Vályi Nagy Ferenc
Az okossághoz*

És itt, hol a sírhalmokig egy homály
Minden halandót, s engemet is borít
 Ki volna más, oh bölcs okosság!
 Mint te lehetsz igazabb vezérem?
Nincs senki: mennynek szent szüleményje, te
Mindenhatónak része vagy: Ő belém
 Lehelt magából s gyújta bennem
 Általad egy vezeték világot.
A szent igazság székibe ő maga
Helyett királlyá rendele tégedet,
 Hogy légy az istenség vicéje,
 Képibe szólj, te taníts, vezérelj.
Te részesévé tészel az isteni
Életnek engem; lelkemet a poron
 Felül az égig más teremtmény
 Lelke felett felemelni szoktad.
Te a Teremtőt megmutatod nekem,
Egy kis virágnak kelyheiről vezetsz
 Mindenhatóra, s megtanítasz,
 Mennyi csudát remekelt azokban.
A csillagoknak fényes egén, amaz
Örök királynak székihez átviszel;
 Feljárod a mély tengereknek
 Rejtekeit s az egész világot.
Te a hibának durva homállyain
Át tudsz erőddel vinni hatalmasan
 A szent igazság templomához
 Melybe letette királyi széked.
Te írsz, te égből jött vezetőm, magad
Előmbe törvényt, mellyet ama dicső
 Törvényadó természetéhez
 Mérsz, s ugyan azt magyarázod azzal.
A tévedéstől visszavon általad
A szent igazság, és csak ehhez szabod
 Gondolkozásim s így tanítasz
 „Ami megegyezik ezzel azt hidd.”
És ahová nem hat be világod, ott
Nékem határt vetsz; „ebbe titok vagyon,
 Így intesz, ezt az ég magának
 Tartja meg, ami elég megérted.”
Ha néked a hit mennyei titkait
Beszéli, bennek megnyugoszol; tudod,
 Hogy a Teremtőnek csudáit
 Emberi elme ki nem meríti.
Előtted eldűl a babonák ezer
Lelket leláncolt s félve teremtetett
 Bálványja, hitvány képzeletté
 Változik az, s leesik bilincse.
Az, akiben még égi szövétneked
Lángol, magának testbe felöltözött
 Mord lelket éppen nem teremthet,
 Aki kövesse nyomát titokban.
Nem reszket a sírhalmokat éjszaka
Köszöntni lanttal: nem, nem emelhet az
 Széket közöttök oly királynak
 Aki rab a Flegeton vidékén.
Téged ki hallgat, nem viszi azt csalárd
Utakra a bűn, hintse be jóllehet
 Virággal: ő nevetve nézi
 Jázmin alá leseit lerejtve.
Én hallgatok rád mennyei hív vezér!
Légyen világod tiszta szövétnekem;
 Mindenhatónak vagy vicéje,
 Ő mit akar, te beszéld nevében.Hátra Kezdőlap Előre