Virág Benedek
A Zsoltárok közől*

X.

Erős reményem nékem az úr: miért,
Mondjátok: Itten nincs teneked helyed,
 Hegyekre költözzél madárként,
 S rejtsd magadat valamely üregbe.
Ím! a gonoszság ellened esküdött;
Íját kezében tartja, s dühös nyilát
 A jókra, bár lappangnak is, kész
 El-kibocsátani a tegezből.
A fundamentom rontva vagyon bizony:
A lelki jóság embere mit tegyen?
 De él az úr szent templomában,
 Trónusa néki az ég, tud és lát
Mindent: kegyelmes; néz szeme a szegény
S az elnyomott emberre, s ügyén segít;
 Ellenben a gonosz hatalmast
 Elveti szíve szerént gyülölvén.
Reája tőrt hint: kénkövet és tüzet
Ereszt s veszélyes rettenetet zuhint;
 Mert ő igaz, s a jámboroknak
 Gyámola s gondviselő barátja.Hátra Kezdőlap Előre