Szentjóbi Szabó László
Az együgyű paraszt*

 Amott a hegyek oldalába
Egy kis mezei falucskába
Egy földes uraság lakozott,
Ki egy levélre várakozott.
S hogy megkapja az izenetet
A postára küld egy követet,
Kinek megígér jó áldomást
Csak hozza hamar azt az írást.
 Sokat tesz egy icce bor ára!
A paraszt is fut a postára,
S kérdez levelet az urának,
Hogy azt kiválthatja magának.
 A posta akadván kettőre,
Kitartja a kezét előre,
De Pál nem tudván az árához,
Hát hogy adjuk? szól a Postához.
A Posta magát elneveti,
„S nótz krajczer” ez a feleleti.
„Dehogy Uram! a’ méregdrága,
Négy krajcár lesz illő váltsága.
Nyolc krajcár? e fél napszám díja
Fél márjás csak egy kis pénz híja.
Hisz én megfizetek emberűl,
Ez úgyis a szemetre kerűl.”
„Én, mond e, nem kontolok fele,
Ket nótz krajtzer csak nid a fele”.
„Ennye no, hatot adok érte,
Tudom illy drágán más nem kérte.
De ezt megadom az Uramért:
Kend se pereljen két krajcárért.
No fogja kend.” A Posta erre
Ránéz ez izgága emberre,
S így felel komor tekintettel:
„Notz krajtzárir akarot tett-el.”
No mond Palkó, én megvénhedtem,
Kenyeremnek javát megettem,
Sokat bévettem köszönettel,
Nem volt bajom csak e némettel;
Semmit sem enged a szavából,
Vegyen a lidérc a bótjából.
 Azomban hogy már megfizetett:
Míg a Posta járt s keresgetett,
Lassacskán az asztalhoz ment
Vagy két levelet ingyen elcsent,
S mint ki szénáját jól rendelé,
Pipát tölt s ballag hazafelé.
 Az ura mihelyst meglátja,
Kérdezi tőle: no Pál bátya,
Hát kapott kend mégis levelet?
Ugye, hogy eljött a felelet?
 „El ám, de uram, megvénültem,
Hogy még úgy öszve nem kerültem;
Nem volt ily ára a levélnek,
Miolta csak emberek élnek,
Mikor a két kis semmi levélért
Higyj’ el az Úr, hogy nyolc krajcárt kért.”
 „Jaj kend a Postát nem esmerte,
Hiszen úgy van az országszerte
Szabott ára van ott mindennek
Már oda csak fizetni mennek.”
 „Bár is Uram! de nem jól tette,
Ki azt elsőbben megfizette,
Mert el is kényesedik vele,
Ha mindég elkél a levele.
De én bezzeg, ha megfizettem,
Azt a németet rá is szedtem.”
 „Hogy hogy? Jaj mert Uram, az alatt
Míg ott a Posta jött, ment, szaladt,
Már az Isten vagy áld, vagy megvér,
De látván hogy annyit meg nem ér
Még hozzáloptam két levelet.
Ugye, hogy e’ csak nagyobb emelet?”
 Az úr kacag, s kérdezi tőle:
„Hát már Palkó, mi lesz belőle
E’ mindkettő a más levele,
De kend osztán mit csinál vele?”
 „De biz Uram, nem megy e’ kárba,
Mert van egy öcsém Fejérvárba,
Kit ezelőtt két esztendővel
Egy verbunkos elvitt erővel.
Jó lesz neki az egyik levél,
S megizenem hogy az úr is él.”Hátra Kezdőlap Előre