Kreskay Imre
Méltóságos gróf Gvadányi József generális úrhoz*

E nyájas költeményt,
Mint árva szüleményt
 Nagyságodnak ajánlom:
Árvám pártfogóját,
Músám szószólóját
 Nagyságodban találom.
Ha tiszteletemet
S érzékenységemet
 Festhetném ecsetemmel:
Horátzot és Názót
Gyöngyösit és Tassót
 Felülmulnám versemmel.
De mit érzek belől
Nem írhat afelől
 Pennám oly érzékenyen:
Sem azt nem láthattya
Kéz nem rajzolhattya,
 Mit hív egy szív bír kényen.
Boldog szabadság az,
Mely jámbor és igaz,
 Józan, nem törvénytelen:
Bölcsesség, s szabadság
Van, nem buta rabság,
 Isteni félelemben,
Ez bölcs érzésével,
S jószivüségével
 Nagyságodnak megegyez:
Azért szivességet
Hozzám, s kegyességet
 Ez nagyságodban szerez.Hátra Kezdőlap Előre