13 Kázmér lengyel királynak+
V. László király nevében

László, Isten kegyelméből Magyarország… királya stb. a felséges Fejedelemnek, Kázmér Úrnak, ugyanazon kegyelemből Lengyelország Királyának és Litvánia stb. Nagyhercegének, drága testvérének üdvözletét küldi és testvéri szeretettel köszönti.

 

Felséges Fejedelem, drága Testvérünk!

Igen jóleső érzéssel tölt el, ha a kölcsönös jószándékból fakadó szolgálatokat halmozhatjuk, amelyek alapján a testvéri kapcsolatból eredő kétoldalú kötelezettségek mindkét részről joggal megvalósíthatók, illetőleg továbbfejleszthetők lesznek, hogy ameddig a testvéri viszony egyre fontosabbá válik számunkra, addig maga a testvériség hatványozott mértékben izmosodjék, hiszen nektek is, nekünk is mindenkor szükségünk lesz arra, hogy ebben szilárdan megbízzunk és töretlenül higgyünk. E testvéri kötelezettség legfontosabb alapelve és követelménye pedig az, hogy kölcsönös baráti tudósítás útján tárjuk föl egymás előtt, miként állnak a dolgok, és hogyan folynak az ügyek akár nálunk, akár nálatok. Nem kételkedünk ugyanis, hogy ezáltal válik majd szétválaszthatatlanul közös ügyünkké mindaz a jelentős vagy jelentéktelen esemény, ami – legyen akár kedvező, akár kedvezőtlen – előadódik az életben.

Mi tehát méltónak ítélve, hogy amint elsőként ismertük föl, úgy elsőként is rójuk le ezt a kötelezettséget, személyünk állapotáról – melyet isteni kegyként most épnek és egészségesnek mondhatunk –, valamint megkoronáztatásunk fényes ünnepéről – amelynek révén a puszta címmel s ékességgel együtt ez ország nagyatyai és atyai jogú birtokát+ is elnyertük – részletekbe menően tudósítani kívánjuk Testvérségeket hívünk, a kiváló Pető Miklós×, udvari familiárisunk útján, kiváltképp pedig arról, hogy mekkora egyetértésben és milyen tökéletes egységben tiszteli, szolgálja és fogadja ez ország lakossága személyünket és királyi méltóságunkat.

Mindezt avégett kívántuk közölni Testvérségtekkel, hogy a maga részéről is láthassa: azon barátaink sorában tartjuk számon, akik illőnek gondolják minden elért eredményünket örömmel fogadni s a maguk sikerének is tekinteni.

Kelt Prágában, az Úr 1453. esztendejében, november hó 10-én.
Hátra Kezdőlap Előre