Címszó: Kassai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0507.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0507.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26611.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Kassai színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/526614.htm

 

Szócikk: Kassai színészet A kassai (megye) színészet múltja 1768-tól (időpont) datálódik. Ekkor még német (nyelv) (információ)  szó uralkodik, a magyarságot csak a maroknyi arisztokrácia alkotja és így nem csoda, ha a német (nemzetiség) (információ)  színészet ott mélyebb gyökeret vert és még akkor is virágzott, midőn 1789-ben (időpont) megnyílt az első állandó színház a város közepén, a pompás és világhírű dóm szomszédságában. A város lakosságának többsége akkor még mindig német (nemzetiség) (információ)  és tót (nemzetiség) elemből állott s így természetesen ekkor is német (nyelv) (információ)  szó uralkodik a színpadon. Csak egy negyedszázad múlva, 1816. (időpont) május 15-én hangzott el végre a kassai (megye) színpadon az első magyar szó. Ekkor a „Csörgő sapka (cím) (információ)  c. bohózat került színre, nagy sikerrel. Ekkor vonult be a városba a Murányi Zsigmond (személy) (információ)  és Benke József (személy) (információ)  vezetése alatt álló pesti magyar színtársulat, (intézmény) (információ)  miskolci (megye) vendégszereplése után, miután saját hazája fővárosából (Budapest) a dédelgetett német (nemzetiség) (információ)  színészet kiszorította és vándorlásra kényszerítette a pesti (Budapest) színészeket. A kilenc nőből és tizenhat férfiból álló társulat kiválóbb tagjai voltak:Déryné, (személy) (információ)  Murányiné, (személy) Lángné, (személy) Baloghné, (személy) Balogh István, (személy) (információ)  Láng Ádám, (személy) (információ)  Benke József, (személy) (információ)  Murányi Zsigmond (személy) (információ)  és Jancsó Károly. (személy) (információ)  A társulat május 30-án fejezte be sikeres működését egy quodlibettel, amelynek tiszta jövedelmét a társulat útiköltségére fordították. A Miskolcon (megye) letelepedett pesti színjátszó társulat (intézmény) (információ)  az első sikeren felbuzdulva, az 1817. (időpont) év nyarán ismét átrándult Kassára (megye) és olyan pártfogásban részesült, amilyennel még a megelőző német (nemzetiség) (információ)  társulatok sem dicsekedhettek. A magyar színészet első hosszabb szereplése csak az 1818—1819-iki (időpont) téli szezonban következett be és ez leginkább Péchy József grófnak, (személy) (információ)  a nemeslelkű magyar főúrnak köszönhető, aki, mint a kassai (megye) színház bérlője, az 1818. (időpont) év nyarán a német (nemzetiség) (információ)  társulatot hirtelen feloszlatta és télire a miskolci társulatot szerződtette, mely 1818 (időpont) novem­bertől 1819 (időpont) március végéig tartotta magyar színielőadásait Kassán. A társulat olyan pompásan működött, hogy az idegenajkú közönséget is meghódította és efeletti örömében a vármegye 500 pengő forinttal segélyezte a társulatot. Ugyanazon év nyarán azonban a németek (nemzetiség) (információ)  ismét bevonultak és a magyar színészek csak az 1823. (időpont) és 1824. (időpont) év nyarán találnak menedékre Kassán, (megye) amikor Éder György (személy) (információ)  miskolci (megye) társulata próbálkozott a magyar előadások meghonosításával. 1828-ig ismét gyenge német (nemzetiség) (információ)  társulatok tartották megszállva a kassai (megye) színpadot. Ekkor azonban nagy változás történt. Báró Berzeviczy Vince (személy) (információ)  intendáns lelkes és áldozatkész vezetése alatt a magyar színészet legkiválóbb erői Kassára (megye) siettek arra a hírre, hogy a magyar színészet a kassai (megye) színházban állandó otthonra talál. A vármegye és város nagyszabású anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette a társulatot és 1830-ban (időpont) a kassai (megye) színészet már elérte fénykorát. 1833-ban (időpont) Csáky Tivadar gróf (személy) (információ)  volt a színház intendánsa, utána a talpig becsületes Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  színigazgató vette át a színházat, akinek társulatát a vármegye évi 2000 forinttal támogatta. Mindamellett lassan, fokozatosan beállott a hanyatlás. A jobb színészek mind a pesti (Budapest) színházhoz igyekeztek jutni, ahol biztosabb megélhetést és művészi fejlődést remélhettek és így Kassa (megye) város színészete mindinkább elvesztette országos jellegét. Az 1838—39-iki (időpont) téli szezon, a vármegye hathatós támogatását élvező, de pazarló és könnyelmű Joób Gusztáv (személy) (információ)  pesti (Budapest) ügyvéd és Kovács Endre (személy) (információ)  igazgatók alatt már a bomlás jegyét viseli magán, az 1840-ben (időpont) szerződtetett új színtársulat pedig meg sem kezdte működését megfelelő erők hiányában. (Igazgató Demjén Mihály.) (személy) (információ)  Az egy évtizedet meghaladó fényes korszak után ismét német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok kerültek Kassára, (megye) a magyar színtársulatok pedig csak a nyári hónapokban kísérleteztek hosszabb-rövidebb ideig és mindig megtudták nyerni a közönség szeretetét. 1842-ben (időpont) Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  lesz ismét itt az igazgató, őt követi 1843-ban (időpont) Hetényi József, (személy) (információ)  1844-ben (időpont) Kőrössy Ferenc (személy) (információ)  és Egri, (személy) (információ)  továbbá Komlóssy (személy) (információ)  és Hegedűs Lajos, (személy) 1845-ben (időpont) Komlóssy (személy) (információ)  és Kőrössy, (személy) (információ)  1846 (időpont) —47-ben Váradi Pál (személy) (információ)  és Somogyi, (személy) (információ)  1848-ban (időpont) Klestinszky László (személy) (információ)  főigazgatása alatt Kilényi Dávid. (személy) (információ)  1849-től (időpont) 1861 (időpont) húsvét napjáig ismét németek (nemzetiség) (információ)  kapnak játszási engedélyt: — a téli szezonra! Közben a nyári szezonban ezek voltak a magyar színigazgatók: 1851. (időpont) augusztus—szeptember havában Hidassy Elek, (személy) (információ)  majd 1852. (időpont) március—április havában és augusztus havában ismét Hidassy; (személy) (információ)  1853. (időpont) augusztus—október havában a Szabó József, (személy) (információ)  Havi Mihály (személy) (információ)  és Gócs Ede (személy) (információ)  egyesített társulata keresi fel a várost. 