Kreskay Imre
Ányos Pálhoz*

Csak alig szedhetem szavaim rendekbe:
 Nagy örömet nehéz zárni bilincsekbe:
Oly örömmel vettem ékes leveledet,
 Bár közlenéd többször velem ily mívedet.
Be szép gondolatok! mely édes izlések!
 Kellemes szózatok és kifejezések,
Kedvelt Barátodhoz küldött leveledben,
 Látom, mely nemes tűz gerjedez szivedben.
Oh ha szikrájából hajdan lángra kelhet!
 Nevednek örökös oszlopot emelhet.
Emellett egy kedves ajándékot adtál,
 Midőn két könyvecskét kezemhez juttattál.*
Hunyadi Jánosnak egyik szól éltéről,
 Egy filozófusnak másik szerelméről.
Józan mulatságot ábrázol magában,
 Tetszetős főképpen Lilisz mátkájában.
Ott is, hol Kónyinak huratlan lantjával
 Kötődik, nem boszont unalmas tréfával.
Nyughatatlan Pontyi festi személyében
 Az agg természetet együgyűségében.
Nézzed az ifjabb kort kiesebb képében
 Vidám Angélika elevenségében.
Vitéz Hunyadinak festi erkölcseit
 Amaz és példákra ajánlja tetteit.
Én ugyan itt-amott olyasban akadtam,
 Melynek egy-két szavát jóvá nem hagyhattam.
Minthogy Bonfiniust mondja pajtásának:
 Nagy érdeme rövid históriájának.
De meg kell engednünk ily apró gáncsokat,
 Hogy ne hasogassunk minden szőrszálokat.
Pali! e tudósok versenycsatájára
 Ébredj te is magyar versek írására.
Hazádat s nevedet hidd el dicsőíted,
 Ha gyakrabb versekkel Pindust ékesíted:
Öregbítsed, kérlek, szerzett dicsőségét,
 Lássa utánad is édes örökségét.
Szépen zengő hangja lantod pengésének
 Becset teend magyar Músák seregének.
Zengjen erkölcsidnek értekezésére;
 Ez jámbor embernek elegendő bére.
Tedd magyar könyvedet hazád oltárára
 S ne várj nemzetednek egyéb jutalmára.Hátra Kezdőlap Előre