Fekete János
A V......Z püspök versek*

Midőn ifjabb voltál, a tréfát szeretted,
 A szép lányt, menyecskét drágán megbérletted,
Lovaglás, muzsika, vendégid mulatta,
 Epikur leckéjét víg eszed vitatta,
Hanyatlott értéked, sok pénzt vesztegettél,
 De szükölködőkkel számtalan jót tettél.
Igaz, hogy nem illett szentelt papságodra
 A világi hívság, volt is panaszodra,
Mert nyájas életed sokan irigylették,
 Elcsalt kedvesekért rossz neved hirlették,
Mégsem oly keményen ítélt az okossa,
 Tudván, hogy az embert papság ki nem mossa.
Nevette katonás szerelmességedet,
 Aki most siratja képzelt szentségedet.
Bánta, hogy páncélból bujtál pap-subába,
 Hogy meg nem maradtál apádnak nyomába;
Mert ha pap nem volnál, szeretnéd hazádat,
 Nem követnéd, mint most a… sapkádat.
Kurváid helyébe feleséged volna,
 S atyai szívedből hazafiság szólna.
Most Rómát keresed, hogy szentnek tartassál,
 Nemhitt vallásodnak oszlopa látszassál.
Elhagyod a szépet s rendednek hasznára
 Furcsán reámászol a sovány dámára,
Utálatos testét bőven megfizeted,
 Tudván, hogy pénzeddel férjét megnyerheted.
Használod szükségét ország romlására,
 Jobbágyoddá tetted, de magad kárára,
Mert nem foganatos a kura keresmény,
 S az egész hazától megvettetik szegény.
Akármi történjen, reszket a bőrébe,
 Elkölti pénzedet, eped kebelébe.
Te pedig vén vagy már s egyszer megtérhetnél,
 A közboldogságra fejeddel élhetnél.
Mert a másvilágon istened megcsalni
 Tudod hogy nem lehet; hogy mersz így meghalni?Hátra Kezdőlap Előre