Címszó: Árpád ébredése - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0085.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0085.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/20/20448.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Árpád ébredése

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/520450.htm

 

Szócikk: Árpád ébredése Előjáték a Magyar Színház (intézmény) (információ)  megnyitása ünnepére (1837. (időpont) aug. 22.) Irta: Vörösmarty Mihály; (személy) (információ)  Személyek: Árpád: (szerep) (információ)  Lendvay, (személy) (információ)  Sírszellem: (szerep) László, (személy) (információ)  Költő: (szerep) Egressy, (személy) (információ)  Színésznő: (szerep) (információ)  Lendvayné, (személy) Első hölgy: (szerep) (információ)  Déryné, (személy) (információ)  Második hölgy: (szerep) (információ)  Laborfalvy Róza, (személy) Hölgyek: (szerep) Bartháné, (személy) Szentpéteryné, (személy) Szathmáry Karolina. (személy) (információ)  I. ifjú (szerep) Szerdahelyi, (személy) (információ)  Ifjak: (szerep) Molnár, (személy) (információ)  Daragi, (személy) Napszámos: (szerep) Telepi, (személy) (információ)  Apa: (szerep) Udvarhelyi, (személy) (információ)  Fiú: (szerep) Telepi Máli, (személy) (információ)  Öreg: (szerep) Bartha, (személy) (információ)  Irigység: (szerep) (információ)  Szigligeti, (személy) (információ)  Csáb: (szerep) Hetényi, (személy) (információ)  Részvétlenség: (szerep) Hubenay, (személy) (információ)  Rágalom: (szerep) Kovácsné, (személy) (információ)  Gúny: (szerep) Fáncsy, (személy) (információ)  Kajánság: (szerep) Egressy B., (személy) (információ)  Megvetés: (szerep) Havi, (személy) (információ)  Éhhalál: (szerep) Szilágyi. (személy) (információ)  A Nemzeti Színházat (intézmény) (információ)  megnyitó prológus megírására eredetileg Fáy Andrást (személy) (információ)  kérte fel a Kiküldött Theatrális Deputátió, (intézmény) ezt azonban Fáy (személy) (információ)  nem fogadta el és maga helyett Vörösmartyt (személy) (információ)  ajánlta. Erre a bizottság 1837. (időpont) jan. 15-iki ülésén elhatározta, hogy Vörösmartyt (személy) (információ)  tényleg felkérik a megnyitó körülmény megírására. Az ülési jegyzőkönyv legvégén a határozat így szól: »Elhatároztatott ez alkalommal: hogy az új Magyar Színház (intézmény) (információ)  kinyitásakor szavalandó prológ készítésére Tettes tudós Vörösmarty Mihály (személy) (információ)  úr kérettessék meg. Melynek következésében az érintett végre a tisztelt úr különös levél által rendeltetett megkéretni...« E határozat értelmében a deputátió jegyzője a később oly nagy szerepet játszott s oly tragikus véget ért kitűnő Nyáry Pál (személy) (információ)  levéllel fordul a nagy költőhöz és közli a deputátió kérelmét. A levél szóról-szóra így hangzik: Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Vörösmarty Mihály (személy) (információ)  úrnak, a magyar Tudós Akadémia rendes tagjának Tisztelettel. Tekintetes Ur! Tekintetes Pest (Budapest) vármegye színészeti választmányja mai napon tartott ülésében az épülő Magyar Színház (intézmény) (információ)  kinyitását f. évi augusztus hó 1-sőjére határozá, szükségesnek találván, hogy azon ünnepélyes alkalommal, egy a tárgy érdemét kimerítendő prológ szaváltassák: a Haza tudós férfiai hosszú során végig menve, azoknak tudományos kifejlésünk jelenlegi korszakát díszítő koszorújából az érintett Prológ készítésére Önt választá s megkéretni rendelte. Miről a midőn Önt kötelességeim egyik legkellemetesbikének megfelelőleg ezennel hivatalosan értesíteném, megkülönböztetett tisztelettel maradok, Pesten, (Budapest) január 15-kén 1837 (időpont) alázatos szolgája: Nyári Pál.« (személy) (információ)  E levélre a költő két hó multán válaszol. Válasza a nagy elmére, a nagy szellemre valóban pompás fényt vet. Ő az elismert, a nemzetnek még soha tul nem szárnyalt költője, ilyen szerény sorokban válaszol Nyáry Pálnak (személy) (információ)  a bizottság részéről való kérelmére: »Pest, (Budapest) 13.márc.1837. (időpont) Tekintetes Jegyző Ur! Nagy megtiszteltetésül veszem, hogy a T.szinészeti Választmány a Magyar Színház (intézmény) (információ)  felavatásakor szavalandó prológus készítését reám bízni méltóztatott. Sok és nagy az, mint egy ilylyen fényes alkalommal, az első magyar színház megnyitásakor a fővárosban, (Budapest) annyi keserü küzdések és csalódások után elgondolni és elmondani lehet, s igen fogok örvendeni, ha e részben a T.Választmány, előttem igen nagybecsü bizodalmának, s a közönség várakozásának csak valamennyire is megfelelhetek. A mint midőn a T.Választmánynak tisztelettel jelenteni kérnék, maradok a Tekintetes urnak alázatos szolgája: Vörösmarty Mihály.