Vályi Nagy Ferenc
A szivárványhoz égi háború után*

Idvezli Músám éneke rangodat
Dicső Szivárvány! Béke követje vagy;
 Az Ég bocsátott, hogy parancsold:
 „Menj zavar e remegő vidékről”
Mord harsogás közt még az elébb felénk
Villámok esvén, bőgtenek a szelek;
 Mígnem te, óh frígy hirdetője!
 Megjelenél követül az Égből.
A fellegeknek harmatos ajtaján
Mihelyt kijöttél, fényre homály alól
 S lobogni kezdett díszes orcád,
 A zivatar riadozni megszűnt.
Tisztelte minden rangodat – a futó
Felhők bezárták szájokat, a dühös
 Éolnak ordító csoportja
 Visszafutott maga tömlöcébe.
A mord setétség, mely az elébb üle
A föld s az Ég közt, szállt az Ereb komor
 Völgyére, hogy tenger – s piros szín
 Öltözeted lobogott előtte.
A zápor elment; béke jelül mihelyt
Íved kitetted; csak csupa harmatos
 Esőcske kezdett gyözödölmi
 Bóltod alól lefelé görögni.
Látván az árvíz díszedet, a mezőt
Elhagyja; végig hömpörög a patak
 Habjával a hegyen, s az árkok
 Öblibe vonja magát előled
Téged csudáll a zápor előtt magát
A fákba rejtett kis Filoméla, ki
 Látván, hogy a zavar leszállott
 Általad, úszva köszönt az égben.
Én is köszöntlek véle, hogy a zavar
Leszállt előled: – már közelébb hiszem
 Óh szép követ! hogy vissza nem jön
 Többször ama nap ezer veszéllyel,
Mellyen ezen föld vesztire hirtelen
A fellegeknek megszakadoztanak
 Vízgyomraik, s a tengereknek
 Titkos üregjei felbomoltak;
A kútfejeknek torkai habhegyet
Ontottak; a föld színe felett dühös
 Szájával ordított az örvény
 S a habokon sok ezer halottját
Okádta széjjel. – Nem, soha nem fog illy
Özönnel a föld veszni el: ővele
 Szent frigyre lépett már az Ég: – ezt
 Hirdeted, oh gyönyörű Szivárvány!Hátra Kezdőlap Előre