1854. (időpont) augusztus— szeptember és november havában Hetényi (személy) (információ)  az igazgató; 1857. (időpont) június—augusztus havában Pázmán Mihály, (személy) (információ)  1858. (időpont) április 24-től június 9-ig Latabár Endre, (személy) (információ)  1859. (időpont) április 25-től július 10-ig Molnár György, (személy) (információ)  július 16-tól szeptember 5-ig ismét Hetényi József (személy) (információ)  kapnak játszási engedélyt, majd 1860-ban (időpont) újra Latabár Endre (személy) (információ)  vonul be jóhírű együttesével. Ez időtől kezdve fényes napok virradnak a kassai (megye) magyar színészetre. Latabár Endre, (személy) (információ)  a nagyműveltségű és széles látókörű igazgató olyan társulatot szervezett, amellyel a német (nemzetiség) (információ)  színészet versenyezni képtelen volt. A fényes névsorból elég lesz a következőket megnevezni: Mindszenthy Kornélia (személy) (később Halmy Ferencné) (személy) (információ)  és Dékány Teréz (személy) (információ)  (később Káldy Gyuláné) (személy) (információ)  remekhangú énekesnők, Gilday Erna (személy) és Takács Emes (személy) (információ)  jeles drámai színésznők, Halmy Ferenc, (személy) (információ)  Tihanyi Miklós, (személy) (információ)  Ujházy Ede, (személy) (információ)  Balla Béla, (személy) (információ)  Latabár Kálmán, (személy) (információ)  Horváth Vince, (személy) (információ)  Bérczy Gyula, (személy) (információ)  Tóth Antal, (személy) (információ)  Mikei Lajos (személy) (információ)  stb. A zenekart maga a zseniális igazgató vezényelte, aki a Párizsból (ország) szerzett új darabokat is fordította. 1863—65-ben (időpont) Szabó József (személy) (információ)  és Philippovich István (személy) társulata váltja őt fel, közben 1864-ben (időpont) Szabó (személy) (információ)  egyedül az igazgató, majd 1865— (időpont) 1873-ig (időpont) újra Latabár Endre (személy) (információ)  társulata játszik Kassán. (megye) A további években ezen igazgatók neveivel találkozunk: 1873—75-ben: (időpont) Temesváry Lajos, (személy) (információ)  1875—78: (időpont) Lászy Vilmos, (személy) (információ)  közben Gerőffy Andor (személy) (információ)  is, 1879—1881-ig: (időpont) Krecsányi Ignác, (személy) (információ)  1882: (időpont) Gerőfi, (személy) (információ)  utána Jakab Lajos, (személy) (információ)  Tiszay Dezső, (személy) (információ)  Halmay Imre, (személy) (információ)  Károlyi Lajos, (személy) (információ)  1894-ben (időpont) Rakodczay Pál, (személy) (információ)  1895: (időpont) Hatvani Károly, (személy) (információ)  majd Csóka Sándor, (személy) (információ)  Komjáthy János. (személy) (információ)  Ezen igazgatók valóban sokat fáradoztak a kassai (megye) magyar színészet felvirágoztatása érdekében. Tőlük kerültek a fővárosi (Budapest) színpadokra: Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Tolnayné-Dömjén Rózsa, (személy) Haraszti Hermin, (személy) (információ)  Nikó Lina, (személy) (információ)  Tárnoki Gizella, (személy) Réthy Laura, (személy) (információ)  Krecsányi Sarolta, (személy) (információ)  Pajor Emília, (személy) (információ)  Bácskay Julcsa, (személy) (információ)  Abonyi Gyula, (személy) (információ)  Kiss Mihály, (személy) (információ)  Tolnai Andor (személy) (információ)  (Festetich gróf), (személy) Rónaszéki Gusztáv, (személy) (információ)  Tollagi Adolf, (személy) (információ)  Németh József, (személy) (információ)  Balassa Jenő, (személy) (információ)  Tapolszai Dezső, (személy) Nyilassi Mátyás, (személy) Nyárai Antal, (személy) (információ)  Kazaliczky Antal (személy) (információ)  stb. A színház megnyitásának századik évfordulóját nagy ünnepség keretében 1884. (időpont) november 22-én ülték meg, Gerőffy Andor (személy) (információ)  színigazgatása alatt. Első napon Váradi Antal (személy) (információ)  prológusa került színre, „Egy évszázad (cím) (információ)  címmel, azután a „Csörgő sapka (cím) (információ)  c. bohózat következett, melynek színlapja az 1781. (időpont) évi eredeti színlap szerint volt kinyomatva. Ezen előadáson a szokott gázlángok helyett faggyúgyertyák égtek, mint száz évvel azelőtt. Második napon ugyanaz került színre. Harmadik napon Bátori Romancsik Mihály (személy) (információ)  prológusát adták „Mult és jelen (cím) címmel, ezt követte egy operettegyveleg és kuplék előadása, végül a „Szigetvári vértanuk (cím) (információ)  I. felvonása következett. A műsor utolsó pontja a „Piros bugyelláris (cím) (információ)  I. felvonása volt. Negyedik napon népies díszelőadás volt, az előbbi napok programmjaiból. 1881-ben (időpont) Gerőffy (személy) (információ)  igazgatása alatt a következő jelesebb tagok működtek Kassán: (megye) Gerőffyné, (személy) Hahnelné Szabó Ilka, (személy) Kutasi Janka, (személy) (információ)  Kőmíves Imréné, (személy) (információ)  Litzenmayer Szidi (személy) (információ)  és Leopoldina, Locsarek Györgyné, (személy) (információ)  Vinczéné Alojzia, (személy) Andorffy Péter, (személy) (információ)  Balogh Árpád, (személy) (információ)  Dálnoky Kárpát, (személy) (információ)  Halasi Béla, (személy) (információ)  Locsarek György, (személy) (információ)  Mezei Vilmos, (személy) (információ)  Takács Ádám (személy) (információ)  stb. A kassai (megye) új színház 1899. (időpont) szeptember 28-án nyílt meg Váradi Antal (személy) (információ)  „Déryné álma (cím) (információ)  c. prológusával, melyben Csillag Teréz, (személy) (információ)  Mihályfi Károly (személy) (információ)  és Somló Sándor (személy) (információ)  mint vendégek vettek részt. Utána „Bánk bán (cím) (információ)  került színre. Igazgató Szendrey Mihály (személy) (információ)  volt. Az új színház építési költsége 1,014.409 K. Van benne 52 páholy, 664 állóhely, számos ülőhely. A magyar színészet százéves jubileumát 1916. (időpont) május 13-án ülték meg. A Kazinczy-kör (intézmény) az ünnepély előtt a színházban díszülést tartott. A közoktatásügyi minisztériumot Sziklay Ede (személy) (információ)  főispán, Kassa (megye) városát Blanár Béla (személy) (információ)  polgármester képviselte. A jubileumi ünnepélyen megjelent Vargha Gyula (személy) államtitkár, Kassa (megye) város orsz. képviselője is, aki egyúttal az Akadémiát (intézmény) (információ)  és a Kisfaludy - társaságot (intézmény) (információ)  képviselte. A Magyar Történelmi Társaság (intézmény) (információ)  képviseletében Révész Kálmán (személy) (információ)  debreceni (megye) esperes, a debreceni (megye) Csokonai-kör (intézmény) képviseletében Szávay Gyula, (személy) (információ)  a budapesti Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  képviseletében Hevesi Sándor (személy) (információ)  főrendező jelent meg. Wlassics Gyula (személy) (információ)  országos színészeti felügyelő is jelen volt. Berzeviczy Albert (személy) (információ)  meleghangú táviratban küldte üdvözletét. A kör díszülését dr. Eöttevényi Nagy Olivér (személy) nyitotta meg lelkes beszéddel. Majd Faragó Ödön (személy) (információ)  színigazgató felolvasta dr. Czobor Alfréd (személy) megyei főlevéltáros színháztörténelmi tanulmányát, Tíz percnyi szünet után a színház díszelőadása következett. Színrekerült „A hűség próbája, (cím) Kisfaludy Károly (személy) (információ)  vígjátéka, pompás előadásban. A színház falába elhelyezett emléktáblán ezen sorok díszlenek: Száz évnél hosszabb ideig állott e helyen az első állandó hazai színház, amely az 1792-ik (időpont) évben nyílt meg. Annak lebontása után a múzsáknak e fényes templomát a város lelkes közönségének áldozatkészsége emelte a nemzeti közművelődésnek. 1926. (időpont) őszéig Faragó Ödön (személy) (információ)  színigazgató hirdette itt sok áldozat árán a magyar kultúra igéit. Azóta Iván Sándor (személy) (információ)  színigazgató jeles társulata működik itt. szin_II.0507.