« (személy) (információ)  Így tehát a megnyító darab kérdése legjobban eldőlvén, - hozzáfog a bizottság a tagok szerződtetéséhez, a színház szervezéséhez, igazgatóul Bajza Józsefet, (személy) (információ)  zene-igazgatóul Mátrai (Rothkrepf) Gábor, (személy) (információ)  titkárul Szigligeti Edét (személy) (információ)  választván, a megnyitás végleges idejét 1837.aug.22-ére (időpont) tűzi ki. E napon hangzott el az állandó magyar színpadon az első szó: Ki kelt fel engem, gyász fiu, ki vagy te, Kinek lefordított szövetnekén, Elhunyt világnak hamva szendereg. E sorokkal kezdődik Vörösmarty (személy) (információ)  előjátéka: Árpád ébredése. (cím) (információ)  Az előjátékot felujították Hevesi Sándor (személy) (információ)  átdolgozásában, a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  fennállásának 90-ik évfodulóján, 1928.febr.28-án. (időpont) (Rexa Dezső) (személy) (információ)  szin_I.0085.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Árpád ébredése címszóvég 20448 Szócikk: Árpád ébredése Előjáték a Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy megnyitása ünnepére (1837. aug. 22.) Irta: Vörösmarty Mihály; yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Személyek: Árpád: yszerepy árpád yszerepy Árpád yszerepy árpád yszerepy yszerepy Árpád yszerepy ykodvegy Lendvay, yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy Sírszellem: yszerepy sírszellem yszerepy Sírszellem yszerepy sírszellem yszerepy yszerepy Sírszellem yszerepy ykodvegy László, yszemelynevy lászló yszemelynevy László yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Költő: yszerepy költő yszerepy Költő yszerepy költő yszerepy yszerepy Költő yszerepy ykodvegy Egressy, yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy Színésznő: yszerepy színésznő yszerepy Színésznő yszerepy színésznő yszerepy yszerepy Színésznő yszerepy ykodvegy Lendvayné, yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Első hölgy: yszerepy első hölgy yszerepy Első hölgy yszerepy első yszerepy hölgy yszerepy yszerepy Első yszerepy hölgy yszerepy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Második hölgy: yszerepy második hölgy yszerepy Második hölgy yszerepy második yszerepy hölgy yszerepy yszerepy Második yszerepy hölgy yszerepy ykodvegy Laborfalvy Róza, yszemelynevy laborfalvy róza yszemelynevy Laborfalvy Róza yszemelynevy laborfalvy yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Laborfalvy yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Hölgyek: yszerepy hölgyek yszerepy Hölgyek yszerepy hölgyek yszerepy yszerepy Hölgyek yszerepy ykodvegy Bartháné, yszemelynevy bartháne yszemelynevy Bartháné yszemelynevy bartháne yszemelynevy yszemelynevy Bartháné yszemelynevy ykodvegy Szentpéteryné, yszemelynevy szentpéteryne yszemelynevy Szentpéteryné yszemelynevy szentpéteryne yszemelynevy yszemelynevy Szentpéteryné yszemelynevy ykodvegy Szathmáry Karolina. yszemelynevy szathmáry karolina yszemelynevy Szathmáry Karolina yszemelynevy szathmáry yszemelynevy karolina yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy Karolina yszemelynevy ykodvegy I. ifjú yszerepy i. ifjú yszerepy I. ifjú yszerepy i. yszerepy ifjú yszerepy yszerepy I. yszerepy ifjú yszerepy ykodvegy Szerdahelyi, yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy ykodvegy Ifjak: yszerepy ifjak yszerepy Ifjak yszerepy ifjak yszerepy yszerepy Ifjak yszerepy ykodvegy Molnár, yszemelynevy molnár yszemelynevy Molnár yszemelynevy molnár yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy ykodvegy Daragi, yszemelynevy daragi yszemelynevy Daragi yszemelynevy daragi yszemelynevy yszemelynevy Daragi yszemelynevy ykodvegy Napszámos: yszerepy napszámos yszerepy Napszámos yszerepy napszámos yszerepy yszerepy