A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

BESZÁMOLÓ
a 2016. évi ISZT támogatás felhasználásáról

 Budapest, 2017. március 20.

Az alábbi dokumentum az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület tartalmi szolgáltatásainak fejlesztésére kapott 2016. évi támogatás felhasználását ismerteti. A támogatást a 2016. májusában készült, elfogadott pályázati tervünk alapján használtuk fel.

 

1. Könyvek – MEK

A pályázati tervünk alapján digitalizáltattuk és szolgáltatjuk a 19. század végén és a 20. század elején keletkezett szépirodalmi alkotásokat, amelyeket már közkincsként tehettünk közzé. Mind a népszerű magyar, mind a világirodalom művei közül válogattunk:

o Tovább folytattuk a 19. század végén és a 20. század elején népszerű regények, valamint kalandos történetek és gyermekkönyvek digitalizálását. Részint népszerű világirodalmi szerzők néhány művének már nem jogvédett fordításban megjelent magyar kiadását visszük számítógépre, mint pl. Herbert George Wells (1866-1946), Paul Féval (1816-1887), Lev Nikolajevics Tolsztoj (1828-1910). Digitalizáltuk még pl. Forró Pál, Gulácsy Irén, Kúnos Ignác, Benedek Elek, Bródy Sándor és Gaál Mózes, Gelléri Andor Endre, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Malonyay Dezső, Szabó Dezső, Tolnai Lajos további köteteit is. A szkennelt könyvek szövegét korrektúráztattuk és újraszerkesztettük, így ezek e-book formátumra konvertálhatóak és alkalmasabbak a mobil eszközökön való használatra, valamint az egyéb célú (pl. tudományos) feldolgozásokra is.

o Továbbá – OCR-es szöveget is tartalmazó képi PDF formátumban – elkészítettünk olyan, már nem jogvédett szakkönyveket és kézikönyveket, amelyek máig érvényes ismereteket tartalmaznak. Pl. Bánlaky József történelmi témájú könyveit, Thomas Carlyle: A francia forradalom története, Johan Huizinga: A középkor alkonya, Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete, Ernest Renan: A keresztyénség eredetének története.

Valamennyi digitalizált könyvet Creative Commons by-sa/4.0 licenc alatt tesszük közzé. A digitalizált könyvek részletes listája a Függelékben található. A Függelékben külön feltüntettük azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket a MEK számára önkéntes digitalizálók készítettek és küldtek.

 

2. E-könyvek konverziója

Folytattuk ISZT támogatással a korrektúrázott és a MEK-be már felkerült szépirodalmi művek konvertálását a ma népszerű e-book formátumokra. A támogatási összeg átcsoportosításával a tervezetthez képest több e-book-ot sikerült elkészíteni. (A konvertálás főbb fázisai: a dokumentumstruktúra átalakítása, új tartalomjegyzék generálása, megjelenítési opciók beállítása, metaadatolás, címlapkép készítés, az eredmény különféle könyvolvasókon való ellenőrzése.). A támogatással további 258 e-könyv került fel. Jelenleg 1161 db EPUB és 1310 db PRC/MOBI könyvet szolgáltatunk.

 

3. Folyóiratok digitalizálása – EPA

A terveink szerint folytattuk 19. századi szórakoztató lapok digitalizálását és feldolgozását. Folytattuk a Borsszem Jankó feldolgozását és szolgáltatását további évekkel, valamint két újabb kiadványt is rögzítettünk: Az első magyar humoros időszaki lapot, az Üstököst, amelyet Jókai Mór szerkesztett és a legnépszerűbb élclapjaink közé tartozott. Valamint az Ország tükre című lapot, ami a 19. századi hazai képes sajtó egyik fontos képviselője volt, gazdag, színes képanyaggal, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Lotz Károly műveivel és amelyben „a magyar művészi grafika első aranykora rajzolódik ki”. A digitalizált lapok válogatott képanyaga a DKA adatbázisunkat is gazdagítja majd, így a munka kétszeresen is hasznosul

 

4. Digitális képek – DKA

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással 2007-ben elindított Digitális Képarchívumunkat. A támogatási időszak alatt a tervezettnek megfelelően 6.880 képpel gyarapodott az adatbázis. Állománya meghaladta a 75.000 dokumentumot, népszerűsége december óta kiugróan megnőtt. A napi átlagos látogatottság január óta elérte és meghaladta a 2.000 főt. A gyűjtemény ismertségének növekedését jelzi, hogy egyre többször keresnek meg bennünket különböző hazai, néha külföldi intézmények, a képek további felhasználása ügyében. A képarchívum új részgyűjteményeiről, gyarapodásáról a Függelékben található részletes lista.

 

5. Szolgáltatásfejlesztés

o Szolgáltatásunkban az eddig használt MySQL és Swish++ alapú keresőket ElasticSearch keresőre cseréltük, ami az oldalmegjelenések és a keresések felgyorsítását eredményezi, és egyben a központi szerver terhelését is csökkentette. Az új szoftver legnagyobb előnye, hogy lényegesen gyorsabban jelennek meg a találatok, továbbá a MEK-be újonnan felkerült könyvek is hamarabb válnak kereshetőekké. A gyorskereső találati listájában pedig megjelennek most már a könyvek címlapképei is, valamint a lista rendezhető szerző, cím, vagy a MEK-be kerülés dátuma szerint is.

o A szemantikus web érdekében, a tervünk szerint elkészítettük a DKA adatbázis metaadatainak RDF megfeleltetését és rendszeres exportját. Ez fájlrendszerben, HTTP ill. FTP eléréssel mindenki számára már nyilvános: https://dka.oszk.hu/export/RDF/ Az RDF rekordok bekerülnek majd a dokumentumaink alkönyvtáraiba is, pl. https://dka.oszk.hu/000000/000015/metadata.rdf

***

A MEK szolgáltatásai iránt továbbra is töretlen az igény. A nyári hullámvölgy mellett is havonta több mint egy millió látogatót szolgál ki központi szerverünk. Január óta a központi szerver látogatottsága elérte, alkalmanként meghaladta a napi 40.000 látogatást. Havi sikerlisták elején a magyar- és világirodalom klasszikusai mellett mindig néhány hangoskönyv és kézikönyv is található.

A MEK napi forgalma a központi OSZK (Országos Széchényi Könyvtárban) és az NIIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnél) lévő tükörszerverünk adatait összesítve továbbra is 60-70.000 látogatás körül mozog. Az EPA (e-folyóirat) adatbázisunk iránt is egyre többen, napi átlagban már közel 10.000-en érdeklődnek. A DKA (digitális képek) adatbázisunk forgalma december óta megduplázódott, januárban elérte, februárban meghaladta a napi átlag 2000 látogatást.

A fentieket összefoglalva: az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is folytathattuk közhasznú tartalomfejlesztéseinket. A technológiai fejlesztéseink leginkább adatbázisaink nyíltabbá tételét célozták, hatékonyabb felhasználhatóságát a szemantikus Web-en.

A támogatásnak köszönhetően jelentős mértékben növeltük a szolgáltatott dokumentumok mennyiségét. A mobil eszközök és technológiák előretörésével, az okostelefonok, táblagépek és e-book olvasók egyre szélesebb körű elterjedésével mind többen használják a MEK szolgáltatási kínálatában elérhető digitális tartalmakat szórakozásra, kulturálódásra, továbbképzésre és tájékozódásra.

