Berzsenyi Dániel
Fohászkodás*

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
 Léted világít, mint az égő
 Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
A legmagasb menny s aether Uránjai,
Mellyek körülted rendre keringenek,
 A láthatatlan férgek a te
 Bölcs kezeid remekelt csudái.
Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
 Ronthat s teremthet száz világot,
 S a nagy idők folyamit kiméri.
Téged dicsőít a Zenith és Nadír.
A szélveszek bús harca, az égi láng,
 Villáma, harmatcsepp, virágszál
 Hirdeti nagy kezed alkotásit.
Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
 S hozzád közelb járulhat, akkor
 Ami után eped, ott eléri.
Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
 A jobb s nemesb lelkeknek útján,
 Merre erőm s inaim vihetnek.
Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
 Mert a te munkád; ott is elszórt
 Csontjaimat kezeid takarják.Hátra Kezdőlap Előre