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Kassai színészet címszóvég 26611 Szócikk: Kassai színészet A kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színészet múltja 1768-tól datálódik. xtalanevtizedx 1775 xtalanevtizedx 1785 Ekkor még német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy szó uralkodik, a magyarságot csak a maroknyi arisztokrácia alkotja és így nem csoda, ha a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet ott mélyebb gyökeret vert és még akkor is virágzott, midőn 1789-ben xevtizedx 1785 megnyílt xtalanevtizedx 1795 xtalanevtizedx 1805 az első állandó színház a város közepén, a pompás és világhírű dóm szomszédságában. A város lakosságának többsége akkor még mindig német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy és tót ynemzetisegy tót ynemzetisegy tót ynemzetisegy tót ynemzetisegy ynemzetisegy tót ynemzetisegy ykodvegy elemből állott s így természetesen ekkor is német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy szó uralkodik a színpadon. Csak egy negyedszázad múlva, 1816. xevtizedx 1815 május 15-én hangzott el végre a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színpadon az első magyar szó. Ekkor a „Csörgő sapka ycimy csörgő sapka ycimy Csörgő sapka ycimy csörgő ycimy sapka ycimy ycimy Csörgő ycimy sapka ycimy ykodvegy c. bohózat került színre, nagy sikerrel. Ekkor vonult be a városba a Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi zsigmond yszemelynevy Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Murányi yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy és Benke József yszemelynevy benke józsef yszemelynevy Benke József yszemelynevy benke yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benke yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy vezetése alatt álló pesti magyar színtársulat, yintezmenyy pesti magyar színtársulat yintezmenyy pesti ma yintezmenyy pesti yintezmenyy magyar yintezmenyy színtársulat yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy ma yintezmenyy ykodvegy miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy vendégszereplése után, miután saját hazája fővárosából főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a dédelgetett német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet kiszorította és vándorlásra kényszerítette a pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színészeket. A kilenc nőből és tizenhat férfiból álló társulat kiválóbb tagjai voltak:Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Murányiné, yszemelynevy murányine yszemelynevy Murányiné yszemelynevy murányine yszemelynevy yszemelynevy Murányiné yszemelynevy ykodvegy Lángné, yszemelynevy lángne yszemelynevy Lángné yszemelynevy lángne yszemelynevy yszemelynevy Lángné yszemelynevy ykodvegy Baloghné, yszemelynevy baloghne yszemelynevy Baloghné yszemelynevy baloghne yszemelynevy yszemelynevy Baloghné yszemelynevy ykodvegy Balogh István, yszemelynevy balogh istván yszemelynevy Balogh István yszemelynevy balogh yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Láng Ádám, yszemelynevy láng ádám yszemelynevy Láng Ádám yszemelynevy láng yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy Benke József, yszemelynevy benke józsef yszemelynevy Benke József yszemelynevy benke yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benke yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi zsigmond yszemelynevy Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Murányi yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy és Jancsó Károly. yszemelynevy jancsó károly yszemelynevy Jancsó Károly yszemelynevy jancsó yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Jancsó yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy A társulat május 30-án fejezte be sikeres működését egy quodlibettel, amelynek tiszta jövedelmét a társulat útiköltségére fordították. A Miskolcon ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy letelepedett pesti színjátszó társulat yintezmenyy pesti színjátszó társulat yintezmenyy pesti sz yintezmenyy pesti yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társulat yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy az első sikeren felbuzdulva, az 1817. év nyarán ismét átrándult Kassára ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy és olyan pártfogásban részesült, amilyennel még a megelőző német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulatok sem dicsekedhettek. A magyar színészet első hosszabb szereplése csak az 1818—1819-iki téli szezonban következett be és ez leginkább Péchy József grófnak, yszemelynevy péchy józsef gróf yszemelynevy Péchy József gróf yszemelynevy péchy yszemelynevy józsef yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Péchy yszemelynevy József yszemelynevy gróf yszemelynev a nemeslelkű magyar főúrnak köszönhető, aki, mint a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színház bérlője, az 1818. év nyarán a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulatot hirtelen feloszlatta és télire a miskolci társulatot szerződtette, mely 1818 novem­bertől 1819 március xtalanevtizedx 1825 végéig tartotta magyar színielőadásait Kassán. A társulat olyan pompásan működött, hogy az idegenajkú közönséget is meghódította és efeletti örömében a vármegye 500 pengő forinttal segélyezte a társulatot. Ugyanazon év nyarán azonban a németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy ismét bevonultak és a magyar színészek csak az 1823. xevtizedx 1825 és 1824. év xtalanevtizedx 1835 nyarán találnak menedékre Kassán, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy amikor Éder György yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy társulata próbálkozott a magyar előadások meghonosításával. 1828-ig ismét gyenge német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulatok tartották megszállva a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színpadot. Ekkor azonban nagy változás történt. Báró Berzeviczy Vince yszemelynevy báró berzeviczy vince yszemelynevy Báró Berzeviczy Vince yszemelynevy báró yszemelynevy berzeviczy yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Báró yszemelynevy Berzeviczy yszemelynevy V intendáns lelkes és áldozatkész vezetése alatt a magyar színészet legkiválóbb erői Kassára ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy siettek arra a hírre, hogy a magyar színészet a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színházban állandó otthonra talál. A vármegye és város nagyszabású anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette a társulatot és 1830-ban xevtizedx 1835 a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy színészet már elérte fénykorát. 