi clamel sum (?)"

2. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu" [Nagyszombati Kollégium, 1632]

3. "Catalogo inscriptus 1632. L(ittera) N. n(umero) 11." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. N. 10. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Inc. 676. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

229.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/73.

BIBLIA. [Basel, c. 1492/94, Johann Amerbach.] 2° - 408 ff. - CIH 652 - GW 4270.

Eredeti barna bőrkötés fatáblával. Tartalmi kiemelések, jegyzetek a margón végig. 1632-ben írták össze. Nem található sem a Némethi-féle, sem a Szentiványi-féle katalógusban. Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis S.J. Catalogo Jnscriptus Anno 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. "Collegij Tyrnaviensis Catalogo inscriptus 1729." [Nagyszombati Egyetem, 1729]

Raktári jelzet:

1. 284. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

2. Inc. 806. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

230.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Gnesnensis Dioecesis Statuta quarto Cracouiae 1528. corio nigro inaurata 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/74.

Statuta Prouintie Gnesnen. Antiqua et Noua reuisa diligenter et emendata. (Cracouiae, 1528, per Mathiam Scharffenbergk, expensis Marci Scharffenbergk). 4° - [98] ff.

Eredeti fekete bőrkötés. Rajta felirat: "Statuta M.D.XXV." A kötet elején négy levélen jegyzetek, tartalmi kivonatok a műből. Némethi Jakab katalógusában nem szerepel, de Nagyszombatban katalogizálták először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Canonistae (1690). Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Hic liber est monasterij Welegradensis"

2. "Ex bibliotheca Welegraden(sis)"

3. "Collegij Soci(etatis) Jesu Tyrnaviensis 164." [Nagyszombati Kollégium]

4. "Inscr(iptus) 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. 164. [Nagyszombati Kollégium]

2. XXXVI. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. III. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Bd 4r 84. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 28/41. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

231.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 175. Aeginetae Pharmaca simplicia, in 8. corio albo Basileae 1548."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/75.

Paulus Aegineta: Pharmaca simplicia. (Trad. Otto Brunfels) - De ratione victus. (Trad. Gulielmus Copus) (Argentorati, excud. Georgius Ulricher Andlanus, 1531.) 8º - [12] 86 [1] ff. - OSzK/16 P 169 - Adams P-496.

Papírkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton katalógusában nem szerepelt, csak egy későbbi kiadás: "Aeginetae Pauli Pharmaca simplicia octauo Basileae 1548. corio albo cum tabulis 1632." Talán a rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: Farkas 1995.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) A. n(umero) 175."

Raktári jelzet:

1. A. 175. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Dc 974. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

3. Vet. 31/50a. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

232.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 72. Reusneri Elegiae in 8. corio rubro Jenae 1593."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Jenae 1593. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/76.

REUSNER, Nicolai: Opera (Pars I.). Ienae, 1593, Apud Tobiam Steinmannum. 8° - [16] 296; [16] 372 pp. - VD/16 R 1368

Papírkötés. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae(1690). Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) R. n(umero) 72." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. R. 72. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Hf 4074. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

233.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 72. Reusneri Elegiae in 8. corio rubro Jenae 1593."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem octauo Jenae 1593. corio rubro cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/77.

REUSNER, Nicolai: Opera. (Pars IV.). Ienae, 1594, Apud Tobiam Steinmannum. 8° [24] 634 [36] pp. - VD/16 R 1368.

Eredeti hártyakötés. Egy bejegyzés: "Anno Domini 1613. Minden ember hazug czak az egy Isten igaz". Orosz András gömör vármegyei nemes volt 1611-ben. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Knapp 1997. - Kázmér 792.

Tulajdonos:

Hátsó szennylap

1. "Ex libris Niscio quis (...)"

Utolsó levél

2. "Andreas Orossz" [Orosz András]

Címlapon

3. "Ex dono Ill.imi Magnif. D.D. Vrickhordj (?) Comiti almi et Nrob.(?)"

4. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae 1632." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. R. 72. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. LVI. h. n. 2. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Hf 1059. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

234.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"H. 74. Henrici Philippi Quaestiones Chronologica de Annis etc. in 4. in pergameno Colonae Agrippinensium 1630.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Chronologia Annorum Christi Domini quarto Coloniae 1630. membrana scripta 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1632/78.

Philippi, Henri S.J: Quaestiones chronologicae de annis Domini. Quaestiones chronologicae de annis nati et passi Salvatoris. Coloniae Agrippinensium, Apud Ioannem Kinckium, 1630. 4º - [5] 154 [1], 107 pp. - Sommervogel VI. coll. 681-682.