Napszámos yszerepy ykodvegy Telepi, yszemelynevy telepi yszemelynevy Telepi yszemelynevy telepi yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy ykodvegy Apa: yszerepy apa yszerepy Apa yszerepy apa yszerepy yszerepy Apa yszerepy ykodvegy Udvarhelyi, yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy ykodvegy Fiú: yszerepy fiú yszerepy Fiú yszerepy fiú yszerepy yszerepy Fiú yszerepy ykodvegy Telepi Máli, yszemelynevy telepi máli yszemelynevy Telepi Máli yszemelynevy telepi yszemelynevy máli yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy Máli yszemelynevy ykodvegy Öreg: yszerepy öreg yszerepy Öreg yszerepy öreg yszerepy yszerepy Öreg yszerepy ykodvegy Bartha, yszemelynevy bartha yszemelynevy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy ykodvegy Irigység: yszerepy irigység yszerepy Irigység yszerepy irigység yszerepy yszerepy Irigység yszerepy ykodvegy Szigligeti, yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy Csáb: yszerepy csáb yszerepy Csáb yszerepy csáb yszerepy yszerepy Csáb yszerepy ykodvegy Hetényi, yszemelynevy hetényi yszemelynevy Hetényi yszemelynevy hetényi yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy ykodvegy Részvétlenség: yszerepy részvétlenség yszerepy Részvétlenség yszerepy részvétlenség yszerepy yszerepy Részvétlenség yszerepy ykodvegy Hubenay, yszemelynevy hubenay yszemelynevy Hubenay yszemelynevy hubenay yszemelynevy yszemelynevy Hubenay yszemelynevy ykodvegy Rágalom: yszerepy rágalom yszerepy Rágalom yszerepy rágalom yszerepy yszerepy Rágalom yszerepy ykodvegy Kovácsné, yszemelynevy kovácsne yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy kovácsne yszemelynevy yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy ykodvegy Gúny: yszerepy gúny yszerepy Gúny yszerepy gúny yszerepy yszerepy Gúny yszerepy ykodvegy Fáncsy, yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy Kajánság: yszerepy kajánság yszerepy Kajánság yszerepy kajánság yszerepy yszerepy Kajánság yszerepy ykodvegy Egressy B., yszemelynevy egressy b. yszemelynevy Egressy B. yszemelynevy egressy yszemelynevy b. yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy B. yszemelynevy ykodvegy Megvetés: yszerepy megvetés yszerepy Megvetés yszerepy megvetés yszerepy yszerepy Megvetés yszerepy ykodvegy Havi, yszemelynevy havi yszemelynevy Havi yszemelynevy havi yszemelynevy yszemelynevy Havi yszemelynevy ykodvegy Éhhalál: yszerepy éhhalál yszerepy Éhhalál yszerepy éhhalál yszerepy yszerepy Éhhalál yszerepy ykodvegy Szilágyi. yszemelynevy szilágyi yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy szilágyi yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy ykodvegy A Nemzeti Színházat yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy megnyitó prológus megírására eredetileg Fáy Andrást yszemelynevy fáy andrás yszemelynevy Fáy András yszemelynevy fáy yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy kérte fel a Kiküldött Theatrális Deputátió, yintezmenyy kiküldött theatrális deputátió yintezmenyy Kiküldöt yintezmenyy kiküldött yintezmenyy theatrális yintezmenyy deputátió yintezmenyy yintezmenyy Kiküldöt yintezmenyy ykodvegy ezt azonban Fáy yszemelynevy fáy yszemelynevy Fáy yszemelynevy fáy yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy ykodvegy nem fogadta el és maga helyett Vörösmartyt yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy ajánlta. Erre a bizottság 1837. jan. 15-iki ülésén elhatározta, hogy Vörösmartyt yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy tényleg felkérik a megnyitó körülmény megírására. Az ülési jegyzőkönyv legvégén a határozat így szól: »Elhatároztatott ez alkalommal: hogy az új Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy kinyitásakor szavalandó prológ készítésére Tettes tudós Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy úr kérettessék meg. Melynek következésében az érintett végre a tisztelt úr különös levél által rendeltetett megkéretni...