25 A váradi püspök úr levele az esztergomi érsek+ úrnak+

Főtisztelendő Atyám és Uram!

Ha menni kell,* bánom, hogy máris el nem mentünk az ország békéjét célzó diétára. Vártam főtisztelendő Atyaságtok értesítését, hogy mikor kell útnak indulni, de ez ideig semmit sem kaptam. Én bizonytalanságban vagyok, a kormányzó úr pedig sürget, hogy induljak el. Ha szükség lesz rá, és biztonságban lehetek,+ megyek; ha viszont másként látják jónak, nem restellek visszatérni a magam területére. Megelégszem annyival, hogy nem az én hanyagságomon múlik, ha történik valami stb.

Várad, 1448. január 18.
Hátra Kezdőlap Előre