Moldován István
MEK Egyesület 
ügyvezető elnök  

 

 

Pénzügyi elszámolás

Tevékenység

Tervezett keret
Ft

Felhasznált összeg
Ft

Könyvdigitalizálás

4000000

3233442

Folyóirat digitalizálás

1400000

1795120

DKA katalogizálás

1930000

1904488

E-book konverzió

317500

724050

Szolgáltatás fejlesztés

342900

342900

Mindösszesen:

7990400

8000000

 


 

Függelék:

Könyvek – MEK

ISZT forrásból elkészült kötetek – 186 cím:

Abonyi Árpád: A mammuth

https://mek.oszk.hu/16300/16305

Abonyi Árpád: A második férj

https://mek.oszk.hu/16400/16492

Abonyi Árpád: Abonyi Árpád bosnyák novellái

https://mek.oszk.hu/16100/16141

Abonyi Árpád: Jön a hajnal

https://mek.oszk.hu/16100/16153

Ábrahám Ernő, P.: Csillagok a Tiszában

https://mek.oszk.hu/16500/16529

Ábrányi Kornél: Az élet tarkaságaiból

https://mek.oszk.hu/16200/16294

Alarcón, Pedro Antonio de: Különös történetek

https://mek.oszk.hu/16000/16094

Andersen, Hans Christian: Andersen meséi

https://mek.oszk.hu/16600/16637

Andersen, Hans Christian: Összes mesék és történetek

https://mek.oszk.hu/15400/15402

Aszlányi Károly: A befalazott halál

https://mek.oszk.hu/15400/15420

Aszlányi Károly: A kettévált milliomos

https://mek.oszk.hu/16500/16516

Aszlányi Károly: A tolvajkirály

https://mek.oszk.hu/15300/15393

Bartók Lajos: A szemfényvesztők

https://mek.oszk.hu/16100/16124

Beck, Karl Isidor: Mater dolorosa

https://mek.oszk.hu/16400/16484

Beksics Gusztávné: A bukottak

https://mek.oszk.hu/16200/16243

Benedek Elek: Honszerző Árpád

https://mek.oszk.hu/16100/16176

Benjamin, Arnold Alexander: A nagy ismeretlen

https://mek.oszk.hu/16500/16568

Bourget, Paul: Asszonyi szív

https://mek.oszk.hu/16400/16418

Bourget, Paul: Bűnös szerelem

https://mek.oszk.hu/16200/16254

Bourget, Paul: Hazugságok

https://mek.oszk.hu/16200/16238

Bourget, Paul: Végzetes idyll

https://mek.oszk.hu/16200/16297

Bozzay Margit: A hadifogoly

https://mek.oszk.hu/16500/16557

Buckle, Henry Thomas: Anglia művelődésének története

https://mek.oszk.hu/15400/15493

Bán Ferenc: A tizenkettedik

https://mek.oszk.hu/16600/16608

Bánlaky József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története

https://mek.oszk.hu/15400/15434

Bánlaky József: Az 1870. évi német-franczia háború története

https://mek.oszk.hu/15400/15433

Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története

https://mek.oszk.hu/15400/15492

Carlyle, Thomas: A francia forradalom története

https://mek.oszk.hu/15400/15439

Carmen Sylva : Házasság szerelem nélkül

https://mek.oszk.hu/16300/16341

Collins, William Wilkie: A kísértet

https://mek.oszk.hu/16300/16398

Collins, William Wilkie: A kísértetes palota

https://mek.oszk.hu/16400/16454

Collins, William Wilkie: Két lélek útja

https://mek.oszk.hu/16400/16423

Conway, Hugh: Élő halott

https://mek.oszk.hu/16400/16455

Cortambert, Richard: A tenger fenekén

https://mek.oszk.hu/16300/16370

Csermely Gyula: Bakunin professzor könyve

https://mek.oszk.hu/16500/16517

D’Annunzio, Gabriele: Giovanni Episcopo

https://mek.oszk.hu/16400/16493

Darvai Móric: Benvenuto Cellini élete és művei

https://mek.oszk.hu/15300/15338

Daudet, Alphonse: A kápolna

https://mek.oszk.hu/16300/16371

Degré Alajos: Az elzárt gyámleány

https://mek.oszk.hu/16300/16343

Dickens, Charles: Két város regénye

https://mek.oszk.hu/15700/15745

Dickens, Charles: Twist Olivér

https://mek.oszk.hu/15500/15579

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič: Egy halottas-ház emlékiratai

https://mek.oszk.hu/16600/16619

Dumas, Alexandre: A gavallérbandita

https://mek.oszk.hu/16500/16599

Duncker, Dora: Madame de Pompadour

https://mek.oszk.hu/16300/16338

Elvestad, Christofer Svendsen: A hajnali vendég

https://mek.oszk.hu/16500/16525

Az élők világa - Növény- és állatország

https://mek.oszk.hu/15300/15382

Faludi Kálmán: A hasis

https://mek.oszk.hu/15600/15649

Farkas Emőd: Petőfi élete

https://mek.oszk.hu/16100/16122

Forgó Jenő: A társalgás és udvarlás könyve

https://mek.oszk.hu/15300/15370

Forró Pál: A szörnyű felfedezés

https://mek.oszk.hu/15400/15417

Forró Pál: Fogat fogért

https://mek.oszk.hu/16500/16554

Forró Pál: Ha mindenki megszépülne

https://mek.oszk.hu/15700/15768

Forró Pál: Párbaj a szerelemmel

https://mek.oszk.hu/16500/16508

Forró Pál: Trópusi történet

https://mek.oszk.hu/15300/15378

Frich, Ovre Richter: Az arany pestis

https://mek.oszk.hu/16400/16437

Féval, Paul Henri: A púpos lovag

https://mek.oszk.hu/16300/16327

Féval, Paul Henri: Az égbolt lovagjai

https://mek.oszk.hu/16600/16602

Galopin, Arnould: Hajsza a detektív után

https://mek.oszk.hu/16600/16627

Gaál Mózes: Kisebb történetek

https://mek.oszk.hu/16100/16171

Gelléri Andor Endre: Kikötő

https://mek.oszk.hu/16400/16406

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek

https://mek.oszk.hu/16100/16108

Gonda Béla: Jó modor - jó társaság

https://mek.oszk.hu/15300/15361

Grätzer József: Fejtorna

https://mek.oszk.hu/15300/15379

Gréville, Henry: Chénereol

https://mek.oszk.hu/16400/16491

Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

https://mek.oszk.hu/16500/16564

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király

https://mek.oszk.hu/16200/16266

Gulácsy Irén: Ragyogó Kovács István

https://mek.oszk.hu/16200/16232

Gyarmathy Zsigáné: Régi urak, új parasztok

https://mek.oszk.hu/16200/16203

Gyóni Géza: Rabságban - Utolsó versek

https://mek.oszk.hu/16400/16468

Győry Ilona: A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás

https://mek.oszk.hu/15300/15364

Harsányi Kálmán: A kristálynézők

https://mek.oszk.hu/15300/15343

Hawthorne, Julian: Malmaison Arkibald

https://mek.oszk.hu/16300/16315

Hawthorne, Nathaniel: A nászutazás és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16200/16216

Huizinga, Johan: A középkor alkonya

https://mek.oszk.hu/15300/15381

Illik tudni - Modern kislexikon

https://mek.oszk.hu/15300/15359

Justh Zsigmond: Delelő és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16100/16195

Jászai Mari: Jászai Mari emlékiratai

https://mek.oszk.hu/15300/15376

Jókai Mór: Az egyhuszasos leány, Száz leány egy rakáson és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16300/16372

Jókai Mór: Két menyegző

https://mek.oszk.hu/16100/16126

Jókai Mór: Magnéta

https://mek.oszk.hu/15700/15731

Jókai Mór: Milyenek a nők? ; Milyenek a férfiak?

https://mek.oszk.hu/16400/16475

Jókai Mór: Páter Péter ; Asszonyt kísér - Istent kísért

https://mek.oszk.hu/16200/16276

Kabos Ede: Fehér éjszakák

https://mek.oszk.hu/16500/16539

Kada Elek: A darázs mérge

https://mek.oszk.hu/16300/16355

Kalevala - A finnek nemzeti hőskölteménye

https://mek.oszk.hu/15300/15341

Kazár Emil: A szivárvány

https://mek.oszk.hu/16300/16317

Korolenko, Vladimir Galaktionovič: A vak zenész

https://mek.oszk.hu/16300/16397

Krúdy Gyula: A negyvenes évekből

https://mek.oszk.hu/16300/16354

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja

https://mek.oszk.hu/16400/16400

Krúdy Gyula: Magyar tükör

https://mek.oszk.hu/15400/15418

Krúdy Gyula: Napraforgó

https://mek.oszk.hu/16200/16275

Kubinyi Lajos: Iparos-gazdasszonyok könyve

https://mek.oszk.hu/15300/15363

Kubinyi Lajos: Iparos-gazdák könyve

https://mek.oszk.hu/15300/15362

Kégl Sándor: Dselâl ed-Dîn Rumî négysoros versei

https://mek.oszk.hu/15300/15372

Kóbor Tamás: Fagy

https://mek.oszk.hu/16100/16152

Kóbor Tamás: Muzsika és parfüm

https://mek.oszk.hu/16500/16571

Kúnos Ignác: Ada-kálei török népdalok

https://mek.oszk.hu/15300/15360

Kúnos Ignác: Anatóliai képek

https://mek.oszk.hu/16400/16410

Kúnos Ignác: Boszporuszi tündérvilág

https://mek.oszk.hu/16600/16618

Kúnos Ignác: Hellász tündér birodalma

https://mek.oszk.hu/16600/16609

Kúnos Ignác: Mesék a rózsák szigetéről

https://mek.oszk.hu/16500/16500

Kúnos Ignác: Mimózák és krizántémok

https://mek.oszk.hu/16100/16138

Kúnos Ignác: Mosolygó Napkelet

https://mek.oszk.hu/16100/16144

Kúnos Ignác: Török népmesék

https://mek.oszk.hu/16400/16479

Lampérth Géza: Három pápai diák balatoni kalandozásai

https://mek.oszk.hu/16000/16048

Lecky, William Edward Hartpole: A fölvilágosodás keletkezésének és befolyásának története Európában