1833-ban Csáky Tivadar gróf yszemelynevy csáky tivadar gróf yszemelynevy Csáky Tivadar gróf yszemelynevy csáky yszemelynevy tivadar yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Csáky yszemelynevy Tivadar yszemelynevy gróf yszemel volt a színház intendánsa, utána a talpig becsületes Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy színigazgató vette át a színházat, akinek társulatát a vármegye évi 2000 forinttal támogatta. Mindamellett lassan, fokozatosan beállott a hanyatlás. A jobb színészek mind a pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színházhoz igyekeztek jutni, ahol biztosabb megélhetést és művészi fejlődést remélhettek és így Kassa ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy város színészete mindinkább elvesztette országos jellegét. Az 1838—39-iki téli szezon, a vármegye hathatós támogatását élvező, de pazarló és könnyelmű Joób Gusztáv yszemelynevy joób gusztáv yszemelynevy Joób Gusztáv yszemelynevy joób yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Joób yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy ügyvéd és Kovács Endre yszemelynevy kovács endre yszemelynevy Kovács Endre yszemelynevy kovács yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy igazgatók alatt már a bomlás jegyét viseli magán, az 1840-ben xevtizedx 1845 szerződtetett új színtársulat pedig meg sem kezdte működését megfelelő erők hiányában. (Igazgató Demjén Mihály.) yszemelynevy demjén mihály yszemelynevy Demjén Mihály yszemelynevy demjén yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Demjén yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Az egy évtizedet meghaladó fényes korszak után ismét német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok kerültek Kassára, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy a magyar színtársulatok pedig csak a nyári hónapokban kísérleteztek hosszabb-rövidebb ideig és mindig megtudták nyerni a közönség szeretetét. 1842-ben Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy lesz ismét itt az igazgató, őt követi 1843-ban Hetényi József, yszemelynevy hetényi józsef yszemelynevy Hetényi József yszemelynevy hetényi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1844-ben Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy ferenc yszemelynevy Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és Egri, yszemelynevy egri yszemelynevy Egri yszemelynevy egri yszemelynevy yszemelynevy Egri yszemelynevy ykodvegy továbbá Komlóssy yszemelynevy komlóssy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy komlóssy yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy ykodvegy és Hegedűs Lajos, yszemelynevy hegedűs lajos yszemelynevy Hegedűs Lajos yszemelynevy hegedűs yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1845-ben Komlóssy yszemelynevy komlóssy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy komlóssy yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy ykodvegy és Kőrössy, yszemelynevy kőrössy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy kőrössy yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy ykodvegy 1846 —47-ben Váradi Pál yszemelynevy váradi pál yszemelynevy Váradi Pál yszemelynevy váradi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy és Somogyi, yszemelynevy somogyi yszemelynevy Somogyi yszemelynevy somogyi yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy ykodvegy 1848-ban Klestinszky László yszemelynevy klestinszky lászló yszemelynevy Klestinszky László yszemelynevy klestinszky yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Klestinszky yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy főigazgatása alatt Kilényi Dávid. yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy 1849-től 1861 xevtizedx 1865 húsvét napjáig ismét németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy kapnak játszási engedélyt: — a téli szezonra! Közben a nyári szezonban ezek voltak a magyar színigazgatók: 1851. xevtizedx 1855 augusztus—szeptember havában Hidassy Elek, yszemelynevy hidassy elek yszemelynevy Hidassy Elek yszemelynevy hidassy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy majd 1852. március—április havában és augusztus havában ismét Hidassy; yszemelynevy hidassy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy hidassy yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy ykodvegy 1853. augusztus—október havában a Szabó József, yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Havi Mihály yszemelynevy havi mihály yszemelynevy Havi Mihály yszemelynevy havi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Havi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és Gócs Ede yszemelynevy gócs ede yszemelynevy Gócs Ede yszemelynevy gócs yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Gócs yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy egyesített társulata keresi fel a várost. 1854. augusztus— szeptember és november havában Hetényi yszemelynevy hetényi yszemelynevy Hetényi yszemelynevy hetényi yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy ykodvegy az igazgató; 1857. június—augusztus havában Pázmán Mihály, yszemelynevy pázmán mihály yszemelynevy Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy 1858. április 24-től június 9-ig Latabár Endre, yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy 1859. április 25-től július 10-ig Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy július 16-tól szeptember 5-ig ismét Hetényi József yszemelynevy hetényi józsef yszemelynevy Hetényi József yszemelynevy hetényi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy kapnak játszási engedélyt, majd 1860-ban xevtizedx 1865 újra Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy vonul be jóhírű együttesével. Ez időtől kezdve fényes napok virradnak a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy magyar színészetre. Latabár Endre, yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy a nagyműveltségű és széles látókörű igazgató olyan társulatot szervezett, amellyel a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet versenyezni képtelen volt. A fényes névsorból elég lesz a következőket megnevezni: Mindszenthy Kornélia yszemelynevy mindszenthy kornélia yszemelynevy Mindszenthy Kornélia yszemelynevy mindszenthy yszemelynevy kornélia yszemelynevy yszemelynevy Mindszenthy yszemelynevy Kornélia yszemelynevy ykodvegy (később Halmy Ferencné) yszemelynevy halmy ferencne yszemelynevy Halmy Ferencné yszemelynevy halmy yszemelynevy ferencne yszemelynevy yszemelynevy Halmy yszemelynevy Ferencné yszemelynevy ykodvegy és Dékány Teréz yszemelynevy dékány teréz yszemelynevy Dékány Teréz yszemelynevy dékány yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Dékány yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy (később Káldy Gyuláné) yszemelynevy káldy gyuláne yszemelynevy Káldy Gyuláné yszemelynevy káldy yszemelynevy gyuláne yszemelynevy yszemelynevy Káldy yszemelynevy Gyuláné yszemelynevy ykodvegy remekhangú énekesnők, Gilday Erna yszemelynevy gilday erna yszemelynevy Gilday Erna yszemelynevy gilday yszemelynevy erna yszemelynevy yszemelynevy Gilday yszemelynevy Erna yszemelynevy ykodvegy és Takács Emes yszemelynevy takács emes yszemelynevy Takács Emes yszemelynevy takács yszemelynevy emes yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Emes yszemelynevy ykodvegy jeles drámai színésznők, Halmy Ferenc, yszemelynevy halmy ferenc yszemelynevy Halmy Ferenc yszemelynevy halmy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Halmy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Miklós, yszemelynevy tihanyi miklós yszemelynevy Tihanyi Miklós yszemelynevy tihanyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Ujházy Ede, yszemelynevy ujházy ede yszemelynevy Ujházy Ede yszemelynevy ujházy yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Ujházy yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Balla Béla, yszemelynevy balla béla yszemelynevy Balla Béla yszemelynevy balla yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Latabár Kálmán, yszemelynevy latabár kálmán yszemelynevy Latabár Kálmán yszemelynevy latabár yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Horváth Vince, yszemelynevy horváth vince yszemelynevy Horváth Vince yszemelynevy horváth yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy Bérczy Gyula, yszemelynevy bérczy gyula yszemelynevy Bérczy Gyula yszemelynevy bérczy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Bérczy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Tóth Antal, yszemelynevy tóth antal yszemelynevy Tóth Antal yszemelynevy tóth yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Mikei Lajos yszemelynevy mikei lajos yszemelynevy Mikei Lajos yszemelynevy mikei yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Mikei yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy stb. A zenekart maga a zseniális igazgató vezényelte, aki a Párizsból ytelepulesy párizs ytelepulesy Párizs yorszagy Franciaország ykodvegy szerzett új darabokat is fordította. 1863—65-ben Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Philippovich István yszemelynevy philippovich istván yszemelynevy Philippovich István yszemelynevy philippovich yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Philippovich yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy társulata váltja őt fel, közben 1864-ben Szabó yszemelynevy szabó yszemelynevy Szabó yszemelynevy szabó yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy ykodvegy egyedül az igazgató, majd 1865— 1873-ig xevtizedx 1875 újra Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy társulata játszik Kassán. ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy A további években ezen igazgatók neveivel találkozunk: 1873—75-ben: Temesváry Lajos, yszemelynevy temesváry lajos yszemelynevy Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1875—78: Lászy Vilmos, yszemelynevy lászy vilmos yszemelynevy Lászy Vilmos yszemelynevy lászy yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Lászy yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy közben Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy is, 1879—1881-ig: xevtizedx 1885 Krecsányi Ignác, yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy 1882: Gerőfi, yszemelynevy gerőfi yszemelynevy Gerőfi yszemelynevy gerőfi yszemelynevy yszemelynevy Gerőfi yszemelynevy ykodvegy utána Jakab Lajos, yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Tiszay Dezső, yszemelynevy tiszay dezső yszemelynevy Tiszay Dezső yszemelynevy tiszay yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tiszay yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Károlyi Lajos, yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1894-ben xevtizedx 1895 Rakodczay Pál, yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy 1895: Hatvani Károly, yszemelynevy hatvani károly yszemelynevy Hatvani Károly yszemelynevy hatvani yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hatvani yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy majd Csóka Sándor, yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Komjáthy János. yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Ezen igazgatók valóban sokat fáradoztak a kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy magyar színészet felvirágoztatása érdekében. Tőlük kerültek a fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színpadokra: Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Tolnayné-Dömjén Rózsa, yszemelynevy tolnayné-dömjén rózsa yszemelynevy Tolnayné-Dömjén Rózsa yszemelynevy tolnayné-dömjén yszemelynevy rózsa yszemelynevy yszemelynevy Tolnayné-Dömjén yszemelynevy Rózsa yszemelynevy ykodvegy Haraszti Hermin, yszemelynevy haraszti hermin yszemelynevy Haraszti Hermin yszemelynevy haraszti yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszti yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Nikó Lina, yszemelynevy nikó lina yszemelynevy Nikó Lina yszemelynevy nikó yszemelynevy lina yszemelynevy yszemelynevy Nikó yszemelynevy Lina yszemelynevy ykodvegy Tárnoki Gizella, yszemelynevy tárnoki gizella yszemelynevy Tárnoki Gizella yszemelynevy tárnoki yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Tárnoki yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Réthy Laura, yszemelynevy réthy laura yszemelynevy Réthy Laura yszemelynevy réthy yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Réthy yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Krecsányi Sarolta, yszemelynevy krecsányi sarolta yszemelynevy Krecsányi Sarolta yszemelynevy krecsányi yszemelynevy sarolta yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Sarolta yszemelynevy ykodvegy Pajor Emília, yszemelynevy pajor emília yszemelynevy Pajor Emília yszemelynevy pajor yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Pajor yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy Bácskay Julcsa, yszemelynevy bácskay julcsa yszemelynevy Bácskay Julcsa yszemelynevy bácskay yszemelynevy julcsa yszemelynevy yszemelynevy Bácskay yszemelynevy Julcsa yszemelynevy ykodvegy Abonyi Gyula, yszemelynevy abonyi gyula yszemelynevy Abonyi Gyula yszemelynevy abonyi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Kiss Mihály, yszemelynevy kiss mihály yszemelynevy Kiss Mihály yszemelynevy kiss yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Tolnai Andor yszemelynevy tolnai andor yszemelynevy Tolnai Andor yszemelynevy tolnai yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Tolnai yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy (Festetich gróf), yszemelynevy festetich gróf yszemelynevy Festetich gróf yszemelynevy festetich yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Festetich yszemelynevy gróf yszemelynevy ykodvegy Rónaszéki Gusztáv, yszemelynevy rónaszéki gusztáv yszemelynevy Rónaszéki Gusztáv yszemelynevy rónaszéki yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Rónaszéki yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Tollagi Adolf, yszemelynevy tollagi adolf yszemelynevy Tollagi Adolf yszemelynevy tollagi yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Tollagi yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Németh József, yszemelynevy németh józsef yszemelynevy Németh József yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Balassa Jenő, yszemelynevy balassa jenő yszemelynevy Balassa Jenő yszemelynevy balassa yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Balassa yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Tapolszai Dezső, yszemelynevy tapolszai dezső yszemelynevy Tapolszai Dezső yszemelynevy tapolszai yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tapolszai yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Nyilassi Mátyás, yszemelynevy nyilassi mátyás yszemelynevy Nyilassi Mátyás yszemelynevy nyilassi yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Nyilassi yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy Nyárai Antal, yszemelynevy nyárai antal yszemelynevy Nyárai Antal yszemelynevy nyárai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky antal yszemelynevy Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Kazaliczky yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy stb. A színház megnyitásának századik évfordulóját nagy ünnepség keretében 1884. xevtizedx 1885 november 22-én ülték meg, Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy színigazgatása alatt. Első napon Váradi Antal yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy prológusa került színre, „Egy évszázad ycimy egy évszázad ycimy Egy évszázad ycimy egy ycimy évszázad ycimy ycimy Egy ycimy évszázad ycimy ykodvegy címmel, azután a „Csörgő sapka ycimy csörgő sapka ycimy Csörgő sapka ycimy csörgő ycimy sapka ycimy ycimy Csörgő ycimy sapka ycimy ykodvegy c. bohózat következett, melynek színlapja az 1781. xevtizedx 1785 évi xtalanevtizedx 1795 xtalanevtizedx 1805 eredeti színlap szerint volt kinyomatva. Ezen előadáson a szokott gázlángok helyett faggyúgyertyák égtek, mint száz évvel azelőtt. Második napon ugyanaz került színre. Harmadik napon Bátori Romancsik Mihály yszemelynevy bátori romancsik mihály yszemelynevy Bátori Romancsik Mihály yszemelynevy bátori yszemelynevy romancsik yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Bátori yszemelynevy Romancsik yszemel prológusát adták „Mult és jelen ycimy mult és jelen ycimy Mult és jelen ycimy mult ycimy és ycimy jelen ycimy ycimy Mult ycimy és ycimy jelen ycimy ykodvegy címmel, ezt követte egy operettegyveleg és kuplék előadása, végül a „Szigetvári vértanuk ycimy szigetvári vértanuk ycimy Szigetvári vértanuk ycimy szigetvári ycimy vértanuk ycimy ycimy Szigetvári ycimy vértanuk ycimy ykodvegy I. felvonása következett. A műsor utolsó pontja a „Piros bugyelláris ycimy piros bugyelláris ycimy Piros bugyelláris ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ycimy Piros ycimy bugyelláris ycimy ykodvegy I. felvonása volt. Negyedik napon népies díszelőadás volt, az előbbi napok programmjaiból. 1881-ben xevtizedx 1885 Gerőffy yszemelynevy gerőffy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy gerőffy yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt a következő jelesebb tagok működtek Kassán: ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy Gerőffyné, yszemelynevy gerőffyne yszemelynevy Gerőffyné yszemelynevy gerőffyne yszemelynevy yszemelynevy Gerőffyné yszemelynevy ykodvegy Hahnelné Szabó Ilka, yszemelynevy hahnelné szabó ilka yszemelynevy Hahnelné Szabó Ilka yszemelynevy hahnelné yszemelynevy szabó yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Hahnelné yszemelynevy Szabó yszemelynevy Ilka ysz Kutasi Janka, yszemelynevy kutasi janka yszemelynevy Kutasi Janka yszemelynevy kutasi yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Kutasi yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Kőmíves Imréné, yszemelynevy kőmíves imréne yszemelynevy Kőmíves Imréné yszemelynevy kőmíves yszemelynevy imréne yszemelynevy yszemelynevy Kőmíves yszemelynevy Imréné yszemelynevy ykodvegy Litzenmayer Szidi yszemelynevy litzenmayer szidi yszemelynevy Litzenmayer Szidi yszemelynevy litzenmayer yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Litzenmayer yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy és Leopoldina, Locsarek Györgyné, yszemelynevy locsarek györgyne yszemelynevy Locsarek Györgyné yszemelynevy locsarek yszemelynevy györgyne yszemelynevy yszemelynevy Locsarek yszemelynevy Györgyné yszemelynevy ykodvegy Vinczéné Alojzia, yszemelynevy vinczéné alojzia yszemelynevy Vinczéné Alojzia yszemelynevy vinczéné yszemelynevy alojzia yszemelynevy yszemelynevy Vinczéné yszemelynevy Alojzia yszemelynevy ykodvegy Andorffy Péter, yszemelynevy andorffy péter yszemelynevy Andorffy Péter yszemelynevy andorffy yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Andorffy yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Balogh Árpád, yszemelynevy balogh árpád yszemelynevy Balogh Árpád yszemelynevy balogh yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Dálnoky Kárpát, yszemelynevy dálnoky kárpát yszemelynevy Dálnoky Kárpát yszemelynevy dálnoky yszemelynevy kárpát yszemelynevy yszemelynevy Dálnoky yszemelynevy Kárpát yszemelynevy ykodvegy Halasi Béla, yszemelynevy halasi béla yszemelynevy Halasi Béla yszemelynevy halasi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Halasi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Locsarek György, yszemelynevy locsarek györgy yszemelynevy Locsarek György yszemelynevy locsarek yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Locsarek yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Mezei Vilmos, yszemelynevy mezei vilmos yszemelynevy Mezei Vilmos yszemelynevy mezei yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Mezei yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Takács Ádám yszemelynevy takács ádám yszemelynevy Takács Ádám yszemelynevy takács yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy stb. A kassai ytelepulesy kassa ytelepulesy kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy új színház 1899. xevtizedx 1895 szeptember 28-án nyílt meg Váradi Antal yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy „Déryné álma ycimy déryné álma ycimy Déryné álma ycimy déryné ycimy álma ycimy ycimy Déryné ycimy álma ycimy ykodvegy c. prológusával, melyben Csillag Teréz, yszemelynevy csillag teréz yszemelynevy Csillag Teréz yszemelynevy csillag yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Csillag yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy és Somló Sándor yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy mint vendégek vettek részt. Utána „Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy került színre. Igazgató Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy volt. Az új színház építési költsége 1,014.409 K. Van benne 52 páholy, 664 állóhely, számos ülőhely. A magyar színészet százéves jubileumát 1916. xevtizedx 1915 május 13-án ülték meg. A Kazinczy-kör yintezmenyy kazinczy-kör yintezmenyy Kazinczy yintezmenyy kazinczy-kör yintezmenyy yintezmenyy Kazinczy yintezmenyy ykodvegy az ünnepély előtt a színházban díszülést tartott. A közoktatásügyi minisztériumot Sziklay Ede yszemelynevy sziklay ede yszemelynevy Sziklay Ede yszemelynevy sziklay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Sziklay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy főispán, Kassa ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy városát Blanár Béla yszemelynevy blanár béla yszemelynevy Blanár Béla yszemelynevy blanár yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Blanár yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy polgármester képviselte. A jubileumi ünnepélyen megjelent Vargha Gyula yszemelynevy vargha gyula yszemelynevy Vargha Gyula yszemelynevy vargha yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vargha yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy államtitkár, Kassa ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy város orsz. képviselője is, aki egyúttal az Akadémiát yintezmenyy akadémia yintezmenyy Akadémiá yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy Akadémiá yintezmenyy ykodvegy és a Kisfaludy - társaságot yintezmenyy kisfaludy - társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy - yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy képviselte. A Magyar Történelmi Társaság yintezmenyy magyar történelmi társaság yintezmenyy Magyar T yintezmenyy magyar yintezmenyy történelmi yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy T yintezmenyy ykodvegy képviseletében Révész Kálmán yszemelynevy révész kálmán yszemelynevy Révész Kálmán yszemelynevy révész yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Révész yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy debreceni ytelepulesy debrecen ytelepulesy debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy esperes, a debreceni ytelepulesy debrecen ytelepulesy debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy Csokonai-kör yintezmenyy csokonai-kör yintezmenyy Csokonai yintezmenyy csokonai-kör yintezmenyy yintezmenyy Csokonai yintezmenyy ykodvegy képviseletében Szávay Gyula, yszemelynevy szávay gyula yszemelynevy Szávay Gyula yszemelynevy szávay yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szávay yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy a budapesti Nemzeti Színház yintezmenyy budapesti nemzeti színház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy képviseletében Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy főrendező jelent meg. Wlassics Gyula yszemelynevy wlassics gyula yszemelynevy Wlassics Gyula yszemelynevy wlassics yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Wlassics yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy országos színészeti felügyelő is jelen volt. Berzeviczy Albert yszemelynevy berzeviczy albert yszemelynevy Berzeviczy Albert yszemelynevy berzeviczy yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Berzeviczy yszemelynevy Albert yszemelynevy ykodvegy meleghangú táviratban küldte üdvözletét. A kör díszülését dr. Eöttevényi Nagy Olivér yszemelynevy dr. eöttevényi nagy olivér yszemelynevy dr. Eöttevényi Nagy Olivér yszemelynevy dr. yszemelynevy eöttevényi yszemelynevy nagy yszemelynevy olivér yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynev nyitotta meg lelkes beszéddel. Majd Faragó Ödön yszemelynevy faragó ödön yszemelynevy Faragó Ödön yszemelynevy faragó yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Faragó yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy színigazgató felolvasta dr. Czobor Alfréd yszemelynevy dr. czobor alfréd yszemelynevy dr. Czobor Alfréd yszemelynevy dr. yszemelynevy czobor yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Czobor yszemelynevy Alfréd yszemelynev megyei főlevéltáros színháztörténelmi tanulmányát, Tíz percnyi szünet után a színház díszelőadása következett. Színrekerült „A hűség próbája, ycimy a hűség próbája ycimy A hűség próbája ycimy a ycimy hűség ycimy próbája ycimy ycimy A ycimy hűség ycimy próbája ycimy ykodvegy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy vígjátéka, pompás előadásban. A színház falába elhelyezett emléktáblán ezen sorok díszlenek: Száz évnél hosszabb ideig állott e helyen az első állandó hazai színház, amely az 1792-ik xevtizedx 1795 évben xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 nyílt meg. Annak lebontása után a múzsáknak e fényes templomát a város lelkes közönségének áldozatkészsége emelte a nemzeti közművelődésnek. 1926. xevtizedx 1925 őszéig Faragó Ödön yszemelynevy faragó ödön yszemelynevy Faragó Ödön yszemelynevy faragó yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Faragó yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy színigazgató hirdette itt sok áldozat árán a magyar kultúra igéit. Azóta Iván Sándor yszemelynevy iván sándor yszemelynevy Iván Sándor yszemelynevy iván yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Iván yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy színigazgató jeles társulata működik itt. szin_II.0507.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Kassai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0507.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0507.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26611.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Kassai színészet

Szócikk: Kassai színészet A kassai színészet múltja 1768-tól datálódik. Ekkor még német szó uralkodik, a magyarságot csak a maroknyi arisztokrácia alkotja és így nem csoda, ha a német színészet ott mélyebb gyökeret vert és még akkor is virágzott, midőn 1789-ben megnyílt az első állandó színház a város közepén, a pompás és világhírű dóm szomszédságában. A város lakosságának többsége akkor még mindig német és tót elemből állott s így természetesen ekkor is német szó uralkodik a színpadon. Csak egy negyedszázad múlva, 1816. május 15-én hangzott el végre a kassai színpadon az első magyar szó. Ekkor a „Csörgő sapka c. bohózat került színre, nagy sikerrel. Ekkor vonult be a városba a Murányi Zsigmond és Benke József vezetése alatt álló pesti magyar színtársulat, miskolci vendégszereplése után, miután saját hazája fővárosából a dédelgetett német színészet kiszorította és vándorlásra kényszerítette a pesti színészeket. A kilenc nőből és tizenhat férfiból álló társulat kiválóbb tagjai voltak:Déryné, Murányiné, Lángné, Baloghné, Balogh István, Láng Ádám, Benke József, Murányi Zsigmond és Jancsó Károly. A társulat május 30-án fejezte be sikeres működését egy quodlibettel, amelynek tiszta jövedelmét a társulat útiköltségére fordították. A Miskolcon letelepedett pesti színjátszó társulat az első sikeren felbuzdulva, az 1817. év nyarán ismét átrándult Kassára és olyan pártfogásban részesült, amilyennel még a megelőző német társulatok sem dicsekedhettek. A magyar színészet első hosszabb szereplése csak az 1818—1819-iki téli szezonban következett be és ez leginkább Péchy József grófnak, a nemeslelkű magyar főúrnak köszönhető, aki, mint a kassai színház bérlője, az 1818. év nyarán a német társulatot hirtelen feloszlatta és télire a miskolci társulatot szerződtette, mely 1818 novem­bertől 1819 március végéig tartotta magyar színielőadásait Kassán. A társulat olyan pompásan működött, hogy az idegenajkú közönséget is meghódította és efeletti örömében a vármegye 500 pengő forinttal segélyezte a társulatot. Ugyanazon év nyarán azonban a németek ismét bevonultak és a magyar színészek csak az 1823. és 1824. év nyarán találnak menedékre Kassán, amikor Éder György miskolci társulata próbálkozott a magyar előadások meghonosításával. 