Címszó: Ember tragédiája - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0501.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0501.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/23/23262.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Ember tragédiája

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/523261.htm

 

Szócikk: Ember tragédiája (Az) Drámai költemény 9 képben, írta: Madách Imre. (személy) (információ)  Színre alkalmazta: Paulay Ede. (személy) (információ)  Zen. szerz.: Erkel Gyula. (személy) (információ)  A »Marseillaise« (cím) (információ)  átiratát szerz.: Szabados Károly. (személy) (információ)  A tragédia bemutatója 1883. (időpont) szept. 21-én volt a Nemzeti Színházban. (intézmény) (információ)  Nagy Imre (személy) (információ)  játszotta Ádámot, (szerep) (információ)  Jászai Mari (személy) (információ)  Évát, (szerep) (információ)  Gyenes László (személy) (információ)  Lucifert, (szerep) (információ)  Újházi Ede (személy) Péter apostolt, (szerep) Márkus Emma (személy) (információ)  HHippiát, (szerep) Helvey Laura (személy) (információ)  Cluviát, (szerep) Molnárné Kocsisovszky Borcsa (személy) Helénát (szerep) és Náday Ferenc (személy) (információ)  a Rabszolgát. (szerep) A premier 1028 (időpont) forint 30 krajcárt jövedelmezett a színháznak, ami az akkori időkben szenzációs eredmény volt. Ez évben még 11-szer került színre. A következő évben a szereposztásban változás áll be, amennyiben Nagy Imre (személy) (információ)  szerepét (április 14-én) Szacsvay Imre (személy) (információ)  veszi át. 1884-ben (időpont) összesen 9 előadást ért meg a tragédia. Az utolsó előadáskor (dec. 27-én) Jászai (személy) (információ)  szerepét Fái Szeréna (személy) vette át. A 3-ik esztendő már rekordot jelent, amennyiben 19 ízben került színre. Az utolsó előadás nov. 19-ére esett és a bruttó bevétel 1149 (időpont) forintra rúgott. 1886-ban (időpont) csak 10-szer játszották. Ez év dec. 26-án jubiláris előadásra is kitűzték, ekkor 50-edszer volt műsoron. A következő év hanyatlást mutat, mert csak 7-szer. adták, úgyszintén az 1888-iki (időpont) esztendő is, amikor mindössze 5-ször lehetett elővenni a darabot! 1889. (időpont) máj. 25-ike érdekes dátuma a Madách (személy) (információ)  darabjának; ekkor került színre a M. Kir. Operában, (intézmény) 1376 (időpont) frt. 33 kr. jövedelem mellett. 1890-ben (időpont) — szomorú statisztika! — csak négy ízben került színre! Ebből 3 est ismét az Operára (intézmény) (információ)  esik. 1891-ben (időpont) 5-ször volt kitűzve. Az érdeklődés 1892-ben (időpont) már hatványozódik, amennyiben okt. 6-án Bécsben (ország) is színre került. Szacsvay, (személy) (információ)  Jászai, (személy) (információ)  Zilahy Gy., (személy) (információ)  Dezső József, (személy) (információ)  Gyenes, (személy) (információ)  Ujházi, (személy) (információ)  Pálffy, (személy) (információ)  Márkus, (személy) (információ)  Székely Cornélia (személy) (információ)  és Keczeri Irén (személy) voltak a főszereplők. 1893-ban (időpont) és 1894-ben (időpont) 9—9-szer játszották. Május 13-án századszor került színre. Szomorú év volt az 1895-iki. (időpont) Ekkor csak 3-szor adták és 549 frt. 90 kr. volt a legkisebb bevétel. (Aug. 20-án.) 1897-ben (időpont) csak ápr. 9-én került ismét előadásra. Ez évben 11-szer játszották. A kegyelet is megszólalt ezúttal és a darab szcenirozójának, Paulay Edének (személy) (információ)  síremlékére 1035 (időpont) frt. 10 krajcár jutott. A következő évben ismét csak 4 estén szólaltatták meg a remekművet. 1899-ben (időpont) 10 este volt az »Ember tragédiájá«-é. (cím) (információ)  Jön a legújabb kor, a korona számítás, amely egyúttal emelkedést jelent. Igy mindjárt 1900. (időpont) jan. 28-án 2621 kor. volt a bevétel. 1901-ben (időpont) 10-szer, 1902-ben (időpont) 8­szor, 1903-ban (időpont) 7-szer adták. (Okt. 31-én Bakó László (személy) (információ)  veszi át Ádám (szerep) (információ)  szerepét, első ízben.) A következő év megint visszaesést jelent: 3-szor vették csak elő. 1905. (időpont) máj. 1-én Beregi Oszkár (személy) (információ)  veszi át Ádám (szerep) (információ)  szerepét, Éváét (szerep) (információ)  pedig Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Luciferét (szerep) Ivánfi. (személy) (információ)  Máj.8-án Odry Árpád (személy) lép fel Ádám (szerep) (információ)  szerepében. Ez év örvendetes javulást mutat: most már arról szól a statisztika, hogy 24-szer szerepel a színlapon a tragédia. 1906. (időpont) szept. 24-én kétszázadszor került színre. A következő évben 11-szer, 1908-ban (időpont) 12-szer játszották. 1909. (időpont) szept. 19-én Madách (személy) (információ)  síremlékére adták elő. A bruttó bevétel ezúttal 3015 K és 40 fill. volt. Az 1910-iki (időpont) esztendőben 13 ízben lehetett műsorra venni. Márc. 24-én eléri a 250-ik előadást, amikor a pénztári kimutatás szerint 2551 K és 45 fill., folyt be. 1911-ben (időpont) az előadások száma: 13, míg 1912-ben (időpont) 14. És most következik a nagy világégés előtti utolsó békés idő: 1913. (időpont) Ek­kor 15 est jut Madáchnak. A legkisebb bevétel 903 K (máj. 26-án) a legnagyobb pedig 3310 K 90 fill. (febr. 29-én, délutáni előadásban!) Október 14-én ismét jubilál, ekkor volt 300-adszor kitűzve. 1914. (időpont) jan. első napján mindjárt délután volt kitűzve, amikor ismét tekintélyes összeg jutott a pénztárnak, összesen 2745 K 70 fill. Az 1915-iki (időpont) év szomorúságot jelent: csak 4 ízben játszották. 1916-ban (időpont) pedig egyáltalában nem is volt műsoron! 1917.okt. (időpont) 15-én 325-ik előadása volt. Az 1918.és (időpont) 19-es játékszezónban szintén nem adták. 1920-ban (időpont) 27 estét foglal le, melyek közül kiragadunk két emlékezetes dátumot: máj. 18-án volt a legnagyobb bevétele: 16.532 K 80 fill.; a másik esemény okt. 24-ikéhez fűződik. Ekkor lépett fel a kolozsváriak (megye) dédelgetett művésze: Dezséri Gyula (személy) (információ)  Péter apostol (szerep) szerepében. Ekkor 350-ik előadását érte meg. 1921-ben (időpont) csak 5 előadásban játszották. 1922-ben (időpont) 13 előadása volt a tragédiának és utoljára okt. 16-án játszották. A Madách-centennárium (személy) (információ)  alkalmából Hevesi Sándor (személy) (információ)  újra színre alkalmazta, előadták 1923. (időpont) jan. 23-án. Színésztörténelmi szempontból is felemlítünk e helyütt egy néhány érdekes dátumot. Vidéken elsőül Balogh Lajos (személy) (információ)  színigazgató mutatta be, Baján, (megye) (információ)  1883. (időpont) dec. havában. A vidéken még a következő színpadokon mutatták be: Kolozsvárott (megye) 1884. (időpont) márc. havában; Éva: (szerep) (információ)  Jászai Mari, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  E. Kovács Gyula. (személy) (Két hét alatt 7 előadásban 3794 frt. 70 krt. jövedelmezett.) Miskolcon (megye) 1884. (időpont) márc. havában; Kassán (megye) u. e. év ápr. 4-én. Éva: (szerep) (információ)  Temesváryné, (személy) Ádám: (szerep) (információ)  Temesváry, (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Vedress Gyula; (személy) (információ)  Pápán (megye) jún. 4-én került színre Jakab Lajosnál. (személy) (információ)  Éva: (szerep) (információ)  T. Szakáll Róza, (személy) Ádám: (szerep) (információ)  Ivánfi Jenő; (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Havasi; (személy) (információ)  Komáromban (megye) (információ)  júl. 12-én; Szentesen (megye) (információ)  aug. 22-én, Bogyó Alajosnál. (személy) (információ)  Éva: (szerep) (információ)  Bera Paula, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Gyarmati Gusztáv: (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Sándor Emil; (személy) (információ)  Máramarosszigeten (megye) (információ)  szept. havában, Éva: (szerep) (információ)  Bátori Ilona, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) Gerőffy Andor, (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Szeles József; (személy) (információ)  Sepsiszentgyörgyön (megye) szept. havában Polgár Károlynál, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Liptai, (személy) (információ)  Éva: (szerep) (információ)  Szabó Ilka, (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Szabó Gábor; (személy) (információ)  Kecskeméten (megye) nov. havában; Szegeden (megye) dec. 27-én, Éva: (szerep) (információ)  Hunyady Margit, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Somló Sándor (személy) (információ)  (előadás alatt rosszulléte miatt azután Ditrói Mór (személy) (információ)  vette át a szerepet), Lucifer: (szerep) (információ)  Bokody Antal; (személy) (információ)  Debrecenben (megye) 1885. (időpont) jan. 23-án Krecsányi Ignácnál; (személy) (információ)  Éva: (szerep) (információ)  Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Abonyi Gyula, (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Halmay Imre; (személy) (információ)  ugyancsak jan. havában adták Marosvásárhelyen (megye) Polgár Károlynál; (személy) (információ)  Pécsett (megye) jan. 27-én; Győrött: (megye) febr. elején; Balassagyarmaton (megye) jún. havában, Gerőffy (személy) (információ)  színigazgatónál; Nagyváradon (megye) júl. havában; egy héten 6-szor került színre 2600 frt. bevétellel; Aradon (megye) (információ)  febr. 5-én, Lucifer: (szerep) (információ)  Halmay Imre, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Somló Sándor, (személy) (információ)  Éva: (szerep) (információ)  Hegyesi Mari; (személy) (információ)  Zomborban (megye) Rakodczay Pál (személy) (információ)  színtársulatánál nov. havában adták, Éva: (szerep) (információ)  Dombay Mihályné, (személy) (információ)  Ádám: (szerep) (információ)  Dombay Mihály, (személy) (információ)  Lucifer: (szerep) (információ)  Rakodczay Pál; (személy) (információ)  Temesvárott (megye) 1889. (időpont) jan. havában; Pozsonyban (megye) 1889. (időpont) ápr. végén; főszereplők voltak: Szerémy Gizella, (személy) (információ)  Komjáthy János (személy) (információ)  és Peterdy Sándor. (személy) (Itt egymásután hatszor adták.) Budán, (Budapest) Krecsányi Ignácnál (személy) (információ)  is gondos rendezésben került színre, 1894. (időpont) júl. 19-én, ahol Csiky László (személy) (információ)  játszotta Ádámot, (szerep) (információ)  Évát (szerep) (információ)  Tóvölgyi Margit, (személy) (információ)  Lucifer (szerep) (információ)  pedig Gyöngyi Izsó (személy) (információ)  volt. Dr. Janovics Jenő (személy) kolozsvári (megye) színigazgató 1913. (időpont) márc. havában új szcenirozással adta elő, még pedig az eddigi gyakorlattól teljesen eltérő formák között s a modem színpadi technika minden vívmányának felhasználásával. A menyország színétől kezdve egészen az utolsó képig, a jégvidékig, valamennyi változás új formát kapott. Az új díszletek terveit Förstner Tivadar (személy) komponálta. — Nálunk mindjárt a legkiválóbb elmék fejtegették az Ember tragédiáját, (cím) (információ)  melynek egész irodalma támadt. Ismertebb kommentátorok: Arany János, (személy) (információ)  Szász Károly, (személy) (információ)  Toldy Ferenc, (személy) (információ)  Erdélyi János, (személy) (információ)  Greguss Ágost, (személy) (információ)  ujabban: Alexander Bernát, (személy) (információ)  Riedl Frigyes, (személy) (információ)  Angyal Dávid, (személy) (információ)  Haraszti Gyula, (személy) (információ)  Hoitsy Pál, (személy) Palágyi Menyhért, (személy) (információ)  dr. Morvay Győző, (személy) Jancsó Benedek, (személy) (információ)  Sebestyén Károly (személy) (információ)  stb. Külföldön a következő színpadokon adták: Bécsben (ország) 1891. (időpont) jún. 18-án; Prágában (ország) 1891-ben, (időpont) cseh (nyelv) (információ)  nyelven; Hamburgban (ország) 1892-ben; (időpont) Berlinben, (ország) 1893. (időpont) márc. 18-án, ahol Ádám: (szerep) (információ)  Molenar, (személy) Éva: (szerep) (információ)  Reisenhofer, (személy) Lucifer: (szerep) (információ)  Kóber, (személy) Hippia: (szerep) Lázár Margit (személy) (információ)  volt. Szerb (nyelv) (információ)  nyelvre lefordította: Jovanovics János. (személy) (információ)  Német (nyelv) (információ)  nyelvre lefordította: Dux Adolf, (személy) (információ)  1861-ben, (időpont) Dietze Sándor, (személy) 1865-ben, (időpont) Fischer Sándor, (személy) (információ)  1866-ban, (időpont) Sponer Antal (személy) és Siebenlist Ágost (személy) 1891-ben (időpont) ültette át németre. (nyelv) (információ)  Ezenkívül lefordították még: franciára, (nyelv) (információ)  angolra, (nyelv) olaszra, (nyelv) (információ)  hollandra, (nyelv) oroszra, (nyelv) (információ)  horvátra, (nyelv) tótra, (nyelv) (mint ilyent 1925. (időpont) decemberben mutatták be Kassán (megye) »Tragedia coveka« (cím) címen, fordította: Hviezdoslav), (személy) románra, (nyelv) (információ)  héberre (nyelv) és egy részét latinra. (nyelv) Zágrábban (ország) 1914. (időpont) máj. 2-án mutatták be. Zen. szerz.: Pikke, (személy) cseh (nemzetiség) (információ)  komponista. Ford.: Raics, (személy) színész. Pozsonyban (megye) cseh (nyelv) (információ)  nyelven 1926. (időpont) dec. havában játszották Hevesi Sándor (személy) (információ)  átdolgozása szerint, Butykay Ákos (személy) zenéjével. Madách (személy) (információ)  drámai költeménye alkotásakor nem gondolt színpadi előadásra, közönségül nem a nézőt látta maga előtt, ki színészek tolmácsolásában, a szem számára megelevenítve veszi magába a művet, hanem az olvasót, aki csak a saját megértésére és képzeletére támaszkodva éli át jeleneteit és alakjait. És mégis, műve a legnépszerűbb színpadi mű lett, az egyetlen irodalmunk múltjából, amely a kegyelet támasza nélkül megáll a színpadon, magához vonzza a közönséget. A. »Bánk bán«, (cím) (információ)  Vörösmarty (személy) (információ)  drámai művei, amelyeket a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  időnkint felelevenít, inkább csak mesterséges lélekzés útján tarthatók életben, az emberek bármennyire tudatában vannak kiválóságuknak, nem tudnak és nem is akarnak állandóan gyönyörködni a színpadi képeikben. Aki érdeklődik irántuk, az inkább olvassa őket. Pedig ezek egyenesen a színpadra készült művek. Viszont »Az ember tragédiája« (cím) nem készült a színpadra s mégis 1883. (időpont) óta, mikor Paulay Ede (személy) (információ)  először színre hozta, ma is eleven alkotó része a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  és a nagyobb vidéki színházak műsorának, évről-évre mindig megjelenik és mindig nagy közönséget hódít. A legnagyobb sikerű magyar drámai mű olyan költőnek a műve, aki alig járt színházba és nem is gondölt arra, hogy művét a színpadra bocsássa. Mik azok a külső és belső okok, melyek ezt a különös ellentmondást megmagyarázzák? Az első ok, hogy amit nem hitt Madách, (személy) (információ)  sem Arany János, (személy) (információ)  aki felfedezte, sem Gyulai Pál, (személy) (információ)  aki magyarázta, »Az ember tragédiája« (cím) kitűnően játszható a színpadon. Rendkívül hálás szerepei vannak: Ádám, Éva, Lucifer, az átlagos emberi méretet meghaladó alakok, színpadi életük csupa mozgás, mondanivalójuk mindig érdekes, karakterük az emberi lehetőségek széles körét foglalja be s a gondolat és érzés olyan húrjai pendülnek meg bennük, melyekre minden emberben van ráhangolt hasonló húr. Jó színészeknek nagyszerű alkalmat adnak képességeik megmutatására. Terjedelmük is szokatlanul nagy, a hosszú drámai költemény minden fontos pillanatában a színen vannak, minden lényeges forduló ő rajtuk fordul meg. Ez már magában is jelentős tényezője sikerének, de ezenfelül is van még valami. Ez a három személy kimerítően ábrázolja az emberi élet három döntő fontosságú mozgatóját: az eszme küzdelmét az emberi nem sorsáért, az ösztön, az ösztön részét ebben a küzdelemben s az eszmét és ösztönt egyaránt tagadó hideg okoskodást, — a fő élet — teremtő és élet tagadó erőket, amik a világban hatnak. Ezek sejtése benne él minden emberben s mindenki örömmel fogadja a költő szimbólumaiban a maga nem is öntudatos gondolatainak ábrázolását. Ez sokkal nagyobb és főképen maradandóbb tényezője a sikernek, mint az olyan külsőségek, mint az, hogy »Az ember tragédiája« (cím) ezenkívül a színpadnak sok technikai lehetőséget, a közönségnek sok látnivalót nyújtó látványos darab is, melyben a jelenetek tarka mozgalmassága folytán ébren tartja az érdeklődést. De van egy másik nyomós magyarázó oka is, a mű népszerűségének. Az, hogy »Az ember tragédiája« (cím) — mondhatni — időtlen alkotás. Kevés olyan vonás van benne, amely hozzákötné keletkezése idejéhez, nagyjában és egészében ugyanúgy keletkezhetett volna, akár a mai időben is. Bizonyos, hogy nem keletkezett volna, vagy nem lett volna ilyen Madách (személy) (információ)  keserű élettapasztalatai nélkül, ha a költő nem élt volna át egy egyéni és családi tragédiát: családi életének rombadölését és a szabadságharc eszméjének bukását, — ennyiben a mű hozzá van fűzve szerzője személyéhez és korához. De ezek oly élmények, melyeken keresztül megy minden nemzedék és legalább is tanujuk minden egyén, minden kornak élményei. Nem jelentik azt a kor atmoszférát, amely leginkább hozza az irodalom műveit abba a veszélybe, hogy a nagy tömegek számára elavulnak. Vörösmarty (személy) (információ)  művészibb és ma is csaknem modernül hangzó nyelven írt drámái nem érdeklik a mai átlag-közönséget, mert sűrű légköre van körülöttük a romantikának, amelyben a mai ember már nem hisz. Folyton érezni a hatvan-hetven év előtti mű és a mai ember közötti distanciát, mely miatt nem juthat a kettő közvetlen érintkezésbe egymással. Ez a distancia »Az ember tragédiájá«-val (cím) szemben a minimumra csökken, mert az a mód, ahogy Madách (személy) (információ)  az emberi életet szemléli nem a korból van véve, hanem a költőnek saját élményéből fakadó filozófiájából, mely korra való tekintet nélkül érvényes vagy érvénytelen. Az emberiséget mindig foglalkoztatja a saját jövőjének sorsa és mindig a múlt segítségével próbálgat az előtte sűrűsödő homályba belelátni: íme, Madách (személy) (információ)  demonstráló módszere is mindenkori. És tovább: az emberiség haladására törő eszme, eszmét hordozó nagy ember és az hétköznap cipóján kérődző közönséges emberek tömege között folyik, örök látvány mindenki szeme előtt. Ami romantikus hatás mutatkozik »Az ember tragédiájá«-n, (cím) az alig több annál, amennyi még ma is él az emberek többségében. A ma közkeletű történetfilozófiai gondolatokban alig kevesebb a romantikus elem, mint a Madách (személy) (információ)  történetfilozófiájában s az irodalom sem tud, a realizmus és naturalizmus hatása ellenére sem egy bizonyos mennyiségű romantika nélkül megélni. Ha azt keressük, hogy a magyar irodalom klasszikus múltjából mi él ma is teljes életet abban az értelemben, hogy hatása ma is eleven a legszélesebb rétegeiben, akkor Petőfi (személy) (információ)  líráján,Arany (személy) (információ)  epikáján, Jókai (személy) (információ)  regényírásán kívül még csak Madách (személy) (információ)  művét említhetjük fel. A magyar közönség sajnálatos közömbössége a múlt irodalmának nagyobb része iránt, amely beéri azzal, amit nagyapáink és apáink irodalmi törekvéseiről, az iskolában tanult s csak kivételesen kíván közvetlen személyes viszonyba jutni egy-egy régi kiváló írónkkal, egyike közműveltségünk súlyos hiányainak. Az említett legnagyobbak tartják fenn az emberek nagy többségének lelkében a múlttal való kapcsolat tudatát. Köztük Madách (személy) (információ)  az, aki a színpadon képviseli ma is friss ható-erővel, irodalmi múltunkat, szerves alkotó része a magyar színművészet életének, egyik tartó oszlopa a magyar színpad klasszikus műsorának. S becsületére válik a magyar közönségnek, hogy irodalmunknak azt a művét ölelte legmelegebben keblére, amely filozófiai mélységben s a szellem magasrendű voltában is legfelül áll drámai irodalmunk alkotásai között,. (Schöpflin Aladár.) (személy) (információ)  szin_I.0501.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Ember tragédiája címszóvég 23262 Szócikk: Ember tragédiája (Az) Drámai költemény 9 képben, írta: Madách Imre. yszemelynevy madách imre yszemelynevy Madách Imre yszemelynevy madách yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Színre alkalmazta: Paulay Ede. yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz.: Erkel Gyula. yszemelynevy erkel gyula yszemelynevy Erkel Gyula yszemelynevy erkel yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy A »Marseillaise« ycimy marseillaise ycimy Marseillaise ycimy marseillaise ycimy ycimy Marseillaise ycimy ykodvegy átiratát szerz.: Szabados Károly. yszemelynevy szabados károly yszemelynevy Szabados Károly yszemelynevy szabados yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szabados yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy A tragédia bemutatója 1883. szept. 21-én volt a Nemzeti Színházban. yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy Nagy Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy játszotta Ádámot, yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Jászai Mari yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Évát, yszerepy éva yszerepy Évá yszerepy éva yszerepy yszerepy Évá yszerepy ykodvegy Gyenes László yszemelynevy gyenes lászló yszemelynevy Gyenes László yszemelynevy gyenes yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Lucifert, yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Péter apostolt, yszerepy péter apostol yszerepy Péter apostol yszerepy péter yszerepy apostol yszerepy yszerepy Péter yszerepy apostol yszerepy ykodvegy Márkus Emma yszemelynevy márkus emma yszemelynevy Márkus Emma yszemelynevy márkus yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy HHippiát, yszerepy hippia yszerepy Hippiá yszerepy hippia yszerepy yszerepy Hippiá yszerepy ykodvegy Helvey Laura yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Cluviát, yszerepy cluvia yszerepy Cluviá yszerepy cluvia yszerepy yszerepy Cluviá yszerepy ykodvegy Molnárné Kocsisovszky Borcsa yszemelynevy molnárné kocsisovszky borcsa yszemelynevy Molnárné Kocsisovszky Borcsa yszemelynevy molnárné yszemelynevy kocsisovszky yszemelynevy borcsa yszemelynevy yszemelynevy Molnárné yszemelynevy Helénát yszerepy heléna yszerepy Heléná yszerepy heléna yszerepy yszerepy Heléná yszerepy ykodvegy és Náday Ferenc yszemelynevy náday ferenc yszemelynevy Náday Ferenc yszemelynevy náday yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy a Rabszolgát. yszerepy rabszolga yszerepy Rabszolgá yszerepy rabszolga yszerepy yszerepy Rabszolgá yszerepy ykodvegy A premier 1028 xevtizedx 1025 forint xtalanevtizedx 1035 xtalanevtizedx 1045 30 krajcárt jövedelmezett a színháznak, ami az akkori időkben szenzációs eredmény volt. Ez évben még 11-szer került színre. A következő évben a szereposztásban változás áll be, amennyiben Nagy Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy szerepét (április 14-én) Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay imre yszemelynevy Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy veszi át. 1884-ben xevtizedx 1885 összesen 9 előadást ért meg a tragédia. Az utolsó előadáskor (dec. 27-én) Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy ykodvegy szerepét Fái Szeréna yszemelynevy fái szeréna yszemelynevy Fái Szeréna yszemelynevy fái yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fái yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy vette át. A 3-ik esztendő már rekordot jelent, amennyiben 19 ízben került színre. Az utolsó előadás nov. 19-ére esett és a bruttó bevétel 1149 xevtizedx 1145 forintra xtalanevtizedx 1155 xtalanevtizedx 1165 rúgott. 1886-ban xevtizedx 1885 csak 10-szer játszották. Ez év dec. 26-án jubiláris előadásra is kitűzték, ekkor 50-edszer volt műsoron. A következő év hanyatlást mutat, mert csak 7-szer. adták, úgyszintén az 1888-iki esztendő is, amikor mindössze 5-ször lehetett elővenni a darabot! 1889. máj. 25-ike érdekes dátuma a Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy darabjának; ekkor került színre a M. Kir. Operában, yintezmenyy m. kir. opera yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy 1376 xevtizedx 1375 frt. xtalanevtizedx 1385 xtalanevtizedx 1395 33 kr. jövedelem mellett. 1890-ben xevtizedx 1895 — szomorú statisztika! — csak négy ízben került színre! Ebből 3 est ismét az Operára yintezmenyy opera yintezmenyy Operá yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy Operá yintezmenyy ykodvegy esik. 1891-ben 5-ször volt kitűzve. Az érdeklődés 1892-ben már hatványozódik, amennyiben okt. 6-án Bécsben ytelepulesy bécs ytelepulesy Bécs yorszagy Ausztria ykodvegy is színre került. Szacsvay, yszemelynevy szacsvay yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy ykodvegy Jászai, yszemelynevy jászai yszemelynevy Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy ykodvegy Zilahy Gy., yszemelynevy zilahy gy. yszemelynevy Zilahy Gy. yszemelynevy zilahy yszemelynevy gy. yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Gy. yszemelynevy ykodvegy Dezső József, yszemelynevy dezső józsef yszemelynevy Dezső József yszemelynevy dezső yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Dezső yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Gyenes, yszemelynevy gyenes yszemelynevy Gyenes yszemelynevy gyenes yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy ykodvegy Ujházi, yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy Pálffy, yszemelynevy pálffy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy pálffy yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy ykodvegy Márkus, yszemelynevy márkus yszemelynevy Márkus yszemelynevy márkus yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy ykodvegy Székely Cornélia yszemelynevy székely cornélia yszemelynevy Székely Cornélia yszemelynevy székely yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy és Keczeri Irén yszemelynevy keczeri irén yszemelynevy Keczeri Irén yszemelynevy keczeri yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Keczeri yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy voltak a főszereplők. 1893-ban és 1894-ben 9—9-szer játszották. Május 13-án századszor került színre. Szomorú év volt az 1895-iki. Ekkor csak 3-szor adták és 549 frt. 90 kr. volt a legkisebb bevétel. (Aug. 20-án.) 1897-ben csak ápr. 9-én került ismét előadásra. Ez évben 11-szer játszották. A kegyelet is megszólalt ezúttal és a darab szcenirozójának, Paulay Edének yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Edé yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Edé yszemelynevy ykodvegy síremlékére 1035 xevtizedx 1035 frt. xtalanevtizedx 1045 xtalanevtizedx 1055 10 krajcár jutott. A következő évben ismét csak 4 estén szólaltatták meg a remekművet. 1899-ben xevtizedx 1895 10 xtalanevtizedx 1905 este volt az »Ember tragédiájá«-é. ycimy ember tragédiája ycimy Ember tragédiájá ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Ember ycimy tragédiájá ycimy ykodvegy Jön a legújabb kor, a korona számítás, amely egyúttal emelkedést jelent. Igy mindjárt 1900. xevtizedx 1905 jan. 28-án 2621 kor. volt a bevétel. 1901-ben 10-szer, 1902-ben 8­szor, 1903-ban 7-szer adták. (Okt. 31-én Bakó László yszemelynevy bakó lászló yszemelynevy Bakó László yszemelynevy bakó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy veszi át Ádám yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy szerepét, első ízben.) A következő év megint visszaesést jelent: 3-szor vették csak elő. 1905. máj. 1-én Beregi Oszkár yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy veszi át Ádám yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy szerepét, Éváét yszerepy éva yszerepy Évá yszerepy éva yszerepy yszerepy Évá yszerepy ykodvegy pedig Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Luciferét yszerepy ucifer yszerepy ucifer yszerepy ucifer yszerepy yszerepy ucifer yszerepy ykodvegy Ivánfi. yszemelynevy ivánfi yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy ivánfi yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy ykodvegy Máj.8-án Odry Árpád yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy lép fel Ádám yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy szerepében. Ez év örvendetes javulást mutat: most már arról szól a statisztika, hogy 24-szer szerepel a színlapon a tragédia. 1906. szept. 24-én kétszázadszor került színre. A következő évben 11-szer, 1908-ban 12-szer játszották. 1909. szept. xtalanevtizedx 1915 19-én Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy síremlékére adták elő. A bruttó bevétel ezúttal 3015 K és 40 fill. volt. Az 1910-iki xevtizedx 1915 esztendőben 13 ízben lehetett műsorra venni. Márc. 24-én eléri a 250-ik előadást, amikor a pénztári kimutatás szerint 2551 K és 45 fill., folyt be. 1911-ben az előadások száma: 13, míg 1912-ben 14. És most következik a nagy világégés előtti utolsó békés idő: 1913. Ek­kor 15 est jut Madáchnak. A legkisebb bevétel 903 K (máj. 26-án) a legnagyobb pedig 3310 K 90 fill. (febr. 29-én, délutáni előadásban!) Október 14-én ismét jubilál, ekkor volt 300-adszor kitűzve. 1914. jan. első napján mindjárt délután volt kitűzve, amikor ismét tekintélyes összeg jutott a pénztárnak, összesen 2745 K 70 fill. Az 1915-iki év szomorúságot jelent: csak 4 ízben játszották. 1916-ban pedig egyáltalában nem is volt műsoron! 1917.okt. 15-én 325-ik előadása volt. Az 1918.és 19-es xtalanevtizedx 1925 játékszezónban szintén nem adták. 1920-ban xevtizedx 1925 27 estét foglal le, melyek közül kiragadunk két emlékezetes dátumot: máj. 18-án volt a legnagyobb bevétele: 16.532 K 80 fill.; a másik esemény okt. 24-ikéhez fűződik. Ekkor lépett fel a kolozsváriak ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy dédelgetett művésze: Dezséri Gyula yszemelynevy dezséri gyula yszemelynevy Dezséri Gyula yszemelynevy dezséri yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Dezséri yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Péter apostol yszerepy péter apostol yszerepy Péter apostol yszerepy péter yszerepy apostol yszerepy yszerepy Péter yszerepy apostol yszerepy ykodvegy szerepében. Ekkor 350-ik előadását érte meg. 1921-ben csak 5 előadásban játszották. 1922-ben 13 előadása volt a tragédiának és utoljára okt. 16-án játszották. A Madách-centennárium yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy alkalmából Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy újra színre alkalmazta, előadták 1923. jan. 23-án. Színésztörténelmi szempontból is felemlítünk e helyütt egy néhány érdekes dátumot. Vidéken elsőül Balogh Lajos yszemelynevy balogh lajos yszemelynevy Balogh Lajos yszemelynevy balogh yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy színigazgató mutatta be, Baján, ytelepulesy baja ytelepulesy Bajá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1883. xevtizedx 1885 dec. havában. A vidéken még a következő színpadokon mutatták be: Kolozsvárott ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1884. márc. havában; Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Jászai Mari, yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy E. Kovács Gyula. yszemelynevy e. kovács gyula yszemelynevy E. Kovács Gyula yszemelynevy e. yszemelynevy kovács yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy E. yszemelynevy Kovács yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve (Két hét alatt 7 előadásban 3794 frt. 70 krt. jövedelmezett.) Miskolcon ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy 1884. márc. havában; Kassán ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy u. e. év ápr. 4-én. Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Temesváryné, yszemelynevy temesváryne yszemelynevy Temesváryné yszemelynevy temesváryne yszemelynevy yszemelynevy Temesváryné yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Temesváry, yszemelynevy temesváry yszemelynevy Temesváry yszemelynevy temesváry yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Vedress Gyula; yszemelynevy vedress gyula yszemelynevy Vedress Gyula yszemelynevy vedress yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vedress yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Pápán ytelepulesy pápa ytelepulesy Pápá ymegyey veszprém megye ykodvegy jún. 4-én került színre Jakab Lajosnál. yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy T. Szakáll Róza, yszemelynevy t. szakáll róza yszemelynevy T. Szakáll Róza yszemelynevy t. yszemelynevy szakáll yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy T. yszemelynevy Szakáll yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodve Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Ivánfi Jenő; yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Havasi; yszemelynevy havasi yszemelynevy Havasi yszemelynevy havasi yszemelynevy yszemelynevy Havasi yszemelynevy ykodvegy Komáromban ytelepulesy komárom ytelepulesy Komárom ymegyey komárom megye ykodvegy júl. 12-én; Szentesen ytelepulesy szentes ytelepulesy Szentes ymegyey csongrád megye ykodvegy aug. 22-én, Bogyó Alajosnál. yszemelynevy bogyó alajos yszemelynevy Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Bera Paula, yszemelynevy bera paula yszemelynevy Bera Paula yszemelynevy bera yszemelynevy paula yszemelynevy yszemelynevy Bera yszemelynevy Paula yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Gyarmati Gusztáv: yszemelynevy gyarmati gusztáv yszemelynevy Gyarmati Gusztáv yszemelynevy gyarmati yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Gyarmati yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Sándor Emil; yszemelynevy sándor emil yszemelynevy Sándor Emil yszemelynevy sándor yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Máramarosszigeten ytelepulesy máramarossziget ytelepulesy Máramarossziget ymegyey máramaros megye ykodvegy szept. havában, Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Bátori Ilona, yszemelynevy bátori ilona yszemelynevy Bátori Ilona yszemelynevy bátori yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Bátori yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám: yszerepy Ádám: yszerepy ádám: yszerepy yszerepy Ádám: yszerepy ykodvegy Gerőffy Andor, yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Szeles József; yszemelynevy szeles józsef yszemelynevy Szeles József yszemelynevy szeles yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szeles yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Sepsiszentgyörgyön ytelepulesy sepsiszentgyörgy ytelepulesy Sepsiszentgyörgy ymegyey háromszék megye ykodvegy szept. havában Polgár Károlynál, yszemelynevy polgár károly yszemelynevy Polgár Károly yszemelynevy polgár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Liptai, yszemelynevy liptai yszemelynevy Liptai yszemelynevy liptai yszemelynevy yszemelynevy Liptai yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Szabó Ilka, yszemelynevy szabó ilka yszemelynevy Szabó Ilka yszemelynevy szabó yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Szabó Gábor; yszemelynevy szabó gábor yszemelynevy Szabó Gábor yszemelynevy szabó yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Kecskeméten ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy nov. havában; Szegeden ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy dec. 27-én, Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Hunyady Margit, yszemelynevy hunyady margit yszemelynevy Hunyady Margit yszemelynevy hunyady yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Hunyady yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Somló Sándor yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy (előadás alatt rosszulléte miatt azután Ditrói Mór yszemelynevy ditrói mór yszemelynevy Ditrói Mór yszemelynevy ditrói yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Ditrói yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy vette át a szerepet), Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Bokody Antal; yszemelynevy bokody antal yszemelynevy Bokody Antal yszemelynevy bokody yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bokody yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Debrecenben ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy 1885. jan. 23-án Krecsányi Ignácnál; yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Abonyi Gyula, yszemelynevy abonyi gyula yszemelynevy Abonyi Gyula yszemelynevy abonyi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Halmay Imre; yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy ugyancsak jan. havában adták Marosvásárhelyen ytelepulesy marosvásárhely ytelepulesy Marosvásárhely ymegyey maros-torda megye ykodvegy Polgár Károlynál; yszemelynevy polgár károly yszemelynevy Polgár Károly yszemelynevy polgár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Pécsett ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy jan. 27-én; Győrött: ytelepulesy győr ytelepulesy Győr ymegyey győr megye ykodvegy febr. elején; Balassagyarmaton ytelepulesy balassagyarmat ytelepulesy Balassagyarmat ymegyey nógrád megye ykodvegy jún. havában, Gerőffy yszemelynevy gerőffy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy gerőffy yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy ykodvegy színigazgatónál; Nagyváradon ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy júl. havában; egy héten 6-szor került színre 2600 frt. bevétellel; Aradon ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy febr. 5-én, Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Somló Sándor, yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Hegyesi Mari; yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Zomborban ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy színtársulatánál nov. havában adták, Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Dombay Mihályné, yszemelynevy dombay mihályne yszemelynevy Dombay Mihályné yszemelynevy dombay yszemelynevy mihályne yszemelynevy yszemelynevy Dombay yszemelynevy Mihályné yszemelynevy ykodvegy Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Dombay Mihály, yszemelynevy dombay mihály yszemelynevy Dombay Mihály yszemelynevy dombay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Dombay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Rakodczay Pál; yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Temesvárott ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy 1889. jan. havában; Pozsonyban ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy 1889. ápr. xtalanevtizedx 1895 végén; főszereplők voltak: Szerémy Gizella, yszemelynevy szerémy gizella yszemelynevy Szerémy Gizella yszemelynevy szerémy yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Szerémy yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy és Peterdy Sándor. yszemelynevy peterdy sándor yszemelynevy Peterdy Sándor yszemelynevy peterdy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Peterdy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy (Itt egymásután hatszor adták.) Budán, buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Krecsányi Ignácnál yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy is gondos rendezésben került színre, 1894. xevtizedx 1895 júl. xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 19-én, ahol Csiky László yszemelynevy csiky lászló yszemelynevy Csiky László yszemelynevy csiky yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy játszotta Ádámot, yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Évát yszerepy éva yszerepy Évá yszerepy éva yszerepy yszerepy Évá yszerepy ykodvegy Tóvölgyi Margit, yszemelynevy tóvölgyi margit yszemelynevy Tóvölgyi Margit yszemelynevy tóvölgyi yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Tóvölgyi yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy pedig Gyöngyi Izsó yszemelynevy gyöngyi izsó yszemelynevy Gyöngyi Izsó yszemelynevy gyöngyi yszemelynevy izsó yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyi yszemelynevy Izsó yszemelynevy ykodvegy volt. Dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. janovics jenő yszemelynevy Dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. yszemelynevy janovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Janovics yszemelynevy Jenő yszemelynev kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy színigazgató 1913. xevtizedx 1915 márc. havában új szcenirozással adta elő, még pedig az eddigi gyakorlattól teljesen eltérő formák között s a modem színpadi technika minden vívmányának felhasználásával. A menyország színétől kezdve egészen az utolsó képig, a jégvidékig, valamennyi változás új formát kapott. Az új díszletek terveit Förstner Tivadar yszemelynevy förstner tivadar yszemelynevy Förstner Tivadar yszemelynevy förstner yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Förstner yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy komponálta. — Nálunk mindjárt a legkiválóbb elmék fejtegették az Ember tragédiáját, ycimy ember tragédiája ycimy Ember tragédiájá ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Ember ycimy tragédiájá ycimy ykodvegy melynek egész irodalma támadt. Ismertebb kommentátorok: Arany János, yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Szász Károly, yszemelynevy szász károly yszemelynevy Szász Károly yszemelynevy szász yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Toldy Ferenc, yszemelynevy toldy ferenc yszemelynevy Toldy Ferenc yszemelynevy toldy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Toldy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Erdélyi János, yszemelynevy erdélyi jános yszemelynevy Erdélyi János yszemelynevy erdélyi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Greguss Ágost, yszemelynevy greguss ágost yszemelynevy Greguss Ágost yszemelynevy greguss yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Greguss yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy ujabban: Alexander Bernát, yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy Riedl Frigyes, yszemelynevy riedl frigyes yszemelynevy Riedl Frigyes yszemelynevy riedl yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Riedl yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Angyal Dávid, yszemelynevy angyal dávid yszemelynevy Angyal Dávid yszemelynevy angyal yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Angyal yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Haraszti Gyula, yszemelynevy haraszti gyula yszemelynevy Haraszti Gyula yszemelynevy haraszti yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Haraszti yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Hoitsy Pál, yszemelynevy hoitsy pál yszemelynevy Hoitsy Pál yszemelynevy hoitsy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Hoitsy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Palágyi Menyhért, yszemelynevy palágyi menyhért yszemelynevy Palágyi Menyhért yszemelynevy palágyi yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Palágyi yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy dr. Morvay Győző, yszemelynevy dr. morvay győző yszemelynevy dr. Morvay Győző yszemelynevy dr. yszemelynevy morvay yszemelynevy győző yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Morvay yszemelynevy Győző yszemelynevy yk Jancsó Benedek, yszemelynevy jancsó benedek yszemelynevy Jancsó Benedek yszemelynevy jancsó yszemelynevy benedek yszemelynevy yszemelynevy Jancsó yszemelynevy Benedek yszemelynevy ykodvegy Sebestyén Károly yszemelynevy sebestyén károly yszemelynevy Sebestyén Károly yszemelynevy sebestyén yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy stb. Külföldön a következő színpadokon adták: Bécsben ytelepulesy bécs ytelepulesy Bécs yorszagy Ausztria ykodvegy 1891. xevtizedx 1895 jún. 18-án; Prágában ytelepulesy prága ytelepulesy Prágá yorszagy Csehország ykodvegy 1891-ben, cseh ynyelvy cseh ynyelvy cseh ynyelvy cseh ynyelvy ynyelvy cseh ynyelvy ykodvegy nyelven; Hamburgban ytelepulesy hamburg ytelepulesy Hamburg yorszagy Németország ykodvegy 1892-ben; Berlinben, ytelepulesy berlin ytelepulesy Berlin yorszagy Németország ykodvegy 1893. márc. 18-án, ahol Ádám: yszerepy ádám yszerepy Ádám yszerepy ádám yszerepy yszerepy Ádám yszerepy ykodvegy Molenar, yszemelynevy molenar yszemelynevy Molenar yszemelynevy molenar yszemelynevy yszemelynevy Molenar yszemelynevy ykodvegy Éva: yszerepy éva yszerepy Éva yszerepy éva yszerepy yszerepy Éva yszerepy ykodvegy Reisenhofer, yszemelynevy reisenhofer yszemelynevy Reisenhofer yszemelynevy reisenhofer yszemelynevy yszemelynevy Reisenhofer yszemelynevy ykodvegy Lucifer: yszerepy lucifer yszerepy Lucifer yszerepy lucifer yszerepy yszerepy Lucifer yszerepy ykodvegy Kóber, yszemelynevy kóber yszemelynevy Kóber yszemelynevy kóber yszemelynevy yszemelynevy Kóber yszemelynevy ykodvegy Hippia: yszerepy hippia yszerepy Hippia yszerepy hippia yszerepy yszerepy Hippia yszerepy ykodvegy Lázár Margit yszemelynevy lázár margit yszemelynevy Lázár Margit yszemelynevy lázár yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Lázár yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy volt. Szerb ynyelvy szerb ynyelvy Szerb ynyelvy szerb ynyelvy ynyelvy Szerb ynyelvy ykodvegy nyelvre lefordította: Jovanovics János. yszemelynevy jovanovics jános yszemelynevy Jovanovics János yszemelynevy jovanovics yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Jovanovics yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Német ynyelvy német ynyelvy Német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy Német ynyelvy ykodvegy nyelvre lefordította: Dux Adolf, yszemelynevy dux adolf yszemelynevy Dux Adolf yszemelynevy dux yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Dux yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy 1861-ben, xevtizedx 1865 Dietze Sándor, yszemelynevy dietze sándor yszemelynevy Dietze Sándor yszemelynevy dietze yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dietze yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1865-ben, Fischer Sándor, yszemelynevy fischer sándor yszemelynevy Fischer Sándor yszemelynevy fischer yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Fischer yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1866-ban, Sponer xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 Antal yszemelynevy sponer antal yszemelynevy Sponer Antal yszemelynevy sponer yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Sponer yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy és Siebenlist Ágost yszemelynevy siebenlist ágost yszemelynevy Siebenlist Ágost yszemelynevy siebenlist yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Siebenlist yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy 1891-ben xevtizedx 1895 ültette xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 át németre. ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy Ezenkívül lefordították még: franciára, ynyelvy francia ynyelvy franciá ynyelvy francia ynyelvy ynyelvy franciá ynyelvy ykodvegy angolra, ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy ynyelvy angol ynyelvy ykodvegy olaszra, ynyelvy olasz ynyelvy olasz ynyelvy olasz ynyelvy ynyelvy olasz ynyelvy ykodvegy hollandra, ynyelvy holland ynyelvy holland ynyelvy holland ynyelvy ynyelvy holland ynyelvy ykodvegy oroszra, ynyelvy orosz ynyelvy orosz ynyelvy orosz ynyelvy ynyelvy orosz ynyelvy ykodvegy horvátra, ynyelvy horvát ynyelvy horvát ynyelvy horvát ynyelvy ynyelvy horvát ynyelvy ykodvegy tótra, ynyelvy tót ynyelvy tót ynyelvy tót ynyelvy ynyelvy tót ynyelvy ykodvegy (mint ilyent 1925. xevtizedx 1925 decemberben mutatták be Kassán ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy »Tragedia coveka« ycimy tragedia coveka ycimy Tragedia coveka ycimy tragedia ycimy coveka ycimy ycimy Tragedia ycimy coveka ycimy ykodvegy címen, fordította: Hviezdoslav), yszemelynevy hviezdoslav yszemelynevy Hviezdoslav yszemelynevy hviezdoslav yszemelynevy yszemelynevy Hviezdoslav yszemelynevy ykodvegy románra, ynyelvy román ynyelvy román ynyelvy román ynyelvy ynyelvy román ynyelvy ykodvegy héberre ynyelvy héber ynyelvy héber ynyelvy héber ynyelvy ynyelvy héber ynyelvy ykodvegy és egy részét latinra. ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy ynyelvy latin ynyelvy ykodvegy Zágrábban ytelepulesy zágráb ytelepulesy Zágráb yorszagy Horvátország ykodvegy 1914. xevtizedx 1915 máj. xtalanevtizedx 1925 2-án mutatták be. Zen. szerz.: Pikke, yszemelynevy pikke yszemelynevy Pikke yszemelynevy pikke yszemelynevy yszemelynevy Pikke yszemelynevy ykodvegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ykodvegy komponista. Ford.: Raics, yszemelynevy raics yszemelynevy Raics yszemelynevy raics yszemelynevy yszemelynevy Raics yszemelynevy ykodvegy színész. Pozsonyban ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy cseh ynyelvy cseh ynyelvy cseh ynyelvy cseh ynyelvy ynyelvy cseh ynyelvy ykodvegy nyelven 1926. xevtizedx 1925 dec. havában játszották Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy átdolgozása szerint, Butykay Ákos yszemelynevy butykay ákos yszemelynevy Butykay Ákos yszemelynevy butykay yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Butykay yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy zenéjével. Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy drámai költeménye alkotásakor nem gondolt színpadi előadásra, közönségül nem a nézőt látta maga előtt, ki színészek tolmácsolásában, a szem számára megelevenítve veszi magába a művet, hanem az olvasót, aki csak a saját megértésére és képzeletére támaszkodva éli át jeleneteit és alakjait. És mégis, műve a legnépszerűbb színpadi mű lett, az egyetlen irodalmunk múltjából, amely a kegyelet támasza nélkül megáll a színpadon, magához vonzza a közönséget. A. »Bánk bán«, ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy drámai művei, amelyeket a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy időnkint felelevenít, inkább csak mesterséges lélekzés útján tarthatók életben, az emberek bármennyire tudatában vannak kiválóságuknak, nem tudnak és nem is akarnak állandóan gyönyörködni a színpadi képeikben. Aki érdeklődik irántuk, az inkább olvassa őket. Pedig ezek egyenesen a színpadra készült művek. Viszont »Az ember tragédiája« ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiája ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy nem készült a színpadra s mégis 1883. xevtizedx 1885 óta, xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 mikor Paulay Ede yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy először színre hozta, ma is eleven alkotó része a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy és a nagyobb vidéki színházak műsorának, évről-évre mindig megjelenik és mindig nagy közönséget hódít. A legnagyobb sikerű magyar drámai mű olyan költőnek a műve, aki alig járt színházba és nem is gondölt arra, hogy művét a színpadra bocsássa. Mik azok a külső és belső okok, melyek ezt a különös ellentmondást megmagyarázzák? Az első ok, hogy amit nem hitt Madách, yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy sem Arany János, yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy aki felfedezte, sem Gyulai Pál, yszemelynevy gyulai pál yszemelynevy Gyulai Pál yszemelynevy gyulai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy aki magyarázta, »Az ember tragédiája« ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiája ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy kitűnően játszható a színpadon. Rendkívül hálás szerepei vannak: Ádám, Éva, Lucifer, az átlagos emberi méretet meghaladó alakok, színpadi életük csupa mozgás, mondanivalójuk mindig érdekes, karakterük az emberi lehetőségek széles körét foglalja be s a gondolat és érzés olyan húrjai pendülnek meg bennük, melyekre minden emberben van ráhangolt hasonló húr. Jó színészeknek nagyszerű alkalmat adnak képességeik megmutatására. Terjedelmük is szokatlanul nagy, a hosszú drámai költemény minden fontos pillanatában a színen vannak, minden lényeges forduló ő rajtuk fordul meg. Ez már magában is jelentős tényezője sikerének, de ezenfelül is van még valami. Ez a három személy kimerítően ábrázolja az emberi élet három döntő fontosságú mozgatóját: az eszme küzdelmét az emberi nem sorsáért, az ösztön, az ösztön részét ebben a küzdelemben s az eszmét és ösztönt egyaránt tagadó hideg okoskodást, — a fő élet — teremtő és élet tagadó erőket, amik a világban hatnak. Ezek sejtése benne él minden emberben s mindenki örömmel fogadja a költő szimbólumaiban a maga nem is öntudatos gondolatainak ábrázolását. Ez sokkal nagyobb és főképen maradandóbb tényezője a sikernek, mint az olyan külsőségek, mint az, hogy »Az ember tragédiája« ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiája ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy ezenkívül a színpadnak sok technikai lehetőséget, a közönségnek sok látnivalót nyújtó látványos darab is, melyben a jelenetek tarka mozgalmassága folytán ébren tartja az érdeklődést. De van egy másik nyomós magyarázó oka is, a mű népszerűségének. Az, hogy »Az ember tragédiája« ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiája ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy — mondhatni — időtlen alkotás. Kevés olyan vonás van benne, amely hozzákötné keletkezése idejéhez, nagyjában és egészében ugyanúgy keletkezhetett volna, akár a mai időben is. Bizonyos, hogy nem keletkezett volna, vagy nem lett volna ilyen Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy keserű élettapasztalatai nélkül, ha a költő nem élt volna át egy egyéni és családi tragédiát: családi életének rombadölését és a szabadságharc eszméjének bukását, — ennyiben a mű hozzá van fűzve szerzője személyéhez és korához. De ezek oly élmények, melyeken keresztül megy minden nemzedék és legalább is tanujuk minden egyén, minden kornak élményei. Nem jelentik azt a kor atmoszférát, amely leginkább hozza az irodalom műveit abba a veszélybe, hogy a nagy tömegek számára elavulnak. Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy művészibb és ma is csaknem modernül hangzó nyelven írt drámái nem érdeklik a mai átlag-közönséget, mert sűrű légköre van körülöttük a romantikának, amelyben a mai ember már nem hisz. Folyton érezni a hatvan-hetven év előtti mű és a mai ember közötti distanciát, mely miatt nem juthat a kettő közvetlen érintkezésbe egymással. Ez a distancia »Az ember tragédiájá«-val ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiájá ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiájá ycimy ykodvegy szemben a minimumra csökken, mert az a mód, ahogy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy az emberi életet szemléli nem a korból van véve, hanem a költőnek saját élményéből fakadó filozófiájából, mely korra való tekintet nélkül érvényes vagy érvénytelen. Az emberiséget mindig foglalkoztatja a saját jövőjének sorsa és mindig a múlt segítségével próbálgat az előtte sűrűsödő homályba belelátni: íme, Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy demonstráló módszere is mindenkori. És tovább: az emberiség haladására törő eszme, eszmét hordozó nagy ember és az hétköznap cipóján kérődző közönséges emberek tömege között folyik, örök látvány mindenki szeme előtt. Ami romantikus hatás mutatkozik »Az ember tragédiájá«-n, ycimy az ember tragédiája ycimy Az ember tragédiájá ycimy az ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Az ycimy ember ycimy tragédiájá ycimy ykodvegy az alig több annál, amennyi még ma is él az emberek többségében. A ma közkeletű történetfilozófiai gondolatokban alig kevesebb a romantikus elem, mint a Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy történetfilozófiájában s az irodalom sem tud, a realizmus és naturalizmus hatása ellenére sem egy bizonyos mennyiségű romantika nélkül megélni. Ha azt keressük, hogy a magyar irodalom klasszikus múltjából mi él ma is teljes életet abban az értelemben, hogy hatása ma is eleven a legszélesebb rétegeiben, akkor Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy líráján,Arany yszemelynevy arany yszemelynevy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy ykodvegy epikáján, Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy ykodvegy regényírásán kívül még csak Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy művét említhetjük fel. A magyar közönség sajnálatos közömbössége a múlt irodalmának nagyobb része iránt, amely beéri azzal, amit nagyapáink és apáink irodalmi törekvéseiről, az iskolában tanult s csak kivételesen kíván közvetlen személyes viszonyba jutni egy-egy régi kiváló írónkkal, egyike közműveltségünk súlyos hiányainak. Az említett legnagyobbak tartják fenn az emberek nagy többségének lelkében a múlttal való kapcsolat tudatát. Köztük Madách yszemelynevy madách yszemelynevy Madách yszemelynevy madách yszemelynevy yszemelynevy Madách yszemelynevy ykodvegy az, aki a színpadon képviseli ma is friss ható-erővel, irodalmi múltunkat, szerves alkotó része a magyar színművészet életének, egyik tartó oszlopa a magyar színpad klasszikus műsorának. S becsületére válik a magyar közönségnek, hogy irodalmunknak azt a művét ölelte legmelegebben keblére, amely filozófiai mélységben s a szellem magasrendű voltában is legfelül áll drámai irodalmunk alkotásai között,. (Schöpflin Aladár.) yszemelynevy schöpflin aladár yszemelynevy Schöpflin Aladár yszemelynevy schöpflin yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Schöpflin yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy schöpflin aladár szin_I.0501.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Ember tragédiája - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0501.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0501.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/23/23262.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Ember tragédiája

Szócikk: Ember tragédiája (Az) Drámai költemény 9 képben, írta: Madách Imre. Színre alkalmazta: Paulay Ede. Zen. szerz.: Erkel Gyula. A »Marseillaise« átiratát szerz.: Szabados Károly. A tragédia bemutatója 1883. szept. 21-én volt a Nemzeti Színházban. Nagy Imre játszotta Ádámot, Jászai Mari Évát, Gyenes László Lucifert, Újházi Ede Péter apostolt, Márkus Emma HHippiát, Helvey Laura Cluviát, Molnárné Kocsisovszky Borcsa Helénát és Náday Ferenc a Rabszolgát. A premier 1028 forint 30 krajcárt jövedelmezett a színháznak, ami az akkori időkben szenzációs eredmény volt. Ez évben még 11-szer került színre. A következő évben a szereposztásban változás áll be, amennyiben Nagy Imre szerepét (április 14-én) Szacsvay Imre veszi át. 1884-ben összesen 9 előadást ért meg a tragédia. Az utolsó előadáskor (dec. 27-én) Jászai szerepét Fái Szeréna vette át. A 3-ik esztendő már rekordot jelent, amennyiben 19 ízben került színre. Az utolsó előadás nov. 19-ére esett és a bruttó bevétel 1149 forintra rúgott. 1886-ban csak 10-szer játszották. Ez év dec. 26-án jubiláris előadásra is kitűzték, ekkor 50-edszer volt műsoron. A következő év hanyatlást mutat, mert csak 7-szer. adták, úgyszintén az 1888-iki esztendő is, amikor mindössze 5-ször lehetett elővenni a darabot! 1889. máj. 25-ike érdekes dátuma a Madách darabjának; ekkor került színre a M. Kir. Operában, 1376 frt. 33 kr. jövedelem mellett. 1890-ben — szomorú statisztika! — csak négy ízben került színre! Ebből 3 est ismét az Operára esik. 1891-ben 5-ször volt kitűzve. Az érdeklődés 1892-ben már hatványozódik, amennyiben okt. 6-án Bécsben is színre került. Szacsvay, Jászai, Zilahy Gy., Dezső József, Gyenes, Ujházi, Pálffy, Márkus, Székely Cornélia és Keczeri Irén voltak a főszereplők. 1893-ban és 1894-ben 9—9-szer játszották. Május 13-án századszor került színre. Szomorú év volt az 1895-iki. Ekkor csak 3-szor adták és 549 frt. 90 kr. volt a legkisebb bevétel. (Aug. 20-án.) 1897-ben csak ápr. 9-én került ismét előadásra. Ez évben 11-szer játszották. A kegyelet is megszólalt ezúttal és a darab szcenirozójának, Paulay Edének síremlékére 1035 frt. 10 krajcár jutott. A következő évben ismét csak 4 estén szólaltatták meg a remekművet. 1899-ben 10 este volt az »Ember tragédiájá«-é. Jön a legújabb kor, a korona számítás, amely egyúttal emelkedést jelent. Igy mindjárt 1900. jan. 28-án 2621 kor. volt a bevétel. 1901-ben 10-szer, 1902-ben 8­szor, 1903-ban 7-szer adták. (Okt. 31-én Bakó László veszi át Ádám szerepét, első ízben.) A következő év megint visszaesést jelent: 3-szor vették csak elő. 1905. máj. 1-én Beregi Oszkár veszi át Ádám szerepét, Éváét pedig Hegyesi Mari, Luciferét Ivánfi. Máj.8-án Odry Árpád lép fel Ádám szerepében. Ez év örvendetes javulást mutat: most már arról szól a statisztika, hogy 24-szer szerepel a színlapon a tragédia. 1906. szept. 24-én kétszázadszor került színre. A következő évben 11-szer, 1908-ban 12-szer játszották. 1909. szept. 19-én Madách síremlékére adták elő. A bruttó bevétel ezúttal 3015 K és 40 fill. volt. Az 1910-iki esztendőben 13 ízben lehetett műsorra venni. Márc. 24-én eléri a 250-ik előadást, amikor a pénztári kimutatás szerint 2551 K és 45 fill., folyt be. 1911-ben az előadások száma: 13, míg 1912-ben 14. És most következik a nagy világégés előtti utolsó békés idő: 1913. Ek­kor 15 est jut Madáchnak. A legkisebb bevétel 903 K (máj. 26-án) a legnagyobb pedig 3310 K 90 fill. (febr. 29-én, délutáni előadásban!) Október 14-én ismét jubilál, ekkor volt 300-adszor kitűzve. 1914. jan. első napján mindjárt délután volt kitűzve, amikor ismét tekintélyes összeg jutott a pénztárnak, összesen 2745 K 70 fill. Az 1915-iki év szomorúságot jelent: csak 4 ízben játszották. 1916-ban pedig egyáltalában nem is volt műsoron! 1917.okt. 15-én 325-ik előadása volt. Az 1918.és 19-es játékszezónban szintén nem adták. 1920-ban 27 estét foglal le, melyek közül kiragadunk két emlékezetes dátumot: máj. 18-án volt a legnagyobb bevétele: 16.532 K 80 fill.; a másik esemény okt. 24-ikéhez fűződik. Ekkor lépett fel a kolozsváriak dédelgetett művésze: Dezséri Gyula Péter apostol szerepében. Ekkor 350-ik előadását érte meg. 1921-ben csak 5 előadásban játszották. 1922-ben 13 előadása volt a tragédiának és utoljára okt. 16-án játszották. A Madách-centennárium alkalmából Hevesi Sándor újra színre alkalmazta, előadták 1923. jan. 23-án. Színésztörténelmi szempontból is felemlítünk e helyütt egy néhány érdekes dátumot. Vidéken elsőül Balogh Lajos színigazgató mutatta be, Baján, 1883. dec. havában. A vidéken még a következő színpadokon mutatták be: Kolozsvárott 1884. márc. havában; Éva: Jászai Mari, Ádám: E. Kovács Gyula. (Két hét alatt 7 előadásban 3794 frt. 70 krt. jövedelmezett.) Miskolcon 1884. márc. havában; Kassán u. e. év ápr. 4-én. Éva: Temesváryné, Ádám: Temesváry, Lucifer: Vedress Gyula; Pápán jún. 4-én került színre Jakab Lajosnál. Éva: T. Szakáll Róza, Ádám: Ivánfi Jenő; Lucifer: Havasi; Komáromban júl. 12-én; Szentesen aug. 22-én, Bogyó Alajosnál. Éva: Bera Paula, Ádám: Gyarmati Gusztáv: Lucifer: Sándor Emil; Máramarosszigeten szept. havában, Éva: Bátori Ilona, Ádám: Gerőffy Andor, Lucifer: Szeles József; Sepsiszentgyörgyön szept. havában Polgár Károlynál, Ádám: Liptai, Éva: Szabó Ilka, Lucifer: Szabó Gábor; Kecskeméten nov. havában; Szegeden dec. 27-én, Éva: Hunyady Margit, Ádám: Somló Sándor (előadás alatt rosszulléte miatt azután Ditrói Mór vette át a szerepet), Lucifer: Bokody Antal; Debrecenben 1885. jan. 23-án Krecsányi Ignácnál; Éva: Hegyesi Mari, Ádám: Abonyi Gyula, Lucifer: Halmay Imre; ugyancsak jan. havában adták Marosvásárhelyen Polgár Károlynál; Pécsett jan. 27-én; Győrött: febr. elején; Balassagyarmaton jún. havában, Gerőffy színigazgatónál; Nagyváradon júl. havában; egy héten 6-szor került színre 2600 frt. bevétellel; Aradon febr. 5-én, Lucifer: Halmay Imre, Ádám: Somló Sándor, Éva: Hegyesi Mari; Zomborban Rakodczay Pál színtársulatánál nov. havában adták, Éva: Dombay Mihályné, Ádám: Dombay Mihály, Lucifer: Rakodczay Pál; Temesvárott 1889. jan. havában; Pozsonyban 1889. ápr. végén; főszereplők voltak: Szerémy Gizella, Komjáthy János és Peterdy Sándor. (Itt egymásután hatszor adták.) Budán, Krecsányi Ignácnál is gondos rendezésben került színre, 1894. júl. 19-én, ahol Csiky László játszotta Ádámot, Évát Tóvölgyi Margit, Lucifer pedig Gyöngyi Izsó volt. Dr. Janovics Jenő kolozsvári színigazgató 1913. márc. havában új szcenirozással adta elő, még pedig az eddigi gyakorlattól teljesen eltérő formák között s a modem színpadi technika minden vívmányának felhasználásával. A menyország színétől kezdve egészen az utolsó képig, a jégvidékig, valamennyi változás új formát kapott. Az új díszletek terveit Förstner Tivadar komponálta. — Nálunk mindjárt a legkiválóbb elmék fejtegették az Ember tragédiáját, melynek egész irodalma támadt. Ismertebb kommentátorok: Arany János, Szász Károly, Toldy Ferenc, Erdélyi János, Greguss Ágost, ujabban: Alexander Bernát, Riedl Frigyes, Angyal Dávid, Haraszti Gyula, Hoitsy Pál, Palágyi Menyhért, dr. Morvay Győző, Jancsó Benedek, Sebestyén Károly stb. Külföldön a következő színpadokon adták: Bécsben 1891. jún. 18-án; Prágában 1891-ben, cseh nyelven; Hamburgban 1892-ben; Berlinben, 1893. márc. 18-án, ahol Ádám: Molenar, Éva: Reisenhofer, Lucifer: Kóber, Hippia: Lázár Margit volt. Szerb nyelvre lefordította: Jovanovics János. Német nyelvre lefordította: Dux Adolf, 1861-ben, Dietze Sándor, 1865-ben, Fischer Sándor, 1866-ban, Sponer Antal és Siebenlist Ágost 1891-ben ültette át németre. Ezenkívül lefordították még: franciára, angolra, olaszra, hollandra, oroszra, horvátra, tótra, (mint ilyent 1925. decemberben mutatták be Kassán »Tragedia coveka« címen, fordította: Hviezdoslav), románra, héberre és egy részét latinra. Zágrábban 1914. máj. 2-án mutatták be. Zen. szerz.: Pikke, cseh komponista. Ford.: Raics, színész. Pozsonyban cseh nyelven 1926. dec. havában játszották Hevesi Sándor átdolgozása szerint, Butykay Ákos zenéjével. Madách drámai költeménye alkotásakor nem gondolt színpadi előadásra, közönségül nem a nézőt látta maga előtt, ki színészek tolmácsolásában, a szem számára megelevenítve veszi magába a művet, hanem az olvasót, aki csak a saját megértésére és képzeletére támaszkodva éli át jeleneteit és alakjait. És mégis, műve a legnépszerűbb színpadi mű lett, az egyetlen irodalmunk múltjából, amely a kegyelet támasza nélkül megáll a színpadon, magához vonzza a közönséget. A. »Bánk bán«, Vörösmarty drámai művei, amelyeket a Nemzeti Színház időnkint felelevenít, inkább csak mesterséges lélekzés útján tarthatók életben, az emberek bármennyire tudatában vannak kiválóságuknak, nem tudnak és nem is akarnak állandóan gyönyörködni a színpadi képeikben. Aki érdeklődik irántuk, az inkább olvassa őket. Pedig ezek egyenesen a színpadra készült művek. Viszont »Az ember tragédiája« nem készült a színpadra s mégis 1883. óta, mikor Paulay Ede először színre hozta, ma is eleven alkotó része a Nemzeti Színház és a nagyobb vidéki színházak műsorának, évről-évre mindig megjelenik és mindig nagy közönséget hódít. A legnagyobb sikerű magyar drámai mű olyan költőnek a műve, aki alig járt színházba és nem is gondölt arra, hogy művét a színpadra bocsássa. Mik azok a külső és belső okok, melyek ezt a különös ellentmondást megmagyarázzák? Az első ok, hogy amit nem hitt Madách, sem Arany János, aki felfedezte, sem Gyulai Pál, aki magyarázta, »Az ember tragédiája« kitűnően játszható a színpadon. Rendkívül hálás szerepei vannak: Ádám, Éva, Lucifer, az átlagos emberi méretet meghaladó alakok, színpadi életük csupa mozgás, mondanivalójuk mindig érdekes, karakterük az emberi lehetőségek széles körét foglalja be s a gondolat és érzés olyan húrjai pendülnek meg bennük, melyekre minden emberben van ráhangolt hasonló húr. Jó színészeknek nagyszerű alkalmat adnak képességeik megmutatására. Terjedelmük is szokatlanul nagy, a hosszú drámai költemény minden fontos pillanatában a színen vannak, minden lényeges forduló ő rajtuk fordul meg. Ez már magában is jelentős tényezője sikerének, de ezenfelül is van még valami. Ez a három személy kimerítően ábrázolja az emberi élet három döntő fontosságú mozgatóját: az eszme küzdelmét az emberi nem sorsáért, az ösztön, az ösztön részét ebben a küzdelemben s az eszmét és ösztönt egyaránt tagadó hideg okoskodást, — a fő élet — teremtő és élet tagadó erőket, amik a világban hatnak. Ezek sejtése benne él minden emberben s mindenki örömmel fogadja a költő szimbólumaiban a maga nem is öntudatos gondolatainak ábrázolását. Ez sokkal nagyobb és főképen maradandóbb tényezője a sikernek, mint az olyan külsőségek, mint az, hogy »Az ember tragédiája« ezenkívül a színpadnak sok technikai lehetőséget, a közönségnek sok látnivalót nyújtó látványos darab is, melyben a jelenetek tarka mozgalmassága folytán ébren tartja az érdeklődést. De van egy másik nyomós magyarázó oka is, a mű népszerűségének. Az, hogy »Az ember tragédiája« — mondhatni — időtlen alkotás. Kevés olyan vonás van benne, amely hozzákötné keletkezése idejéhez, nagyjában és egészében ugyanúgy keletkezhetett volna, akár a mai időben is. Bizonyos, hogy nem keletkezett volna, vagy nem lett volna ilyen Madách keserű élettapasztalatai nélkül, ha a költő nem élt volna át egy egyéni és családi tragédiát: családi életének rombadölését és a szabadságharc eszméjének bukását, — ennyiben a mű hozzá van fűzve szerzője személyéhez és korához. De ezek oly élmények, melyeken keresztül megy minden nemzedék és legalább is tanujuk minden egyén, minden kornak élményei. Nem jelentik azt a kor atmoszférát, amely leginkább hozza az irodalom műveit abba a veszélybe, hogy a nagy tömegek számára elavulnak. Vörösmarty művészibb és ma is csaknem modernül hangzó nyelven írt drámái nem érdeklik a mai átlag-közönséget, mert sűrű légköre van körülöttük a romantikának, amelyben a mai ember már nem hisz. Folyton érezni a hatvan-hetven év előtti mű és a mai ember közötti distanciát, mely miatt nem juthat a kettő közvetlen érintkezésbe egymással. Ez a distancia »Az ember tragédiájá«-val szemben a minimumra csökken, mert az a mód, ahogy Madách az emberi életet szemléli nem a korból van véve, hanem a költőnek saját élményéből fakadó filozófiájából, mely korra való tekintet nélkül érvényes vagy érvénytelen. Az emberiséget mindig foglalkoztatja a saját jövőjének sorsa és mindig a múlt segítségével próbálgat az előtte sűrűsödő homályba belelátni: íme, Madách demonstráló módszere is mindenkori. És tovább: az emberiség haladására törő eszme, eszmét hordozó nagy ember és az hétköznap cipóján kérődző közönséges emberek tömege között folyik, örök látvány mindenki szeme előtt. Ami romantikus hatás mutatkozik »Az ember tragédiájá«-n, az alig több annál, amennyi még ma is él az emberek többségében. A ma közkeletű történetfilozófiai gondolatokban alig kevesebb a romantikus elem, mint a Madách történetfilozófiájában s az irodalom sem tud, a realizmus és naturalizmus hatása ellenére sem egy bizonyos mennyiségű romantika nélkül megélni. Ha azt keressük, hogy a magyar irodalom klasszikus múltjából mi él ma is teljes életet abban az értelemben, hogy hatása ma is eleven a legszélesebb rétegeiben, akkor Petőfi líráján,Arany epikáján, Jókai regényírásán kívül még csak Madách művét említhetjük fel. A magyar közönség sajnálatos közömbössége a múlt irodalmának nagyobb része iránt, amely beéri azzal, amit nagyapáink és apáink irodalmi törekvéseiről, az iskolában tanult s csak kivételesen kíván közvetlen személyes viszonyba jutni egy-egy régi kiváló írónkkal, egyike közműveltségünk súlyos hiányainak. Az említett legnagyobbak tartják fenn az emberek nagy többségének lelkében a múlttal való kapcsolat tudatát. Köztük Madách az, aki a színpadon képviseli ma is friss ható-erővel, irodalmi múltunkat, szerves alkotó része a magyar színművészet életének, egyik tartó oszlopa a magyar színpad klasszikus műsorának. S becsületére válik a magyar közönségnek, hogy irodalmunknak azt a művét ölelte legmelegebben keblére, amely filozófiai mélységben s a szellem magasrendű voltában is legfelül áll drámai irodalmunk alkotásai között,. (Schöpflin Aladár.) szin_I.0501.pdf I