Guzmics Izidor
A magyar királyhoz, I. Ferenchez*

Fölséges! trónod előtt áll
 A lant hevült keblü músája.
 Fölnéz Fölséged magasságára,
 S elborítja őt a dicsőség.
 A Ház, melyből eredsz, fénytengere
 Szikráztatja szemeit;
 S amely magadból kilövell,
 S szelíd sugarokban ömlik
 Körülted el, s népeiden
 Jóltévőleg lebeg,
 Fölgyujtja parázstüzét;
 S a lant, dicsőülve nevedtől,
 Megzendül kezében.
A föld urai között nincs
 Ki vagy dicsőbb, vagy kegyesb Nálad.
 Külsőken könnyű erőny volt győzned,
 Nemzeted sugárin túlhatnod
 Csudált csudán mív és isteni.
 Ki menté meg e hazát
 A végveszélytől, mikoron
 Vad és zabolátlan önkény
 Alatt halál néze le rá
 Budának tornyiról,
 S halál düle ellene
 Bőszült agyú honfi szeméről,
 Ki volt idvezítő?
A sokfejedelemszülő Ház
 Tevé az eloszlott hazát egy házzá.
 Ferdinandok és Leopoldok,
 Max, Rudolf, Mátyás és József,
 Ti fennragyogtok a magyar égen.
 De anyánk, a nagy Therézia,
 Kiért gyönyör volt folyatni vért,
 S édes letenni életet:
 A bölcs és dicső kegyes asszony
 Emléke minden melly alatt él.
 Az érte folyott magyar vér
 Szívéből tisztán ömledező
 Kegyfolyam örök forrása lőn.
Föl Músám! tele keblednek
 Ki bőven öntsd folyamát. Zengd el
 A legfölségesb, a legjobb urat.
 Átvonulva a vad veszélyek,
 Mindenünnen csend mosolyg, és béke leng
 Európának egein,
 Trónjára hogy lép Ferencünk.
 Kegyek röpösének ottan,
 Hol Ő járdal, és a magyar
 Keblét szent ihletés
 Hevíti aránta föl.
 Esküdt Ferenc; hódola minden,
 S a nép s a király egy.
De forr Gallia nyugatról,
 Rohanva népeken átgázol;
 Megrendít országokat. Keblébe
 Eljut Ausztriának. Beléd is
 Fészkel fáradt hazám, és rád feni
 Már sokvérű haragos
 Kemény vasát. Bécs pusztul;
 Lehajtja fejét Pozsony, s Győr
 Tüzet kap, és éke leég.
 Komárom szűze sír,
 Remeg; Buda tornyai
 Reszketnek; a honfi erő fogy.
 S Ferencünk? – csak Ő áll.
Európa nagy hatalmi törve,
 S a büszke sziget népe süllyedezve,
 Nézik a magyar fejedelmnek
 Állhatatosságát, s bámulják,
 Ó nagy Király! amit Te tevél itt
 Nem halandó Músa zengheti.
 A példa győzött: seregbe gyűlt
 A fölkelt tábor, és nyere.
 S a nagy béke atyja Ferenc lőn.
 Most ő szerelmes népe közt él
 A béke szelíd ölében.
 Áldást oszt; Músákat koszorúz,
 S lát atya fiában hű királyt.Hátra Kezdőlap Előre