Címszó: Népszínház - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0420.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0420.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29730.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Népszínház

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529730.htm

 

Szócikk: Népszínház A főváros (Budapest) színészete a 60-as években mindjobban hódított tért, úgy, hogy a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  falai már szűknek bizonyultak a művészetért lelkesedő közönség befogadására és nyilvánvalóvá lett, hogy egy új színház felépítésére annál is inkább volna szükség, hogy ott a könnyű fajsúlyú zenésdarabokat adhassák elő. Így született meg a Népszínház (intézmény) (információ)  megépítésének gondolata. 1864-ben (időpont) Molnár György (személy) (információ)  röpiratot adott ki, melyben egy Pesten (Budapest) létesítendő népszínház eszméjét először veti fel. Részvényekre ajánlja, oly módon, mint a régi pozsonyi színház (intézmény) (információ)  volt, hogy minden részvényes egy-egy páholyt kapna örök jogon és a városi, téli Népszínházon (intézmény) (információ)  kivül, egy városligeti nyári színkörrel egészíttetnék ki. 1867-ben (időpont) Dobsa Lajos (személy) (információ)  fűzte tovább ezt a tervet és pénzes emberek közreműködésén fáradozott. A »Fővárosi Lapok« (intézmény) (információ)  volt abban az időben e színházi ügy leglelkesebb szószólója. A Népszínház (intézmény) (információ)  létesítése ügyében 1869. (időpont) márc. 14-én volt az első értekezlet az »Egyenlőségi Kör«-ben, (intézmény) a választmányi elnökség tagjai lettek: Ullmann, (személy) (információ)  Szitányi, (személy) jegyző: Milassin Vilmos. (személy) (információ)  Tagok: Bulyovszky, (személy) (információ)  Dux Adolf, (személy) (információ)  Éjszaki Károly, (személy) (információ)  Gschwindt, (személy) Hegyessy Kálmán, (személy) Herzfelder, (személy) Kauser, (személy) Kléh István, (személy) (információ)  Molnár György, (személy) (információ)  Gelléri—Szabó (személy) és Steiger Gyula. (személy) Ekkor határozták el, hogy a színházat közadakozásból építik fel. A végrehajtó-bizottság tagjai voltak: Harkányi Frigyes (személy) (információ)  (a gyűlés elnöke), Podmaniczky Frigyes báró, (személy) (információ)  Steiger Gyula, (személy) Tavaszi Antal, (személy) Lipthay Béla báró (személy) és Rákosi Jenő, (személy) (információ)  akit jegyzőnek választottak meg és aki a sajtómozgalom irányításában élénk agitációt fejtett ki. A megindított gyűjtésen az első adakozók között a budai (Budapest) vízgyógyintézet vidéki betegei szerepeltek, akik 60 forintot adtak, miután Blaha Lujza (személy) (információ)  részükre hangversenyt tartott. A további gyűjtés 25.000 frtot eredményezett; miután azonban ezen összegből színházat nem lehetett építeni, a fővároshoz (Budapest) fordultak és az fel is ajánlott ingyen-telket a Terézvárosban, a mai Operaház (intézmény) (információ)  helyén, de pénz még mindig nem volt; ekkor ezt a telket eladták a későbbi Andrássy-út kiépítésére alakult részvénytársaságnak: 500.000 frt­ért; (a jelzett helyen épült fel később a M. Kir. Operaház.). (intézmény) Miután most már pénz volt, de nem volt telek, ismét a fővároshoz (Budapest) fordultak, amely a mai Népszínház (intézmény) (információ)  telkét ajánlotta fel a magasztos kultúrális cél részére. Az intézet alapkő-letételi ünnepe 1872. (időpont) szept. 15-én volt. Építészek: Buzzi (személy) és Kéler Napoleon, (személy) (információ)  tervező Fellner Ferdinánd. (személy) (információ)  A színház költsége 700.000 frt. Férőképessége: 49 páholy és 1 udvari páholy, 1407 (időpont) ülő- és 475 állóhely. A színpad 12 öl széles, 7 öl mély, a hátsó színpad 8 öl széles és 5 öl mély. A homlokzaton Apollo alakja koszorút nyújtó nemtőkkel. Az oszlopközökben Gaal József, (személy) (információ)  Kisfaludy Károly (személy) (információ)  és Egressy Béni (személy) (információ)  mellszobrai. A menyezetet aranyos dombormívekkel Szentpétery, (személy) (információ)  Megyeri, (személy) (információ)  Szerdahelyi, (személy) (információ)  Jancsó, (személy) (információ)  Füredi, (személy) (információ)  Hegedüsné (személy) (információ)  stb. nevével s nyolc kerek kép díszítik. A. csillár 80 lánggal égett. 1875. (időpont) szept. 29-én megjelentek az uccán a Népszínház (intézmény) (információ)  első falragaszai. Első igazgató: Rákosi Jenő. (személy) (információ)  A színház 1875. (időpont) okt. 15-én nyílt meg. Pontban hét órakor megjelent Ferenc József király, (személy) aki erre az alkalomra 4000 frtot adományozott az intézetnek, sógorával, Arnulf bajor herceggel, (személy) utána Rudolf trónörökös (személy) nevelőjével, Latour gróffal. (személy) Mosonyi Mihály (személy) (információ)  ünnepi nyitánya után Ábrányi Kornél (személy) (információ)  drámai prológusa következett. Előadta: Rákosi Fanni, (személy) (információ)  (Genius), (cím) Párthényiné (személy) (Thália), (cím) Dancz Nina (személy) (információ)  (Bohóság), (cím) Solymossy Elek (személy) (információ)  (Idegen bohóc), (cím) (információ)  Vasvári (személy) (Körmagyar). (cím) (információ)  Ezt követte Rákosi Jenő (személy) (információ)  »Leánykérő« (cím) c. 1 felv. népszínműve, melynek ez volt a szereposztása : Sugár, (szerep) (információ)  gazdag paraszt: Zádor; (személy) (információ)  Kata, (szerep) leánya: Sziklai Emilia; (személy) (információ)  Szamos F. (szerep) juhászgazda: Pártényi János; (személy) (információ)  Villám Bandi: (szerep) Szabó Bandi; (személy) (információ)  Illom Peti, (szerep) legényí Eöry Gusztáv; (személy) ezt követte: »Jeremiás siralmai.« (cím) (információ)  Bohózat 1 felv. Írta: Vidra Sipka. (személy) (információ)  (Rákosi Jenő). (személy) (információ)  Szereplők: Bibircsóki T. (szerep) háziúr: Tihanyi Miklós; (személy) (információ)  Lidi, (szerep) leánya: Dancz Nina; (személy) (információ)  Skolasztika, (szerep) v. k.: Klárné Angyal Ilka; (személy) Karcsu Pista: (szerep) Karikás József; (személy) (információ)  Szuszinka Jeremiás: (szerep) Együd István; (személy) (információ)  Jutka, (szerep) cseléd: Rákosi Fáni. (személy) (információ)  Végül következett: »A király csókja« (cím) c. egyfelvonásos operett. Írta Berczik Árpád. (személy) (információ)  Zenéjét szerzé Huber Károly. (személy) (információ)  Szereplői ezek voltak: Rózsa, (szerep) (információ)  juhászné: Sziklai Emilia; (személy) (információ)  Lóránt, (szerep) jegyese: Kápolnai János; (személy) (információ)  Drugeth, (szerep) udvarbeli: Solymossy Elek; (személy) (információ)  László, (szerep) (információ)  apród: Oroszi Georgine; (személy) Elek, (szerep) (információ)  apród: Kiss Paula; (személy) (információ)  Jenő, (szerep) apród: Fekete I. (személy) (információ)  Az új színház jeles gárdája, Blaha Lujzával (személy) (információ)  és Tamássy Józseffel (személy) (információ)  az élén, részben a régi Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  és az István­téri színház, (intézmény) részben pedig a vidéki színházak legjelesebb tagjaiból toborzódott. A Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  egész népszínmű műsorával átengedte Blaha Lujzát, (személy) (információ)  Klárné Angyal Ilkát, (személy) Párthényinét, (személy) Tamássyt, (személy) (információ)  Eőry Gusztávot, (személy) (információ)  Párthényit, (személy) ezekhez csatlakoztak: Dancz Nina, (személy) (információ)  Rákosi Szidi, (személy) (információ)  Jeney Anna, (személy) (információ)  Együd István, (személy) (információ)  Horváth Vince, (személy) (információ)  Kassai Vidor, (személy) (információ)  Solymossy Elek, (személy) (információ)  Kápolnay János, (személy) Ujváry Károly, (személy) (információ)  Kovács István, (személy) (információ)  Szirmai Imre (személy) (információ)  és Szabó Antal. (személy) (információ)  Ez a diszes névsor azonban csakhamar gazdagon kibővült. Blaha Lujza (személy) (információ)  mellett feltűnt Hegyi Aranka (személy) (információ)  és Pálmay Ilka (személy) (információ)  rendkívüli tehetsége és a művészi-triász sokáig dominálta a színpadot a közönség nagy gyönyörűségére. Mellettük és utánuk az énekesnők egész gárdája keletkezett: Gerőffyné Zádor Ilka, (személy) Komáromi Mariska, (személy) (információ)  Ligeti Irma, (személy) (információ)  Verőné Margó Célia, (személy) Karczagné Kopácsy Juliska, (személy) Küry Klára, (személy) (információ)  Csongori Mariska, (személy) (információ)  Gazsi Mariska, (személy) (információ)  Bárdy Gabi, (személy) (információ)  Fedák Sári, (személy) (információ)  Ledofszky Gizella, (személy) (információ)  a drámai szerepkörben pedig Lukács Juliska, (személy) (információ)  Tóth Ilonka (személy) (információ)  és még mások voltak a színház műsorának erős oszlopai, míg a férfiszereplők: Vidor Pál, (személy) (információ)  Tihanyi Miklós, (személy) (információ)  Németh József, (személy) (információ)  Tollagi Adolf, (személy) (információ)  Ujváry Károly, (személy) (információ)  Egri Kálmán, (személy) (információ)  Kiss Mihály, (személy) (információ)  Hunyady József, (személy) (információ)  Kovács Mihály, (személy) (információ)  Szombathelyi Béla, (személy) (információ)  Nyárai Antal, (személy) (információ)  Gyöngyi Izsó, (személy) (információ)  Andorffy Péter, (személy) (információ)  Fenyéri Mór, (személy) (információ)  Nyilasi Mátyás, (személy) (információ)  Megyeri Dezső, (személy) (információ)  Follinusz Aurél, (személy) (információ)  Pintér Imre, (személy) (információ)  Pusztai Béla, (személy) (információ)  Dárdai Sándor, (személy) (információ)  Szabó Antal, (személy) (információ)  művészi erőkkel gyarapodtak az idők folyamán. A rendezők közt előkelő helyet foglaltak el: Lukácsy Sándor, (személy) (információ)  Molnár György, (személy) (információ)  Ferenczy József, (személy) (információ)  Verő György, (személy) (információ)  Megyeri Dezső, (személy) (információ)  Follinusz Aurél (személy) (információ)  és Stoll Károly, (személy) karnagyok pedig: Huber Károly, (személy) (információ)  Erkel Elek, (személy) (információ)  Konti József, (személy) (információ)  Serly Lajos, (személy) (információ)  Bokor József, (személy) (információ)  Szabados Béla, (személy) (információ)  Barna Izsó (személy) (információ)  és Márkus Dezső (személy) (információ)  voltak. Az új színház természetesen a magyar népszínmű és operett-irodalomnak is nagy lendületet adott és Szigligeti Ede, (személy) (információ)  Szigeti József, (személy) (információ)  Tóth Ede (személy) (információ)  és Abonyi Lajos (személy) (információ)  mellett csakhamar feltűntek Csepreghy Ferenc, (személy) (információ)  Rátkay László, (személy) (információ)  Almássy Tihamér, (személy) (információ)  Vidor Pál, (személy) (információ)  Gerő Károly, (személy) (információ)  Lukácsy Sándor, (személy) (információ)  Verő György, (személy) (információ)  Follinusz Aurél, (személy) (információ)  Kazaliczky Antal (személy) (információ)  és Klárné (személy) népszínműveikkel, Erkel, (személy) (információ)  Konti, (személy) (információ)  Bokor, (személy) (információ)  Serly, (személy) (információ)  Szabados, (személy) (információ)  Hegyi Jenő, (személy) (információ)  Megyeri Dezső, (személy) (információ)  Verő György (személy) (információ)  és Barna Izsó (személy) (információ)  operett - szerzeményeikkel. A színház első titkára: Csepreghy Ferenc (személy) (információ)  volt, (L. o.) akit megbíztak azzal, hogy dramatizálja az akkoriban rendkívül népszerű Verne-regényeket. (személy) Ezekkel a darabokkal egy csapásra meghódította az ifjúságot, amely addig tudomást sem vett a Népszínházról. (intézmény) (információ)  Az »Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt«, (cím) az »Utazás a holdba« (cím) s különösen »A cár futárja«, (cím) amelyben Strogoff Mihály (személy) utazását vitték színpadra, csábította az első közönséget Helmer (személy) és Fellner (személy) (információ)  gyönyörű színház-palotájába. Ezekben a darabokban kedvelte meg a közönség Rákosi (személy) (információ)  színészeit: Együd Istvánt, (személy) (információ)  Solymossyt, (személy) (információ)  Eőry Gusztávot, (személy) (információ)  Lukácsnét (személy) és Tihanyit. (személy) (információ)  S aztán az egész várost meghódította a Népszínház (intézmény) (információ)  Blaha Lujzával (személy) (információ)  és Tamássy Józseffel. (személy) (információ)  Blaháné (személy) már az »Angot« (cím) (információ)  Clairettjével (szerep) és a Marjolaine-nel (szerep) megtörte a jeget, de »A sárga csikó«-ban (cím) és »A piros bugyelláris«-ban (cím) az egész város fejét elcsavarta. Behatolt a közöny leghozzáférhetetlenebb dzsungeljébe is, fölébresztette játékával és énekével a Ferencvárost, a Terézvárost és a Lipótvárost is fölrázta színházi letargiájából s Tamássyval (személy) (információ)  együtt megkezdte a Népszínház (intézmény) (információ)  nagy misszióját: Budapest (Budapest) megmagyarosítását. A népszínművel tehát diadalmaskodott a Népszínház. (intézmény) (információ)  De idővel operett-előadásai is népszerűek lettek, hála a bécsi (ország) operett térhódításának a franciával (nemzetiség) (információ)  szemben s hála Blaháné (személy) sokoldalú tehetségének. Az ő Boccaccioja (szerep) (információ)  és Komáromy Mariska (személy) (információ)  Fiamettája (szerep) révén egyszerre otthonos lett Suppé (személy) (információ)  az ifjú színpadon, mint Millöcker (személy) (információ)  is Blaháné (személy) merész kezdeményezésére: mikor »A koldusdiák« (cím) tenor-szerepét magára vállalta.1875. (időpont) okt. 15-től 1895. (időpont) okt. 5-ig 6770 előadást tartott a színház, ebből 2863 operett és 2037 népszínmű került színre. Ez idő alatt tantiem címén kifizettek: 337.194 frtot, ebből 229.259 frt magyar szerzőknek jutott. 1877. (időpont) jan. 26-án Erzsébet királyné (személy) első ízben látogatta meg a színházat a »Tündérhaj« (cím) előadásán; ez év márc. 23-án volt az 500-ik előadás (Stro- goff). melyből 127-szer volt zsúfolt ház; a látogatók száma kitett 550.000 embert. Ez időben 244 tagból állott a színházi személyzet. Az 1000-ik előadást 1878. (időpont) aug. 18-ián tartották: meg, színre került a »Sárga csikó«. (cím) (információ)  Szereposztása ez volt: Bakaj András: (szerep) Jány Gyula; (személy) Erzsike: (szerep) Soldosné; (személy) (információ)  Csorba Márton: (szerep) (információ)  Eőry; (személy) (információ)  Ágnes: (szerep) Pártényiné; (személy) Laci: (szerep) Vidor; (személy) (információ)  Gelecséri: (szerep) Szombathelyi; (személy) (információ)  Peti: (szerep) (információ)  Szigligeti József; (személy) (információ)  Harasztos: (szerep) (információ)  Kovács J.; (személy) (információ)  Boltos Icig: (szerep) Solymossy. (személy) (információ)  Ez idő alatt adtak: 366 estén népszínművet, 334-szer operettet, a többi előadásokon látványosságokat és operetteket. Színre került összesen 106 darab. Legtöbbször adták »Strogoff Mihály«-t, (cím) összesen 53-szor. — 1881. (időpont) máj. 31-én volt a 2000-ik előadás. Színre került Csepreghy Ferenc (személy) (információ)  »Perózes« (cím) c. bohózata. 1881. (időpont) okt. 14-én Rákosi Jenő (személy) (információ)  befejezte igazgatói működését. 1881. (időpont) okt. 16-tól a francia (nemzetiség) (információ)  nevek a színlapokon eredeti ortográfiával jelentek meg. 1883. (időpont) jún. 2-án kezdte meg a színház együttese bécsi (ország) vendégszereplését az »An der Wien« színházban. (intézmény) Első este a »Piros bugyelláris«, (cím) (információ)  aztán a »Tót leány«, (cím) a »Cornevillei harangok«, (cím) (információ)  »A kertészleány«, (cím) azután újra a »Piros bugyelláris« (cím) (információ)  került színre. A legnagyobb sikere volt a »Falu rosszá«-nak. (cím) (információ)  Utána való napon a »Hoffmann meséi«-t (cím) (információ)  adták. Nagy sikere volt még a »Sárga csikó«-nak, (cím) (információ)  a »Peleskei nótárius«-nak, (cím) (információ)  »Vereshajú«-nak, (cím) »Tündérlak«-nak, (cím) »Koldusdiák«-nak, (cím) (információ)  »Nap és Hold«-nak, (cím) (információ)  »Vörös sapká«-nak, (cím) (információ)  »Szélháziak«-nak. (cím) A vendégművészek ezek voltak: Blaha Lujza, (személy) (információ)  Pálmay Ilka, (személy) (információ)  Rákosi Szidi, (személy) (információ)  Hegyi Aranka, (személy) (információ)  Munkácsyné, (személy) Vidor Pál, (személy) (információ)  Tamássy József, (személy) (információ)  Eőry Gusztáv, (személy) (információ)  Solymossy Elek, (személy) (információ)  Horváth Vince, (személy) (információ)  Tihanyi Miklós. (személy) (információ)  1892. (időpont) okt. 2-án megtartják az első délutáni előadást. Színre került »A madarász« (cím) c. operett. 1895. (időpont) okt. 15-én megtartották a 20 éves jubileumot. 1896. (időpont) szeptember 26-án volt az 5000-ik előadás, midőn a »3 Kázmér« (cím) c. bohózat került színre. 1898. (időpont) okt. 4-én ingyenelőadás volt, melynek ötletét Porzsolt Kálmán (személy) (információ)  igazgató valósította meg. 1900 (időpont) okt. 15-én volt a színház 25 éves jubileuma. A színháznak ez időben következők voltak a tagjai: Hegyi Aranka, (személy) (információ)  Izsó Kálmánné, (személy) (információ)  Kápolnai Irén, (személy) (információ)  Krecsányi Sarolta, (személy) (információ)  Küry Klára, (személy) (információ)  P. Lukács Juliska, (személy) Siposné D. Lina, (személy) V. Margó Célia, (személy) Nagy Margit, (személy) (információ)  Harmath Ilona, (személy) (információ)  Dóri Margit, (személy) Vizváry Erzsike, (személy) Láng Etel, (személy) (információ)  Ledofszky Gizella, (személy) (információ)  Sugár Matild, (személy) (információ)  Pécsi Aranka, (személy) (információ)  Delli Henrik, (személy) (információ)  Horváth Vince, (személy) (információ)  Kenedich Kálmán, (személy) (információ)  Kiss Mihály, (személy) (információ)  Kovács Mihály, (személy) (információ)  Németh József, (személy) (információ)  Nyárai Antal, (személy) (információ)  Pázmán Ferenc, (személy) (információ)  Raskó Géza, (személy) (információ)  Rózsa Sándor, (személy) (információ)  Solymossy Elek, (személy) (információ)  Szabó Antal, (személy) (információ)  Szerdahelyi Ferenc, (személy) (információ)  Szirmai Imre, (személy) (információ)  Ujváry Károly, (személy) (információ)  Vidor Pál, (személy) (információ)  Garai Ferenc, (személy) (információ)  Szilágyi József. (személy) (információ)  Karszemélyzet: Beleznay Margit, (személy) (információ)  Balogh Erzsi. (személy) (információ)  Bokor Zelma, (személy) (információ)  Dávid Irma, (személy) (információ)  Delli Lajosné, (személy) (információ)  E. Boránd Hermin, (személy) Fodor Rózsi, (személy) (információ)  Galambos Boris, (személy) (információ)  Halmay Olga, (személy) (információ)  Sz. Holló Etel, (személy) Horváth Júlia, (személy) (információ)  Kaposi Rózsi, (személy) Karvázy Rózsi, (személy) Kiss Etelka, (személy) (információ)  Kuty Janka, (személy) Margittay Rózsi, (személy) (információ)  Mátrai Róza, (személy) (információ)  Miklósi Lujza, (személy) (információ)  Nyárai Antalné, (személy) (információ)  Nemes Elza, (személy) (információ)  Pély Mariska, (személy) Sárvári Janka, (személy) Szőllősy Róza, (személy) (információ)  Tallián Ida, (személy) (információ)  Jakabffy Aranka, (személy) (információ)  Zika Duci, (személy) Bartonek Irma, (személy) Dorozsmai Józsa, (személy) (információ)  Farkas Rózsi, (személy) (információ)  Fischer Izabella, (személy) (információ)  Hamvai Mariska, (személy) (információ)  Lédeczi Mariska, (személy) Orbán Mariska. (személy) (információ)  — Csendes József, (személy) (információ)  Enyvári Antal, (személy) (információ)  Hegedűs Armand, (személy) Hortobágyi Lipót, (személy) (információ)  Kalocsai Ferenc, (személy) (információ)  Király Ernő, (személy) (információ)  Kopácsi Sándor, (személy) Kovács Károly, (személy) (információ)  Kolozsvári Dezső, (személy) (információ)  Ligeti Andor, (személy) (információ)  Lejtényi Jenő, (személy) (információ)  Mály Géza, (személy) (információ)  Marikovszky Ágost, (személy) (információ)  Mádi Pál, (személy) (információ)  Marton Árpád, (személy) (információ)  Mátray Endre, (személy) (információ)  Nagy Vilmos, (személy) (információ)  Návay Manó, (személy) Némedi Mátyás, (személy) (információ)  Parányi Adolf, (személy) (információ)  Sümegi Ödön, (személy) (információ)  Szilágyi Géza. (személy) (információ)  1903. (időpont) szept. 9-én megindult az országos cigányhangverseny, Dankó István (személy) (információ)  »Cigányélet« (cím) c. népszínműve felújítása keretében. Első hangversenyző: Rácz Pali, (személy) (információ)  Berkes Béla (személy) (információ)  és Balogh Károly (személy) (információ)  bandája. A színház tulajdonképen a nyolcvanas években élte fénykorát és ebben az évtizedben emelkedett arra a művészi magaslatra, amelyet még a külföld is megirigyelt tőlünk. De később új irányok keletkeztek, a tartalmatlan, groteszk táncos angol (nemzetiség) operettek leszorították a műsorról a népszínműveket és az értékesebb zenei alkotásokat és az új konkurrens vállalkozások is nagyban hozzájárultak a színház­művészi és anyagi helyzetének megrendüléséhez. Ily körülmények között a színház minden kényszerítő szükség nélkül csődbe ment. Elcsúszott — a politikán... Evva Lajos (személy) (információ)  igazgatónak mennie kellett, de nem hagyta abba a direktori tevékenységet: megalapította a Magyar Színházat. (intézmény) (információ)  Helyébe pedig Porzsolt Kálmán (személy) (információ)  lépett. Porzsolt (személy) (információ)  nem volt méltatlan utóda Ewának. (személy) Tudta, hogy kell sikert csinálni. A millenáris »Ezer év« (cím) (információ)  és Verő György (személy) (információ)  48-as színdarabja, a »Hadak útja« (cím) nagy publikum-siker volt. Ő alatta hódította meg a Népszínház (intézmény) (információ)  színpadát az angol (nemzetiség) operett s ezúttal a világosság nyugatról jött: Fedák Sári (személy) (információ)  elhagyta Pozsonyt (megye) s táncos kedvvel, rohammal vette be a »San Toy«-ban (cím) a Népszínház (intézmény) (információ)  színpadát. Azután következett a »Bob herceg« (cím) (információ)  száz előadása, s megint ünnep volt minden este a Népszínházban. (intézmény) (információ)  De ez csak látszat volt. Mert rossz idők következtek a színházra. A darabhiány napjai. A régi francia (nemzetiség) (információ)  operett meghalt. Küry Klára (személy) (információ)  énekelte el e műfaj hattyúdalát Audaran (személy) operettjében, »A babá«-ban. (cím) A régi bécsi (ország) operett is haldoklott és az új még nem született meg. Amikor a megváltó »Víg özvegy« (cím) (információ)  megjelent, Porzsolt (személy) (információ)  már nem volt direktora a Népszínháznak, (intézmény) (információ)  s az új operett igéjét Lehár (személy) (információ)  már a Magyar Színházban (intézmény) (információ)  hirdette, az Izabella-téren. Azután elérkezett a Népszínház (intézmény) (információ)  Sedánja (cím) is azon a napon, amikor Porzsolt (személy) (információ)  szerencsétlen utóda, a szeretetreméltó művész és a legnaivabb direktor, Vidor Pál (személy) (információ)  agyonlőtte magát... Mader Rezső (személy) (információ)  alatt (1907. (időpont) szept. 1 — 1908. (időpont) nyaráig) mint Népszínház - Vígopera (intézmény) (információ)  feltámadt egy időre a színház, de a vég már közeledett. A régi Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  épületének gyorsan elhatározott lebontása miatt hajléktalanná vált az ország első drámai társulata s az operett szép és vidám berkét át kellett engedni a dráma múzsájának... 1925. (időpont) okt. 15-én díszelőadás keretében megülték a színház megnyitásának 50-ik évfordulóját, a »Falu rossza« (cím) (információ)  előadásával. 1928. (időpont) febr. 28-án az »Árpád ébredésé«­vel (cím) (információ)  megülték ezen épületben a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  fennállásának 90. évfordulóját. {Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_III.0420.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Népszínház címszóvég 29730 Szócikk: Népszínház A főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színészete a 60-as években mindjobban hódított tért, úgy, hogy a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy falai már szűknek bizonyultak a művészetért lelkesedő közönség befogadására és nyilvánvalóvá lett, hogy egy új színház felépítésére annál is inkább volna szükség, hogy ott a könnyű fajsúlyú zenésdarabokat adhassák elő. Így született meg a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy megépítésének gondolata. 1864-ben Molnár György yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy röpiratot adott ki, melyben egy Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy létesítendő népszínház eszméjét először veti fel. Részvényekre ajánlja, oly módon, mint a régi pozsonyi színház yintezmenyy pozsonyi színház yintezmenyy pozsonyi yintezmenyy pozsonyi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy pozsonyi yintezmenyy ykodvegy volt, hogy minden részvényes egy-egy páholyt kapna örök jogon és a városi, téli Népszínházon yintezmenyy téli népszínház yintezmenyy téli Nép yintezmenyy téli yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy téli yintezmenyy Nép yintezmenyy ykodvegy kivül, egy városligeti nyári színkörrel egészíttetnék ki. 1867-ben Dobsa Lajos yszemelynevy dobsa lajos yszemelynevy Dobsa Lajos yszemelynevy dobsa yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Dobsa yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy fűzte tovább ezt a tervet és pénzes emberek közreműködésén fáradozott. A »Fővárosi Lapok« yintezmenyy fővárosi lapok yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy lapok yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy volt abban az időben e színházi ügy leglelkesebb szószólója. A Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy létesítése ügyében 1869. márc. xtalanevtizedx 1875 14-én volt az első értekezlet az »Egyenlőségi Kör«-ben, yintezmenyy egyenlőségi kör yintezmenyy Egyenlős yintezmenyy egyenlőségi yintezmenyy kör yintezmenyy yintezmenyy Egyenlős yintezmenyy ykodvegy a választmányi elnökség tagjai lettek: Ullmann, yszemelynevy ullmann yszemelynevy Ullmann yszemelynevy ullmann yszemelynevy yszemelynevy Ullmann yszemelynevy ykodvegy Szitányi, yszemelynevy szitányi yszemelynevy Szitányi yszemelynevy szitányi yszemelynevy yszemelynevy Szitányi yszemelynevy ykodvegy jegyző: Milassin Vilmos. yszemelynevy milassin vilmos yszemelynevy Milassin Vilmos yszemelynevy milassin yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Milassin yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Tagok: Bulyovszky, yszemelynevy bulyovszky yszemelynevy Bulyovszky yszemelynevy bulyovszky yszemelynevy yszemelynevy Bulyovszky yszemelynevy ykodvegy Dux Adolf, yszemelynevy dux adolf yszemelynevy Dux Adolf yszemelynevy dux yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Dux yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Éjszaki Károly, yszemelynevy éjszaki károly yszemelynevy Éjszaki Károly yszemelynevy éjszaki yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Éjszaki yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Gschwindt, yszemelynevy gschwindt yszemelynevy Gschwindt yszemelynevy gschwindt yszemelynevy yszemelynevy Gschwindt yszemelynevy ykodvegy Hegyessy Kálmán, yszemelynevy hegyessy kálmán yszemelynevy Hegyessy Kálmán yszemelynevy hegyessy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Hegyessy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Herzfelder, yszemelynevy herzfelder yszemelynevy Herzfelder yszemelynevy herzfelder yszemelynevy yszemelynevy Herzfelder yszemelynevy ykodvegy Kauser, yszemelynevy kauser yszemelynevy Kauser yszemelynevy kauser yszemelynevy yszemelynevy Kauser yszemelynevy ykodvegy Kléh István, yszemelynevy kléh istván yszemelynevy Kléh István yszemelynevy kléh yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kléh yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Gelléri—Szabó yszemelynevy gelléri—szabó yszemelynevy Gelléri—Szabó yszemelynevy gelléri—szabó yszemelynevy yszemelynevy Gelléri—Szabó yszemelynevy ykodvegy és Steiger Gyula. yszemelynevy steiger gyula yszemelynevy Steiger Gyula yszemelynevy steiger yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Steiger yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Ekkor határozták el, hogy a színházat közadakozásból építik fel. A végrehajtó-bizottság tagjai voltak: Harkányi Frigyes yszemelynevy harkányi frigyes yszemelynevy Harkányi Frigyes yszemelynevy harkányi yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Harkányi yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy (a gyűlés elnöke), Podmaniczky Frigyes báró, yszemelynevy podmaniczky frigyes báró yszemelynevy Podmaniczky Frigyes báró yszemelynevy podmaniczky yszemelynevy frigyes yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Podmaniczky yszemelynevy Frigyes y Steiger Gyula, yszemelynevy steiger gyula yszemelynevy Steiger Gyula yszemelynevy steiger yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Steiger yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Tavaszi Antal, yszemelynevy tavaszi antal yszemelynevy Tavaszi Antal yszemelynevy tavaszi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Tavaszi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Lipthay Béla báró yszemelynevy lipthay béla báró yszemelynevy Lipthay Béla báró yszemelynevy lipthay yszemelynevy béla yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Lipthay yszemelynevy Béla yszemelynevy báró yszemelynev és Rákosi Jenő, yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy akit jegyzőnek választottak meg és aki a sajtómozgalom irányításában élénk agitációt fejtett ki. A megindított gyűjtésen az első adakozók között a budai buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy vízgyógyintézet vidéki betegei szerepeltek, akik 60 forintot adtak, miután Blaha Lujza yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy részükre hangversenyt tartott. A további gyűjtés 25.000 frtot eredményezett; miután azonban ezen összegből színházat nem lehetett építeni, a fővároshoz főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy fordultak és az fel is ajánlott ingyen-telket a Terézvárosban, a mai Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy helyén, de pénz még mindig nem volt; ekkor ezt a telket eladták a későbbi Andrássy-út kiépítésére alakult részvénytársaságnak: 500.000 frt­ért; (a jelzett helyen épült fel később a M. Kir. Operaház.). yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy Miután most már pénz volt, de nem volt telek, ismét a fővároshoz főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy fordultak, amely a mai Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy telkét ajánlotta fel a magasztos kultúrális cél részére. Az intézet alapkő-letételi ünnepe 1872. xevtizedx 1875 szept. 15-én volt. Építészek: Buzzi yszemelynevy buzzi yszemelynevy Buzzi yszemelynevy buzzi yszemelynevy yszemelynevy Buzzi yszemelynevy ykodvegy és Kéler Napoleon, yszemelynevy kéler napoleon yszemelynevy Kéler Napoleon yszemelynevy kéler yszemelynevy napoleon yszemelynevy yszemelynevy Kéler yszemelynevy Napoleon yszemelynevy ykodvegy tervező Fellner Ferdinánd. yszemelynevy fellner ferdinánd yszemelynevy Fellner Ferdinánd yszemelynevy fellner yszemelynevy ferdinánd yszemelynevy yszemelynevy Fellner yszemelynevy Ferdinánd yszemelynevy ykodvegy A színház költsége 700.000 frt. Férőképessége: 49 páholy és 1 udvari páholy, 1407 xevtizedx 1405 ülő- xtalanevtizedx 1415 xtalanevtizedx 1425 és 475 állóhely. A színpad 12 öl széles, 7 öl mély, a hátsó színpad 8 öl széles és 5 öl mély. A homlokzaton Apollo alakja koszorút nyújtó nemtőkkel. Az oszlopközökben Gaal József, yszemelynevy gaal józsef yszemelynevy Gaal József yszemelynevy gaal yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Gaal yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy és Egressy Béni yszemelynevy egressy béni yszemelynevy Egressy Béni yszemelynevy egressy yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy mellszobrai. A menyezetet aranyos dombormívekkel Szentpétery, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Megyeri, yszemelynevy megyeri yszemelynevy Megyeri yszemelynevy megyeri yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi, yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy ykodvegy Jancsó, yszemelynevy jancsó yszemelynevy Jancsó yszemelynevy jancsó yszemelynevy yszemelynevy Jancsó yszemelynevy ykodvegy Füredi, yszemelynevy füredi yszemelynevy Füredi yszemelynevy füredi yszemelynevy yszemelynevy Füredi yszemelynevy ykodvegy Hegedüsné yszemelynevy hegedüsne yszemelynevy Hegedüsné yszemelynevy hegedüsne yszemelynevy yszemelynevy Hegedüsné yszemelynevy ykodvegy stb. nevével s nyolc kerek kép díszítik. A. csillár 80 lánggal égett. 1875. xevtizedx 1875 szept. 29-én megjelentek az uccán a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy első falragaszai. Első igazgató: Rákosi Jenő. yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy A színház 1875. okt. 15-én nyílt meg. Pontban hét órakor megjelent Ferenc József király, yszemelynevy ferenc józsef király yszemelynevy Ferenc József király yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy király aki erre az alkalomra 4000 frtot adományozott az intézetnek, sógorával, Arnulf bajor herceggel, yszemelynevy arnulf bajor herceg yszemelynevy Arnulf bajor herceg yszemelynevy arnulf yszemelynevy bajor yszemelynevy herceg yszemelynevy yszemelynevy Arnulf yszemelynevy bajor yszemelynevy herceg ysz utána Rudolf trónörökös yszemelynevy rudolf trónörökös yszemelynevy Rudolf trónörökös yszemelynevy rudolf yszemelynevy trónörökös yszemelynevy yszemelynevy Rudolf yszemelynevy trónörökös yszemelynevy ykodvegy nevelőjével, Latour gróffal. yszemelynevy latour gróf yszemelynevy Latour gróf yszemelynevy latour yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Latour yszemelynevy gróf yszemelynevy ykodvegy Mosonyi Mihály yszemelynevy mosonyi mihály yszemelynevy Mosonyi Mihály yszemelynevy mosonyi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy ünnepi nyitánya után Ábrányi Kornél yszemelynevy ábrányi kornél yszemelynevy Ábrányi Kornél yszemelynevy ábrányi yszemelynevy kornél yszemelynevy yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Kornél yszemelynevy ykodvegy drámai prológusa következett. Előadta: Rákosi Fanni, yszemelynevy rákosi fanni yszemelynevy Rákosi Fanni yszemelynevy rákosi yszemelynevy fanni yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Fanni yszemelynevy ykodvegy (Genius), ycimy genius ycimy Genius ycimy genius ycimy ycimy Genius ycimy ykodvegy Párthényiné yszemelynevy párthényine yszemelynevy Párthényiné yszemelynevy párthényine yszemelynevy yszemelynevy Párthényiné yszemelynevy ykodvegy (Thália), ycimy thália ycimy Thália ycimy thália ycimy ycimy Thália ycimy ykodvegy Dancz Nina yszemelynevy dancz nina yszemelynevy Dancz Nina yszemelynevy dancz yszemelynevy nina yszemelynevy yszemelynevy Dancz yszemelynevy Nina yszemelynevy ykodvegy (Bohóság), ycimy bohóság ycimy Bohóság ycimy bohóság ycimy ycimy Bohóság ycimy ykodvegy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy (Idegen bohóc), ycimy idegen bohóc ycimy Idegen bohóc ycimy idegen ycimy bohóc ycimy ycimy Idegen ycimy bohóc ycimy ykodvegy Vasvári yszemelynevy vasvári yszemelynevy Vasvári yszemelynevy vasvári yszemelynevy yszemelynevy Vasvári yszemelynevy ykodvegy (Körmagyar). ycimy körmagyar ycimy Körmagyar ycimy körmagyar ycimy ycimy Körmagyar ycimy ykodvegy Ezt követte Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy »Leánykérő« ycimy leánykérő ycimy Leánykérő ycimy leánykérő ycimy ycimy Leánykérő ycimy ykodvegy c. 1 felv. népszínműve, melynek ez volt a szereposztása : Sugár, yszerepy sugár yszerepy Sugár yszerepy sugár yszerepy yszerepy Sugár yszerepy ykodvegy gazdag paraszt: Zádor; yszemelynevy zádor yszemelynevy Zádor yszemelynevy zádor yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy ykodvegy Kata, yszerepy kata yszerepy Kata yszerepy kata yszerepy yszerepy Kata yszerepy ykodvegy leánya: Sziklai Emilia; yszemelynevy sziklai emilia yszemelynevy Sziklai Emilia yszemelynevy sziklai yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Sziklai yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Szamos F. yszerepy szamos f. yszerepy Szamos F. yszerepy szamos yszerepy f. yszerepy yszerepy Szamos yszerepy F. yszerepy ykodvegy juhászgazda: Pártényi János; yszemelynevy pártényi jános yszemelynevy Pártényi János yszemelynevy pártényi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Pártényi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Villám Bandi: yszerepy villám bandi yszerepy Villám Bandi yszerepy villám yszerepy bandi yszerepy yszerepy Villám yszerepy Bandi yszerepy ykodvegy Szabó Bandi; yszemelynevy szabó bandi yszemelynevy Szabó Bandi yszemelynevy szabó yszemelynevy bandi yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Bandi yszemelynevy ykodvegy Illom Peti, yszerepy illom peti yszerepy Illom Peti yszerepy illom yszerepy peti yszerepy yszerepy Illom yszerepy Peti yszerepy ykodvegy legényí Eöry Gusztáv; yszemelynevy legényí eöry gusztáv yszemelynevy legényí Eöry Gusztáv yszemelynevy legényí yszemelynevy eöry yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy legényí yszemelynevy Eöry yszemelynevy Guszt ezt követte: »Jeremiás siralmai.« ycimy jeremiás siralmai ycimy Jeremiás siralmai ycimy jeremiás ycimy siralmai ycimy ycimy Jeremiás ycimy siralmai ycimy ykodvegy Bohózat 1 felv. Írta: Vidra Sipka. yszemelynevy vidra sipka yszemelynevy Vidra Sipka yszemelynevy vidra yszemelynevy sipka yszemelynevy yszemelynevy Vidra yszemelynevy Sipka yszemelynevy ykodvegy (Rákosi Jenő). yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Szereplők: Bibircsóki T. yszerepy bibircsóki t. yszerepy Bibircsóki T. yszerepy bibircsóki yszerepy t. yszerepy yszerepy Bibircsóki yszerepy T. yszerepy ykodvegy háziúr: Tihanyi Miklós; yszemelynevy tihanyi miklós yszemelynevy Tihanyi Miklós yszemelynevy tihanyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Lidi, yszerepy lidi yszerepy Lidi yszerepy lidi yszerepy yszerepy Lidi yszerepy ykodvegy leánya: Dancz Nina; yszemelynevy dancz nina yszemelynevy Dancz Nina yszemelynevy dancz yszemelynevy nina yszemelynevy yszemelynevy Dancz yszemelynevy Nina yszemelynevy ykodvegy Skolasztika, yszerepy skolasztika yszerepy Skolasztika yszerepy skolasztika yszerepy yszerepy Skolasztika yszerepy ykodvegy v. k.: Klárné Angyal Ilka; yszemelynevy klárné angyal ilka yszemelynevy Klárné Angyal Ilka yszemelynevy klárné yszemelynevy angyal yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Klárné yszemelynevy Angyal yszemelynevy Ilka yszem Karcsu Pista: yszerepy karcsu pista yszerepy Karcsu Pista yszerepy karcsu yszerepy pista yszerepy yszerepy Karcsu yszerepy Pista yszerepy ykodvegy Karikás József; yszemelynevy karikás józsef yszemelynevy Karikás József yszemelynevy karikás yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Karikás yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szuszinka Jeremiás: yszerepy szuszinka jeremiás yszerepy Szuszinka Jeremiás yszerepy szuszinka yszerepy jeremiás yszerepy yszerepy Szuszinka yszerepy Jeremiás yszerepy ykodvegy Együd István; yszemelynevy együd istván yszemelynevy Együd István yszemelynevy együd yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Együd yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Jutka, yszerepy jutka yszerepy Jutka yszerepy jutka yszerepy yszerepy Jutka yszerepy ykodvegy cseléd: Rákosi Fáni. yszemelynevy rákosi fáni yszemelynevy Rákosi Fáni yszemelynevy rákosi yszemelynevy fáni yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Fáni yszemelynevy ykodvegy Végül következett: »A király csókja« ycimy a király csókja ycimy A király csókja ycimy a ycimy király ycimy csókja ycimy ycimy A ycimy király ycimy csókja ycimy ykodvegy c. egyfelvonásos operett. Írta Berczik Árpád. yszemelynevy berczik árpád yszemelynevy Berczik Árpád yszemelynevy berczik yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Berczik yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Zenéjét szerzé Huber Károly. yszemelynevy huber károly yszemelynevy Huber Károly yszemelynevy huber yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Huber yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Szereplői ezek voltak: Rózsa, yszerepy rózsa yszerepy Rózsa yszerepy rózsa yszerepy yszerepy Rózsa yszerepy ykodvegy juhászné: Sziklai Emilia; yszemelynevy sziklai emilia yszemelynevy Sziklai Emilia yszemelynevy sziklai yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Sziklai yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Lóránt, yszerepy lóránt yszerepy Lóránt yszerepy lóránt yszerepy yszerepy Lóránt yszerepy ykodvegy jegyese: Kápolnai János; yszemelynevy kápolnai jános yszemelynevy Kápolnai János yszemelynevy kápolnai yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kápolnai yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Drugeth, yszerepy drugeth yszerepy Drugeth yszerepy drugeth yszerepy yszerepy Drugeth yszerepy ykodvegy udvarbeli: Solymossy Elek; yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy László, yszerepy lászló yszerepy László yszerepy lászló yszerepy yszerepy László yszerepy ykodvegy apród: Oroszi Georgine; yszemelynevy oroszi georgine yszemelynevy Oroszi Georgine yszemelynevy oroszi yszemelynevy georgine yszemelynevy yszemelynevy Oroszi yszemelynevy Georgine yszemelynevy ykodvegy Elek, yszerepy elek yszerepy Elek yszerepy elek yszerepy yszerepy Elek yszerepy ykodvegy apród: Kiss Paula; yszemelynevy kiss paula yszemelynevy Kiss Paula yszemelynevy kiss yszemelynevy paula yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Paula yszemelynevy ykodvegy Jenő, yszerepy jenő yszerepy Jenő yszerepy jenő yszerepy yszerepy Jenő yszerepy ykodvegy apród: Fekete I. yszemelynevy fekete i. yszemelynevy Fekete I. yszemelynevy fekete yszemelynevy i. yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy I. yszemelynevy ykodvegy Az új színház jeles gárdája, Blaha Lujzával yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujzá yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujzá yszemelynevy ykodvegy és Tamássy Józseffel yszemelynevy tamássy józsef yszemelynevy Tamássy József yszemelynevy tamássy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy az élén, részben a régi Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy és az István­téri színház, yintezmenyy istván­téri színház yintezmenyy István­t yintezmenyy istván­téri yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy István­t yintezmenyy ykodvegy részben pedig a vidéki színházak legjelesebb tagjaiból toborzódott. A Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy egész népszínmű műsorával átengedte Blaha Lujzát, yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujzá yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujzá yszemelynevy ykodvegy Klárné Angyal Ilkát, yszemelynevy klárné angyal ilka yszemelynevy Klárné Angyal Ilká yszemelynevy klárné yszemelynevy angyal yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Klárné yszemelynevy Angyal yszemelynevy Ilká yszemel Párthényinét, yszemelynevy párthényine yszemelynevy Párthényiné yszemelynevy párthényine yszemelynevy yszemelynevy Párthényiné yszemelynevy ykodvegy Tamássyt, yszemelynevy tamássy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy tamássy yszemelynevy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy ykodvegy Eőry Gusztávot, yszemelynevy eőry gusztáv yszemelynevy Eőry Gusztáv yszemelynevy eőry yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Párthényit, yszemelynevy párthényi yszemelynevy Párthényi yszemelynevy párthényi yszemelynevy yszemelynevy Párthényi yszemelynevy ykodvegy ezekhez csatlakoztak: Dancz Nina, yszemelynevy dancz nina yszemelynevy Dancz Nina yszemelynevy dancz yszemelynevy nina yszemelynevy yszemelynevy Dancz yszemelynevy Nina yszemelynevy ykodvegy Rákosi Szidi, yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy Jeney Anna, yszemelynevy jeney anna yszemelynevy Jeney Anna yszemelynevy jeney yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Jeney yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Együd István, yszemelynevy együd istván yszemelynevy Együd István yszemelynevy együd yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Együd yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Horváth Vince, yszemelynevy horváth vince yszemelynevy Horváth Vince yszemelynevy horváth yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy Kassai Vidor, yszemelynevy kassai vidor yszemelynevy Kassai Vidor yszemelynevy kassai yszemelynevy vidor yszemelynevy yszemelynevy Kassai yszemelynevy Vidor yszemelynevy ykodvegy Solymossy Elek, yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Kápolnay János, yszemelynevy kápolnay jános yszemelynevy Kápolnay János yszemelynevy kápolnay yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kápolnay yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Ujváry Károly, yszemelynevy ujváry károly yszemelynevy Ujváry Károly yszemelynevy ujváry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Ujváry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Kovács István, yszemelynevy kovács istván yszemelynevy Kovács István yszemelynevy kovács yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Szirmai Imre yszemelynevy szirmai imre yszemelynevy Szirmai Imre yszemelynevy szirmai yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szirmai yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy és Szabó Antal. yszemelynevy szabó antal yszemelynevy Szabó Antal yszemelynevy szabó yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Ez a diszes névsor azonban csakhamar gazdagon kibővült. Blaha Lujza yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy mellett feltűnt Hegyi Aranka yszemelynevy hegyi aranka yszemelynevy Hegyi Aranka yszemelynevy hegyi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Hegyi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy és Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay ilka yszemelynevy Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pálmay yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy rendkívüli tehetsége és a művészi-triász sokáig dominálta a színpadot a közönség nagy gyönyörűségére. Mellettük és utánuk az énekesnők egész gárdája keletkezett: Gerőffyné Zádor Ilka, yszemelynevy gerőffyné zádor ilka yszemelynevy Gerőffyné Zádor Ilka yszemelynevy gerőffyné yszemelynevy zádor yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Gerőffyné yszemelynevy Zádor yszemelynevy Ilka Komáromi Mariska, yszemelynevy komáromi mariska yszemelynevy Komáromi Mariska yszemelynevy komáromi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Ligeti Irma, yszemelynevy ligeti irma yszemelynevy Ligeti Irma yszemelynevy ligeti yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Verőné Margó Célia, yszemelynevy verőné margó célia yszemelynevy Verőné Margó Célia yszemelynevy verőné yszemelynevy margó yszemelynevy célia yszemelynevy yszemelynevy Verőné yszemelynevy Margó yszemelynevy Célia yszemel Karczagné Kopácsy Juliska, yszemelynevy karczagné kopácsy juliska yszemelynevy Karczagné Kopácsy Juliska yszemelynevy karczagné yszemelynevy kopácsy yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Karczagné yszemelynevy Kopácsy Küry Klára, yszemelynevy küry klára yszemelynevy Küry Klára yszemelynevy küry yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Küry yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy Csongori Mariska, yszemelynevy csongori mariska yszemelynevy Csongori Mariska yszemelynevy csongori yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Csongori yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Gazsi Mariska, yszemelynevy gazsi mariska yszemelynevy Gazsi Mariska yszemelynevy gazsi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Gazsi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Bárdy Gabi, yszemelynevy bárdy gabi yszemelynevy Bárdy Gabi yszemelynevy bárdy yszemelynevy gabi yszemelynevy yszemelynevy Bárdy yszemelynevy Gabi yszemelynevy ykodvegy Fedák Sári, yszemelynevy fedák sári yszemelynevy Fedák Sári yszemelynevy fedák yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Fedák yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Ledofszky Gizella, yszemelynevy ledofszky gizella yszemelynevy Ledofszky Gizella yszemelynevy ledofszky yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Ledofszky yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy a drámai szerepkörben pedig Lukács Juliska, yszemelynevy lukács juliska yszemelynevy Lukács Juliska yszemelynevy lukács yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Lukács yszemelynevy Juliska yszemelynevy ykodvegy Tóth Ilonka yszemelynevy tóth ilonka yszemelynevy Tóth Ilonka yszemelynevy tóth yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy és még mások voltak a színház műsorának erős oszlopai, míg a férfiszereplők: Vidor Pál, yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Miklós, yszemelynevy tihanyi miklós yszemelynevy Tihanyi Miklós yszemelynevy tihanyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Németh József, yszemelynevy németh józsef yszemelynevy Németh József yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tollagi Adolf, yszemelynevy tollagi adolf yszemelynevy Tollagi Adolf yszemelynevy tollagi yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Tollagi yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Ujváry Károly, yszemelynevy ujváry károly yszemelynevy Ujváry Károly yszemelynevy ujváry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Ujváry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Egri Kálmán, yszemelynevy egri kálmán yszemelynevy Egri Kálmán yszemelynevy egri yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Egri yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Kiss Mihály, yszemelynevy kiss mihály yszemelynevy Kiss Mihály yszemelynevy kiss yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Hunyady József, yszemelynevy hunyady józsef yszemelynevy Hunyady József yszemelynevy hunyady yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hunyady yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Kovács Mihály, yszemelynevy kovács mihály yszemelynevy Kovács Mihály yszemelynevy kovács yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Szombathelyi Béla, yszemelynevy szombathelyi béla yszemelynevy Szombathelyi Béla yszemelynevy szombathelyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szombathelyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Nyárai Antal, yszemelynevy nyárai antal yszemelynevy Nyárai Antal yszemelynevy nyárai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Gyöngyi Izsó, yszemelynevy gyöngyi izsó yszemelynevy Gyöngyi Izsó yszemelynevy gyöngyi yszemelynevy izsó yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyi yszemelynevy Izsó yszemelynevy ykodvegy Andorffy Péter, yszemelynevy andorffy péter yszemelynevy Andorffy Péter yszemelynevy andorffy yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Andorffy yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Fenyéri Mór, yszemelynevy fenyéri mór yszemelynevy Fenyéri Mór yszemelynevy fenyéri yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Fenyéri yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy Nyilasi Mátyás, yszemelynevy nyilasi mátyás yszemelynevy Nyilasi Mátyás yszemelynevy nyilasi yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Nyilasi yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy Megyeri Dezső, yszemelynevy megyeri dezső yszemelynevy Megyeri Dezső yszemelynevy megyeri yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Follinusz Aurél, yszemelynevy follinusz aurél yszemelynevy Follinusz Aurél yszemelynevy follinusz yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy Pintér Imre, yszemelynevy pintér imre yszemelynevy Pintér Imre yszemelynevy pintér yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pintér yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Pusztai Béla, yszemelynevy pusztai béla yszemelynevy Pusztai Béla yszemelynevy pusztai yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Pusztai yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Dárdai Sándor, yszemelynevy dárdai sándor yszemelynevy Dárdai Sándor yszemelynevy dárdai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dárdai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Szabó Antal, yszemelynevy szabó antal yszemelynevy Szabó Antal yszemelynevy szabó yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy művészi erőkkel gyarapodtak az idők folyamán. A rendezők közt előkelő helyet foglaltak el: Lukácsy Sándor, yszemelynevy lukácsy sándor yszemelynevy Lukácsy Sándor yszemelynevy lukácsy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Lukácsy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Ferenczy József, yszemelynevy ferenczy józsef yszemelynevy Ferenczy József yszemelynevy ferenczy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ferenczy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Verő György, yszemelynevy verő györgy yszemelynevy Verő György yszemelynevy verő yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Megyeri Dezső, yszemelynevy megyeri dezső yszemelynevy Megyeri Dezső yszemelynevy megyeri yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Follinusz Aurél yszemelynevy follinusz aurél yszemelynevy Follinusz Aurél yszemelynevy follinusz yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy és Stoll Károly, yszemelynevy stoll károly yszemelynevy Stoll Károly yszemelynevy stoll yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Stoll yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy karnagyok pedig: Huber Károly, yszemelynevy huber károly yszemelynevy Huber Károly yszemelynevy huber yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Huber yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Erkel Elek, yszemelynevy erkel elek yszemelynevy Erkel Elek yszemelynevy erkel yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Konti József, yszemelynevy konti józsef yszemelynevy Konti József yszemelynevy konti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Konti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Serly Lajos, yszemelynevy serly lajos yszemelynevy Serly Lajos yszemelynevy serly yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Serly yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Bokor József, yszemelynevy bokor józsef yszemelynevy Bokor József yszemelynevy bokor yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bokor yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szabados Béla, yszemelynevy szabados béla yszemelynevy Szabados Béla yszemelynevy szabados yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szabados yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Barna Izsó yszemelynevy barna izsó yszemelynevy Barna Izsó yszemelynevy barna yszemelynevy izsó yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy Izsó yszemelynevy ykodvegy és Márkus Dezső yszemelynevy márkus dezső yszemelynevy Márkus Dezső yszemelynevy márkus yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy voltak. Az új színház természetesen a magyar népszínmű és operett-irodalomnak is nagy lendületet adott és Szigligeti Ede, yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Szigeti József, yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tóth Ede yszemelynevy tóth ede yszemelynevy Tóth Ede yszemelynevy tóth yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy és Abonyi Lajos yszemelynevy abonyi lajos yszemelynevy Abonyi Lajos yszemelynevy abonyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy mellett csakhamar feltűntek Csepreghy Ferenc, yszemelynevy csepreghy ferenc yszemelynevy Csepreghy Ferenc yszemelynevy csepreghy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Csepreghy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Rátkay László, yszemelynevy rátkay lászló yszemelynevy Rátkay László yszemelynevy rátkay yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Rátkay yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Almássy Tihamér, yszemelynevy almássy tihamér yszemelynevy Almássy Tihamér yszemelynevy almássy yszemelynevy tihamér yszemelynevy yszemelynevy Almássy yszemelynevy Tihamér yszemelynevy ykodvegy Vidor Pál, yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Gerő Károly, yszemelynevy gerő károly yszemelynevy Gerő Károly yszemelynevy gerő yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Gerő yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Lukácsy Sándor, yszemelynevy lukácsy sándor yszemelynevy Lukácsy Sándor yszemelynevy lukácsy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Lukácsy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Verő György, yszemelynevy verő györgy yszemelynevy Verő György yszemelynevy verő yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Follinusz Aurél, yszemelynevy follinusz aurél yszemelynevy Follinusz Aurél yszemelynevy follinusz yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky antal yszemelynevy Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Kazaliczky yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy és Klárné yszemelynevy klárne yszemelynevy Klárné yszemelynevy klárne yszemelynevy yszemelynevy Klárné yszemelynevy ykodvegy népszínműveikkel, Erkel, yszemelynevy erkel yszemelynevy Erkel yszemelynevy erkel yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy ykodvegy Konti, yszemelynevy konti yszemelynevy Konti yszemelynevy konti yszemelynevy yszemelynevy Konti yszemelynevy ykodvegy Bokor, yszemelynevy bokor yszemelynevy Bokor yszemelynevy bokor yszemelynevy yszemelynevy Bokor yszemelynevy ykodvegy Serly, yszemelynevy serly yszemelynevy Serly yszemelynevy serly yszemelynevy yszemelynevy Serly yszemelynevy ykodvegy Szabados, yszemelynevy szabados yszemelynevy Szabados yszemelynevy szabados yszemelynevy yszemelynevy Szabados yszemelynevy ykodvegy Hegyi Jenő, yszemelynevy hegyi jenő yszemelynevy Hegyi Jenő yszemelynevy hegyi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Hegyi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Megyeri Dezső, yszemelynevy megyeri dezső yszemelynevy Megyeri Dezső yszemelynevy megyeri yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Verő György yszemelynevy verő györgy yszemelynevy Verő György yszemelynevy verő yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy és Barna Izsó yszemelynevy barna izsó yszemelynevy Barna Izsó yszemelynevy barna yszemelynevy izsó yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy Izsó yszemelynevy ykodvegy operett - szerzeményeikkel. A színház első titkára: Csepreghy Ferenc yszemelynevy csepreghy ferenc yszemelynevy Csepreghy Ferenc yszemelynevy csepreghy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Csepreghy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy volt, (L. o.) akit megbíztak azzal, hogy dramatizálja az akkoriban rendkívül népszerű Verne-regényeket. yszemelynevy verne yszemelynevy Verne yszemelynevy verne yszemelynevy yszemelynevy Verne yszemelynevy ykodvegy Ezekkel a darabokkal egy csapásra meghódította az ifjúságot, amely addig tudomást sem vett a Népszínházról. yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy Az »Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt«, ycimy utazás a föld körül nyolcvan nap alatt ycimy Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt ycimy utazás ycimy a ycimy föld ycimy körül ycimy nyolcvan ycimy nap ycimy alatt ycimy ycimy Utazás ycimy a yc az »Utazás a holdba« ycimy utazás a holdba ycimy Utazás a holdba ycimy utazás ycimy a ycimy holdba ycimy ycimy Utazás ycimy a ycimy holdba ycimy ykodvegy s különösen »A cár futárja«, ycimy a cár futárja ycimy A cár futárja ycimy a ycimy cár ycimy futárja ycimy ycimy A ycimy cár ycimy futárja ycimy ykodvegy amelyben Strogoff Mihály yszemelynevy strogoff mihály yszemelynevy Strogoff Mihály yszemelynevy strogoff yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Strogoff yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy utazását vitték színpadra, csábította az első közönséget Helmer yszemelynevy helmer yszemelynevy Helmer yszemelynevy helmer yszemelynevy yszemelynevy Helmer yszemelynevy ykodvegy és Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy yszemelynevy Fellner yszemelynevy ykodvegy gyönyörű színház-palotájába. Ezekben a darabokban kedvelte meg a közönség Rákosi yszemelynevy rákosi yszemelynevy Rákosi yszemelynevy rákosi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy ykodvegy színészeit: Együd Istvánt, yszemelynevy együd istván yszemelynevy Együd István yszemelynevy együd yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Együd yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Solymossyt, yszemelynevy solymossy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy solymossy yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy ykodvegy Eőry Gusztávot, yszemelynevy eőry gusztáv yszemelynevy Eőry Gusztáv yszemelynevy eőry yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Lukácsnét yszemelynevy lukácsne yszemelynevy Lukácsné yszemelynevy lukácsne yszemelynevy yszemelynevy Lukácsné yszemelynevy ykodvegy és Tihanyit. yszemelynevy tihanyi yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy tihanyi yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy ykodvegy S aztán az egész várost meghódította a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy Blaha Lujzával yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujzá yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujzá yszemelynevy ykodvegy és Tamássy Józseffel. yszemelynevy tamássy józsef yszemelynevy Tamássy József yszemelynevy tamássy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy már az »Angot« ycimy angot ycimy Angot ycimy angot ycimy ycimy Angot ycimy ykodvegy Clairettjével yszerepy clairett yszerepy Clairett yszerepy clairett yszerepy yszerepy Clairett yszerepy ykodvegy és a Marjolaine-nel yszerepy marjolaine yszerepy Marjolaine yszerepy marjolaine yszerepy yszerepy Marjolaine yszerepy ykodvegy megtörte a jeget, de »A sárga csikó«-ban ycimy a sárga csikó ycimy A sárga csikó ycimy a ycimy sárga ycimy csikó ycimy ycimy A ycimy sárga ycimy csikó ycimy ykodvegy és »A piros bugyelláris«-ban ycimy a piros bugyelláris ycimy A piros bugyelláris ycimy a ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ycimy A ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ykodvegy az egész város fejét elcsavarta. Behatolt a közöny leghozzáférhetetlenebb dzsungeljébe is, fölébresztette játékával és énekével a Ferencvárost, a Terézvárost és a Lipótvárost is fölrázta színházi letargiájából s Tamássyval yszemelynevy tamássy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy tamássy yszemelynevy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy ykodvegy együtt megkezdte a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy nagy misszióját: Budapest Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy megmagyarosítását. A népszínművel tehát diadalmaskodott a Népszínház. yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy De idővel operett-előadásai is népszerűek lettek, hála a bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy operett térhódításának a franciával ynemzetisegy francia ynemzetisegy franciá ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy franciá ynemzetisegy ykodvegy szemben s hála Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy sokoldalú tehetségének. Az ő Boccaccioja yszerepy boccaccio yszerepy Boccaccio yszerepy boccaccio yszerepy yszerepy Boccaccio yszerepy ykodvegy és Komáromy Mariska yszemelynevy komáromy mariska yszemelynevy Komáromy Mariska yszemelynevy komáromy yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Fiamettája yszerepy fiametta yszerepy Fiamettá yszerepy fiametta yszerepy yszerepy Fiamettá yszerepy ykodvegy révén egyszerre otthonos lett Suppé yszemelynevy suppe yszemelynevy Suppé yszemelynevy suppe yszemelynevy yszemelynevy Suppé yszemelynevy ykodvegy az ifjú színpadon, mint Millöcker yszemelynevy millöcker yszemelynevy Millöcker yszemelynevy millöcker yszemelynevy yszemelynevy Millöcker yszemelynevy ykodvegy is Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy merész kezdeményezésére: mikor »A koldusdiák« ycimy a koldusdiák ycimy A koldusdiák ycimy a ycimy koldusdiák ycimy ycimy A ycimy koldusdiák ycimy ykodvegy tenor-szerepét magára vállalta.1875. okt. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 15-től 1895. xevtizedx 1895 okt. 5-ig 6770 előadást tartott a színház, ebből 2863 operett és 2037 népszínmű került színre. Ez idő alatt tantiem címén kifizettek: 337.194 frtot, ebből 229.259 frt magyar szerzőknek jutott. 1877. xevtizedx 1875 jan. 26-án Erzsébet királyné yszemelynevy erzsébet királyne yszemelynevy Erzsébet királyné yszemelynevy erzsébet yszemelynevy királyne yszemelynevy yszemelynevy Erzsébet yszemelynevy királyné yszemelynevy ykodvegy első ízben látogatta meg a színházat a »Tündérhaj« ycimy tündérhaj ycimy Tündérhaj ycimy tündérhaj ycimy ycimy Tündérhaj ycimy ykodvegy előadásán; ez év márc. 23-án volt az 500-ik előadás (Stro- goff). melyből 127-szer volt zsúfolt ház; a látogatók száma kitett 550.000 embert. Ez időben 244 tagból állott a színházi személyzet. Az 1000-ik előadást 1878. aug. xtalanevtizedx 1885 18-ián tartották: meg, színre került a »Sárga csikó«. ycimy sárga csikó ycimy Sárga csikó ycimy sárga ycimy csikó ycimy ycimy Sárga ycimy csikó ycimy ykodvegy Szereposztása ez volt: Bakaj András: yszerepy bakaj andrás yszerepy Bakaj András yszerepy bakaj yszerepy andrás yszerepy yszerepy Bakaj yszerepy András yszerepy ykodvegy Jány Gyula; yszemelynevy jány gyula yszemelynevy Jány Gyula yszemelynevy jány yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Jány yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Erzsike: yszerepy erzsike yszerepy Erzsike yszerepy erzsike yszerepy yszerepy Erzsike yszerepy ykodvegy Soldosné; yszemelynevy soldosne yszemelynevy Soldosné yszemelynevy soldosne yszemelynevy yszemelynevy Soldosné yszemelynevy ykodvegy Csorba Márton: yszerepy csorba márton yszerepy Csorba Márton yszerepy csorba yszerepy márton yszerepy yszerepy Csorba yszerepy Márton yszerepy ykodvegy Eőry; yszemelynevy eőry yszemelynevy Eőry yszemelynevy eőry yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy ykodvegy Ágnes: yszerepy ágnes yszerepy Ágnes yszerepy ágnes yszerepy yszerepy Ágnes yszerepy ykodvegy Pártényiné; yszemelynevy pártényine yszemelynevy Pártényiné yszemelynevy pártényine yszemelynevy yszemelynevy Pártényiné yszemelynevy ykodvegy Laci: yszerepy laci yszerepy Laci yszerepy laci yszerepy yszerepy Laci yszerepy ykodvegy Vidor; yszemelynevy vidor yszemelynevy Vidor yszemelynevy vidor yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy ykodvegy Gelecséri: yszerepy gelecséri yszerepy Gelecséri yszerepy gelecséri yszerepy yszerepy Gelecséri yszerepy ykodvegy Szombathelyi; yszemelynevy szombathelyi yszemelynevy Szombathelyi yszemelynevy szombathelyi yszemelynevy yszemelynevy Szombathelyi yszemelynevy ykodvegy Peti: yszerepy peti yszerepy Peti yszerepy peti yszerepy yszerepy Peti yszerepy ykodvegy Szigligeti József; yszemelynevy szigligeti józsef yszemelynevy Szigligeti József yszemelynevy szigligeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Harasztos: yszerepy harasztos yszerepy Harasztos yszerepy harasztos yszerepy yszerepy Harasztos yszerepy ykodvegy Kovács J.; yszemelynevy kovács j. yszemelynevy Kovács J. yszemelynevy kovács yszemelynevy j. yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy J. yszemelynevy ykodvegy Boltos Icig: yszerepy boltos icig yszerepy Boltos Icig yszerepy boltos yszerepy icig yszerepy yszerepy Boltos yszerepy Icig yszerepy ykodvegy Solymossy. yszemelynevy solymossy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy solymossy yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy ykodvegy Ez idő alatt adtak: 366 estén népszínművet, 334-szer operettet, a többi előadásokon látványosságokat és operetteket. Színre került összesen 106 darab. Legtöbbször adták »Strogoff Mihály«-t, ycimy strogoff mihály ycimy Strogoff Mihály ycimy strogoff ycimy mihály ycimy ycimy Strogoff ycimy Mihály ycimy ykodvegy összesen 53-szor. — 1881. xevtizedx 1885 máj. 31-én volt a 2000-ik előadás. Színre került Csepreghy Ferenc yszemelynevy csepreghy ferenc yszemelynevy Csepreghy Ferenc yszemelynevy csepreghy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Csepreghy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy »Perózes« ycimy perózes ycimy Perózes ycimy perózes ycimy ycimy Perózes ycimy ykodvegy c. bohózata. 1881. okt. 14-én Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy befejezte igazgatói működését. 