Édes Gergely
A borkancsóhoz*

Félre bús gondok! bor akadt kezembe!
Teljes e kancsó de nem üt fejembe
Úgy hiszem, bátor bele jól sohajtsak
 S meg neki hajtsak.
Édes, olly valamint csak a méz
Tiszta mint a színarany. Aki rád néz
Óh boros kancsóm! nevet az szemével
 S él örömével.
Most! kivált most bár kiki rád tekintsen
Nincsen itt másod, de Tokajba sincsen;
Mert te lennél, bár hegye volna felső,
 Ott is az első.
Mit? hiszeny Mádról jöve nedved: e’ már
A legédesb név bora tiszta nektár.
Hát mi kell még több az örömre nékem?
 Semmisem! óh nem.
Mert no! hát nem mind valamit csudálnom
Kelletik, benned lehet azt találnom?
Milly öröm-gyújtó ajakat ragyogtatsz
 S rám mosolyogtatsz!
Milly dicső, pompás derekad s nyakad van!
Milly igen csínos füled! öblöd ollyan
Aminő csak kell. Ki ne is becsülne
 Úgy, hogy örülne?
Hajh! dicső kancsóm! ha te illy borokkal
Frígyedet kötnéd az iszos torokkal
Bezzeg úgy lennél becses is kapós is
 Hajtogatós is! –
Bezzeg a vidám lelemény cikázna
ott, hol ily jó bor velem éjtszakázna!
Scriberet bezzeg tudom a Poéta
 Carmina laeta!*
Írna ám nemcsak pedig ímmel-ámmal
Sőt az apró vers sok ezernyi számmal
Láthatóképpen karikázna tőle;
 Folyna belőle.
Most pedig kancsóm! ha mi még van ott benn
Add ki; öntsük mind garadunkra; bölcsen
Így dühödjünk még nekem innom adhatsz
 S meg nem apadhatsz.
Majd, ha Mádimtól kebelem megázik
S a velőmig jó szeszi felcikázik
Fognak édesden szemeim lehunyni
 S búim alunni.Hátra Kezdőlap Előre