{II-2-491.} VIII. SZEMELVÉNYEK A TUDOMÁNYOS SZAKSAJTÓBÓL


FEJEZETEK

Bevezetőnkben utaltunk arra, hogy néhányat, bár csak egészen vázlatosan, a tudományos szaksajtó ama termékeiből is be kívánunk mutatni, amelyek a szorosabban vett szakemberközönségen túlra is eljutottak a művelt, többnyire középosztálybeli, értelmiségi publikumhoz. A négy, e célra kiválasztott lap: a Magyar Nyelvőr, a Századok, az Egyetemes Philologiai Közlöny s a Természettudományi Közlöny.