1828-ig ismét gyenge német társulatok tartották megszállva a kassai színpadot. Ekkor azonban nagy változás történt. Báró Berzeviczy Vince intendáns lelkes és áldozatkész vezetése alatt a magyar színészet legkiválóbb erői Kassára siettek arra a hírre, hogy a magyar színészet a kassai színházban állandó otthonra talál. A vármegye és város nagyszabású anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette a társulatot és 1830-ban a kassai színészet már elérte fénykorát. 1833-ban Csáky Tivadar gróf volt a színház intendánsa, utána a talpig becsületes Komlóssy Ferenc színigazgató vette át a színházat, akinek társulatát a vármegye évi 2000 forinttal támogatta. Mindamellett lassan, fokozatosan beállott a hanyatlás. A jobb színészek mind a pesti színházhoz igyekeztek jutni, ahol biztosabb megélhetést és művészi fejlődést remélhettek és így Kassa város színészete mindinkább elvesztette országos jellegét. Az 1838—39-iki téli szezon, a vármegye hathatós támogatását élvező, de pazarló és könnyelmű Joób Gusztáv pesti ügyvéd és Kovács Endre igazgatók alatt már a bomlás jegyét viseli magán, az 1840-ben szerződtetett új színtársulat pedig meg sem kezdte működését megfelelő erők hiányában. (Igazgató Demjén Mihály.) Az egy évtizedet meghaladó fényes korszak után ismét német színtársulatok kerültek Kassára, a magyar színtársulatok pedig csak a nyári hónapokban kísérleteztek hosszabb-rövidebb ideig és mindig megtudták nyerni a közönség szeretetét. 1842-ben Komlóssy Ferenc lesz ismét itt az igazgató, őt követi 1843-ban Hetényi József, 1844-ben Kőrössy Ferenc és Egri, továbbá Komlóssy és Hegedűs Lajos, 1845-ben Komlóssy és Kőrössy, 1846 —47-ben Váradi Pál és Somogyi, 1848-ban Klestinszky László főigazgatása alatt Kilényi Dávid. 1849-től 1861 húsvét napjáig ismét németek kapnak játszási engedélyt: — a téli szezonra! Közben a nyári szezonban ezek voltak a magyar színigazgatók: 1851. augusztus—szeptember havában Hidassy Elek, majd 1852. március—április havában és augusztus havában ismét Hidassy; 1853. augusztus—október havában a Szabó József, Havi Mihály és Gócs Ede egyesített társulata keresi fel a várost. 1854. augusztus— szeptember és november havában Hetényi az igazgató; 1857. június—augusztus havában Pázmán Mihály, 1858. április 24-től június 9-ig Latabár Endre, 1859. április 25-től július 10-ig Molnár György, július 16-tól szeptember 5-ig ismét Hetényi József kapnak játszási engedélyt, majd 1860-ban újra Latabár Endre vonul be jóhírű együttesével. Ez időtől kezdve fényes napok virradnak a kassai magyar színészetre. Latabár Endre, a nagyműveltségű és széles látókörű igazgató olyan társulatot szervezett, amellyel a német színészet versenyezni képtelen volt. A fényes névsorból elég lesz a következőket megnevezni: Mindszenthy Kornélia (később Halmy Ferencné) és Dékány Teréz (később Káldy Gyuláné) remekhangú énekesnők, Gilday Erna és Takács Emes jeles drámai színésznők, Halmy Ferenc, Tihanyi Miklós, Ujházy Ede, Balla Béla, Latabár Kálmán, Horváth Vince, Bérczy Gyula, Tóth Antal, Mikei Lajos stb. A zenekart maga a zseniális igazgató vezényelte, aki a Párizsból szerzett új darabokat is fordította. 1863—65-ben Szabó József és Philippovich István társulata váltja őt fel, közben 1864-ben Szabó egyedül az igazgató, majd 1865— 1873-ig újra Latabár Endre társulata játszik Kassán. A további években ezen igazgatók neveivel találkozunk: 1873—75-ben: Temesváry Lajos, 1875—78: Lászy Vilmos, közben Gerőffy Andor is, 1879—1881-ig: Krecsányi Ignác, 1882: Gerőfi, utána Jakab Lajos, Tiszay Dezső, Halmay Imre, Károlyi Lajos, 1894-ben Rakodczay Pál, 1895: Hatvani Károly, majd Csóka Sándor, Komjáthy János. Ezen igazgatók valóban sokat fáradoztak a kassai magyar színészet felvirágoztatása érdekében. Tőlük kerültek a fővárosi színpadokra: Hegyesi Mari, Tolnayné-Dömjén Rózsa, Haraszti Hermin, Nikó Lina, Tárnoki Gizella, Réthy Laura, Krecsányi Sarolta, Pajor Emília, Bácskay Julcsa, Abonyi Gyula, Kiss Mihály, Tolnai Andor (Festetich gróf), Rónaszéki Gusztáv, Tollagi Adolf, Németh József, Balassa Jenő, Tapolszai Dezső, Nyilassi Mátyás, Nyárai Antal, Kazaliczky Antal stb. A színház megnyitásának századik évfordulóját nagy ünnepség keretében 1884. november 22-én ülték meg, Gerőffy Andor színigazgatása alatt. Első napon Váradi Antal prológusa került színre, „Egy évszázad címmel, azután a „Csörgő sapka c. bohózat következett, melynek színlapja az 1781. évi eredeti színlap szerint volt kinyomatva. Ezen előadáson a szokott gázlángok helyett faggyúgyertyák égtek, mint száz évvel azelőtt. Második napon ugyanaz került színre. Harmadik napon Bátori Romancsik Mihály prológusát adták „Mult és jelen címmel, ezt követte egy operettegyveleg és kuplék előadása, végül a „Szigetvári vértanuk I. felvonása következett. A műsor utolsó pontja a „Piros bugyelláris I. felvonása volt. Negyedik napon népies díszelőadás volt, az előbbi napok programmjaiból. 1881-ben Gerőffy igazgatása alatt a következő jelesebb tagok működtek Kassán: Gerőffyné, Hahnelné Szabó Ilka, Kutasi Janka, Kőmíves Imréné, Litzenmayer Szidi és Leopoldina, Locsarek Györgyné, Vinczéné Alojzia, Andorffy Péter, Balogh Árpád, Dálnoky Kárpát, Halasi Béla, Locsarek György, Mezei Vilmos, Takács Ádám stb. A kassai új színház 1899. szeptember 28-án nyílt meg Váradi Antal „Déryné álma c. prológusával, melyben Csillag Teréz, Mihályfi Károly és Somló Sándor mint vendégek vettek részt. Utána „Bánk bán került színre. Igazgató Szendrey Mihály volt. Az új színház építési költsége 1,014.409 K. Van benne 52 páholy, 664 állóhely, számos ülőhely. A magyar színészet százéves jubileumát 1916. május 13-án ülték meg. A Kazinczy-kör az ünnepély előtt a színházban díszülést tartott. A közoktatásügyi minisztériumot Sziklay Ede főispán, Kassa városát Blanár Béla polgármester képviselte. A jubileumi ünnepélyen megjelent Vargha Gyula államtitkár, Kassa város orsz. képviselője is, aki egyúttal az Akadémiát és a Kisfaludy - társaságot képviselte. A Magyar Történelmi Társaság képviseletében Révész Kálmán debreceni esperes, a debreceni Csokonai-kör képviseletében Szávay Gyula, a budapesti Nemzeti Színház képviseletében Hevesi Sándor főrendező jelent meg. Wlassics Gyula országos színészeti felügyelő is jelen volt. Berzeviczy Albert meleghangú táviratban küldte üdvözletét. A kör díszülését dr. Eöttevényi Nagy Olivér nyitotta meg lelkes beszéddel. Majd Faragó Ödön színigazgató felolvasta dr. Czobor Alfréd megyei főlevéltáros színháztörténelmi tanulmányát, Tíz percnyi szünet után a színház díszelőadása következett. Színrekerült „A hűség próbája, Kisfaludy Károly vígjátéka, pompás előadásban. A színház falába elhelyezett emléktáblán ezen sorok díszlenek: Száz évnél hosszabb ideig állott e helyen az első állandó hazai színház, amely az 1792-ik évben nyílt meg. Annak lebontása után a múzsáknak e fényes templomát a város lelkes közönségének áldozatkészsége emelte a nemzeti közművelődésnek. 1926. őszéig Faragó Ödön színigazgató hirdette itt sok áldozat árán a magyar kultúra igéit. Azóta Iván Sándor színigazgató jeles társulata működik itt. szin_II.0507.pdf II