Révai Miklós
A lélek halhatatlansága*

Lelkem! nem éred már soha végedet:
Mert úgy lehellett téged az alkotó
 Isten, mikor gyarló agyagból
 Testemet olly nemesen teremté.
Porrá emésztő földbe leszállanak
A kérkedésnek felrakatott csoda
 Munkái, márvány oszlopokkal
 Támogatott magas úri házak.
Sőt öszvedűlvén még maga a kerek
Föld s ég elolvad csillagival, mikor
 Majd a megaggott nagy világnak
 Megszakadott kötözetje bomlik.
Ekközt te lészesz ment egyedűl. Tehát,
Ó halhatatlan szép vagyonom! miben
 Fog telni majd akkor a te kedved?
 Hol keresed lenyugosztalásod?
A szent vagyonság, kútfeje, alkotó
Szerzője s kedvén osztogató ura
 Kívánatos minden dolognak,
 Akkor is Istened. El ne vétsed.Hátra Kezdőlap Előre