https://mek.oszk.hu/15300/15369

Lovik Károly: Az arany polgár

https://mek.oszk.hu/16600/16600

Lőrinczy György: Aranykarikák

https://mek.oszk.hu/16200/16298

Malonyay Dezső: A gyáva ; Egy nevezetes csók

https://mek.oszk.hu/16600/16601

Malonyay Dezső: Az utolsó

https://mek.oszk.hu/16100/16123

Malonyay Dezső: Vergődés

https://mek.oszk.hu/16200/16204

Meyer, Conrad Ferdinand: Egy fiú szenvedése

https://mek.oszk.hu/15800/15866

Michelet, Jules: A franczia forradalom története

https://mek.oszk.hu/15600/15602

Mignet, François-Auguste Alexis: Stuart Mária

https://mek.oszk.hu/15400/15436

Mikszáth Kálmán: Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/15400/15499

Móricz Zsigmond: Életem regénye

https://mek.oszk.hu/15400/15445

Nagy Endre: Udvari történet

https://mek.oszk.hu/16300/16335

Nagy Károly: Aranybilincs

https://mek.oszk.hu/15300/15350

Nagy Károly: Klári érettségije

https://mek.oszk.hu/16500/16561

Palotás Fausztin: Salve Regina

https://mek.oszk.hu/16100/16127

Pintér Jenő: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete

https://mek.oszk.hu/15300/15384

Prém József: Félvér

https://mek.oszk.hu/16300/16359

Pável Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok

https://mek.oszk.hu/16600/16647

Péczely József: A bűn árnyékában

https://mek.oszk.hu/15400/15403

Péczely József: Rozika visszajött

https://mek.oszk.hu/16500/16528

Ranke, Leopold von: A római pápák az utolsó négy században

https://mek.oszk.hu/15400/15437

Ranke, Leopold von: Szerbia és Törökország a tizenkilencedik században

https://mek.oszk.hu/15400/15438

Renan, Ernest: A keresztyénség eredetének története

https://mek.oszk.hu/15300/15374

Renan, Ernest: A keresztyénség eredetének története

https://mek.oszk.hu/15300/15375

Renan, Ernest: Jézus élete

https://mek.oszk.hu/15300/15387

Rodiczky Jenő: Aquarellek és croquik a gazdatiszti életből

https://mek.oszk.hu/16400/16485

Rubin László: A tizenkét Júdás

https://mek.oszk.hu/16600/16645

Rudnyánszky Gyula: Szívek tolmácsa

https://mek.oszk.hu/15300/15355

Ruskin, John: Velencze kövei

https://mek.oszk.hu/15400/15435

Rákosi Jenő: A kis Kelemen története

https://mek.oszk.hu/16300/16366

Rákosi Viktor: Hős fiúk

https://mek.oszk.hu/16200/16264

Sand, George: Flamarande

https://mek.oszk.hu/16200/16218

Sas Ede: Kuruczok csillaga

https://mek.oszk.hu/16300/16377

Schubin, Ossip: Egy lángész története

https://mek.oszk.hu/16300/16376

Scossa Dezső: Amor verus

https://mek.oszk.hu/16300/16349

Scott, Walter: Ivanhoe

https://mek.oszk.hu/16300/16348

Sebők Zsigmond: Maczkó úr utazásai

https://mek.oszk.hu/16500/16591

Shakespeare, William: A makrancos hölgy

https://mek.oszk.hu/16400/16460

Suppé, Franz von: Boccaccio

https://mek.oszk.hu/16000/16078

Szabó Dezső: Jaj

https://mek.oszk.hu/16500/16544

Szabó Dezső: Ölj! és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16600/16628

Szabóné Nogáll Janka: A nagyobbik leány

https://mek.oszk.hu/16300/16365

Szomaházy István: Meseváros

https://mek.oszk.hu/15800/15853

Sárközi György: Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai

https://mek.oszk.hu/16500/16583

Sárközi György: Viola

https://mek.oszk.hu/16400/16482

Taine, Hippolyte Adolphe: A jelenkori Francziaország alakulása

https://mek.oszk.hu/15400/15494

Taine, Hippolyte Adolphe: Az eszmény a művészetben

https://mek.oszk.hu/15300/15385

Taine, Hippolyte Adolphe: Balzac

https://mek.oszk.hu/15300/15371

Theuriet, André: Apaság

https://mek.oszk.hu/15700/15727

Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom

https://mek.oszk.hu/15300/15373

Tolnai Lajos: Csak egy asszony!

https://mek.oszk.hu/16100/16178

Tolnai Lajos: Dániel pap lesz

https://mek.oszk.hu/16100/16143

Tolstoj, Lev Nikolaevicˇ: Iljics Iván halála

https://mek.oszk.hu/16500/16524

Tábori Kornél: Humor a bűnben -Megtörtént viccek

https://mek.oszk.hu/16400/16494

Tábori Róbert: A hajdúkirály

https://mek.oszk.hu/16100/16107

Tábori Róbert: A templom kulcsa

https://mek.oszk.hu/16300/16345

Tábori Róbert: Görbe hegyek országában

https://mek.oszk.hu/16300/16328

Tábori Róbert: Künn a nagyvilágban

https://mek.oszk.hu/16500/16560

Tóth Béla: Tollhegygyel

https://mek.oszk.hu/16400/16434

Tóth Csaba festészete, 1991-1996

https://mek.oszk.hu/15400/15458

Van Loon, Hendrik Willem: A hajózás története

https://mek.oszk.hu/15300/15380

Verga, Giovanni: A király-tigris

https://mek.oszk.hu/16200/16245

Verga, Giovanni: Elena férje

https://mek.oszk.hu/16300/16367

Verne, Jules: A rejtelmes sziget

https://mek.oszk.hu/15600/15671

Vikár Béla: Somogymegye népköltése

https://mek.oszk.hu/15400/15432

Vághidi Ferenc: Wellington

https://mek.oszk.hu/15300/15342

Vángel Jenő: Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára

https://mek.oszk.hu/15400/15484

Váradi Antal: Hamis istenek

https://mek.oszk.hu/16300/16337

Váradi Antal: Regényes rajzok Petőfi életéből

https://mek.oszk.hu/16100/16106

Vértesi Arnold: Mindhiába

https://mek.oszk.hu/16000/16046

Vértesi Arnold: Mézes hetek

https://mek.oszk.hu/16000/16059

Vértesy Gyula: Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16200/16229

Wallace, Edgar: A Besúgó

https://mek.oszk.hu/16100/16193

Wallace, Edgar: A rémületes arc

https://mek.oszk.hu/16000/16096

Wallace, Edgar: A sötét ember

https://mek.oszk.hu/15700/15703

Walpole, Hugh: Christina

https://mek.oszk.hu/16300/16380

Wells, Herbert George: Az időgép

https://mek.oszk.hu/16500/16598

Wells, Herbert George: Dr. Moreau szigete

https://mek.oszk.hu/16600/16632

Wells, Herbert George: Mikor az alvó ébred

https://mek.oszk.hu/16400/16469

Werfel, Franz: A nápolyi testvérek

https://mek.oszk.hu/16500/16597

Zsoldos László: Háromkirályok

https://mek.oszk.hu/16300/16350

 

Saját forrásból, önkéntesek által elkészített kötetek:

Simon Melindától 56 cím
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék - http://www.huminf.u-szeged.hu/

