MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FERENCZI ZOLTÁN

RIMAY JÁNOS

1573-1631
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA
1911

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1911


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

Czímlap[1]


Tartalom

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

FÜGGELÉK.

I.
RIMAY JÁNOS LEVELE THURZÓ GYÖRGYHÖZ. 1604 DECZEMBER 16.


II.
RIMAY LEVELE ILLÉSHÁZY NEVÉBEN KASSA, LŐCSE; EPERJES, BÁRTFA,
KISSZEBEN ÉS N.-BÁNYA POLGÁRAIHOZ. KOMÁROM, 1608 MÁJUS 23.


III.
RIMAY LEVELE ILLÉSHÁZY ISTVÁN NÁDORNAK. BUDA. 1609. FEBRUÁR 14.


IV.
RIMAY LEVELE ILLÉSHÁZY ISTVÁN NÁDORHOZ. BUDA, 1609. FEBRUÁR 19.


V.
FRANZ ARMBRUSTER U. JOAN. RIMAI AN DOHNA. – OFEN, 1620. IX. 24.


VI.
RIMAY LATIN BESZÉDE, MELYET A TÖRÖK VEZÉREK ELŐTT
AKART FELOLVASNI 1620-BAN VAGY 1621 ELEJÉN.


VII.


VIII.

Jegyzet