Molnár Borbála
Más nótája*

Mint a szép hives Patakra

 

Áh mit tégyek én Istenem
 Ha kegyelmed nem segít
 Eleped búban én szívem
 Ha kezed nem könnyebbít
 Nagy haragod megfogott
 Minden erőm elfogyott
 Nincsen vége siralmimnak
 És számtalan panaszimnak
Örömem s erőm kisebbül
 Kínjaim nevekednek
 Lelkem csügged s reményem hűl
 Gyötrelmim öregbednek,
 Keserűség kiáltás
 Számtalan könnyhullatás
 Mintegy az víz reám tódul
 Melyen szívem bágyad bódul
Tudom bűneim sok volta
 Fejem felett felállott
 Melyért haragod nagy volta
 Ah Uram reámszálott,
 Amelynek súlyos volta
 Erőmet felülmúlta
 De Isten vajon nem szánsz-é
 Avagy végképpen elhagysz-é?
Avagy éppen ugy elvetsz-é
 Mint egy kis darab röget?
 A földhöz ütvén eltörsz-é
 Mint egy hitvány cserepet?
 Hát nem kegyelmezsz-é meg
 Annak ki tőled retteg
 Bűneit mind felrovod-é?
 Alólok fel nem oldod-é?
Nem úgy én Atyám! sőt inkább
 Tekintsd szent fiad holtát
 És amely mindennél drágább
 Érdemének nagy voltát
 Melynek kedves illatja
 Az Egeket meghatja
 Ezért nékem kegyelmezz meg
 És bűneimet engedd meg
Hiszen engem gyenge edényt
 Uram te teremtettél
 És szabad tetszésed szerént
 Oly gyengén helyheztettél
 Hogy éltem mint a pára
 Elmúlik nemsokára
 Mert testem csak olyan cserép
 Mely csak kevés ideig ép.
Hát ily múlandóságomat
 Uram meg nem szánnád-é?
 Számtalan adósságomat
 Mind szememre hánynád-é?
 Hiszen az egész földet
 Bár elnézd nem lelsz embert
 Mely néked pontba engedett
 És soha bűnbe nem esett.
Jézusom, ki sok nyavalyát
 Viseltél e világon
 Mert a bűnnek minden súlyát
 Hordoztad vállaidon
 Tested kifolyt szent vére
 Legyen lelkemnek bére
 Ez enyhítse gyötrelmimet
 Elmosván rút bűneimet.
Uram nem az igazakért
 Jöttél te a világra
 Hanem a nagy bűnösökért
 Adtad magad halálra
 Ím bűnöm terhe alatt
 Az én lelkem elfáradt
 Melynek töméntelen száma
 Tenger fövenyét haladja
Ezeknek hát sokaságát
 Borítsd a mély tengerbe
 És iszonyú undokságát,
 Soha ne tedd elődbe
 Inkább kérlek temesd el,
 És örökké felejtsd el
 Hogy az a nagy ítéletben
 Ne jöjjön emlékezetben.Hátra Kezdőlap Előre