Révai Miklós
Örömnap*

mellyen a fő tudományok Budára általköltözködtek
Halljad, ó áldott Buda! szóllok, el sem
Olthatom forró nagy hevét örömmel
Kedvesen megtelt kebelemnek, ébreszt
 A nagy Apolló.
A köz utakból kivezet kezemnél
Fogva, s válláról maga nyújtja lantját,
Énekeltetvén arany új szerencséd
 Boldog elértét.
Hol vagyok? Szép föld: nyomozom kevélyebb
Lábbal a Sappho szigetét, s dalomra
A magas dombról magyarúl felelget.
 A szavas ekhó.
Ó! tehát a szent tudományok immár
Vissza úgy térnek, s lebocsátva felség
Fényeket, nyelvünk ősi drága kincsét
 Hangzani kezdik.
Boldogabb sorsból kifogyott Aténát
Hajdan ott hagyván szomorú porában,
Úgy emelték fel becsit a míveltebb
 Római nyelvnek.
Szent öröm közben kezeket kinyújtván,
A kilenc múzsák seregekbe önként
Hív barátsággal fiait fogadják
 Édes hazánknak.
Tellyes értéssel magok általadják
Titkokat s mondják magasabb karokból
Sokfelül édes mieink az áldott
 Ritka tanítást.
Hallgat a külső Galeottus és más
Tartományokból jövevény tanítók,
Akiket Mátyás kegyesebb királyunk
 Béhoza drágán.
Erre felgerjed Duna, víg habokkal
Zúgja látását, s ezután feloldják
Titkait több kis vizek a jövendő
 Boldog időnek.
Ó! tehát könyves szemedet törűljed,
Már öröm s jó kedv mosolyogjon ázott
Képeden, kedves magyarom! Budának
 Fénye felépűl.
Itt neveltetvén haza nagy reményét,
Kedvesen fogják ölelő karodról
Bölcsesség fejtett eleit rebegni
 Magzatid. Innét
Már nagyobb korban buzog a mezőben
Láttatott fegyver-viselő sereggel
Törni szebb testét valamelly vitézebb
 Vér a hazáért.
Már nagyobb lelket köz örömre innét
Vár az országlás, s jeles érdemekből
Nádor-ispánság viszi, vagy tetézi
 Érseki nagyság.
Béke, csendesség, jutalom felébreszt
Többeket, szép ész, finom íz, tanult mű
Boldogulását azalatt megadják
 Bőven hazánknak.
Újra majd Zsigmond hida is felépűl,
Majd siet Rómát vetekedve feljebb
Múlni hét dombon kiterült falakkal
 A Buda vár is.
Adjad ó Isten, s kötelezz le jobban
Olly kegyességű fejedelmeinkhez,
Akikért ismét hadaink vitéz vért
 Ontani készek.Hátra Kezdőlap Előre