Kreskay Imre
Tisztelendő Révai Miklós úrhoz*

(Részlet)

 

 Megbocsáss Barátom! hogy a felső széllel
Jutok én is hozzád váratlan levéllel;
Önként szövetkezem a nyájasabb féllel,
Melynek már hazánkban neve terjed széjjel.
 Hogy alagyáidat kezeimbe vettem,
Szokatlan módjának csudálója lettem;
Febus ihlésének oly hevét érzettem,
E versben-irásra melyet kisztettettem,
 Számosan már Pindus bérceire hágnak
Dicső oszlopokat rakván magyarságnak;
Tépik leveleit a borostyán ágnak
Sokan golyóbisán e tudós világnak.
 Te a dicsőséggel meg nem elégedtél
Mely többekkel közös, s különbözést tettél:
Talán némelyektől inkább dicsértettél,
Hogy a versszerzésben mesterségesb lettél.
 De ki ellentállasz hajdani szokásnak.
Kétséges módjával a megmásulásnak;
Új görög leckét adsz versben foglalásnak:
Oh! szoros törvény ez a magyar szólásnak.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
 Olvashattya kiki munkádat unatlan,
Verseidnek módja rendes és ártatlan:
De zengedezése lantodnak szokatlan,
S a szavak mértéke meghatározatlan,
 Megmásulhatatlan erről itéletem,
Ha ily alagyára szemeimet vetem:
Becsülöm, mert értem: s mert magyar, szeretem,
Görög lábon magyar ha táncol nevetem.
 Csakugyan örvendek versszerző tüzednek,
És nemzeted előtt nyert dicsőségednek:
Már hazád adósa lett tehetségednek
Fonynak már koszorút Nimfák érdemednek,
 Főképp ha többször is módos alagyára
Vezetnek Músáid Apolló lantjára
És emlékeztetnek Károlyi napjára,
Oly érdemes grófnak nagy méltóságára;
 Kinek szivét a jó erkölcs hajlékának,
Mondhatod, s törvényes igazság házának
Vállaival ügyét az édes hazának
Oszlopozza, éltét szentelvén javának.
 Mindezeket lássad gyengébb erejében
Hasznosan bimbózni kisded szülöttében,
Kinek a tudomány és jóság szivében
Jó erkölccsel lakik mint saját fészkében,
 Avagy ha mulatnak az új történetek,
S hazánk dicsőségét nevelő esetek,
Vagy szomszéd, vagy távul virágzó nemzetek,
Sem ebben, sem másban én határt nem vetek,
 Bátor ezt, vagy amazt jegyezd fel célodnak
Módozván hangjával versszerző lantodnak,
Ámbár nőhet dísze borostyán ágodnak,
Mégis egy kérésre adj helyt barátodnak.
 Ne áldozz Barátom a görög leckének
Feleljen nemzete maga törvényének,
Kövesse a deák módját affélének,
Nem tetszik ez hidd el Attila népének.
 Mi édes hazánknak kövessük szokását
Más nemzetek gyanánt a versben szólását,
Tartsuk fel ily módon a versek folyását
Kettős avagy négyes egyforma hangzását.
 Ez tőled Révai könnyen kitelhetik,
Sem ész sem magyarság evvel erőltetik,
Szebb nemünket pedig inkább kecsegtetik,
Kik az édesb hangú verseket szeretik,
 Így tehát Barátom! inkább szokott móddal
Mint az új csapásban okoskodásoddal,
Lelkesítsd a magyar Parnasszust lantoddal
Gazdagítsd hazádat szép magyarságoddal.Hátra Kezdőlap Előre