« E határozat értelmében a deputátió jegyzője a később oly nagy szerepet játszott s oly tragikus véget ért kitűnő Nyáry Pál yszemelynevy nyáry pál yszemelynevy Nyáry Pál yszemelynevy nyáry yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Nyáry yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy levéllel fordul a nagy költőhöz és közli a deputátió kérelmét. A levél szóról-szóra így hangzik: Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy úrnak, a magyar Tudós Akadémia rendes tagjának Tisztelettel. Tekintetes Ur! Tekintetes Pest pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy vármegye színészeti választmányja mai napon tartott ülésében az épülő Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy kinyitását f. évi augusztus hó 1-sőjére határozá, szükségesnek találván, hogy azon ünnepélyes alkalommal, egy a tárgy érdemét kimerítendő prológ szaváltassák: a Haza tudós férfiai hosszú során végig menve, azoknak tudományos kifejlésünk jelenlegi korszakát díszítő koszorújából az érintett Prológ készítésére Önt választá s megkéretni rendelte. Miről a midőn Önt kötelességeim egyik legkellemetesbikének megfelelőleg ezennel hivatalosan értesíteném, megkülönböztetett tisztelettel maradok, Pesten, pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy január 15-kén 1837 alázatos szolgája: Nyári Pál.« yszemelynevy nyári pál yszemelynevy Nyári Pál yszemelynevy nyári yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Nyári yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy E levélre a költő két hó multán válaszol. Válasza a nagy elmére, a nagy szellemre valóban pompás fényt vet. Ő az elismert, a nemzetnek még soha tul nem szárnyalt költője, ilyen szerény sorokban válaszol Nyáry Pálnak yszemelynevy nyáry pál yszemelynevy Nyáry Pál yszemelynevy nyáry yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Nyáry yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy a bizottság részéről való kérelmére: »Pest, pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 13.márc.1837. Tekintetes Jegyző Ur! Nagy megtiszteltetésül veszem, hogy a T.szinészeti Választmány a Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy felavatásakor szavalandó prológus készítését reám bízni méltóztatott. Sok és nagy az, mint egy ilylyen fényes alkalommal, az első magyar színház megnyitásakor a fővárosban, főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy annyi keserü küzdések és csalódások után elgondolni és elmondani lehet, s igen fogok örvendeni, ha e részben a T.Választmány, előttem igen nagybecsü bizodalmának, s a közönség várakozásának csak valamennyire is megfelelhetek. A mint midőn a T.Választmánynak tisztelettel jelenteni kérnék, maradok a Tekintetes urnak alázatos szolgája: Vörösmarty Mihály.« yszemelynevy vörösmarty mihály yszemelynevy Vörösmarty Mihály yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Így tehát a megnyító darab kérdése legjobban eldőlvén, - hozzáfog a bizottság a tagok szerződtetéséhez, a színház szervezéséhez, igazgatóul Bajza Józsefet, yszemelynevy bajza józsef yszemelynevy Bajza József yszemelynevy bajza yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bajza yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy zene-igazgatóul Mátrai (Rothkrepf) Gábor, yszemelynevy mátrai (rothkrepf) gábor yszemelynevy Mátrai (Rothkrepf) Gábor yszemelynevy mátrai yszemelynevy (rothkrepf) yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy (Rothkrepf) ys titkárul Szigligeti Edét yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Edé yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Edé yszemelynevy ykodvegy választván, a megnyitás végleges idejét 1837.aug.22-ére tűzi xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 ki. E napon hangzott el az állandó magyar színpadon az első szó: Ki kelt fel engem, gyász fiu, ki vagy te, Kinek lefordított szövetnekén, Elhunyt világnak hamva szendereg. E sorokkal kezdődik Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy előjátéka: Árpád ébredése. ycimy árpád ébredése ycimy Árpád ébredése ycimy árpád ycimy ébredése ycimy ycimy Árpád ycimy ébredése ycimy ykodvegy Az előjátékot felujították Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy átdolgozásában, a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy fennállásának 90-ik évfodulóján, 1928.febr.28-án. xevtizedx 1925 (Rexa xtalanevtizedx 1935 Dezső) yszemelynevy rexa dezső yszemelynevy Rexa Dezső yszemelynevy rexa yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Rexa yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy rexa dezső szin_I.0085.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Árpád ébredése - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0085.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0085.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/20/20448.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Árpád ébredése

