Csokonai Vitéz Mihály
Magyar! Hajnal hasad!*

Vígadj, magyar haza! s meg ne tagadd tömött
 Javaidtól azt a valódi örömöt,
Amellyért víg hanggal ekhózik a Mátra,
 Az egész országban harsogó vivátra.
Vége van már, vége a hajdani gyásznak,
 Lehasadoztak már a fekete vásznak,
Mellyeket a fényes világosság előtt
 A hajdani idők mostohás keze szőtt.
Az eltépett gyásznak rongyainál fogva
 Tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva.
Setét vőlgyeinkre súgárit ereszti,
 Mellyel a megrögzött vak homályt széljeszti.
Bíztatja hazánkat vídámító képe,
 Hogy már a magyarok napja is kilépe,
S rövid időn felhág egünk délpontjára,
 Hogy világosságot hintsen valahára.
Kelj fel azért, magyar! álmodból serkenj fel,
 Már orcáidra süt e nyájas égi jel.
Kelj fel! s ázsiai Múzsáddal köszöntsed,
 Elibe háláló indúlatid öntsed.
Örvendj, hogy elmúlván a setét éjtszaka,
 Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka.
Ezáltal egy kövér reménység táplálhat,
 Hogy még napod fényes delére felszállhat.
Lesz még a magyarnak olyan dicső neve,
 Amiben volt a Márs mezején eleve.
S még azok is laurust fűznek magyarinkra,
 Kik most finnyás órral néznek hérosinkra.
Idvez légy, szép hajnal! ragyogtasd fáklyádat,
 Víg egünkön mutasd mosolygó orcádat.
Jer! imé, nimfái már a víg Dunának
 Elődbe koszorús fővel indúlának. –
Ezt minap egy jámbor magyar énekelte,
 S benne a huszadik századot képzelte.
Ne is félj, óh magyar, talám akkorára
 Boldogabb nap jön fel reád valahára:
S aki mérget forral hazádnak ellene,
 Megveri a magyar seregek istene.Hátra Kezdőlap Előre