Kötés nélkül. Némethi Jakab 1632-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Concilia et Scripturistae (1690). Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

"Catalogo Soc(ieta)tis Jesu Tyrnauiae Inscriptus 1632. L(ittera) H. n(umero) 74." [Nagyszombati Kollégium, 1632]

Raktári jelzet:

1. H. 74. [Nagyszombati Kollégium, 1632]

2. Ga 4r 158. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

235.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 193. Antonini Florentini Summa Confessionis sine loco sine tempore in folio tabulis albis"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1633/1.

ANTONINUS Florentinus: Confessionale ("Defecerunt..."). Titulus de restitutionibus. [In Hungaria], 1477, [typogr. Confessionalis]. 2° - 136 ff. - CIH 235 - GW 2108.

Modern barna bőrkötés, restaurált. Néhány latin nyelvű tartalmi kiemelés a margón. A kötetben festett "D" iniciálé. "Pro 4 floreno" feltételezhetően a könyvkereskedő által kért árról van szó, ami európai viszonylatban is igen drága. Dümmerth tanulmányában téves nyomdahellyel szerepelt. Hibás Vértesy megállapítása is, csak egy példány került a könyvtárba a 18. századi abolicíókor (lepoglavai pálos kolostor kötete), a másik szintén nagyszombati volt: "A. 602. Antonini Florentini summula Confessionis supra No. 57.". Feltételezhetően a ma már nem létező oldalon szerepelt. 1632-ben írták össze. Az eredetileg inc. 44. jelzet alatt található kötete 1927-ben elcserélték a berlini Staatsbibliothek öt ősnyomtatványára és egy RMK-ra. Valószínűleg Némethi Jakab 1633-ban katalogizálta először. Meglepő, hogy Szentiványi Márton a katalógusban csak kettő 16. századi Confessionalé-t írt le, ősnyomtatványt egyet sem, jóllehet két kötetnek is kellene szerepelnie. Lehet, hogy Szentiványi, eltévesztve az impresszum évét, 16. századi nyomtatványnak írta le: "Antonini Archiepiscopi Confessionale Fidei Folio Nirembergae 1507. Tabulae ligneae 1631. (...) Antonini Archiepiscopi Summula Confessionis Folio minor Coloniae 1578. corio rubro cum tabulis 1632.". A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Bibliográfia: - Dümmerth III. - Vértesy 1964. - Borsa 1988. - Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu 1633. L(ittera) A. N(umero) 193." [Nagyszombati Kollégium, 1633]

Raktári jelzet:

1. A. 193. [Nagyszombati Kollégium, 1633]

2. LIX. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. II. g. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Rf 207. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

5. Inc. 46. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

236.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 125. Theodoreti Episcopi Curensis de selectis scripturae de unae quastionibus ambiguis Joanne Pico praeside classium inquisitoriarum senatus Parisisensis interprete in 4to Corio Viridi Parisijs 1558.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Selectae Quaestiones Sacrae Scripturae quarto Parisijs 1558. membrana viridi 1633."

Antiquissima Tyrnaviensis

1633/2.

Kolligátum 1.:

THEODORETUS: [Quaestiones selectae in loca difficilia Scripturae Sacrae] De selectis scripturae divinae quaestionibus ambiguis. (Interpret. Joannes Pico) Parisiis, Ex officina Iacobi Puteani, 1558. 4° - [8] 342 [1] pp.

Kolligátum 2.:

CLARIUS, Isidorus: In Evangelium secundum Lucam orationes quinquaginta quatuor. (Venetiis, Apud Franciscum de Francischis, Seneusem, 1565). 4° - 340 [1] pp.

Eredeti zöld hártyakötés. Margináliák a kötet végén, feljegyzések a kötet elején. Talán Némethi Jakab 1633-ban katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Scriptura sacra, et Patres (1690). Bibliográfia: Dümmerth III. - Jakó 1991.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Coll(egii) Claudiop(olitani)" [Kolozsvári Kollégium]

2. [javítás]: "Tyrnau(iensis) Soc(ietatis) Jesu 1633. L(ittera) T. N(umero) 125." [Nagyszombati Kollégium, 1633]

Raktári jelzet:

1. T. 125. [Nagyszombati Kollégium, 1633]

2. II. h. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ab 4r 30. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

237.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"A. 601. Angeli de Clauasio Summa Angelica de Casibus conscientiae supra No. 55."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1633/3.

ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Strassburg, 1491, Martin Flach. 2° - 370 ff. - CIH 199 - GW 1932.

Az eredeti kötésből csak a fatábla maradt meg. Restaurált (1994), két kapoccsal. Latin szentenciák a kötéstábla elején és a végén. Talán Némethi Jakab katalogizálta 1633-ban, de a kötet leírása az utaló szerint a ma már hiányzó lapon lehetett. Szentiványi Márton katalógusában nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után került először Budára, majd Pestre. Jezsuita szakrend: Theologi Morales (1632). Lásd Ant. Tur. I/30. kötetét. Bibliográfia: Farkas 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Michael (?)"

2. "Nicolai Telegdini" [Telegdi Miklós]

3. "Collegij Tyrnau(iensis) So(cie)t(a)tis Jesu Catalogo Jnscriptus 16[33]." [Nagyszombati Kollégium, 1633]

Raktári jelzet:

1. A. 55. [Nagyszombati Kollégium, 1633]

2. 13. c. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Inc. 427. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX-XX. század]

238.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"T. 127. Templum Gratiarum Serenissimi Principis Leopoldi Archiducis Austriae Membrana alba inaurata in 4to Passauij 1633."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Passauiensis Collegij S. J. Templum gratiarum Leopoldo Archiduci oblatum quarto 1633. membrana scripta 1633"

Antiquissima Tyrnaviensis

1633/4.

Templum gratiarum Serenissimi ac Potentissimi Principis ac Domini, D. Leopoldi archiducis Austriae ... cum Justa in Oratorio pie persolveret, ac maetissime parentaret. Passaviae, apud Conradum Frosch, 1633. 4° - 141 pp. + 30 rézmetszet. - Sommervogel VI. c. 336.

Eredeti fehér hártykötés, aranyozott vaknyomással. Némethi Jakab 1633-ban katalogizálta először, Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Knapp 1997.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnauiensis Societatis Jesu 1633. L(ittera) T. N(umero) 127." [Nagyszombati Kollégium, 1633]

2. "Cathalogo Inscriptus 1704. 29. Septembris." [Nagyszombati Egyetem, 1704]

Raktári jelzet:

1. T. 127. [Nagyszombati Kollégium, 1633]

2. Hf 4r 176. [Magyar Királyi Egyetem, XIX-XX. század]

239.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 81. Caesaris Bartonij Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1mus in folio corio albo Moguntiae 1601. [Más kéz kiegészítése:] Ibidem tomus 2dus"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Tomus 1mus et 2dus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum tabulis 1632."

Antiquissima Tyrnaviensis

1634/1.

BARONIUS, Caesar: Annales ecclesiastici. Tomus primus-secundus. Moguntiae, 1601, Sumptibus Ioan. Gymnici, et Antonij Hierati. 2° - [10] ff. 966 coll. [28] ff; [6] ff. 1022 coll. [25] ff.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Talán Némethi Jakab 1634-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Historici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Tyrnaviensis Catalogo Inscriptus" [Nagyszombati Kollégium]

2. "A(nno) 1634. L(ittera) C. N(umero) 81." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. C. 81. [Nagyszombati Kollégium, 1634]

2. IV. a. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 2r 74. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

240.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"M. 65. Idem cum explanationibus in folio in membrana "

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Pia Cartinina folio 1507. corio nigro 1634."

Antiquissima Tyrnaviensis

1634/2.

BAPTISTA Mantuanus: Opera omnia. Parisiis, 1507, J. Petit. 2° - [10] 329 ff.

Eredeti vörös bőrkötés, valamikor két kapoccsal. Talán Némethi Jakab 1634-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis Catalogo Inscriptus 1634. L(ittera) M. N(umero) 65." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. M. 65. [Nagyszombati Kollégium, 1634]

2. LVI. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Rf 110. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Hf 2r 35. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

5. Vet. 07/32. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

241.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"R. 80. Relatio facta supra uita et Sanctitate actis Canonizationis et miraculis B. Francisci Xauerij in 4to membrana alba Romae 1622."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem idem quarto Romae 1622. membrana alba 1634."

Antiquissima Tyrnaviensis

1634/3.

GREGORIUS, XV., papa: Relatio facta in consistorio secreto coram S.D.N. Romae, Apud Haeredem Bartholomaei Zanetti, 1622. 8° - 76, 44 pp.

