Baróti Szabó Dávid
A vitorlás hajójú Balatonról*

Látván a gállyát minap a Balatonra felűlni
 Neptún, örvendő két kezit öszvecsapá.
Már, úgy mond, felvészi magát neve, híre vizemnek;
 Már Magyarországnak tengere fényre kelend.
Már az hamis panaszok megszünnek: hogy olly sok üdőkig
 Mértföldekre terűl, mégpedig hasztalanúl…
Úgy van, hamis panaszok: mert jók a tengerek, ámbár
 Nem tud az agg restség élni haszonra velek.
Szoktak-e járni kaszák, sarlók a víznek alatta?
 S ez meg nem lévén, a vizek hasztalanok?…
Nézd most a Balatont: melly szörnyű terheket hordoz!
 Sík hátára miként illik az újdon hajó!…
Már ökröd, szekered, lovad, el nem vesznek az útban:
 E tenger s ez hajó terheid elviseli…
Még nem vólt magyar, és e víz már itt vala: nem vólt
 Haszna, mivel nem vólt, akivel ossza javát…
Festetichet várták az üdők. Ez végire hajtá,
 Amivel eddigelé más nem is álmadozott.
Nyújtsd hátad Balaton, s úgy vedd mindenkor hajóját,
 Mintha hajójával Festetich űlne reád.Hátra Kezdőlap Előre