24 János kormányzó úr nevében Aragónia már említett királyának++

Felséges Fejedelem!

A nemes Bernardónak, Felségtek familiárisának távoztával végre megérkezett hozzám a nagyságos István gróf* úr, bizonyos pontokat hozván arra az ismert* ügyre+ vonatkozólag, amely Isten után kivált Felségtek dicsőségét öregbíti, és amelyet országunk, főleg azonban katolikus hitünk szempontjából is rendkívül hasznosnak ítéltem. Bár megkésve* érkezett, mégis örömömre szolgált, hiszen ő ismertetett meg azzal a nagy jelentőségű, szilárd és fejedelmi rangotokhoz méltó tervvel az illető ügy végrehajtására vonatkozólag, amelynél célravezetőbbet sem kívánni, sem megfogalmazni soha nem lehetett volna. Elolvastam tehát azokat a pontokat, és semmi kivetnivalót nem találtam bennük – az időbeli elcsúszást* nem számítva: mert nem kételkedtem, hogy minden egyéb rendben fog haladni. Ami kicsúszott a kezünkből, vissza kell szerezni – csak maradjon meg a korábbi szándék! Hogy pedig milyen rendben s mely eszközökkel hajtsuk végre, azt világosan kifejtettem István grófnak, aki Felségteket levél vagy futárok útján mindenről kimerítően tájékoztathatja. Erről most fölöslegesnek látom többet szólni, mert őbenne mint üzenetvivőben és közvetítőben megbízom.

Én egyébként Isten vezetésével és támogatásával már készülődöm,* hogy tovább haladjak a rég óhajtott úton. E hatalmas vállalkozást+ megindítani az én feladatom volt – folytatása és befejezése* azonban a felsőbb hatalmaknak van fönntartva. Felségtek birtokában van az ügy eléggé megbízható alapjainak: szükséges tehát úgy cselekednie a jövőben, ahogy azt Isten iránti engedelmessége és önnön dicsősége szempontjából a legcélszerűbbnek tartja.

Felségtek kegyelmébe ajánlom magamat.

Kelt Budán, az Úr 1448. esztendejében, június hó 24-én.
Hátra Kezdőlap Előre