Révai Miklós
Magát bátorító nagy szív*

A szomorúság ellen
Úgy vagyon: üldöz ezer nyomorúság, s mintha kilesné
 Vesztedet, egyszersmind sok roszat egybe kötött.
Bosszúság, szükség, veszedelmek s a gonosz írígy,
 Összecsoportozván üt törekedve reád.
Jaj! oda vagy: szomorúságban keseregve fog élted
 Fogyni, ha öldöklő buslakodásba merűlsz.
Ó! kíméld magadat, kíméld sírással elázni
 Arcádat, ne siess halni idő-nap előtt.
Ember-társaidért még élned kelletik: Isten
 Úgy végzett rólunk, úgy visel, úgy szül anyánk.
Bár akadályt vessen majd többire a gonosz ember,
 Mégis örök törvény e’ neked: el se mulasd.
Lásd szomorú képét, s ezeket mint végzi, tekíntsed:
 Kit keserű ínség buslakodással elöl.
Csügg feje, holt halavány, s apadott arcája kietlen:
 Földre sütött síró két szeme vérbe borúl.
Még szédült elméje haboz, bús szíve szorúlva,
 Lankadt tagjaiban semmire sincsen erő.
Végre idő-nap előtt romlott természete bomlik:
 Ájúl, földre rogyik, s eltörik a rosz edény.
Ennek képétől irtózz, s hóhérja magadnak,
 Sem pedig épséged vesztegetője ne légy.
Serkenj, bátorkodj, hogy méltó dolgokat űzhess:
 Lásd főkép, a bú rajtad erőt ne vegyen.
Már oda vagy, mihelyest elijedt és gyáva fejeddel
 Sulyja alatt lelapúlsz, és vele szembe nem állsz.
Hogy félénk a nyúl, agarak bátrabban ugatják,
 S űzik nyomba szegényt és letiporva ölik.
Ellenben, mivel állja helyét a bátor oroszlány,
 És ellenszegezett körme halállal ijeszt:
Tér a rajta ütő sereg és takarodva eloszlik,
 S fúl csak messzéről a tehetetlen erő.
Állj te is úgy ellent, te is úgy verd vissza csapásit,
 Hol búd talpadról dúlva leverni akar.
Itt illik kimutatni, mikor megtámad az inség,
 Hogy benned nagy szív, hogy nemes elme lakik.
Szép dolog embernek tartatni, de lenni valóban
 Még szebb, s hogy te vagy az, merj dicsekedni vele.
Tűz az aranyt, megválasztják inségek az embert:
 Ím próbája tehát, s ezt ha megállja, hiszünk.
Vélém, elég ösztön már ez. De ha mégis ohajtasz
 Többeket, ím halljad, még kisegíthet ez is.
Azt tartsd, hogy nyomorúságid nem tartnak örökké:
 Mind igaz is, s magad illy gondolatoknak eredj.
Holnap jobb napot ád Isten, s majd széllyel oszolnak
 A ködök, ínséged fellege szebbre derűl.
Látd-e világ ura most az eget mi homályba borítja,
 S dörgő mennyköveket szörnyen eresztget alá:
Most ismét csendes tisztára derűlteti boltját,
 S a kiesen lesütő nap mosolyogva ragyog.
Amíg élsz, jót várj: a holt semmit se remélhet;
 Minden pillantás várt örömedre lehet.Hátra Kezdőlap Előre