Révai Miklós
Molnár János úrnak*

Úgy vagyon, ó Molnár! sok dolgot felteszen ember;
 Íme de más képen rendelik azt az egek.
Hogy mi igen buzgom s keresem törekedve hazánknak
 Én is az ő hasznát, s fennyen emelni nevét:
Bátorkodtam elég jó hosszasan írni iránta;
 Még Bécsből levelem nemde kezedbe jöve?
Erre felébresztél azzal, hogy drága hazánknak
 Fő javait kereső fáradozásba merűlsz.
A’ vonzott hozzád, mint jó fiat édes atyához,
 S félénk szívemnek nagy bizodalmat adott.
Bátran is írtam ugyan, s bátrabban szóllani többről
 Készűltem, Bécsből amire visszajövök.
Készűltem. Hanem ím most már szomorodva tekíntem,
 Amit az új végzés benne keresztbe vetett.
Hirtelenűl megyek el, Buda tornyai messze maradnak,
 S meggyűlt könyveimet csaknem elönti szemem.
Molnárom! legalább hogy enyémnek mondjalak, engedd:
 Vagy már azt tőlem tíltanod úgy se lehet.
Ó mi igen szeret én szívem, mely nagyra becsűllek,
 Tudjad, hogy sokkal tartozom én teneked.
Tudja magyar haza is, soha el nem hallgatom én azt:
 Általam is terjed messze világra neved.
Mert nekem út-mutatóm magyar Helikonra te vóltál:
 És oda, hogy mi nyomon menjek, előre menél.
Gerjedezett kedvem már régtől erre is, amit
 Hallék fül-heggyel, hogy mivelésbe vevék.
S mindjárt próbáltam módját lelegetni magamtól:
 Ó! de nehéz akadály közbe vetette magát.
Míg Jeles Épületid* véletlen kézbe vehettem,
 Honnét már inkább tiszta világra jövék.
Itt vóltál nekem út-mutatóm, vólt ösztön is, amit
 Írsz ugyanott, s forrón illy kötözetre hevítsz.
Itt a gerjedezés, melly csak fojtódva szikrázott,
 Már nyilván lánggá lobbana s ége tüzem.
Általad ége tüzem, s alagyás éneknek eredvén
 Már alagyás könyvem jókora nagyra dagad.
Általád ám: örömest megvallom, s nézed, idővel
 Hív követőd lévén majd minket érdemelek.
Jól hiszek Istenben, hogy az a nap elérkezik egyszer,
 Mellyen versünkkel fog dicsekedni hazánk.
Köt koszorút nekem is, bémetszeti a nagy időkre
 Hamvaimon feküvő tiszta kövemre nevem:
Révai, Molnárnak követője, te mersz vala újabb
 Lanttal nyelvünkön szóllani Fébus előtt.
Ím mutatunk mi is már benned gyenge Filétát,
 Írnak Callimachus versei boldog időt.
Hallunk Nasót is, nevel új Messala Tibullust,
 Umbria költőjét fogja mutatni Csanád*.
Molnárom! ne pirúlj, nagy Apolló bíztat ezekkel:
 Megnyerem, és csakugyan verseim egybe szedem.Hátra Kezdőlap Előre