Szócikk: Árpád ébredése Előjáték a Magyar Színház megnyitása ünnepére (1837. aug. 22.) Irta: Vörösmarty Mihály; Személyek: Árpád: Lendvay, Sírszellem: László, Költő: Egressy, Színésznő: Lendvayné, Első hölgy: Déryné, Második hölgy: Laborfalvy Róza, Hölgyek: Bartháné, Szentpéteryné, Szathmáry Karolina. I. ifjú Szerdahelyi, Ifjak: Molnár, Daragi, Napszámos: Telepi, Apa: Udvarhelyi, Fiú: Telepi Máli, Öreg: Bartha, Irigység: Szigligeti, Csáb: Hetényi, Részvétlenség: Hubenay, Rágalom: Kovácsné, Gúny: Fáncsy, Kajánság: Egressy B., Megvetés: Havi, Éhhalál: Szilágyi. A Nemzeti Színházat megnyitó prológus megírására eredetileg Fáy Andrást kérte fel a Kiküldött Theatrális Deputátió, ezt azonban Fáy nem fogadta el és maga helyett Vörösmartyt ajánlta. Erre a bizottság 1837. jan. 15-iki ülésén elhatározta, hogy Vörösmartyt tényleg felkérik a megnyitó körülmény megírására. Az ülési jegyzőkönyv legvégén a határozat így szól: »Elhatároztatott ez alkalommal: hogy az új Magyar Színház kinyitásakor szavalandó prológ készítésére Tettes tudós Vörösmarty Mihály úr kérettessék meg. Melynek következésében az érintett végre a tisztelt úr különös levél által rendeltetett megkéretni...« E határozat értelmében a deputátió jegyzője a később oly nagy szerepet játszott s oly tragikus véget ért kitűnő Nyáry Pál levéllel fordul a nagy költőhöz és közli a deputátió kérelmét. A levél szóról-szóra így hangzik: Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Vörösmarty Mihály úrnak, a magyar Tudós Akadémia rendes tagjának Tisztelettel. Tekintetes Ur! Tekintetes Pest vármegye színészeti választmányja mai napon tartott ülésében az épülő Magyar Színház kinyitását f. évi augusztus hó 1-sőjére határozá, szükségesnek találván, hogy azon ünnepélyes alkalommal, egy a tárgy érdemét kimerítendő prológ szaváltassák: a Haza tudós férfiai hosszú során végig menve, azoknak tudományos kifejlésünk jelenlegi korszakát díszítő koszorújából az érintett Prológ készítésére Önt választá s megkéretni rendelte. Miről a midőn Önt kötelességeim egyik legkellemetesbikének megfelelőleg ezennel hivatalosan értesíteném, megkülönböztetett tisztelettel maradok, Pesten, január 15-kén 1837 alázatos szolgája: Nyári Pál.« E levélre a költő két hó multán válaszol. Válasza a nagy elmére, a nagy szellemre valóban pompás fényt vet. Ő az elismert, a nemzetnek még soha tul nem szárnyalt költője, ilyen szerény sorokban válaszol Nyáry Pálnak a bizottság részéről való kérelmére: »Pest, 13.márc.1837. Tekintetes Jegyző Ur! Nagy megtiszteltetésül veszem, hogy a T.szinészeti Választmány a Magyar Színház felavatásakor szavalandó prológus készítését reám bízni méltóztatott. Sok és nagy az, mint egy ilylyen fényes alkalommal, az első magyar színház megnyitásakor a fővárosban, annyi keserü küzdések és csalódások után elgondolni és elmondani lehet, s igen fogok örvendeni, ha e részben a T.Választmány, előttem igen nagybecsü bizodalmának, s a közönség várakozásának csak valamennyire is megfelelhetek. A mint midőn a T.Választmánynak tisztelettel jelenteni kérnék, maradok a Tekintetes urnak alázatos szolgája: Vörösmarty Mihály.« Így tehát a megnyító darab kérdése legjobban eldőlvén, - hozzáfog a bizottság a tagok szerződtetéséhez, a színház szervezéséhez, igazgatóul Bajza Józsefet, zene-igazgatóul Mátrai (Rothkrepf) Gábor, titkárul Szigligeti Edét választván, a megnyitás végleges idejét 1837.aug.22-ére tűzi ki. E napon hangzott el az állandó magyar színpadon az első szó: Ki kelt fel engem, gyász fiu, ki vagy te, Kinek lefordított szövetnekén, Elhunyt világnak hamva szendereg. E sorokkal kezdődik Vörösmarty előjátéka: Árpád ébredése. Az előjátékot felujították Hevesi Sándor átdolgozásában, a Nemzeti Színház fennállásának 90-ik évfodulóján, 1928.febr.28-án. (Rexa Dezső) szin_I.0085.pdf I