17 János kormányzó úr nevében a velenceiek urának és dózséjának×++

Kiváló Fejedelem!

Nem kételkedünk abban, hogy jelenlegi megmozdulásunkról és fegyveres előrenyomulásunkról+ hírek és különféle vélemények jutnak majd* el Uraságtok fülébe – hogy tudniillik mik a szándékaink, és mi tette szükségessé, hogy hadat indítsunk. Hogy azonban e tény ne keltsen igazságtalan gyanút, úgy döntöttünk, hogy okait föltárván elsősorban kiváló Uraságtokat tájékoztatjuk felőle, akinek épp nemrégen vett nyájas és igen nemes lélekre valló levele közvetítette számunkra irántunk való egyedülálló baráti érzéseit.

Miután ugyanis isteni adományként nemzetünk immár békés egyetértésre jutott, még mindig megvannak a zivatarok bizonyos nyomai, amelyeket a rómaiak királya részéről, sőt az ő kezdeményezésére kellett volna megszüntetni és fölszámolni. Az események azonban alaposan rácáfoltak reményeinkre, amennyiben akadályokat gördítve elénk mind több gáncsot vet ő nekünk, úgyhogy békességünk, gyarapodásunk és a hitetlenek visszaverése érdekében tett erőfeszítéseink egyre nagyobb nehézségekbe ütköznek. Mert az egyetértés legfőképp azon alapul, hogy mindenki megkapja a magáét. Ezzel szemben Stájer közelében, de már országunk határain belül, jónéhány erősséget, mezővárost és falut tart megszállva, és bitorolja az egyházak adóit, holott e viszály emelte válaszfal ledőlte után többé már senki nem támaszthat igényt arra, hogy odakintről tartsa azokat a kezében.

Legyen tehát Uraságtok meggyőződve afelől, hogy hadmozdulataink tisztes gond, méltó aggodalom és igazságos ok eredőjeként e zivatarok megszüntetését, határaink és hazánk állapotának megszilárdítását célozzák, mivel – ahogy azt nyíltan megírtuk* szentséges urunknak, a főpásztornak is – méltatlan erőszakot szenvedünk. Ne föltételezze Uraságtok, hogy szándékunk másra* irányul, vagy hogy meg akarjuk szegni a békét, holott éppen annak érdekében teszünk nagy erőfeszítéseket. Most is csupán a kihívás hatására indultunk útnak, s a bennünket ért erőszak késztetett arra, hogy erőszakot alkalmazzunk. Kiváló Uraságtokat azonban különösképpen kérjük, ne adjon hitelt egyeseknek, akik szándékunkat másképpen* magyarázzák, vagy őszinte baráti érzéseinket netán rossz színben tüntetik föl, minthogy Uraságtok jóindulatának megszilárdítására, nem pedig megzavarására törekszünk.

Kelt mint fent+
Hátra Kezdőlap Előre