Guzmics Izidor
A magyar nemzethez*

Nagyokat énekel Músám,
 Nagynak lantja ragadja lelkemet
 Föl a halhatatlanok seregéhez
 Látni, csudálni, míveiket.
 Csak a magasan szállangó húru,
 Szabadon gyúlangó hevű
 Pindar lantja dicsérheti
 A méltókat méltólag,
 S emelheti magas érzetekre
 A költő komoly lelkét.
Mikoron a homok honból
 Költözvén, Duna síma partjain
 Lenyúlt szebb hazát teremteni Árpád
 Hőseivel, Budát, Etelénk
 Győzelmeinek bús emlékvárát,
 Sietett uj győzelmivel
 Új életre deríteni:
 Nagy nemzetté lőn a nép;
 Nevét diadalok isteníték,
 S mondják századok harcait.
Majd egy kegyes kéz
 Lehozta szent Olümpról
 Az édes béke jobb hitét;
 Le a fejedelem fejére
 A szelíden intéző koronát.
 A Hadisten kezet foga
 A béke szebb leányával,
 S Buda várába vivé őt föl,
 Honnan vér helyett
 Kegyek ömlének alá
 A nagy haza nagy népeire.
Szabadon élte a nemzet
 Ifjú századait. Szabad hazát
 Szabad lelkek őrizének. Az ősi
 Férfi erőny le míg nem hajolt,
 Remegve vonult a szomszéd ellen,
 S aranyon vásárlott kegyet,
 Vagy hódolva örült szabad
 Országnak méltány jármát
 Viselni, s a nemesb anyának
 Keblén életet szívni.
Az arany év tiéd mégis
 Mátyás, ó te királyok fendisze,
 Korok nagy csudája, népeid atyja!
 Szólt Buda, s hallgatott a világ;
 Szólt fegyvered, és népek vonultak.
 Az igazság volt bélyeged.
 Békét szerze s barátokat
 Lelked s elméd nagysága.
 Dicső diadalid énekelték
 A honn jólkegyelt Músák.
Szép Nemzet! a fél
 Hold megtöré napodnak
 Fényét. A belviaskodók,
 Bőszült fiaid, rokonvért
 Öntve mocskolák teljes nevedet.
 Te lebuktál! A kétfejű
 Sas szárnyival fedé ingó
 Koronád. Törve a Hold szarvai,
 S egy a sok magyar.
 Egeden megjelene
 Athéne, s örök vára Buda.Hátra Kezdőlap Előre