Rájnis József
Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc úrhoz*

Bátor csudájok vagy magyar poétáknak,
S felette boldog, kit dicsér kegyes tollad:
S felette nyomorúlt, kit gyaláz kemény tollad;
Mégis csak ímmel-ámmal emleget téged
Ama szaporaszavú, kevésszavú Péter
Kit tőhegyekkel űznek a szelíd Múzsák;
S nem fél? – de nincs is, nincs bizony, miért féljen.
Mert noha csudájok vagy magyar poétáknak,
Ámbár akarnád, nincsen olly tehetséged,
Hogy magadat, amint illenék, dicsérhetnéd,
Vagy pedig hogy, amint illenék, gyalázhatnád
Ama szaporaszavú, kevésszavú Pétert,
Kit tőhegyekkel űznek a szelíd Múzsák.Hátra Kezdőlap Előre