A bécsi gyűjteményekből Magyarországnak jutott tárgyak kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban

https://mek.oszk.hu/15600/15691

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem segédkönyvtárának czímjegyzéke

https://mek.oszk.hu/15800/15835

A debreczeni ev. ref. főiskola anyakönyvtára mellett 1890-ben megnyitott nyilvános olvasóteremnek betűrendes könyvjegyzéke

https://mek.oszk.hu/15700/15739

A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke

https://mek.oszk.hu/16200/16201

A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek IV. számú jegyzéke

https://mek.oszk.hu/16200/16258

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek I. sz. jegyzéke

https://mek.oszk.hu/16200/16202

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek II. sz. jegyzéke

https://mek.oszk.hu/16200/16256

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek III. sz. jegyzéke

https://mek.oszk.hu/16200/16257

A m. kir. Tudományegyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke

https://mek.oszk.hu/15700/15749

A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának történeti és irodalomtörténeti kiállítása

https://mek.oszk.hu/15500/15523

A Magyar Nyomdászok Társasága alapszabályai

https://mek.oszk.hu/15200/15214

A múzeumok és könyvtárak országos felügyelete, szervezése és gyarapítása

https://mek.oszk.hu/15300/15352

A Paedagogium könyvtárainak ismertetése

https://mek.oszk.hu/15700/15736

Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története

https://mek.oszk.hu/15700/15738

Ábel Jenő: Corvincodexek

https://mek.oszk.hu/15100/15174

Az 1876. évi Magyar Országos Ipar-, Termény-, és Állat-Kiállítás emlékkönyve

https://mek.oszk.hu/15700/15794

Az Athenaeum Dalegylet alapszabályai

https://mek.oszk.hu/15900/15994

Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzéke

https://mek.oszk.hu/15700/15722

Beke Antal: Index manuscriptorum Bibliothecae Batthyanianae Dioecesis Transsylvaniesis

https://mek.oszk.hu/15300/15353

Bricht Lipót: A budapesti Kereskedelmi Akadémia története alapításától 1895-ig

https://mek.oszk.hu/15300/15351

Budapest székesfőváros könyvtárainál rendszeresített könyvtári szakvizsga szabályzata

https://mek.oszk.hu/15500/15546

Dankó József: A franczia könyvdísz a renaissance korban

https://mek.oszk.hu/15200/15225

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

https://mek.oszk.hu/16300/16323

Glósz Miksa: A csik-somlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig megjelent könyvek ... czímtára

https://mek.oszk.hu/15800/15821

Gulyás Pál: Az Elzevierek reszpublikái és rokonkiadványok a Magyar Nemzeti Múzeumban

https://mek.oszk.hu/15200/15216

Heller Ágost: Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény katalógusa

https://mek.oszk.hu/15600/15696

Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése

https://mek.oszk.hu/15700/15730

Horváth Kálmán: Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára

https://mek.oszk.hu/15800/15808

Illés József: Magyar Ujságkiadók Országos Szövetsége 1898-1908

https://mek.oszk.hu/15100/15195

Iparunkért! - A budapesti könyvkötők, szíjgyártók, nyergesek

https://mek.oszk.hu/15500/15559

Jakab Ödön: Árgírus Tündérmese négy énekben

https://mek.oszk.hu/15700/15725

Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára

https://mek.oszk.hu/15500/15535

Lampérth Géza: Az én rózsáim

https://mek.oszk.hu/15700/15762

M. kir. szegedi helyőrségi tiszti könyvtár könyvjegyzéke

https://mek.oszk.hu/15600/15697

Márki József: Könyvtári nefelejts vagy A Budapesti m. k. Tudomány-Egyetem Könyvtárának rövid ismertetése

https://mek.oszk.hu/15600/15668

Maróthy Jenő: Új urak régi hegyek között

https://mek.oszk.hu/15700/15734

Molnár János: Molnár Jánosnak ... magyar és deák könyvei

https://mek.oszk.hu/15500/15567

Munkában eltöltött 50 év emlékére

https://mek.oszk.hu/16000/16050

Nádai Pál: Az Universitas nyomdája, Nagyszombat - Buda - Pest

https://mek.oszk.hu/15500/15530

Nemzetközi grafikai szaklapok kiállítása

https://mek.oszk.hu/15600/15695

Névy László Antal: A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület alsófokú szakiskolájának története és jelen állapota

https://mek.oszk.hu/16300/16324

Névy László Antal: Kereskedelmi nyelvünk magyartalanságai

https://mek.oszk.hu/15200/15251

Perlaky Mihály: A sajtószabadság lényege és szüksége, mely a magyar országgyűlés figyelmébe ajánltatik

https://mek.oszk.hu/15500/15538

Reiter László: Magyar könyvkultúra

https://mek.oszk.hu/15600/15650

Reiter László: Reklám és fametszet

https://mek.oszk.hu/15600/15623

Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig

https://mek.oszk.hu/15700/15704

Schermann Egyed: Az egyházi könyvtilalom és könyvbírálat magyarázata

https://mek.oszk.hu/16300/16360

Simon György: Az egyházi könyvtilalom és könyvbírálat, különös tekintettel XIII. Leó pápa „Officiorum ac munerum” kezdetű konstitucziójára

https://mek.oszk.hu/15600/15651

Sparks, Jared: Washington élete

https://mek.oszk.hu/15700/15721

Suppan Vilmos: Az 1885. évi Országos Általános Kiállítás nevelési, közoktatási és iparoktatási (XXXI. és XXX.) csoportjainak külön katalógusa

https://mek.oszk.hu/15700/15748

Szabó Ervin: Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről Budapesten

https://mek.oszk.hu/15600/15694

Szemák István: Ifjúsági könyvtárjegyzék a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára

https://mek.oszk.hu/15700/15720

Thewrewk Árpád: Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból

https://mek.oszk.hu/15800/15805

Tormay Cécile: A csallóközi hattyú

https://mek.oszk.hu/15800/15834

Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai

https://mek.oszk.hu/15800/15836

Zolnai Klára: Bibliographia bibliothecae regis Mathiae Corvini

https://mek.oszk.hu/15100/15143

 

Róth András Lajostól 50 cím
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely - http://www.hrmuzeum.ro/

Antal Sándor: Betűstílus

https://mek.oszk.hu/15300/15358

Aranka György: Örökös ház mellynek epitetését igérte Isten Dávidnak, ...

https://mek.oszk.hu/16500/16585

Areopolisz - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 13.

https://mek.oszk.hu/16200/16277

Az hiveket e’ földön valo mulatásokban ostromlo minden ellenségein tellyes gyözedelmet nyert, Débora néhai tiszteletes és nemes rétyi Tsiszér Débora

https://mek.oszk.hu/15700/15766

Bedeus von Scharberg, Joachim: Fontos tanitás a’ leg-óltsóbb, ’s tüz ellen szolgáló épités mesterségéröl

https://mek.oszk.hu/15500/15586

Berkeszi István: A temesvári magyar királyi állami főreáliskola története

https://mek.oszk.hu/16600/16607

Bodoki József: Az Ur házának épitésében egyenes hivséggel, fáradhatatlan szorgalmatossággal és ritka buzgosággal forgolodott férjfiunak néhai tizteletes tudós n. batzoni Intze Mihály uramnak ... kedves emlékezete

https://mek.oszk.hu/16500/16565

Borosnyai Lukács Simon: Az igaznak, hólta után-is meg maradó, és még a’ setét koporsótól-is bé nem fedeztethető kedves emlékezete, az az ... vargyasi idösb Dániel István urnak ... temettetése alkalmatosságával élö-nyelvel el-mondatott

https://mek.oszk.hu/16000/16021

Bél Mátyás: Compendium Hungariae geographicum ad exemplar notitiae Hungariae novae historico-geographicae...

https://mek.oszk.hu/16400/16414

Bél Mátyás: Hvngariae antiqvae et novae prodromvs, cvm specimine, qvomodo in singvlis operis partibvs elaborandis, versari constitverit

https://mek.oszk.hu/16100/16131

Bérczy Károly: Világkrónika

https://mek.oszk.hu/16500/16518

Dániel István: Isten eleibe botsátott alázatos könyörgéseknek együgyü gyakorlása

https://mek.oszk.hu/15500/15537

Edvi Illés Pál: Öntanulás gyakorlatian tárgyalva

https://mek.oszk.hu/15900/15927

Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai

https://mek.oszk.hu/15500/15597

Gombási István: Emlékezet köveiböl épült tisztesség temploma mellyet ... Kemény Miklós urnak utólsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek világ eleibe lett botsáttatások által ... készittetett ... Was Kristina

https://mek.oszk.hu/15900/15948

Haner György: Historia ecclesiarum Transylvanicarum

https://mek.oszk.hu/15400/15477

Hankó Vilmos: Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása

https://mek.oszk.hu/16500/16548

Himpfner Béla: Az aradi királyi főgymnasium története

https://mek.oszk.hu/16600/16606

Igaz hittel, jo tselekedetekkel és ala mi’snálkodásokkal gazdag magyar Tábitha..., néhai ... vajai Vaji Judith ... néhai ... tzegei Vass Dániel urnak ... házas tarsa, XXIX. esztendöktöl fogva ... özvegye

https://mek.oszk.hu/15700/15754

Illia András: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium ac religiorum cum principibus ejusdem

https://mek.oszk.hu/15800/15864

Incze Mihály: Isten és emberek elött valo mélto kedvességnek, örökké élö, és eletet ado igaz bizonysági ...

https://mek.oszk.hu/16500/16536

Incze Mihály: Világi keserves bujdosásának utánna ... nyugodalmat nyert ... férjfiú ... Páldi Székely István ... a kolosvári reform. ... collegiumnak ...

https://mek.oszk.hu/15700/15770

Jeles gondolatok rövid történetekkel, mellyek az régiebb philophusoknak, valmint az mostani böltsöknek is könyveiből öszve szedettek, nemes szívnek képzésére az ifjúságban

https://mek.oszk.hu/15500/15514

Kalchbrenner Károly: Magyarország hártyagombáinak válogatott képei

https://mek.oszk.hu/15900/15973

Kőváry László: A lajtántúli fürdők szervezete és berendezése tekintettel az erdélyi fürdők kívánalmaira

https://mek.oszk.hu/15200/15242

Ladányi Gedeon: A magyar alkotmány története

https://mek.oszk.hu/15200/15209

Markovics Jakab: Mértani földrajz elemei

https://mek.oszk.hu/15500/15510

Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de: Des Herzogs von Ragusa (Marschall Marmont) Reise durch Ungarn und Siebenbürgen

https://mek.oszk.hu/15800/15826

Medve Mihály: A’ böjtnek meg magyarázása és modgya

https://mek.oszk.hu/15300/15348

Mentovich Ferenc: Az uj világnézlet

https://mek.oszk.hu/15600/15680

Málnási László: Ama’ mennyei királynak arany veszszejével meg-illettetett, és az ö ortzájának szemlélésére bé-eresztetett, hazájáért, ’s az Isten’ házáért buzgo kegyes Esther néhai

https://mek.oszk.hu/15800/15896

Művészettörténeti olvasmányok

https://mek.oszk.hu/15500/15526

Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49

https://mek.oszk.hu/16300/16320

Olsavszky Mihály Mánuel: Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam unione...

https://mek.oszk.hu/16400/16449

Petrarca, Francesco: Petrárcha Ferentz két könyve, mind a kétféle úgymint a jó szerentsének és a szerentsétlenségnek orvosságairól vagy azoknak segedelmekről

https://mek.oszk.hu/15500/15515

Procurator Simon, és Vinkler a’ más világon

https://mek.oszk.hu/15500/15587

Pápai Páriz Ferenc: Pax corporis

https://mek.oszk.hu/15200/15273

Seiler, Georg Friedrich: Az új testámentomi ekklésiai historiának táblátskákban foglalt rövid summája

https://mek.oszk.hu/15700/15791

Socrates redivivus seu Imago philosophi vere christiani, qua exhibetur ... Josephus Pap de Fagaras ...

https://mek.oszk.hu/16600/16633

Steinacker, Gustav: Tapasztalások és intések a’ nőnevelés mezején, minden lelkes szülék, nevelők ... számára...

https://mek.oszk.hu/16500/16522

Steinbuch Ármin: Képes főárjegyzék

https://mek.oszk.hu/16100/16139

Szabó Sámuel: A mostani ditsöségesen uralkodó felséges tsászár ... engedelméből épült n. szebeni ref. templomnak fel-szentelésekor mondott szent tanítások ...

https://mek.oszk.hu/15700/15763

Szentpáli Nagy Ferenc: Verböczi István törvény könyvének compendiuma, melly közönséges magyar-versekre formáltatván iratott, és ki-adatott Homorod Sz. Pali N. Ferencz által

https://mek.oszk.hu/15600/15630

Sámbár Mátyás: Három üdvösséges kérdés

https://mek.oszk.hu/15500/15583

Teleki Ádám: Emlékeztetö oszlop, mellyet néhai igen kedves és ritka virtusokkal fénylett kedves élete párjának, l. baronissa hadadi Vesselényi Máriának áldott emlékezetére meg-keseredett szivel emelt r. sz. birodalombéli grof széki Teleki Ádám  

https://mek.oszk.hu/15900/15915

Törvény gyakorlati kézi könyv

https://mek.oszk.hu/15500/15509

Urházy György: Világkrónika Népszerű eléadása az 1856. november elejétől 1857. novemb. elejéig történt nevezetesebb eseményeknek

https://mek.oszk.hu/16500/16519

Vész János Ármin: Leirati mértan

https://mek.oszk.hu/16000/16008

Weszprémi István: Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia

https://mek.oszk.hu/15800/15898

Xantus János: Utasítás természetrajzi tárgyak gyűjtésére, elkészítésére, megtartására és tovaszállítására

https://mek.oszk.hu/15600/15684

 

Vitos Zsófiától 31 cím
Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda - http://konyvtar.hargitamegye.ro/

1848-ik évi erdélyi országgyűlési törvényczikkek

https://mek.oszk.hu/16500/16538

Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból

https://mek.oszk.hu/15500/15511

Áldásy Antal: Pázmány Péter élete 1570-1637

https://mek.oszk.hu/15500/15512

Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza

https://mek.oszk.hu/15500/15502

Apponyi Albert: Apponyi Albert gróf válogatott beszédei

https://mek.oszk.hu/15500/15505

Az erdélyi román földbirtoktörvények

https://mek.oszk.hu/15700/15796

Benedek Elek: Szigeti veszedelem

https://mek.oszk.hu/15400/15490

Bethlen Gábor: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei

https://mek.oszk.hu/15400/15483

Burián Mihály: Dissertatio historico-critica de duplici ingressu in Transilvaniam Georgii Blandratae

https://mek.oszk.hu/16500/16505

Deák-album Emlékkönyv

https://mek.oszk.hu/16500/16513

Döring, Friedrich Wilhelm: Útmutatás a’ déák nyelv’ tanolására

https://mek.oszk.hu/16400/16496

Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm. kath. kántorok, a nép és ifjúság használatára

https://mek.oszk.hu/15600/15681

Fogarasy Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben, mellyeket ... hírdetett, s ... újabban is közrebocsát Fogarasy Mihály

https://mek.oszk.hu/15600/15669

Havadi Mihály Gábor: Székelyek a költők dalaiban

https://mek.oszk.hu/15400/15464

Imre Sándor: Széchenyi születésének 150 éves évfordulójára

https://mek.oszk.hu/15400/15443

Imre Sándor: Színház - Tanulmányok, színházesztétikai és szabadegyetemi előadások gyűjteménye

https://mek.oszk.hu/15300/15313

Jakab Elek: Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII. században

https://mek.oszk.hu/16400/16470

Kelemen Katalin: Csíksomlyó

https://mek.oszk.hu/15900/15975

Kis Pál: Rövid földírás a’ leg ujabb polgári változások szerint, tanuló ifjak’ számára

https://mek.oszk.hu/16500/16506

Káli Nagy Lázár: Az erdélyi magyar színészet hőskora, 1792-1821

https://mek.oszk.hu/15600/15637

Kászonyi Alajos: Hozzászólás a zsinati törvényjavaslathoz

https://mek.oszk.hu/16500/16550

A legfölségesebb Oltáriszentség örök imádására és a szegény templomok fölszerelésére alakult központi Oltáregyesület tagjai közé fölvétetett...

https://mek.oszk.hu/16500/16533

Márki Sándor: Dósa György és forradalma

https://mek.oszk.hu/15500/15539

Neves csíkiak [2007]

https://mek.oszk.hu/15900/15980

Neves csíkiak [2008]

https://mek.oszk.hu/15900/15981

Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben

https://mek.oszk.hu/15700/15735

Ternajgó Cézár: Emlékbeszéd, az aradi vérmezőn 1849. évi október 6-án kivégzett tizenhárom vértanú 29-ik gyásznapja alkalmára

https://mek.oszk.hu/16500/16537

Tömörkény István: Célszerű szegény emberek

https://mek.oszk.hu/16500/16552

Wesselényi Miklós: Báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” naplója

https://mek.oszk.hu/15400/15468

Zajzoni Rab István: Börtöndalok

https://mek.oszk.hu/15200/15296

Újfalvi Sándor: Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai

https://mek.oszk.hu/15700/15750

 

ISZT támogatásból elkészített e-book konverziók:

Összesen 258 cím, EPUB és PRC

Abonyi Árpád: A mammuth

https://mek.oszk.hu/16300/16305

Abonyi Árpád: A második férj

https://mek.oszk.hu/16400/16492

Abonyi Árpád: Abonyi Árpád bosnyák novellái

https://mek.oszk.hu/16100/16141

Abonyi Árpád: Jön a hajnal

https://mek.oszk.hu/16100/16153

Abonyi Lajos: A fekete kutya

https://mek.oszk.hu/15400/15491

Abonyi Lajos: Magduska öröksége

https://mek.oszk.hu/13800/13802

Ábrahám Ernő, P.: A kis kakas és egyéb történetek

https://mek.oszk.hu/15000/15043

Ábrahám Ernő, P.: Csillagok a Tiszában

https://mek.oszk.hu/16500/16529

Ábrahám Ernő, P.: Huszár a mennyországban és egyéb mesék

https://mek.oszk.hu/15000/15049

Ábrahám Ernő, P.: Mátyás szerelmes képírója

https://mek.oszk.hu/14900/14951

Ábrányi Kornél: Az élet tarkaságaiból

https://mek.oszk.hu/16200/16294

Alarcón, Pedro Antonio de: Különös történetek

https://mek.oszk.hu/16000/16094

Aszlányi Károly: A befalazott halál

https://mek.oszk.hu/15400/15420

Aszlányi Károly: A kétfenekű dob

https://mek.oszk.hu/15500/15572

Aszlányi Károly: A kettévált milliomos

https://mek.oszk.hu/16500/16516

Aszlányi Károly: A tolvajkirály

https://mek.oszk.hu/15300/15393

Aszlányi Károly: Aki a pénz elől menekül

https://mek.oszk.hu/15500/15581

Aszlányi Károly: Dráma a háztetőn

https://mek.oszk.hu/15500/15507

Aszlányi Károly: Nem félünk a farkastól

https://mek.oszk.hu/15200/15292

Aszlányi Károly: Utazás a villamosszék körül

https://mek.oszk.hu/15600/15620

Bán Ferenc: A tizenkettedik

https://mek.oszk.hu/16600/16608

Bartók Lajos: A szemfényvesztők

https://mek.oszk.hu/16100/16124

Beck, Karl Isidor: Mater dolorosa

https://mek.oszk.hu/16400/16484

Beksics Gusztávné: A bukottak

https://mek.oszk.hu/16200/16243

Benedek Elek: Csöndes órák

https://mek.oszk.hu/14000/14003

Benedek Elek: Honszerző Árpád

https://mek.oszk.hu/16100/16176

Benedek Elek: Két történet a tatárjárás idejéből

https://mek.oszk.hu/15000/15028

Benedek Elek: Történetek öreg emberekről

https://mek.oszk.hu/15000/15029

Beniczkyné Bajza Lenke: A vér

https://mek.oszk.hu/13700/13726

Beniczkyné Bajza Lenke: Saját kezébe

https://mek.oszk.hu/13600/13653

Benjamin, Arnold Alexander: A nagy ismeretlen

https://mek.oszk.hu/16500/16568

Bourget, Paul: Asszonyi szív

https://mek.oszk.hu/16400/16418

Bourget, Paul: Bűnös szerelem

https://mek.oszk.hu/16200/16254

Bourget, Paul: Hazugságok

https://mek.oszk.hu/16200/16238

Bourget, Paul: Végzetes idyll

https://mek.oszk.hu/16200/16297

Bozzay Margit: A hadifogoly

https://mek.oszk.hu/16500/16557

Bródy Sándor: Erzsébet dajka és más cselédek

https://mek.oszk.hu/13900/13978

Bródy Sándor: Királyfi és koldusleány

https://mek.oszk.hu/14000/14031

Campe, Joachim Heinrich: A tenger réme

https://mek.oszk.hu/15000/15063

Carmen Sylva : Házasság szerelem nélkül

https://mek.oszk.hu/16300/16341

Christian, W.: A cápák birodalmában

https://mek.oszk.hu/15000/15036

Collins, William Wilkie: A jóslat

https://mek.oszk.hu/15000/15069

Collins, William Wilkie: A kísértet

https://mek.oszk.hu/16300/16398

Collins, William Wilkie: A kísértetes palota

https://mek.oszk.hu/16400/16454

Collins, William Wilkie: Két lélek útja

https://mek.oszk.hu/16400/16423

Conway, Hugh: Élő halott

https://mek.oszk.hu/16400/16455

Cortambert, Richard: A tenger fenekén

https://mek.oszk.hu/16300/16370

Csermely Gyula: Bakunin professzor könyve

https://mek.oszk.hu/16500/16517

Csiky Gergely: Sisyphus munkája

https://mek.oszk.hu/14100/14125

Csudavilág

https://mek.oszk.hu/15000/15070

D’Annunzio, Gabriele: Giovanni Episcopo

https://mek.oszk.hu/16400/16493

Daudet, Alphonse: A család támasza

https://mek.oszk.hu/14000/14096

Daudet, Alphonse: A kápolna

https://mek.oszk.hu/16300/16371

De Amicis, Edmondo: Lelkierő

https://mek.oszk.hu/13500/13547

Degré Alajos: Az elzárt gyámleány

https://mek.oszk.hu/16300/16343

Dickens, Charles: Két város regénye

https://mek.oszk.hu/15700/15745

Dickens, Charles: Twist Olivér

https://mek.oszk.hu/15500/15579

Dumas, Alexandre: A gavallérbandita

https://mek.oszk.hu/16500/16599

Duncker, Dora: Madame de Pompadour

https://mek.oszk.hu/16300/16338

Elek Artúr: Álarcosmenet

https://mek.oszk.hu/13600/13667

Elvestad, Christofer Svendsen: A hajnali vendég

https://mek.oszk.hu/16500/16525

Faludi Kálmán: A hasis

https://mek.oszk.hu/15600/15649

Farkas Emőd: Petőfi élete

https://mek.oszk.hu/16100/16122

Farkas Pál: Az imrefalvi leány

https://mek.oszk.hu/13900/13989

Féval, Paul Henri: A púpos lovag

https://mek.oszk.hu/16300/16327

Féval, Paul Henri: Az égbolt lovagjai

https://mek.oszk.hu/16600/16602

Forró Pál: A szörnyű felfedezés

https://mek.oszk.hu/15400/15417

Forró Pál: Fogat fogért

https://mek.oszk.hu/16500/16554

Forró Pál: Gyilkosság a Youkon mellett

https://mek.oszk.hu/15300/15330

Forró Pál: Ha mindenki megszépülne

https://mek.oszk.hu/15700/15768

Forró Pál: Párbaj a szerelemmel

https://mek.oszk.hu/16500/16508

Forró Pál: Trópusi történet

https://mek.oszk.hu/15300/15378

Frich, Ovre Richter: Az arany pestis

https://mek.oszk.hu/16400/16437

Gaál Mózes: Kisebb történetek

https://mek.oszk.hu/16100/16171

Garami Andor: Főtárgyalás

https://mek.oszk.hu/16000/16020

Gárdonyi Géza - Tolnai Lajos: A báró lelke ; Borzasztó úr stafírungja

https://mek.oszk.hu/16500/16549

Gelléri Andor Endre: A nagymosoda

https://mek.oszk.hu/15100/15131

Gelléri Andor Endre: Hold ucca

https://mek.oszk.hu/14800/14869

Gelléri Andor Endre: Kikötő

https://mek.oszk.hu/16400/16406

Gelléri Andor Endre: Szomjas inasok

https://mek.oszk.hu/14900/14944

Gelléri Andor Endre: Villám és esti tűz

https://mek.oszk.hu/15000/15060

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek

https://mek.oszk.hu/16100/16108

Gréville, Henry: Chénereol

https://mek.oszk.hu/16400/16491

Gulácsy Irén: Átal a Tiszán

https://mek.oszk.hu/16500/16534

Gulácsy Irén: Hamueső

https://mek.oszk.hu/15000/15035

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király

https://mek.oszk.hu/16200/16266

Gulácsy Irén: Ragyogó Kovács István

https://mek.oszk.hu/16200/16232

Gulácsy Irén: Történelmi miniatűrök

https://mek.oszk.hu/15200/15252

Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal

https://mek.oszk.hu/13900/13920

Gulyás Pál: Tékozló

https://mek.oszk.hu/13900/13988

Gyarmathy Zsigáné: A havasok alján

https://mek.oszk.hu/13800/13826

Gyarmathy Zsigáné: Önkéntes martirok

https://mek.oszk.hu/14100/14103

Gyarmathy Zsigáné: Régi urak, új parasztok

https://mek.oszk.hu/16200/16203

Gyóni Géza: Rabságban

https://mek.oszk.hu/16400/16468

Haggard, H. Rider: Az ősök kincse

https://mek.oszk.hu/14600/14632

Harsányi Zsolt: Az arany holló

https://mek.oszk.hu/13600/13673

Harsányi Zsolt: Csak azért is

https://mek.oszk.hu/13600/13679

Harsányi Zsolt: Édes fiam

https://mek.oszk.hu/13800/13861

Harsányi Zsolt: Galgó három felesége

https://mek.oszk.hu/13900/13975

Harsányi Zsolt: Mathias Rex

https://mek.oszk.hu/13700/13751

Harsányi Zsolt: Sacra corona

https://mek.oszk.hu/14600/14623

Harsányi Zsolt: Szegény János

https://mek.oszk.hu/13800/13868

Harsányi Zsolt: Whisky szódával

https://mek.oszk.hu/14000/14046

Hawthorne, Julian: Malmaison Arkibald

https://mek.oszk.hu/16300/16315

Hawthorne, Nathaniel: A nászutazás és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16200/16216

