30 Tommaso× szentszéki főjegyzőnek+

Tiszteletreméltó Tommaso Úrnak, apostoli szentszéki főjegyzőnek és pápai kamarásnak – János váradi püspök.

 

A Krisztusban főtisztelendő atya, Márk× knini püspök úr+, a király megbízottja, egyéb teendőin kívül testvérünk, a pécsi püspök úr+ érdekében kíván bizonyos ügyekben eljárni ott a Római Kúriánál és szentséges urunknál. Mi tehát jóakaratotok s nemeslelkűségtek iránti bizalommal ajánljuk pártfogó támogatástokba ezen ügyeket. Ha pedig valami számotokra kedves dologban volna szükség a mi szolgálatunkra, készségesen állunk rendelkezésetekre. A Magasságbeli…

[1462. július-augusztus]
Hátra Kezdőlap Előre