252 II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Julianna Thököly Imrének

1686. május 5. Munkács

Leányi és fiúi engedelmességgel való szolgálatunkat ajánljuk Nagyságodnak mint jó kegyelmes Uramnak.

Édes kegyelmes Uram, mik az Nagyságod szolgálatjára még élünk. Édes kegyelmes Uram, valóban szívesen várjuk azt az áldott órát, az melyben Isten ő szent felsége elhozza Nagyságod közinkben. Ezek után ajánljuk magunkat az Nagyságod gráciájában [kegyelmébe].

Datum in Arce Munkács, die 5. Mai 1686. [Kelt Munkács várában, 1686. május 5. napján.] Nagyságodnak engedelmességgel szolgáló leánya és fia

Rákóczi Julianna

Rákóczi Ferenc

Köpeczi, 37–38. Nr. t. R. Ferenc s. k. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre