29 Juan de Carvajalnak+

Főtisztelendő Atya!

Hogy miként áll Bosznia királyának az ügye, akinek érdekében a főpásztor levele alapján Főtisztelendő Atyaságtok is írt, királyunk levelei – főként amelyet szentséges urunknak küldött – meg fogják világítani. A korábbi híreket már jeleztük; jelenleg továbbiakkal nem szolgálhatunk, legföljebb hogy Giskrával és társaival már teljes megegyezésre jutottunk,+ és a béke megteremtésének kedvezőbb föltételeként a legerősebb várak egyikét már visszaadták a kezünkbe, s ezt követi a többi is. Maga Giskra a király iránti hűség jeléül katonai támogatást ígért, elsősorban a törökök ellenében.

Jelenleg tart az országgyűlés,+ és a császárral+ kötendő egyezséget illetően megszülettek a határozatok. Az események eléggé kedvezően alakulnak, eltekintve attól, hogy a török nagy erőkkel vonult föl.+ Sűrű és megbízható hírek érkeztek arról, hogy úton van, már közeledik, a Dunán hemzsegnek a hajói, és a temérdek had eleje a partokon már fölverte a sátrait. Főtisztelendő Atyaságtok jól ismeri erőinket, főként azt, hogy mire vagyunk képesek a jelen pillanatban. Ennek okáért érveljen, kérjen, követeljen – akár alkalmas, akár nem –, hogy a keresztény világ szent vállalkozása, de főként ezé a földé, amely Főtisztelendőségteknek is fogadott hazája, épp ez időben ne nélkülözze a pártfogást! Minderről bővebben és jónéhány egyéb kérdésről e levél vivője fog kimerítőbb beszámolót adni Főtisztelendő Atyaságtoknak, akit a Mindenható őrizzen meg hosszan tartó egészségben és boldogságban.

[Buda, 1462. május 20. után]
Hátra Kezdőlap Előre