Rájnis József
Egy jeles képíróhoz*

ki a poétának egy magyar leánynak képét ajándékba adta
Hogyhogy? te írtad, kedves atyámfia?
Vajon te írtad? s énnekem írtad ezt
 A ritka szépségű leányzót,
 Régi szokott magyar öltözetben?
Lám fürtös haján, barna szemöldökén,
Szép orra dombján és piros ajakin
 Múlatnak a tegzes Szerelmek
 S onnan ezer sebet osztogatnak.
E képet adván, mondd, mire célozál?
Kedvem kerested? Jól! De találtad-é?
 Vaj evvel ingyen sem kerested:
 Nem telik az szökevény örömmel.
Ti víg tavasznak gyenge virágival
Kies mezőkön játszadozó szelek!
 Pest vagy Pozsony tájnak vigyétek
 Kedvesen illatozó lehéssel.
Kár volna illy szép képet elejteni
Paraszt leányok puszta lakásira!
 Lássák negédes városokban
 Francia módra nevelt leányok.
Rád bízom osztán, lágy napenyészeti
Szellő! te púpos fő-tetejik körűl
 Nyájaskodó tollal zörögvén
 Ezt röviden füleikbe súgjad:
Ím! e leányzó mint födözé magát
Tisztes ruhával! – Nem fitogatta azt,
 Amit gonosz szemmel vadásznak
 Sok piperés, csemegés legények,
Azkikre nézvén, búra ereszkedik
A szűz szemérem; bánatos homlokán
 Hervadnak a lankadt virágok,
 És szomorú telelésre dőlnek!Hátra Kezdőlap Előre