Dayka Gábor
Esdeklés*

 
Te a bosszúállás hatalmas istene!
Kit nékünk rettegve imádni kellene;
Kit szűz szent anyáddal illet a tisztelet,
Választott híveid szent svadronja mellett;
Te, ki a zsidóktól midőn megbántattál;
Mózessel sok ezret köztök levágattál;
Te, ki megbosszúlod a hitetlenséget,
S nem engedsz a rossznak érni boldog véget;
Ki a nem pápistát halálra ítéled,
Mert nem méltó neki mennyben lakni véled:
Hatalmas istenség vond meg kézíjadat,
S szegezd az Aufklärung dögére nyiladat!
Meddig engeded még üldözni nyájadat
S eretnekek alatt nyögni szent házadat?
Nézd, búsult híveid bőrzsákba öltöztek,
Előtted szemökből könnyzáport öntöznek;
Porral hintegetik megbúsult fejöket;
Éles borotvákkal metélik testöket;
Böjtölve imádják felséges nevedet:
Csakhogy valahára betöltsék kedvedet:
Rettenetes isten! halld meg kérésünket
Vigasztald már egyszer elcsüggedt szívünket:
Irtsd ki e világból e rút seprőléket,
Hogy Pius emeljen egész földön széket.
Akkor valamennyi klastromot szerzettél,
S belé valamennyi szent embert vezettél,
Leborulva áldják irgalmasságodat,
S hangos hozsánnával töltik be házadat.
Te, ki ama gonosz Voltairt megbüntetted
S végre önnön sz…t véle megétetted,
Amint Molnár János szemmel tapasztalta,
Hogy ette, s az ujjait utána megnyalta.
*
 
Te szép, te szeplőtelen szűz,
Te Jézus édes anyja!
Kiben soha, Józsefhez tűz
Nem égett, mert szent Anna, –
Amint Duns Scotus mutatja,
És a priori vitatja –
Téged minden makula
Nélkül hozott világra.
 
Te tiszta szűz, hogy szenveded
E tisztátalanságot?
Nézd, az Aufklärung szarvat vetett:
S pusztítja a világot!
Mostan kérjed fiacskádat,
Hogy e rút pillangocskákat
Pókhálóba kerítse,
S a pokolba merítse.
 
Te, kit az én pennám tisztel,
Te kiért olvasót visel
Máriafi István híved,
S gyakran Eger városában
Esze nélkül jár magában,
S egy papiros szeletet
S tintás pennát hord kezében,
S megáll egy ház szegletében,
S menti becsületedet.
 
Oh, ha kedves volt előtted,
Amit eddig tett éretted
Csekély értékem és tollam,
Halld meg, kérlek, kérésemet:
Ihlesd szívemet s nyelvemet,
Hogy Trenket kifizethessem,
És Kazinczyt Szacsvaival
És Spielenberget Koppival
A csávába ejthessem.Hátra Kezdőlap Előre