1881. okt. 16-tól a francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy nevek a színlapokon eredeti ortográfiával jelentek meg. 1883. jún. xtalanevtizedx 1895 2-án kezdte meg a színház együttese bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy vendégszereplését az »An der Wien« színházban. yintezmenyy an der wien« színház yintezmenyy An der W yintezmenyy an yintezmenyy der yintezmenyy wien« yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy An yintezmenyy der yintezmenyy W yintezmenyy ykodvegy Első este a »Piros bugyelláris«, ycimy piros bugyelláris ycimy Piros bugyelláris ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ycimy Piros ycimy bugyelláris ycimy ykodvegy aztán a »Tót leány«, ycimy tót leány ycimy Tót leány ycimy tót ycimy leány ycimy ycimy Tót ycimy leány ycimy ykodvegy a »Cornevillei harangok«, ycimy cornevillei harangok ycimy Cornevillei harangok ycimy cornevillei ycimy harangok ycimy ycimy Cornevillei ycimy harangok ycimy ykodvegy »A kertészleány«, ycimy a kertészleány ycimy A kertészleány ycimy a ycimy kertészleány ycimy ycimy A ycimy kertészleány ycimy ykodvegy azután újra a »Piros bugyelláris« ycimy piros bugyelláris ycimy Piros bugyelláris ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ycimy Piros ycimy bugyelláris ycimy ykodvegy került színre. A legnagyobb sikere volt a »Falu rosszá«-nak. ycimy falu rossza ycimy Falu rosszá ycimy falu ycimy rossza ycimy ycimy Falu ycimy rosszá ycimy ykodvegy Utána való napon a »Hoffmann meséi«-t ycimy hoffmann meséi ycimy Hoffmann meséi ycimy hoffmann ycimy meséi ycimy ycimy Hoffmann ycimy meséi ycimy ykodvegy adták. Nagy sikere volt még a »Sárga csikó«-nak, ycimy sárga csikó ycimy Sárga csikó ycimy sárga ycimy csikó ycimy ycimy Sárga ycimy csikó ycimy ykodvegy a »Peleskei nótárius«-nak, ycimy peleskei nótárius ycimy Peleskei nótárius ycimy peleskei ycimy nótárius ycimy ycimy Peleskei ycimy nótárius ycimy ykodvegy »Vereshajú«-nak, ycimy vereshajú ycimy Vereshajú ycimy vereshajú ycimy ycimy Vereshajú ycimy ykodvegy »Tündérlak«-nak, ycimy tündérlak ycimy Tündérlak ycimy tündérlak ycimy ycimy Tündérlak ycimy ykodvegy »Koldusdiák«-nak, ycimy koldusdiák ycimy Koldusdiák ycimy koldusdiák ycimy ycimy Koldusdiák ycimy ykodvegy »Nap és Hold«-nak, ycimy nap és hold ycimy Nap és Hold ycimy nap ycimy és ycimy hold ycimy ycimy Nap ycimy és ycimy Hold ycimy ykodvegy »Vörös sapká«-nak, ycimy vörös sapka ycimy Vörös sapká ycimy vörös ycimy sapka ycimy ycimy Vörös ycimy sapká ycimy ykodvegy »Szélháziak«-nak. ycimy szélháziak ycimy Szélháziak ycimy szélháziak ycimy ycimy Szélháziak ycimy ykodvegy A vendégművészek ezek voltak: Blaha Lujza, yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Pálmay Ilka, yszemelynevy pálmay ilka yszemelynevy Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pálmay yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Rákosi Szidi, yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy Hegyi Aranka, yszemelynevy hegyi aranka yszemelynevy Hegyi Aranka yszemelynevy hegyi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Hegyi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Munkácsyné, yszemelynevy munkácsyne yszemelynevy Munkácsyné yszemelynevy munkácsyne yszemelynevy yszemelynevy Munkácsyné yszemelynevy ykodvegy Vidor Pál, yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Tamássy József, yszemelynevy tamássy józsef yszemelynevy Tamássy József yszemelynevy tamássy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tamássy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Eőry Gusztáv, yszemelynevy eőry gusztáv yszemelynevy Eőry Gusztáv yszemelynevy eőry yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Solymossy Elek, yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Horváth Vince, yszemelynevy horváth vince yszemelynevy Horváth Vince yszemelynevy horváth yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Miklós. yszemelynevy tihanyi miklós yszemelynevy Tihanyi Miklós yszemelynevy tihanyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy 1892. xevtizedx 1895 okt. 2-án megtartják az első délutáni előadást. Színre került »A madarász« ycimy a madarász ycimy A madarász ycimy a ycimy madarász ycimy ycimy A ycimy madarász ycimy ykodvegy c. operett. 1895. okt. 15-én megtartották a 20 éves jubileumot. 1896. szeptember 26-án volt az 5000-ik előadás, midőn a »3 Kázmér« ycimy 3 kázmér ycimy 3 Kázmér ycimy 3 ycimy kázmér ycimy ycimy 3 ycimy Kázmér ycimy ykodvegy c. bohózat került színre. 1898. okt. xtalanevtizedx 1905 4-én ingyenelőadás volt, melynek ötletét Porzsolt Kálmán yszemelynevy porzsolt kálmán yszemelynevy Porzsolt Kálmán yszemelynevy porzsolt yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy igazgató valósította meg. 1900 xevtizedx 1905 okt. 15-én volt a színház 25 éves jubileuma. A színháznak ez időben következők voltak a tagjai: Hegyi Aranka, yszemelynevy hegyi aranka yszemelynevy Hegyi Aranka yszemelynevy hegyi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Hegyi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Izsó Kálmánné, yszemelynevy izsó kálmánne yszemelynevy Izsó Kálmánné yszemelynevy izsó yszemelynevy kálmánne yszemelynevy yszemelynevy Izsó yszemelynevy Kálmánné yszemelynevy ykodvegy Kápolnai Irén, yszemelynevy kápolnai irén yszemelynevy Kápolnai Irén yszemelynevy kápolnai yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Kápolnai yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Krecsányi Sarolta, yszemelynevy krecsányi sarolta yszemelynevy Krecsányi Sarolta yszemelynevy krecsányi yszemelynevy sarolta yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Sarolta yszemelynevy ykodvegy Küry Klára, yszemelynevy küry klára yszemelynevy Küry Klára yszemelynevy küry yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Küry yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy P. Lukács Juliska, yszemelynevy p. lukács juliska yszemelynevy P. Lukács Juliska yszemelynevy p. yszemelynevy lukács yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy P. yszemelynevy Lukács yszemelynevy Juliska yszemelynev Siposné D. Lina, yszemelynevy siposné d. lina yszemelynevy Siposné D. Lina yszemelynevy siposné yszemelynevy d. yszemelynevy lina yszemelynevy yszemelynevy Siposné yszemelynevy D. yszemelynevy Lina yszemelynevy ykodve V. Margó Célia, yszemelynevy v. margó célia yszemelynevy V. Margó Célia yszemelynevy v. yszemelynevy margó yszemelynevy célia yszemelynevy yszemelynevy V. yszemelynevy Margó yszemelynevy Célia yszemelynevy ykodvegy Nagy Margit, yszemelynevy nagy margit yszemelynevy Nagy Margit yszemelynevy nagy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Harmath Ilona, yszemelynevy harmath ilona yszemelynevy Harmath Ilona yszemelynevy harmath yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Harmath yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Dóri Margit, yszemelynevy dóri margit yszemelynevy Dóri Margit yszemelynevy dóri yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Dóri yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Vizváry Erzsike, yszemelynevy vizváry erzsike yszemelynevy Vizváry Erzsike yszemelynevy vizváry yszemelynevy erzsike yszemelynevy yszemelynevy Vizváry yszemelynevy Erzsike yszemelynevy ykodvegy Láng Etel, yszemelynevy láng etel yszemelynevy Láng Etel yszemelynevy láng yszemelynevy etel yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Etel yszemelynevy ykodvegy Ledofszky Gizella, yszemelynevy ledofszky gizella yszemelynevy Ledofszky Gizella yszemelynevy ledofszky yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Ledofszky yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Sugár Matild, yszemelynevy sugár matild yszemelynevy Sugár Matild yszemelynevy sugár yszemelynevy matild yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Matild yszemelynevy ykodvegy Pécsi Aranka, yszemelynevy pécsi aranka yszemelynevy Pécsi Aranka yszemelynevy pécsi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Pécsi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Delli Henrik, yszemelynevy delli henrik yszemelynevy Delli Henrik yszemelynevy delli yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Delli yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Horváth Vince, yszemelynevy horváth vince yszemelynevy Horváth Vince yszemelynevy horváth yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy Kenedich Kálmán, yszemelynevy kenedich kálmán yszemelynevy Kenedich Kálmán yszemelynevy kenedich yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Kenedich yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Kiss Mihály, yszemelynevy kiss mihály yszemelynevy Kiss Mihály yszemelynevy kiss yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kovács Mihály, yszemelynevy kovács mihály yszemelynevy Kovács Mihály yszemelynevy kovács yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Németh József, yszemelynevy németh józsef yszemelynevy Németh József yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Nyárai Antal, yszemelynevy nyárai antal yszemelynevy Nyárai Antal yszemelynevy nyárai yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Pázmán Ferenc, yszemelynevy pázmán ferenc yszemelynevy Pázmán Ferenc yszemelynevy pázmán yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Raskó Géza, yszemelynevy raskó géza yszemelynevy Raskó Géza yszemelynevy raskó yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Raskó yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Rózsa Sándor, yszemelynevy rózsa sándor yszemelynevy Rózsa Sándor yszemelynevy rózsa yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Rózsa yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Solymossy Elek, yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Szabó Antal, yszemelynevy szabó antal yszemelynevy Szabó Antal yszemelynevy szabó yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi Ferenc, yszemelynevy szerdahelyi ferenc yszemelynevy Szerdahelyi Ferenc yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szirmai Imre, yszemelynevy szirmai imre yszemelynevy Szirmai Imre yszemelynevy szirmai yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szirmai yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Ujváry Károly, yszemelynevy ujváry károly yszemelynevy Ujváry Károly yszemelynevy ujváry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Ujváry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Vidor Pál, yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Garai Ferenc, yszemelynevy garai ferenc yszemelynevy Garai Ferenc yszemelynevy garai yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Garai yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szilágyi József. yszemelynevy szilágyi józsef yszemelynevy Szilágyi József yszemelynevy szilágyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Karszemélyzet: Beleznay Margit, yszemelynevy beleznay margit yszemelynevy Beleznay Margit yszemelynevy beleznay yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Beleznay yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Balogh Erzsi. yszemelynevy balogh erzsi yszemelynevy Balogh Erzsi yszemelynevy balogh yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Bokor Zelma, yszemelynevy bokor zelma yszemelynevy Bokor Zelma yszemelynevy bokor yszemelynevy zelma yszemelynevy yszemelynevy Bokor yszemelynevy Zelma yszemelynevy ykodvegy Dávid Irma, yszemelynevy dávid irma yszemelynevy Dávid Irma yszemelynevy dávid yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Dávid yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Delli Lajosné, yszemelynevy delli lajosne yszemelynevy Delli Lajosné yszemelynevy delli yszemelynevy lajosne yszemelynevy yszemelynevy Delli yszemelynevy Lajosné yszemelynevy ykodvegy E. Boránd Hermin, yszemelynevy e. boránd hermin yszemelynevy E. Boránd Hermin yszemelynevy e. yszemelynevy boránd yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy E. yszemelynevy Boránd yszemelynevy Hermin yszemelynevy yk Fodor Rózsi, yszemelynevy fodor rózsi yszemelynevy Fodor Rózsi yszemelynevy fodor yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Galambos Boris, yszemelynevy galambos boris yszemelynevy Galambos Boris yszemelynevy galambos yszemelynevy boris yszemelynevy yszemelynevy Galambos yszemelynevy Boris yszemelynevy ykodvegy Halmay Olga, yszemelynevy halmay olga yszemelynevy Halmay Olga yszemelynevy halmay yszemelynevy olga yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Olga yszemelynevy ykodvegy Sz. Holló Etel, yszemelynevy sz. holló etel yszemelynevy Sz. Holló Etel yszemelynevy sz. yszemelynevy holló yszemelynevy etel yszemelynevy yszemelynevy Sz. yszemelynevy Holló yszemelynevy Etel yszemelynevy ykodvegy Horváth Júlia, yszemelynevy horváth júlia yszemelynevy Horváth Júlia yszemelynevy horváth yszemelynevy júlia yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Júlia yszemelynevy ykodvegy Kaposi Rózsi, yszemelynevy kaposi rózsi yszemelynevy Kaposi Rózsi yszemelynevy kaposi yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Kaposi yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Karvázy Rózsi, yszemelynevy karvázy rózsi yszemelynevy Karvázy Rózsi yszemelynevy karvázy yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Karvázy yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Kiss Etelka, yszemelynevy kiss etelka yszemelynevy Kiss Etelka yszemelynevy kiss yszemelynevy etelka yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Etelka yszemelynevy ykodvegy Kuty Janka, yszemelynevy kuty janka yszemelynevy Kuty Janka yszemelynevy kuty yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Kuty yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Margittay Rózsi, yszemelynevy margittay rózsi yszemelynevy Margittay Rózsi yszemelynevy margittay yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Margittay yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Mátrai Róza, yszemelynevy mátrai róza yszemelynevy Mátrai Róza yszemelynevy mátrai yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Miklósi Lujza, yszemelynevy miklósi lujza yszemelynevy Miklósi Lujza yszemelynevy miklósi yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Miklósi yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Nyárai Antalné, yszemelynevy nyárai antalne yszemelynevy Nyárai Antalné yszemelynevy nyárai yszemelynevy antalne yszemelynevy yszemelynevy Nyárai yszemelynevy Antalné yszemelynevy ykodvegy Nemes Elza, yszemelynevy nemes elza yszemelynevy Nemes Elza yszemelynevy nemes yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Nemes yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Pély Mariska, yszemelynevy pély mariska yszemelynevy Pély Mariska yszemelynevy pély yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Pély yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Sárvári Janka, yszemelynevy sárvári janka yszemelynevy Sárvári Janka yszemelynevy sárvári yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Sárvári yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Szőllősy Róza, yszemelynevy szőllősy róza yszemelynevy Szőllősy Róza yszemelynevy szőllősy yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Szőllősy yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Tallián Ida, yszemelynevy tallián ida yszemelynevy Tallián Ida yszemelynevy tallián yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy Jakabffy Aranka, yszemelynevy jakabffy aranka yszemelynevy Jakabffy Aranka yszemelynevy jakabffy yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Jakabffy yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Zika Duci, yszemelynevy zika duci yszemelynevy Zika Duci yszemelynevy zika yszemelynevy duci yszemelynevy yszemelynevy Zika yszemelynevy Duci yszemelynevy ykodvegy Bartonek Irma, yszemelynevy bartonek irma yszemelynevy Bartonek Irma yszemelynevy bartonek yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Bartonek yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Dorozsmai Józsa, yszemelynevy dorozsmai józsa yszemelynevy Dorozsmai Józsa yszemelynevy dorozsmai yszemelynevy józsa yszemelynevy yszemelynevy Dorozsmai yszemelynevy Józsa yszemelynevy ykodvegy Farkas Rózsi, yszemelynevy farkas rózsi yszemelynevy Farkas Rózsi yszemelynevy farkas yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Fischer Izabella, yszemelynevy fischer izabella yszemelynevy Fischer Izabella yszemelynevy fischer yszemelynevy izabella yszemelynevy yszemelynevy Fischer yszemelynevy Izabella yszemelynevy ykodvegy Hamvai Mariska, yszemelynevy hamvai mariska yszemelynevy Hamvai Mariska yszemelynevy hamvai yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Hamvai yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Lédeczi Mariska, yszemelynevy lédeczi mariska yszemelynevy Lédeczi Mariska yszemelynevy lédeczi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Lédeczi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Orbán Mariska. yszemelynevy orbán mariska yszemelynevy Orbán Mariska yszemelynevy orbán yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Orbán yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy — Csendes József, yszemelynevy csendes józsef yszemelynevy Csendes József yszemelynevy csendes yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Csendes yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Enyvári Antal, yszemelynevy enyvári antal yszemelynevy Enyvári Antal yszemelynevy enyvári yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Enyvári yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Hegedűs Armand, yszemelynevy hegedűs armand yszemelynevy Hegedűs Armand yszemelynevy hegedűs yszemelynevy armand yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Armand yszemelynevy ykodvegy Hortobágyi Lipót, yszemelynevy hortobágyi lipót yszemelynevy Hortobágyi Lipót yszemelynevy hortobágyi yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Hortobágyi yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy Kalocsai Ferenc, yszemelynevy kalocsai ferenc yszemelynevy Kalocsai Ferenc yszemelynevy kalocsai yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kalocsai yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Király Ernő, yszemelynevy király ernő yszemelynevy Király Ernő yszemelynevy király yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Király yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Kopácsi Sándor, yszemelynevy kopácsi sándor yszemelynevy Kopácsi Sándor yszemelynevy kopácsi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kopácsi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Kovács Károly, yszemelynevy kovács károly yszemelynevy Kovács Károly yszemelynevy kovács yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Kolozsvári Dezső, yszemelynevy kolozsvári dezső yszemelynevy Kolozsvári Dezső yszemelynevy kolozsvári yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Kolozsvári yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Ligeti Andor, yszemelynevy ligeti andor yszemelynevy Ligeti Andor yszemelynevy ligeti yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy Lejtényi Jenő, yszemelynevy lejtényi jenő yszemelynevy Lejtényi Jenő yszemelynevy lejtényi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Lejtényi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Mály Géza, yszemelynevy mály géza yszemelynevy Mály Géza yszemelynevy mály yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Mály yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Marikovszky Ágost, yszemelynevy marikovszky ágost yszemelynevy Marikovszky Ágost yszemelynevy marikovszky yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Marikovszky yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy Mádi Pál, yszemelynevy mádi pál yszemelynevy Mádi Pál yszemelynevy mádi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Mádi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Marton Árpád, yszemelynevy marton árpád yszemelynevy Marton Árpád yszemelynevy marton yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Marton yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Mátray Endre, yszemelynevy mátray endre yszemelynevy Mátray Endre yszemelynevy mátray yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Mátray yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy Nagy Vilmos, yszemelynevy nagy vilmos yszemelynevy Nagy Vilmos yszemelynevy nagy yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Návay Manó, yszemelynevy návay manó yszemelynevy Návay Manó yszemelynevy návay yszemelynevy manó yszemelynevy yszemelynevy Návay yszemelynevy Manó yszemelynevy ykodvegy Némedi Mátyás, yszemelynevy némedi mátyás yszemelynevy Némedi Mátyás yszemelynevy némedi yszemelynevy mátyás yszemelynevy yszemelynevy Némedi yszemelynevy Mátyás yszemelynevy ykodvegy Parányi Adolf, yszemelynevy parányi adolf yszemelynevy Parányi Adolf yszemelynevy parányi yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Parányi yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Sümegi Ödön, yszemelynevy sümegi ödön yszemelynevy Sümegi Ödön yszemelynevy sümegi yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Sümegi yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Géza. yszemelynevy szilágyi géza yszemelynevy Szilágyi Géza yszemelynevy szilágyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy 1903. szept. 9-én megindult az országos cigányhangverseny, Dankó István yszemelynevy dankó istván yszemelynevy Dankó István yszemelynevy dankó yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Dankó yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy »Cigányélet« ycimy cigányélet ycimy Cigányélet ycimy cigányélet ycimy ycimy Cigányélet ycimy ykodvegy c. népszínműve felújítása keretében. Első hangversenyző: Rácz Pali, yszemelynevy rácz pali yszemelynevy Rácz Pali yszemelynevy rácz yszemelynevy pali yszemelynevy yszemelynevy Rácz yszemelynevy Pali yszemelynevy ykodvegy Berkes Béla yszemelynevy berkes béla yszemelynevy Berkes Béla yszemelynevy berkes yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Berkes yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy és Balogh Károly yszemelynevy balogh károly yszemelynevy Balogh Károly yszemelynevy balogh yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy bandája. A színház tulajdonképen a nyolcvanas években élte fénykorát és ebben az évtizedben emelkedett arra a művészi magaslatra, amelyet még a külföld is megirigyelt tőlünk. De később új irányok keletkeztek, a tartalmatlan, groteszk táncos angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy operettek leszorították a műsorról a népszínműveket és az értékesebb zenei alkotásokat és az új konkurrens vállalkozások is nagyban hozzájárultak a színház­művészi és anyagi helyzetének megrendüléséhez. Ily körülmények között a színház minden kényszerítő szükség nélkül csődbe ment. Elcsúszott — a politikán... Evva Lajos yszemelynevy evva lajos yszemelynevy Evva Lajos yszemelynevy evva yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Evva yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy igazgatónak mennie kellett, de nem hagyta abba a direktori tevékenységet: megalapította a Magyar Színházat. yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy Helyébe pedig Porzsolt Kálmán yszemelynevy porzsolt kálmán yszemelynevy Porzsolt Kálmán yszemelynevy porzsolt yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy lépett. Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy ykodvegy nem volt méltatlan utóda Ewának. yszemelynevy ewa yszemelynevy Ewá yszemelynevy ewa yszemelynevy yszemelynevy Ewá yszemelynevy ykodvegy Tudta, hogy kell sikert csinálni. A millenáris »Ezer év« ycimy ezer év ycimy Ezer év ycimy ezer ycimy év ycimy ycimy Ezer ycimy év ycimy ykodvegy és Verő György yszemelynevy verő györgy yszemelynevy Verő György yszemelynevy verő yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy 48-as színdarabja, a »Hadak útja« ycimy hadak útja ycimy Hadak útja ycimy hadak ycimy útja ycimy ycimy Hadak ycimy útja ycimy ykodvegy nagy publikum-siker volt. Ő alatta hódította meg a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy színpadát az angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy operett s ezúttal a világosság nyugatról jött: Fedák Sári yszemelynevy fedák sári yszemelynevy Fedák Sári yszemelynevy fedák yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Fedák yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy elhagyta Pozsonyt ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy s táncos kedvvel, rohammal vette be a »San Toy«-ban ycimy san toy ycimy San Toy ycimy san ycimy toy ycimy ycimy San ycimy Toy ycimy ykodvegy a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy színpadát. Azután következett a »Bob herceg« ycimy bob herceg ycimy Bob herceg ycimy bob ycimy herceg ycimy ycimy Bob ycimy herceg ycimy ykodvegy száz előadása, s megint ünnep volt minden este a Népszínházban. yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy De ez csak látszat volt. Mert rossz idők következtek a színházra. A darabhiány napjai. A régi francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy operett meghalt. Küry Klára yszemelynevy küry klára yszemelynevy Küry Klára yszemelynevy küry yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Küry yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy énekelte el e műfaj hattyúdalát Audaran yszemelynevy audaran yszemelynevy Audaran yszemelynevy audaran yszemelynevy yszemelynevy Audaran yszemelynevy ykodvegy operettjében, »A babá«-ban. ycimy a baba ycimy A babá ycimy a ycimy baba ycimy ycimy A ycimy babá ycimy ykodvegy A régi bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy operett is haldoklott és az új még nem született meg. Amikor a megváltó »Víg özvegy« ycimy víg özvegy ycimy Víg özvegy ycimy víg ycimy özvegy ycimy ycimy Víg ycimy özvegy ycimy ykodvegy megjelent, Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy ykodvegy már nem volt direktora a Népszínháznak, yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy s az új operett igéjét Lehár yszemelynevy lehár yszemelynevy Lehár yszemelynevy lehár yszemelynevy yszemelynevy Lehár yszemelynevy ykodvegy már a Magyar Színházban yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy hirdette, az Izabella-téren. Azután elérkezett a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy Sedánja ycimy sedán ycimy Sedán ycimy sedán ycimy ycimy Sedán ycimy ykodvegy is azon a napon, amikor Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy porzsolt yszemelynevy yszemelynevy Porzsolt yszemelynevy ykodvegy szerencsétlen utóda, a szeretetreméltó művész és a legnaivabb direktor, Vidor Pál yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy agyonlőtte magát... Mader Rezső yszemelynevy mader rezső yszemelynevy Mader Rezső yszemelynevy mader yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Mader yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy alatt (1907. szept. 1 — 1908. nyaráig) xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 mint Népszínház - Vígopera yintezmenyy népszínház - vígopera yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy - yintezmenyy vígopera yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy feltámadt egy időre a színház, de a vég már közeledett. A régi Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy épületének gyorsan elhatározott lebontása miatt hajléktalanná vált az ország első drámai társulata s az operett szép és vidám berkét át kellett engedni a dráma múzsájának... 1925. xevtizedx 1925 okt. 15-én díszelőadás keretében megülték a színház megnyitásának 50-ik évfordulóját, a »Falu rossza« ycimy falu rossza ycimy Falu rossza ycimy falu ycimy rossza ycimy ycimy Falu ycimy rossza ycimy ykodvegy előadásával. 1928. febr. xtalanevtizedx 1935 28-án az »Árpád ébredésé«­vel ycimy árpád ébredése ycimy Árpád ébredésé ycimy árpád ycimy ébredése ycimy ycimy Árpád ycimy ébredésé ycimy ykodvegy megülték ezen épületben a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy fennállásának 90. évfordulóját. {Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_III.0420.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Népszínház - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0420.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0420.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29730.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Népszínház

