Pálóczi Horváth Ádám
Kazinczyhoz Kassára*

(Részlet)

 
Ím! nappali kerületét már a nap befutotta,
 És szikrázó kerekeit a tengerbe mártotta.
Piros színre festi földszínt a napnyugot határit,
 Alól fél kerek formára kilövellvén súgárit.
Tanítja a mesterséggel híres Apelleseket,
 Keverni a természetet majmolgató színeket.
Másfelől, általellenben, a napkeleti részen
 Felkölt s pirosba öltözött a nap húga egészen:
S mivel bátyja orcájának lángszínű tekintete
 Rá eleven sugáriból kevés részt ereszthete;
A kölcsönzött fényesség olyan erőben látszik,
 Hogy Hekate Apollóval vetekedik, és játszik.
Míg az égnek e két díszét gyönyörködve csudálom,
 Lassanként szemhéjaimat nehezíti az álom.
Talám a csendes éjszaka megsokallván bajomat,
 A hold súgárira bízta kényszerítni álmomat.
Jól van – oh deli csillagzat! – jól van – szódat fogadom,
 Csakhogy elébb szerelmemnek a tartozást megadom:
Szerelmemnek – mely szerelem nem a Venus szerelme,
 Hanem, amellyel magához csatolt egy nemes elme,
Egy hív, de sohasem látott barátnak szeretete,
 Barátnak, akit látatlan ölelget egy remete.
Jer hát, én énekes Músám! a hold is kér tégedet,
 Itt az esthajnal, zengedezd, estvéli énekedet;
Emeld fel hangos szavadat a tihanyi bércekre,
 S úgy mosolyogj ama vidám kassai vidékekre,
Mintha érzenéd, hogy hallja víg zengedezésedet
 Az is, aki szádba adta megszokott énekedet.
Bús volt ő is, s nem engedett édes bíztatásának,
 A kedves fénnyel tündöklő esthajnal csillagának:
Kebelébe hívogatja gyászos temető sírja,
 Mikor biztos készülettel ezt az éneket írja.
Szolonnal együtt boldognak senkit sem képzelhetett,
 Kifogás nélkül boldognak, míg el nem temettetett.
Bús vagy te is, és életed volna csupa szenvedés,
 Ha nem győzedelmeskedne a bölcs megelégedés:
Kiköltöztek agyvelődből a játszi gondolatok,
 Halálra emlékeztetve éneklesz, ha múlatok.
Akármit kezd könnyű tollad s akármibe dolgozik,
 Utóbb legjátszibb versed is szent himnusszá változik.
Mikor Venus felvezeti estve a csillagokat,
 Úgy nézed e szürke színnel bevont boltozatokat,
Mintha a halál udvara árnyékos tornácába
 Vándorló lelkem, hallgatva utazna hazájába.
Innen van, hogy ez éneken kezdődik el éjjelem,
 És álmosan andalogva e verset énekelem.
Repítsd hát, én lantos Músám! repítsd könnyű hangodat,
 Emeld fel a csillagoknak pitvarihoz magadat.
Menj el a holdhoz, és kérd meg az esthajnal lakását,
 Ahhoz közel megtalálod szép súgári forrását.
Ah! kedveltető képzések! áh! képzetek! szünjetek,
 Elfáradt szemhéjaimnak már álmot engedjetek.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Hátra Kezdőlap Előre