Rájnis József
Új-esztendői ajándékocska*

Minthogy az új esztendőnek víg hajnala fénylik,
 És sok gyenge leány szép adománynak örűl,
Én is imez képpel tisztellek; ha engemet esmérsz,
 Tudva vagyon nálad, kedves Hiella! kié?
Orcáját halovány színnel festette az író:
 Orcám szinte azon színbe borúlni szokott;
Szívetlen: énbennem sincs szív – a furcsa Szerelmek
 Régtől-fogva neked tellyesen általadák.
Nem szólhat: nekem is, valahányszor látlak, Hiellám!
 Nyelvemet a szeretet megköti, néma vagyok.
Egyre tekéntve különb, s ugyanerre tekéntve szerencsésb,
 Hogy nem vészen erőt rajta tüzednek heve;
És, ha megégeted is (mert nagy csuda vólna előttem,
 Ha mi nem érezné, hogy közel éri szemed)
Képem szűntelenül nem fog kínlódni magamként,
 Ottan elég, s nem egyéb, csak csupa hamva marad.Hátra Kezdőlap Előre