Herman Ottóné: Knopfmacher

https://mek.oszk.hu/13900/13901

Hunyady Sándor: Szerelmes unokatestvérek

https://mek.oszk.hu/15300/15336

Jerome, Jerome K.: A kulisszák titkai

https://mek.oszk.hu/13800/13846

Jócsik Lajos: A fekete kecske

https://mek.oszk.hu/13600/13660

Jócsik Lajos: Hét ember meg egy fél

https://mek.oszk.hu/13600/13659

Jókai Mór: Az egyhuszasos leány, Száz leány egy rakáson és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16300/16372

Jókai Mór: Az egyiptusi rózsa

https://mek.oszk.hu/16500/16559

Jókai Mór: Két menyegző

https://mek.oszk.hu/16100/16126

Jókai Mór: Magnéta

https://mek.oszk.hu/15700/15731

Jókai Mór: Milyenek a férfiak?

https://mek.oszk.hu/16200/16255

Jókai Mór: Milyenek a nők? ; Milyenek a férfiak?

https://mek.oszk.hu/16400/16475

Jókai Mór: Páter Péter ; Asszonyt kísér - Istent kísért

https://mek.oszk.hu/16200/16276

Juhász Lajos: A Moabit szökevényei

https://mek.oszk.hu/15100/15161

Juhász Lajos: Kerülő úton

https://mek.oszk.hu/14900/14994

Juhász Lajos: Ostrom az aranyvár ellen

https://mek.oszk.hu/14900/14948

Justh Zsigmond: Delelő és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16100/16195

Kabos Ede: Fehér éjszakák

https://mek.oszk.hu/16500/16539

Kabos Ede: Két halott regénye

https://mek.oszk.hu/13900/13952

Kabos Ede: Vándorok

https://mek.oszk.hu/14600/14634

Kada Elek: A darázs mérge

https://mek.oszk.hu/16300/16355

Karácsony Benő: Tavaszi ballada

https://mek.oszk.hu/14000/14063

Kazár Emil: A szivárvány

https://mek.oszk.hu/16300/16317

Kingsley, Charles: A hősök

https://mek.oszk.hu/13700/13746

Kóbor Tamás: A tisztesség nevében

https://mek.oszk.hu/13800/13887

Kóbor Tamás: Fagy

https://mek.oszk.hu/16100/16152

Kóbor Tamás: Muzsika és parfüm

https://mek.oszk.hu/16500/16571

Korolenko, Vladimir Galaktionovič: A vak zenész

https://mek.oszk.hu/16300/16397

Kövér Ilma: Bárányfelhők

https://mek.oszk.hu/13900/13936

Krúdy Gyula: A dévényi fazekas

https://mek.oszk.hu/15200/15261

Krúdy Gyula: A komáromi fiú

https://mek.oszk.hu/15200/15298

Krúdy Gyula: A negyvenes évekből

https://mek.oszk.hu/16300/16354

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja

https://mek.oszk.hu/16400/16400

Krúdy Gyula: Egy nemzeti rablóvezér

https://mek.oszk.hu/15200/15202

Kúnos Ignác: Anatóliai képek

https://mek.oszk.hu/16400/16410

Kunos Ignác: Hellász tündér birodalma

https://mek.oszk.hu/16600/16609

Kúnos Ignác: Mesék a rózsák szigetéről

https://mek.oszk.hu/16500/16500

Kúnos Ignác: Mimózák és krizántémok

https://mek.oszk.hu/16100/16138

Kúnos Ignác: Mosolygó Napkelet

https://mek.oszk.hu/16100/16144

Kúnos Ignác: Naszreddin Hodsa tréfái

https://mek.oszk.hu/15000/15088

Kúnos Ignác: Nippon-ország naposkertje

https://mek.oszk.hu/15700/15728

Kúnos Ignác: Török mesevilág

https://mek.oszk.hu/15000/15080

Kúnos Ignác: Török népmesék

https://mek.oszk.hu/16400/16479

Lampérth Géza: Három pápai diák balatoni kalandozásai

https://mek.oszk.hu/16000/16048

Lampérth Géza: Pápai diákok kalandozásai a Bakonyban

https://mek.oszk.hu/15200/15282

Leacock, Stephen: A Mauzoleum Klub

https://mek.oszk.hu/15100/15176

Lie, Bernt: Diáktörténetek

https://mek.oszk.hu/13900/13971

London, Jack: A nagy ház asszonykája

https://mek.oszk.hu/14500/14581

Lovik Károly: Az arany polgár

https://mek.oszk.hu/16600/16600

Lőrinczy György: Aranykarikák

https://mek.oszk.hu/16200/16298

Malonyay Dezső: A gyáva

https://mek.oszk.hu/16600/16601

Malonyay Dezső: Az utolsó

https://mek.oszk.hu/16100/16123

Malonyay Dezső: Vergődés

https://mek.oszk.hu/16200/16204

Manzoni, Alessandro: A jegyesek

https://mek.oszk.hu/13800/13859

Maupassant, Guy de: Szerelem a sivatagban

https://mek.oszk.hu/15000/15058

Mese-kincstár

https://mek.oszk.hu/15000/15071

Meyer, Conrad Ferdinand: Egy fiú szenvedése

https://mek.oszk.hu/15800/15866

Mikszáth Kálmán: Huszár a teknőben és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/15200/15283

Móra Ferenc: A Sándor körül

https://mek.oszk.hu/15200/15274

Nagy Endre: Udvari történet

https://mek.oszk.hu/16300/16335

Nagy Károly: A kínai fal

https://mek.oszk.hu/15900/15942

Nagy Károly: A reklámherceg

https://mek.oszk.hu/15100/15118

Nagy Károly: A züllött asszony

https://mek.oszk.hu/15100/15140

Nagy Károly: Az ellopott taps

https://mek.oszk.hu/15200/15211

Nagy Károly: Klári érettségije

https://mek.oszk.hu/16500/16561

Palotás Fausztin: Salve Regina

https://mek.oszk.hu/16100/16127

Pásztor Árpád: Pesti krónika

https://mek.oszk.hu/13600/13603

Péczely József: A bűn árnyékában

https://mek.oszk.hu/15400/15403

Péczely József: A vörös álarc

https://mek.oszk.hu/13800/13874

Péczely József: Észszel él az embör

https://mek.oszk.hu/13600/13689

Péczely József: Falusi emberek

https://mek.oszk.hu/14000/14051

Péczely József: Rozika visszajött

https://mek.oszk.hu/16500/16528

Péczely József: Szanazugi esetek

https://mek.oszk.hu/15200/15265

Prém József: Félvér

https://mek.oszk.hu/16300/16359

Prévost, Marcel: Lea

https://mek.oszk.hu/14600/14662

Puskin, Alekszandr Szergejevics: A pikkdáma

https://mek.oszk.hu/14800/14857

Pünkösti Andor: Bús Péter csodálatos kardja

https://mek.oszk.hu/13900/13905

Rákosi Jenő: A kis Kelemen története

https://mek.oszk.hu/16300/16366

Rákosi Viktor: Hős fiúk

https://mek.oszk.hu/16200/16264

Rodiczky Jenő: Aquarellek és croquik a gazdatiszti életből

https://mek.oszk.hu/16400/16485

Rolland, Romain: Antoinette

https://mek.oszk.hu/14000/14067

Sand, George: Flamarande

https://mek.oszk.hu/16200/16218

Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai

https://mek.oszk.hu/16500/16583

Sárközi György: Viola

https://mek.oszk.hu/16400/16482

Sas Ede: Kuruczok csillaga

https://mek.oszk.hu/16300/16377

Savage, Richard Henry: Az alaszkai herczegnő

https://mek.oszk.hu/14000/14065

Savage, Richard Henry: Az ősi kastély

https://mek.oszk.hu/15100/15178

Schubin, Ossip: Egy lángész története

https://mek.oszk.hu/16300/16376

Scossa Dezső: Amor verus

https://mek.oszk.hu/16300/16349

Scott, Walter: Ivanhoe

https://mek.oszk.hu/16300/16348

Seabrook, William Buehler: A bűvös sziget

https://mek.oszk.hu/15800/15865

Sebők Zsigmond: Maczkó úr utazásai

https://mek.oszk.hu/16500/16591

Sebők Zsigmond: Városi cica falun

https://mek.oszk.hu/14800/14875

Shakespeare, William: A makrancos hölgy

https://mek.oszk.hu/16400/16460

Stevenson, Robert Louis: A palack manója

https://mek.oszk.hu/13800/13803

Stowe, Harriet Beecher: Tamás bátya kunyhója

https://mek.oszk.hu/15200/15269

Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán

https://mek.oszk.hu/15300/15335

Szabó Dezső: Jaj

https://mek.oszk.hu/16500/16544

Szabóné Nogáll Janka: A nagyobbik leány

https://mek.oszk.hu/16300/16365

Szalai Emil: A zöld madár

https://mek.oszk.hu/15200/15260

Szántó Kálmán: Alkonyat

https://mek.oszk.hu/14000/14099

Szerb Antal: A királyné nyaklánca

https://mek.oszk.hu/15300/15354

Szerb Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára

https://mek.oszk.hu/15000/15000

Szerb Antal: Madelon, az eb

https://mek.oszk.hu/14900/14938

Szerb Antal: Utas és holdvilág

https://mek.oszk.hu/15100/15105

Szomaházy István: Két czigaretta közt

https://mek.oszk.hu/15400/15461

Szomaházy István: Meseváros

https://mek.oszk.hu/15800/15853

Szomory Dezső: A selyemzsinór

https://mek.oszk.hu/13800/13892

Szomory Dezső: Budapesti Babylon

https://mek.oszk.hu/13800/13847

Szomory Dezső: Lőrinc emléke

https://mek.oszk.hu/13700/13781

Szomory Dezső: Mesekönyv

https://mek.oszk.hu/14000/14012

Szomory Emil: A függöny előtt és a függöny mögött

https://mek.oszk.hu/14000/14057

Tábori Kornél: A rejtelmes ifju

https://mek.oszk.hu/14000/14045

Tábori Kornél: Humor a bűnben

https://mek.oszk.hu/16400/16494

Tábori Kornél: Nagy játék

https://mek.oszk.hu/13600/13656

Tábori Róbert - Garády Viktor: Künn a nagyvilágban

https://mek.oszk.hu/16500/16560

Tábori Róbert: A hajdúkirály

https://mek.oszk.hu/16100/16107

Tábori Róbert: A templom kulcsa

https://mek.oszk.hu/16300/16345

Tábori Róbert: Görbe hegyek országában

https://mek.oszk.hu/16300/16328

Tagore, Rabindranath: Volt egyszer egy király

https://mek.oszk.hu/14000/14066

Theuriet, André: Apaság

https://mek.oszk.hu/15700/15727

Tolnai Lajos: Csak egy asszony!

https://mek.oszk.hu/16100/16178

Tolnai Lajos: Dániel pap lesz

https://mek.oszk.hu/16100/16143

Tolstoj, Lev Nikolaevicˇ: Iljics Iván halála

https://mek.oszk.hu/16500/16524

Tóth Béla: Gül baba

https://mek.oszk.hu/15600/15652

Tóth Béla: Tollhegygyel

https://mek.oszk.hu/16400/16434

Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vizen

https://mek.oszk.hu/14000/14054

Tutsek Anna: Cilike bajtársai

https://mek.oszk.hu/14000/14037

Tutsek Anna: Cilike búcsúja

https://mek.oszk.hu/14100/14126

Tutsek Anna: Cilike férjhez megy

https://mek.oszk.hu/14000/14076

Tutsek Anna: Cilike menyasszony lesz

https://mek.oszk.hu/14000/14017

Tutsek Anna: Cilike rövid ruhában

https://mek.oszk.hu/14000/14030

Váradi Antal: Hamis istenek

https://mek.oszk.hu/16300/16337

Váradi Antal: Regényes rajzok Petőfi életéből

https://mek.oszk.hu/16100/16106

Verga, Giovanni: A király-tigris

https://mek.oszk.hu/16200/16245

Verga, Giovanni: D’Arce kapitány emlékei

https://mek.oszk.hu/13600/13643

Verga, Giovanni: Egy apácza története

https://mek.oszk.hu/13600/13674

Verga, Giovanni: Elena férje

https://mek.oszk.hu/16300/16367

Vértesi Arnold: Fürdőn

https://mek.oszk.hu/15200/15268

Vértesi Arnold: Mézes hetek

https://mek.oszk.hu/16000/16059

Vértesi Arnold: Mindhiába

https://mek.oszk.hu/16000/16046

Vértesy Gyula: Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/16200/16229

Wallace, Edgar: A Besúgó

https://mek.oszk.hu/16100/16193

Wallace, Edgar: A kék kéz

https://mek.oszk.hu/15400/15430

Wallace, Edgar: A rémületes arc

https://mek.oszk.hu/16000/16096

Wallace, Edgar: A sötét ember

https://mek.oszk.hu/15700/15703

Walpole, Hugh: Christina

https://mek.oszk.hu/16300/16380

Warden, Florence: A rejtélyes ház

https://mek.oszk.hu/14000/14047

Wells, Herbert George: Az időgép

https://mek.oszk.hu/16500/16598

Wells, Herbert George: Mikor az alvó ébred

https://mek.oszk.hu/16400/16469

Werfel, Franz: A nápolyi testvérek

https://mek.oszk.hu/16500/16597

Werner Gyula: A beszterczei diákok

https://mek.oszk.hu/14900/14979

Werner Gyula: Andrásfalvy de Andrásfalva

https://mek.oszk.hu/13600/13681

Zsoldos László: Háromkirályok

https://mek.oszk.hu/16300/16350

 

Digitális képek – DKA

Új részgyűjtemények:

Hazafelé - H. Csongrády Márta fotói
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hazafel%E9

Művészportrék - Németh Andrea fotói
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=M%FBv%E9szportr%E9k

Németh Andrea fotóművész munkái
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=N%E9meth%20Andrea%20fot%F3m%FBv%E9sz%20munk%E1i

Hortobágy
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hortob%E1gy

H. Csongrády Márta képző-és fotóművész munkái
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=H.%20Csongr%E1dy%20M%E1rta%20k%E9pz%F5-%E9s%20fot%F3m%FBv%E9sz%20munk%E1i

Bozsér Zsolt grafikusművész munkái
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Bozs%E9r%20Zsolt%20grafikusm%FBv%E9sz%20munk%E1i

Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Az%20ember%20testi%20%E9s%20lelki%20%E9lete,%20egy%E9ni%20%E9s%20faji%20saj%E1ts%E1gai

Kaukázus
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Kauk%E1zus

A képírás régi nagy mesterei színes képekben
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20k%E9p%EDr%E1s%20r%E9gi%20nagy%20mesterei%20sz%EDnes%20k%E9pekben

Modern magyar festőművészek - A modern magyar festészet fejlődése
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Modern%20magyar%20fest%F5m%FBv%E9szek

A papirosgyártás és a hozzávaló gépek
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20papirosgy%E1rt%E1s%20%E9s%20a%20hozz%E1val%F3%20g%E9pek

Tariel, a párducbőrös lovag
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Tariel,%20a%20p%E1rducb%F5r%F6s%20lovag

Borsszem Jankó
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Borsszem%20Jank%F3

Munkácsy Mihály képei
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Munk%E1csy%20Mih%E1ly%20k%E9pei

Mednyánszky
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Medny%E1nszky

Pesti élet
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Pesti%20%E9let

Brocky Károly festőművész élete és művei 1807-1855
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Brocky%20K%E1roly%20fest%F5m%FBv%E9sz%20%E9lete%20%E9s%20m%FBvei

A fiatalok - Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Katona Nándor, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Rippl-Rónai József
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20fiatalok

A Föld és népei - Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv

https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20F%F6ld%20%E9s%20n%E9pei

Az ó- és középkor története
https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Az%20%F3-%20%E9s%20k%F6z%E9pkor%20t%F6rt%E9nete

 

Korábbi gyűjtemények gyarapodása:

Infografika
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Infografika

Országalbum
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Orsz%E1galbum

Vasárnapi Ujság
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Vas%E1rnapi%20Ujs%E1g

Prezentáció
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Prezent%E1ci%F3

Wikipédia
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Wikip%E9dia

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület