MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


ANGYAL DÁVID

KÉSMÁRKI THÖKÖLY IMRE

1657-1705


MÁSODIK KÖTET


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1889

BUDAPEST
MÉHNER VILMOS KIADÁSA
1889


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


Kezdőkép.[1]THÖKÖLY IMRE.
Egykorú olajfestményről, mely Marquis of Bath tulajdona. (Longleat. Wiltshire.)


Tartalom

NEGYEDIK FEJEZET.
A TÖRÖK HÁBORÚ ELSŐ ÉVEI.

I.

II.

III.

IV.

V.

ÖTÖDIK FEJEZET.
UTOLSÓ ÉVEK.

I.

II.

III.

THÖKÖLY ARCZKÉPEI TÖRTÉNETÉHEZ.

I.
CSUCSAI JÁNOSNAK TELEKI MIHÁLYHOZ EPERJES, 1669 JULIUS 2-ÁN ÍROTT LEVELÉBŐL.

II.
FORVAL LEVELE ABSOLONHOZ ZOLIEW 1684 NOVEMBER 25.

Megjegyzések a képekről.

ÖNÁLLÓ KÉPEK:

A SZÖVEGBE NYOMTATOTT KÉPEK:

ALÁIRÁSOK:

Jegyzet
HátraKezdőlap