Eredeti fehér hártyakötés. Talán Némethi Jakab 1634-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Vitae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus 1634. L(ittera) R. N(umero) 80." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. R. 80. [Nagyszombati Kollégium, 1634]

2. LXII. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ac 954. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

242.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"Z. 4. Zachariae Rosembachi Moses Omniscius Francofurti ad Moenum Millesimi 633."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Rosenbachij Zachariae Omniscentia Hebraica quarto Francofurti 1633. membrana scripta 1634."

Antiquissima Tyrnaviensis

1634/4.

ROSENBACH, Zacharias: Moses omniscius, sive omniscientia mosaica sectionibus VI. Francofurti ad Moenum, Sumtibus Gvilielmi Fitzeri Angli, Typis Joh. Nicolai Stoltzenbergeri, 1623. 4° [20] 543 [79] pp.

Jelenleg tékában. A kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le. Talán Némethi Jakab 1634-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Hebraici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu Cat(alogo) inscriptus Tyrnaviae Litterae Z. Num(ero) 4." [Nagyszombati Kollégium, 1634]

2. "Anno 1634" [Nagyszombati Kollégium, 1634]

Raktári jelzet:

1. Z. 4. [Nagyszombati Kollégium, 1634]

2. L. e. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Aa 4r 211. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

243.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Ausonij opera Poetica octauo Heidelbergae 1688 (!) corio albo cum tabulis 1635."

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/1.

AUSONIUS, Decimus Magnus: Opera. (Comment. Josephus Scaliger, Julius Caesar Scaliger, Elie Vinet) - SCALIGER, Josephus: Ausoniarum lectionum libri duo. Heidelbergae, 1588, [Hieronymus Commelinus]. 8° - [16] 318 [2] pp. - VD/16 A 4384.

Eredetileg fehér bőrkötésben, fatáblával.. A kötet lappang! Némethi Jakab katalógusában nem található de nem kizárt, hogy a ma már hiányzó oldalak valamelyikén szerepelt. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Soc(ieta)tis Jesu ... Inscriptus Catal(ogo)" [Jezsuita Kollégium]

2. "Collegij Academici Socie(ta)tis Tyrnauiae Anno 1635." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

Hb 540. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

244.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"G. 781. Dictionarius Francisci Matthaei Gripaldi de partibus aedium Argentinae 1508. in 4to"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Gribaldi Marij Francisci de Partibus aedium Dictionarium quarto Argentinae 1508. membrana scripta 1635."

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/2.

GRAPALDUS, Franciscus Marius: De partibus aedium. (In urbe Argentina, 1508, per Joannem prysz). 8° - [16] 120 [1] ff. - Adams G-1008. - OszK/16 G 372.

Jelenleg tékában. Talán Némethi Jakab 1635-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Grammatici, Graeci, Hebraei (1632) - Humanistae (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Societatis Jesu Tyrnaviae Catalogo inscriptus Litt(era) G. N(umer)o 781. Anno 1635." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

1. G. 781. [Nagyszombati Kollégium, 1635]

2. LI. d. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ed 4r 282. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

4. Vet. 08/31c. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

245.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 263. Item libros Phisicorum de coelo meteora parua naturalia tomus 2us Ibidem

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Conimbricensium. In libros Physicorum Pars 1ma quarto Venetijs 1616. corio albo cum tabulis 1635."

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/3.

Aristoteles: [Physica] Commentariorum collegii Conimbricensis ... super octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae. (Comm. Attilius Brunaccius) Commentarii collegii Conimbricensis ... quatuor libros de caelo, et meterologicos, necnon parva naturalia. - Commentarii collegii Conimbricensis ... in libros meteororum. Venetiis, 1616, Apud Andream Baba. 4° - [32] 370; [16] 344; [48] 341, 108, 76 pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Talán Némethi Jakab 1635-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

1. "Collegij Academici Societatis Jesu Tyrnauiae Catalogo inscript(us)" [Nagyszombati Kollégium, 1635]

2. "Litt(era) C. N(umero) 263. 1635." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

1. C. 263. [Nagyszombati Kollégium, 1635]

2. F. 350. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. Ha 4r 168. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

246.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"C. 906. Philosophia Magnetica auctore Nicolai Cabeo e Societatis Jesu in folio Ferrarae 1629."

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Cabei Nicolai Societatis Jesu Philosophia Magnetica folio Ferrariae 1629. corio albo cum tabulis 1635."

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/4.

CABEUS, Nicolaus S.J.: Philosophia magnetica in qua magnetis natura penitus explicatur. Ferrariae, apud Franciscum Succium superiorum permissu, 1629. 2° - [16] 412 [12] pp.

Eredeti fehér bőrkötés fatáblával, valamikor két kapoccsal. Talán Némethi Jakab 1635-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Philosophi et Politici, Ethici (1632) - Mathematici (1690). Bibliográfia: Dümmerth III.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Societatis Jesu Tyrnauiae Catalogo inscript(us) Litt(era) C. N(umero) 906. Anno Xiano 1635." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

1. C. 906. [Nagyszombati Kollégium, 1635]

2. 370. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

3. XIX. b. [Magyar Királyi Egyetem, XVIII-XIX. század]

4. Eb 2r 9. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

247.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

"P. 291. (!) Jacobi Pontani S. J. Philokalia Augustae 1626. in folio"

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

"Eiusdem Philocalia seu varia excerpta folio Augustae 1626. membrana scripta 1636."

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/5.

PONTANUS, Jacobus S.J.: Filokalia sive Excerptorum e Sacris et externis Auctoribus. Augustae, Ex Officina Typographica, Andreae Apergeri, 1626. 2° - [20] 416 [10] pp. - Sommervogel Tome VI. col. 1018.

Modern fehér hártyakötés, restaurált (1993). A kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le: "Graduale Strigoniense". Talán Némethi Jakab 1635-ben katalogizálta először. Szentiványi Márton 1690-ben írta össze. A rend 1773-as feloszlatása után először Budára, majd Pestre került. Jezsuita szakrend: Rhetores et Variarum Lectionum Authores (1632) - Humanistae (1690). Bibliográfia: U.Fr.l.m. 282.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Societatis Jesv Tyrnauiae Catalogo inscriptus Litt(era) P. n(umero) 291." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

1. P. 291. [Nagyszombati Kollégium, 1635]

2. Gc 2r 13. [Egyetemi Könyvtár, XIX-XX. század]

248.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/6.

Apologia, pro Societate Jesu ex Bohemiae Regno ab eiusdem regni statibus religionis sub utraque. Viennae Austriae, Ex Officina Typographica Wolfgangi, [1618]. 8° - 80 pp.

Kötés nélkül, tékában. A kötéstáblájáról kódextöredéket fejtettek le: "Graduale cum prosario". A kiadott töredékkatalógusban hibásan szerepel a possessor bejegyzése. Némethi Jakab és Szentiványi Márton katalógusában nem szerepel. Talán a rend 1773-as feloszlatása után került először Budára, majd Pestre. Bibliográfia: U.Fr.l.m. 289.

Tulajdonos:

Címlapon

"Collegij Academici Soc(ieta)tis Jesv Tyrnauiae Anno 1635." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

MV 220. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XX. század]

249.

Ms J 1. (Nagyszombat S.J. - 1632. Némethi Jakab)

Nem található a katalógusban.

Ms J 2. (Nagyszombat S.J. - 1690. Szentiványi Márton)

Nem található a katalógusban.

Antiquissima Tyrnaviensis

1635/7.

PÁZMÁNY Péter. Physica seu commentaria in octo libros Aristotelis de physico auditu. Graecii 22. Junii 1598. In scholis caepi 13. Jan. 1599. In libros Aristotelis : De coelo. 16. Martii 1599. Caepi 30. Junii in scholis 99. - In libros de ortu et interitu Aristotelis. 12. Maii 1599. In scholis 19. Junii. - De rebus meteorologicis. 18. Nov.1598. Graecii. In scholis caepi 11. Decemb. 1598, - De Nili incremento. 4° 458 ff.

Eredeti fehér hártyakötés. Pázmány Péter kézirata Grácból. Némethi Jakab katalógusában nem szerepel. Bár nem jelöli Szentiványi Márton, hogy kéziratról lenne szó, de elképzelhető: "Eiusdem Physica quarto membrana alba 1690." A rend 1773-as feloszlatása után került először Budára, majd Pestre. Bibliográfia: Cat. II/1. 136.

Tulajdonos:

1 levél rektója:

"Hic tractatus philosophicus in libros Physicos Aristotelis et alios, ab ipso fundatore academiae, qui Graecii eos composuit et dictavit, collegio Tyrnaviensi donatus est. Anno 1635. Vivat memoria cardinalis Pázmány." [Nagyszombati Kollégium, 1635]

Raktári jelzet:

F 6. [Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, XIX. század]
Hátra Kezdőlap Előre