Kisfaludy Sándor
Somló*

(Részlet)

 
– – – – – – – – – – – – –
 
Eljött zúgva és ordítva
A sors vészes órája
S kihányatik sarkaiból
A magyar nép hazája!
Mert Mohácsnál elvész Lajos,
Mint Ulászló Várnánál;
És Zápolya – nem Hunyadi –
Trónust les, és – hátul áll.
Mint midőn a feldagadott
Tenger zajos árjai
Határunkban meg nem férvén,
Kitolyongnak habjai,
S minden gátat elszaggatván
Tovább-tovább rontanak,
És útjokban irgalmatlan
Veszélyt, halált ontanak; –
Úgy a török, határjában
Meg nem férvén dölyfével,
Vad keblében veszélyt hordva
Kizúdul mord népével,
S tűzzel-vassal dúlva mindent
A magyar nép vérében,
S hamvaiban, Budán áll meg
Az országnak szívében.
Hajh, s most ezer irtóztató,
S hajborzasztó formában
Jár az inség és a halál
Szélt-hosszat a hazában.
Mohács magyar vértől kövér,
S csontból támadt halmain
A halál dög-lehellete
Jár a szelek szárnyain.
Hunnia egy tátott nagy sír,
Feneketlen s éktelen,
Árpád népét elnyeléssel
Fenyegeti szüntelen.
Nincs hazája a magyarnak!
A földön fut tétova,
Magát űzi és kergeti
Török alatt a lova.
Némán néz az idegenből
Őseinek fészkébe,
Fáj szíve, fáj! – és csikorog –
S vérkönny ég s forr szemébe;
Valamerre szeme tekint
A rémisztő vázt látja,
Kinek inség, szükség neve,
Éhség s halál barátja;
Ki borzadva arra mutat,
Amerre dulva mindent
A háború vérnyomain
Holtra holtat rakva ment.
Hol vastag füstgomolyokban
Tüntek faluk, városok;
S vérttajtékzó patakokban
Multak csoport lakosok.
Hol vérétől hízott földjén
Kenyeret nem gazdája,
Nem az arat, – éhel vesz az! –
Hanem szultán basája.
Hol jajgató csoportokban
Visznek Iszter habjai
Magyarokat, kik, szegények,
Most a pogány rabjai!
Hát békével nézzük, tűrjük
Ily veszélyét hazánknak?
Nézzük, tűrjük ily sérelmét
Elszaggatott Anyánknak?
Mily fertelem éli, öli,
Asszonyink szűz testeit!
Hah, jobb ezer sebből ontsuk
Éltünk piros cseppjeit.
Rajta! rajta! hazafiak,
Rajta Árpád fiai!
Ne hagyjuk, hogy fészkeinket
Lakják Ómár fattyai.
Hazánk sorsa Hunyadivá
Tegyen mindenegyünket,
Áldja Isten fegyverünket,
Vezéreljen bennünket!
– – – – – – – – – – – – –Hátra Kezdőlap Előre