Kazinczy Klára
A csapodár madárhoz*

Elmehetsz drága madár,
 Nékem sem kell csapodár:
 Rút a férjfi ha szeles,
 Szebb a szelíd szerelmes,
Szelídség a szépséggel
 Egy jó szív a hívséggel:
 Együtt szép tulajdonság,
 Velek bírni boldogság.
Oh te ezt nem esmérted,
 Mégis szívemet kérted,
 S elrablád ezt hirtelen,
 Óh hitszegő hívtelen.
Szépségem nem kémélted
 Rózsáimat letépted:
 Csapodár, kéméletlen
 Szívű csalárd, kegyetlen.
Rabbá tetted szívemet,
 Elvetted víg kedvemet:
Bilincsek közé fűzted,
 Ártatlan életemet.
Mindezen sok káromért,
 Igaz szeretetemért:
Azt a jutalmat vettem,
 Hogy megvetett lettem.
Fájós szívem legyőzöm,
 Személyed nem üldözöm.
De többé szeretetem,
 Reád nem vesztegetem.
Maradj tehát magadnak,
 Ne tarts immár rabodnak;
Nem leszek érted Didó,
 Bármit tegyen Cupidó.
Lássad hát drága madár,
 Elég nagy e tündérvár:
Repülj benne szabadon,
 Mind a vízig szárazon.
Kérdezd meg ott lelkedet,
 Mért hagytad el hívedet:
Megcsípi majd a darázs,
 Álhatatlan szívedet.
Én még most is sajnállak,
 S midőn tőled elválok:
Szerelmed jeleiből,
 Feuer-werket csinálok.Hátra Kezdőlap Előre