Barcsay Ábrahám
Visszaemlékezés*

Radvánszky Jánosnak

......Adósod maradok talán mindenben,
egyedül a barátságbeli állandóságban…
nem esmérem magamat hijánosnak…
Serkenget is Múzsák társaságára –De messze Parnasszus zöldellő hegyétől,
Radván és Muránynak mosolygó völgyétől,
Távol nagy Apolló mennyei tüzétől
El vagyok rekesztve Múzsák seregétől.
Hol vagynak az idők, midőn kebeledben
Nyugodhatott szívem s nézhetett szívedben?
Hol az arany órák, midőn szép kertedben
Örömet találtunk egész természetben?
Meglopott hív társad szedvén virágokat
S ölében hordozván kedves magzatokat,
Közinkbe terjesztett drága illatokat
És tekintetével tett még szebb napokat.
Álom-é az élet? méltán kérdezhetjük,
A gyönyörűséget hasztalan kergetjük,
Ha futó örömet olykor meglephetjük,
A’ még keservesebb, hogy nem felejthetjük.Hátra Kezdőlap Előre