Virág Benedek
Magyar hexameterek*

(Töredék)

 
Rettenetes hadakat, s egy lelkes szkíta vitéznek
Tetteit énekelem, ki vadon honjának öléből,
Intetvén az Egek titkos végzéseik által,
E nemes országnak boldog mezejére verődött.
Tudta, hogy őseinek szép birtoka volna, hogy őtet
Illetné birodalma ezen nagy földnek egészen.
Ámde sok és szörnyű akadályok tűntek elejbe,
Amellyek bátorkodtak rettenteni szívét,
És, ha lehetne, tüzének eloltani bajnoki lángját:
Bújdosván valamerre magát terjeszti világunk.
Győzött, s isteneit, népét elvégre letette
Attila pusztáin vert sátoriban, hol üdővel
Egy Istent több templomban tisztelne, s imádna
A később maradék; és bátor fegyvere mellett
Őrt állván szemesen, hív jámborsága gyümölcsét
Vidámúl szedné, s élné még hamva után is.
 Oh, Te dicső honnyunk jó Angyala! mostan is, a’ki
Édes atyáinkhoz, noha szent paizsának alatta
Nem tudták magokat még akkor lenni, s hatalmas
Karjaid által ezer meg ezer veszedelmeik ellen
Védettetni kegyes voltál! jer, Hunnia boldog
Angyala! légy Múzsám kalauzza, s ha kedves előtted
E’ nemzet, ha vitézségén mindeddig örűltél,
Kérlek, légy ezután is az ő védője, barátja!
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Hátra Kezdőlap Előre