31 II. Piusz pápának+

Szentséges Atyám!

Megérkezett végre tisztelendő atyám, a knini püspök úr+, aki Szentségtek nevében is hozott néhány üzenetet – többek között országunk bizonyos egyházaira vonatkozó intézkedését illetően. Ami ezekből tisztelendő atyámra, Tamás püspök úrra+ vonatkozik, egyebet nem tudok s nem is hiszek, mint azt, hogy ha majd visszatér, s a király őfelségének teljesíti mindazt, ami ilyen esetben szükséges, békés birtokába jut a nyitrai egyháznak; azt pedig a király úr már e napokban megparancsolta, hogy a széki apátságot ténylegesen adják vissza az ő emberei kezébe.

Ezenkívül a zágrábi egyház jelenlegi állapotáról kívánom Szentségteket tájékoztatni. Midőn ugyanis nemrégiben Szlavóniában jártam, mindenekelőtt Isten segítségének, másfelől a király őfelsége kegyének és a főtisztelendő kalocsai érsek úr+ segítségének köszönhetően azon egyház jószágai harminc év után végre teljesen kivétettek a laikusok kezéből, és meglehetősen zilált és romlott állapotban ugyan, ismét egy testté egyesültek.+ Mégpedig oly egységet alkotnak, mint harminc esztendővel ezelőtt, bármelyik törvényes birtokosának az idejében, és egy bizonyos pénzösszeg kifizetése után már semmi sem fog hiányozni valamennyinek teljes szabaddá tételéhez.

Mivel pedig legfőbb törekvésem mindenkor annak az egyháznak a fölszabadítása volt, s reményem most várakozáson fölül ily gyorsan valóra vált, alázatosan könyörgök Szentségtekhez, többé ne kényszerítsen ez ügyben a súlyos teher vállalására. Az említett knini püspök úr pedig, akit mindenről alaposan tájékoztattunk, személyesen számol majd be mindarról, amit ez ügyben Szentségtek még meg kíván tudni – akit a Magasságbeli őrizzen meg boldog egészségben szent egyháza kormányzására és gyarapítására.

[1462 júniusa és 1463 márciusa között]
Hátra Kezdőlap Előre