Szócikk: Népszínház A főváros színészete a 60-as években mindjobban hódított tért, úgy, hogy a Nemzeti Színház falai már szűknek bizonyultak a művészetért lelkesedő közönség befogadására és nyilvánvalóvá lett, hogy egy új színház felépítésére annál is inkább volna szükség, hogy ott a könnyű fajsúlyú zenésdarabokat adhassák elő. Így született meg a Népszínház megépítésének gondolata. 1864-ben Molnár György röpiratot adott ki, melyben egy Pesten létesítendő népszínház eszméjét először veti fel. Részvényekre ajánlja, oly módon, mint a régi pozsonyi színház volt, hogy minden részvényes egy-egy páholyt kapna örök jogon és a városi, téli Népszínházon kivül, egy városligeti nyári színkörrel egészíttetnék ki. 1867-ben Dobsa Lajos fűzte tovább ezt a tervet és pénzes emberek közreműködésén fáradozott. A »Fővárosi Lapok« volt abban az időben e színházi ügy leglelkesebb szószólója. A Népszínház létesítése ügyében 1869. márc. 14-én volt az első értekezlet az »Egyenlőségi Kör«-ben, a választmányi elnökség tagjai lettek: Ullmann, Szitányi, jegyző: Milassin Vilmos. Tagok: Bulyovszky, Dux Adolf, Éjszaki Károly, Gschwindt, Hegyessy Kálmán, Herzfelder, Kauser, Kléh István, Molnár György, Gelléri—Szabó és Steiger Gyula. Ekkor határozták el, hogy a színházat közadakozásból építik fel. A végrehajtó-bizottság tagjai voltak: Harkányi Frigyes (a gyűlés elnöke), Podmaniczky Frigyes báró, Steiger Gyula, Tavaszi Antal, Lipthay Béla báró és Rákosi Jenő, akit jegyzőnek választottak meg és aki a sajtómozgalom irányításában élénk agitációt fejtett ki. A megindított gyűjtésen az első adakozók között a budai vízgyógyintézet vidéki betegei szerepeltek, akik 60 forintot adtak, miután Blaha Lujza részükre hangversenyt tartott. A további gyűjtés 25.000 frtot eredményezett; miután azonban ezen összegből színházat nem lehetett építeni, a fővároshoz fordultak és az fel is ajánlott ingyen-telket a Terézvárosban, a mai Operaház helyén, de pénz még mindig nem volt; ekkor ezt a telket eladták a későbbi Andrássy-út kiépítésére alakult részvénytársaságnak: 500.000 frt­ért; (a jelzett helyen épült fel később a M. Kir. Operaház.). Miután most már pénz volt, de nem volt telek, ismét a fővároshoz fordultak, amely a mai Népszínház telkét ajánlotta fel a magasztos kultúrális cél részére. Az intézet alapkő-letételi ünnepe 1872. szept. 15-én volt. Építészek: Buzzi és Kéler Napoleon, tervező Fellner Ferdinánd. A színház költsége 700.000 frt. Férőképessége: 49 páholy és 1 udvari páholy, 1407 ülő- és 475 állóhely. A színpad 12 öl széles, 7 öl mély, a hátsó színpad 8 öl széles és 5 öl mély. A homlokzaton Apollo alakja koszorút nyújtó nemtőkkel. Az oszlopközökben Gaal József, Kisfaludy Károly és Egressy Béni mellszobrai. A menyezetet aranyos dombormívekkel Szentpétery, Megyeri, Szerdahelyi, Jancsó, Füredi, Hegedüsné stb. nevével s nyolc kerek kép díszítik. A. csillár 80 lánggal égett. 1875. szept. 29-én megjelentek az uccán a Népszínház első falragaszai. Első igazgató: Rákosi Jenő. A színház 1875. okt. 15-én nyílt meg. Pontban hét órakor megjelent Ferenc József király, aki erre az alkalomra 4000 frtot adományozott az intézetnek, sógorával, Arnulf bajor herceggel, utána Rudolf trónörökös nevelőjével, Latour gróffal. Mosonyi Mihály ünnepi nyitánya után Ábrányi Kornél drámai prológusa következett. Előadta: Rákosi Fanni, (Genius), Párthényiné (Thália), Dancz Nina (Bohóság), Solymossy Elek (Idegen bohóc), Vasvári (Körmagyar). Ezt követte Rákosi Jenő »Leánykérő« c. 1 felv. népszínműve, melynek ez volt a szereposztása : Sugár, gazdag paraszt: Zádor; Kata, leánya: Sziklai Emilia; Szamos F. juhászgazda: Pártényi János; Villám Bandi: Szabó Bandi; Illom Peti, legényí Eöry Gusztáv; ezt követte: »Jeremiás siralmai.« Bohózat 1 felv. Írta: Vidra Sipka. (Rákosi Jenő). Szereplők: Bibircsóki T. háziúr: Tihanyi Miklós; Lidi, leánya: Dancz Nina; Skolasztika, v. k.: Klárné Angyal Ilka; Karcsu Pista: Karikás József; Szuszinka Jeremiás: Együd István; Jutka, cseléd: Rákosi Fáni. Végül következett: »A király csókja« c. egyfelvonásos operett. Írta Berczik Árpád. Zenéjét szerzé Huber Károly. Szereplői ezek voltak: Rózsa, juhászné: Sziklai Emilia; Lóránt, jegyese: Kápolnai János; Drugeth, udvarbeli: Solymossy Elek; László, apród: Oroszi Georgine; Elek, apród: Kiss Paula; Jenő, apród: Fekete I. Az új színház jeles gárdája, Blaha Lujzával és Tamássy Józseffel az élén, részben a régi Nemzeti Színház és az István­téri színház, részben pedig a vidéki színházak legjelesebb tagjaiból toborzódott. A Nemzeti Színház egész népszínmű műsorával átengedte Blaha Lujzát, Klárné Angyal Ilkát, Párthényinét, Tamássyt, Eőry Gusztávot, Párthényit, ezekhez csatlakoztak: Dancz Nina, Rákosi Szidi, Jeney Anna, Együd István, Horváth Vince, Kassai Vidor, Solymossy Elek, Kápolnay János, Ujváry Károly, Kovács István, Szirmai Imre és Szabó Antal. Ez a diszes névsor azonban csakhamar gazdagon kibővült. Blaha Lujza mellett feltűnt Hegyi Aranka és Pálmay Ilka rendkívüli tehetsége és a művészi-triász sokáig dominálta a színpadot a közönség nagy gyönyörűségére. Mellettük és utánuk az énekesnők egész gárdája keletkezett: Gerőffyné Zádor Ilka, Komáromi Mariska, Ligeti Irma, Verőné Margó Célia, Karczagné Kopácsy Juliska, Küry Klára, Csongori Mariska, Gazsi Mariska, Bárdy Gabi, Fedák Sári, Ledofszky Gizella, a drámai szerepkörben pedig Lukács Juliska, Tóth Ilonka és még mások voltak a színház műsorának erős oszlopai, míg a férfiszereplők: Vidor Pál, Tihanyi Miklós, Németh József, Tollagi Adolf, Ujváry Károly, Egri Kálmán, Kiss Mihály, Hunyady József, Kovács Mihály, Szombathelyi Béla, Nyárai Antal, Gyöngyi Izsó, Andorffy Péter, Fenyéri Mór, Nyilasi Mátyás, Megyeri Dezső, Follinusz Aurél, Pintér Imre, Pusztai Béla, Dárdai Sándor, Szabó Antal, művészi erőkkel gyarapodtak az idők folyamán. A rendezők közt előkelő helyet foglaltak el: Lukácsy Sándor, Molnár György, Ferenczy József, Verő György, Megyeri Dezső, Follinusz Aurél és Stoll Károly, karnagyok pedig: Huber Károly, Erkel Elek, Konti József, Serly Lajos, Bokor József, Szabados Béla, Barna Izsó és Márkus Dezső voltak. Az új színház természetesen a magyar népszínmű és operett-irodalomnak is nagy lendületet adott és Szigligeti Ede, Szigeti József, Tóth Ede és Abonyi Lajos mellett csakhamar feltűntek Csepreghy Ferenc, Rátkay László, Almássy Tihamér, Vidor Pál, Gerő Károly, Lukácsy Sándor, Verő György, Follinusz Aurél, Kazaliczky Antal és Klárné népszínműveikkel, Erkel, Konti, Bokor, Serly, Szabados, Hegyi Jenő, Megyeri Dezső, Verő György és Barna Izsó operett - szerzeményeikkel. A színház első titkára: Csepreghy Ferenc volt, (L. o.) akit megbíztak azzal, hogy dramatizálja az akkoriban rendkívül népszerű Verne-regényeket. Ezekkel a darabokkal egy csapásra meghódította az ifjúságot, amely addig tudomást sem vett a Népszínházról. Az »Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt«, az »Utazás a holdba« s különösen »A cár futárja«, amelyben Strogoff Mihály utazását vitték színpadra, csábította az első közönséget Helmer és Fellner gyönyörű színház-palotájába. Ezekben a darabokban kedvelte meg a közönség Rákosi színészeit: Együd Istvánt, Solymossyt, Eőry Gusztávot, Lukácsnét és Tihanyit. S aztán az egész várost meghódította a Népszínház Blaha Lujzával és Tamássy Józseffel. Blaháné már az »Angot« Clairettjével és a Marjolaine-nel megtörte a jeget, de »A sárga csikó«-ban és »A piros bugyelláris«-ban az egész város fejét elcsavarta. Behatolt a közöny leghozzáférhetetlenebb dzsungeljébe is, fölébresztette játékával és énekével a Ferencvárost, a Terézvárost és a Lipótvárost is fölrázta színházi letargiájából s Tamássyval együtt megkezdte a Népszínház nagy misszióját: Budapest megmagyarosítását. A népszínművel tehát diadalmaskodott a Népszínház. De idővel operett-előadásai is népszerűek lettek, hála a bécsi operett térhódításának a franciával szemben s hála Blaháné sokoldalú tehetségének. Az ő Boccaccioja és Komáromy Mariska Fiamettája révén egyszerre otthonos lett Suppé az ifjú színpadon, mint Millöcker is Blaháné merész kezdeményezésére: mikor »A koldusdiák« tenor-szerepét magára vállalta.1875. okt. 15-től 1895. okt. 5-ig 6770 előadást tartott a színház, ebből 2863 operett és 2037 népszínmű került színre. Ez idő alatt tantiem címén kifizettek: 337.194 frtot, ebből 229.259 frt magyar szerzőknek jutott. 1877. jan. 26-án Erzsébet királyné első ízben látogatta meg a színházat a »Tündérhaj« előadásán; ez év márc. 23-án volt az 500-ik előadás (Stro- goff). melyből 127-szer volt zsúfolt ház; a látogatók száma kitett 550.000 embert. Ez időben 244 tagból állott a színházi személyzet. Az 1000-ik előadást 1878. aug. 18-ián tartották: meg, színre került a »Sárga csikó«. Szereposztása ez volt: Bakaj András: Jány Gyula; Erzsike: Soldosné; Csorba Márton: Eőry; Ágnes: Pártényiné; Laci: Vidor; Gelecséri: Szombathelyi; Peti: Szigligeti József; Harasztos: Kovács J.; Boltos Icig: Solymossy. Ez idő alatt adtak: 366 estén népszínművet, 334-szer operettet, a többi előadásokon látványosságokat és operetteket. Színre került összesen 106 darab. Legtöbbször adták »Strogoff Mihály«-t, összesen 53-szor. — 1881. máj. 31-én volt a 2000-ik előadás. Színre került Csepreghy Ferenc »Perózes« c. bohózata. 1881. okt. 14-én Rákosi Jenő befejezte igazgatói működését. 1881. okt. 16-tól a francia nevek a színlapokon eredeti ortográfiával jelentek meg. 1883. jún. 2-án kezdte meg a színház együttese bécsi vendégszereplését az »An der Wien« színházban. Első este a »Piros bugyelláris«, aztán a »Tót leány«, a »Cornevillei harangok«, »A kertészleány«, azután újra a »Piros bugyelláris« került színre. A legnagyobb sikere volt a »Falu rosszá«-nak. Utána való napon a »Hoffmann meséi«-t adták. Nagy sikere volt még a »Sárga csikó«-nak, a »Peleskei nótárius«-nak, »Vereshajú«-nak, »Tündérlak«-nak, »Koldusdiák«-nak, »Nap és Hold«-nak, »Vörös sapká«-nak, »Szélháziak«-nak. A vendégművészek ezek voltak: Blaha Lujza, Pálmay Ilka, Rákosi Szidi, Hegyi Aranka, Munkácsyné, Vidor Pál, Tamássy József, Eőry Gusztáv, Solymossy Elek, Horváth Vince, Tihanyi Miklós. 1892. okt. 2-án megtartják az első délutáni előadást. Színre került »A madarász« c. operett. 1895. okt. 15-én megtartották a 20 éves jubileumot. 1896. szeptember 26-án volt az 5000-ik előadás, midőn a »3 Kázmér« c. bohózat került színre. 1898. okt. 4-én ingyenelőadás volt, melynek ötletét Porzsolt Kálmán igazgató valósította meg. 1900 okt. 15-én volt a színház 25 éves jubileuma. A színháznak ez időben következők voltak a tagjai: Hegyi Aranka, Izsó Kálmánné, Kápolnai Irén, Krecsányi Sarolta, Küry Klára, P. Lukács Juliska, Siposné D. Lina, V. Margó Célia, Nagy Margit, Harmath Ilona, Dóri Margit, Vizváry Erzsike, Láng Etel, Ledofszky Gizella, Sugár Matild, Pécsi Aranka, Delli Henrik, Horváth Vince, Kenedich Kálmán, Kiss Mihály, Kovács Mihály, Németh József, Nyárai Antal, Pázmán Ferenc, Raskó Géza, Rózsa Sándor, Solymossy Elek, Szabó Antal, Szerdahelyi Ferenc, Szirmai Imre, Ujváry Károly, Vidor Pál, Garai Ferenc, Szilágyi József. Karszemélyzet: Beleznay Margit, Balogh Erzsi. Bokor Zelma, Dávid Irma, Delli Lajosné, E. Boránd Hermin, Fodor Rózsi, Galambos Boris, Halmay Olga, Sz. Holló Etel, Horváth Júlia, Kaposi Rózsi, Karvázy Rózsi, Kiss Etelka, Kuty Janka, Margittay Rózsi, Mátrai Róza, Miklósi Lujza, Nyárai Antalné, Nemes Elza, Pély Mariska, Sárvári Janka, Szőllősy Róza, Tallián Ida, Jakabffy Aranka, Zika Duci, Bartonek Irma, Dorozsmai Józsa, Farkas Rózsi, Fischer Izabella, Hamvai Mariska, Lédeczi Mariska, Orbán Mariska. — Csendes József, Enyvári Antal, Hegedűs Armand, Hortobágyi Lipót, Kalocsai Ferenc, Király Ernő, Kopácsi Sándor, Kovács Károly, Kolozsvári Dezső, Ligeti Andor, Lejtényi Jenő, Mály Géza, Marikovszky Ágost, Mádi Pál, Marton Árpád, Mátray Endre, Nagy Vilmos, Návay Manó, Némedi Mátyás, Parányi Adolf, Sümegi Ödön, Szilágyi Géza. 1903. szept. 9-én megindult az országos cigányhangverseny, Dankó István »Cigányélet« c. népszínműve felújítása keretében. Első hangversenyző: Rácz Pali, Berkes Béla és Balogh Károly bandája. A színház tulajdonképen a nyolcvanas években élte fénykorát és ebben az évtizedben emelkedett arra a művészi magaslatra, amelyet még a külföld is megirigyelt tőlünk. De később új irányok keletkeztek, a tartalmatlan, groteszk táncos angol operettek leszorították a műsorról a népszínműveket és az értékesebb zenei alkotásokat és az új konkurrens vállalkozások is nagyban hozzájárultak a színház­művészi és anyagi helyzetének megrendüléséhez. Ily körülmények között a színház minden kényszerítő szükség nélkül csődbe ment. Elcsúszott — a politikán... Evva Lajos igazgatónak mennie kellett, de nem hagyta abba a direktori tevékenységet: megalapította a Magyar Színházat. Helyébe pedig Porzsolt Kálmán lépett. Porzsolt nem volt méltatlan utóda Ewának. Tudta, hogy kell sikert csinálni. A millenáris »Ezer év« és Verő György 48-as színdarabja, a »Hadak útja« nagy publikum-siker volt. Ő alatta hódította meg a Népszínház színpadát az angol operett s ezúttal a világosság nyugatról jött: Fedák Sári elhagyta Pozsonyt s táncos kedvvel, rohammal vette be a »San Toy«-ban a Népszínház színpadát. Azután következett a »Bob herceg« száz előadása, s megint ünnep volt minden este a Népszínházban. De ez csak látszat volt. Mert rossz idők következtek a színházra. A darabhiány napjai. A régi francia operett meghalt. Küry Klára énekelte el e műfaj hattyúdalát Audaran operettjében, »A babá«-ban. A régi bécsi operett is haldoklott és az új még nem született meg. Amikor a megváltó »Víg özvegy« megjelent, Porzsolt már nem volt direktora a Népszínháznak, s az új operett igéjét Lehár már a Magyar Színházban hirdette, az Izabella-téren. Azután elérkezett a Népszínház Sedánja is azon a napon, amikor Porzsolt szerencsétlen utóda, a szeretetreméltó művész és a legnaivabb direktor, Vidor Pál agyonlőtte magát... Mader Rezső alatt (1907. szept. 1 — 1908. nyaráig) mint Népszínház - Vígopera feltámadt egy időre a színház, de a vég már közeledett. A régi Nemzeti Színház épületének gyorsan elhatározott lebontása miatt hajléktalanná vált az ország első drámai társulata s az operett szép és vidám berkét át kellett engedni a dráma múzsájának... 1925. okt. 15-én díszelőadás keretében megülték a színház megnyitásának 50-ik évfordulóját, a »Falu rossza« előadásával. 1928. febr. 28-án az »Árpád ébredésé«­vel megülték ezen épületben a Nemzeti Színház fennállásának 90. évfordulóját. {Erődi Jenő.) szin_III.0420.pdf III