Kronológia

 • BMEKK
  OMIKK
 • 1846. november 1.
  Az Ipartanoda megnyitója.
 • 1846. december 18.
  Karácsony Mihály folyamodványa könyvtár állítása tárgyában.
 • 1848. március 2.
  Karácsony Mihály újabb beadványa könyvtáralapítás tárgyában.
 • 1848. április 9.
  A műegyetemi 12 pont a tanulók által használható könyvtárt is tartalmazta.
 • 1848. május 9.
  Eötvös József könyvadománya, amellyel a könyvtárt megalapította.
 • 1860-as évek eleje
  A könyvtár elhelyezése egy egyablakos szobában.
 • 1867
  A könyvtár első főhivatású alkalmazottja Nagy Sándor.
 • 1869. október 28.
  Elkészült a könyvtár első használati szabályzata.
 • 1869. november 1.
  A Műegyetemi Könyvtár megnyitása az egyetem hallgatósága előtt.
 • 1869. november 1.
  A hallgatók számára megnyitott könyvtár két helyiségből állt.
 • 1871. február 2.
  Eötvös József végrendeletében könyvgyűjteményét a könyvtárra hagyta.
 • 1874
  A Műegyetemi Könyvtár első nyomtatott címjegyzéke.
 • 1879. november 17.
  Az Országos Magyar Iparegyesület memoranduma a Technológiai Iparmúzeum alapítására.
 • 1879. december 1.
  Megalakult a budapesti Állami Középipartanoda.
 • 1881. október 12.
  Trefort Ágoston szervezőbizottságot hozott létre a Technológiai Iparmúzeum megalakítására.
 • 1882
  Elkészült a József Műegyetem négy épülete a Múzeum körúton. A könyvtár a főépületben kapott négy helyiséget.
 • 1883. június 24.
  A Technológiai Iparmúzeum hivatalos megnyitója.
 • 1883. június 24.
  A m.kir. Technológiai Iparmúzeum tárgymutatója az első tájékoztató a gyűjteményekről.
 • 1884
  Szavcsuk József lett az intézmény első könyvtári dolgozója.
 • 1884. október 28.
  A Technológiai Iparmúzeum alapszabályainak miniszteri jóváhagyása.
 • 1884. december 3.
  A Technológiai Iparmúzeum rendszabályainak miniszteri jóváhagyása.
 • 1887. február 21.
  Az országgyűlés megszavazta a Technológiai Iparmúzeum épületének felépítésre szükséges 350.000 forintot.
 • 1889. január
  Döntés Stróbl Alajos Trefort Ágostont ábrázoló szobrának megvételéről.
 • 1889. szeptember 15.
  A József körúti épület ünnepélyes átadása.
 • 1896. augusztus 1.
  A felügyeletet ellátó kereskedelmi tárca elrendelte a két intézet könyvtárainak egyesítését.
 • 1898. február
  Elkészült az egyesített szakkönyvtár címjegyzéke.
 • 1900-1902
  Az épületek kibővítése, ezzel az olvasóterem 70 személyesre bővült.
 • 1900. május 19.
  Új szervezeti szabályzat készült.
 • 1903/1904-es tanév vége
  A könyvtár már nem képes befogadni az utóbbi években beszerzett műveket. Ezeket ládákban tárolták a pincében.
 • 1909 ősze
  Elkészült a Pecz Samu által tervezett könyvtárépület.
 • 1909 ősze
  Az elkészült könyvtárépület ünnepélyes megnyitója.
 • 1912
  A könyvtár megvásárolta Hieronymi Károly könyvhagyatékát.
 • 1913
  Elkészült a könyvtár Nagyolvasóját díszítő szekkó.
 • 1913
  Az intézet fennállásának 30. évfordulóját jubileumi emlékkönyv kiadásával ünnepelte meg.
 • 1920-1923
  A könyvtár az átépítési munkák ideje alatt zárva volt.
 • 1922. június 1.
  A rektor kinevezte a könyvtár első női könyvtárosát, Rüblein Margitot.
 • 1923
  Az Egyetemes Tizedes Osztályozásra való áttérés, megkezdődött a cédulakatalógus építése.
 • 1924. augusztus 11.
  Az intézmény Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet néven, új szervezeti szabályzattal működött tovább.
 • 1927
  Megjelent a Műegyetemi Könyvtár utolsó nyomtatott címjegyzéke
 • 1930. április 24.
  Megalakult a Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete.
 • 1933
  Ünnepség az intézet fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
 • 1935. május 7.
  Megnyílt a folyóiratolvasó.
 • 1935. augusztus 1.
  A Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet az Iparügyi Minisztérium fennhatósága alá került.
 • 1937
  Az Egyetemes Tizedes Osztályozásra való áttérés, megkezdődött a cédulakatalógus építése.
 • 1940. május 30.
  Elkészült a könyvtár olvasótermeinek használatára vonatkozó szabályzat.
 • 1941. augusztus 19.
  Az iparügyi miniszter rendeletére az intézet átszervezte a marosvásárhelyi és a kolozsvári iparmúzeumot.
 • 1942-1943
  A könyvtár új könyvraktárral bővült.
 • 1944
  A legértékesebb könyvanyag Budajenőre szállítása.
 • 1944. november
  Bezárták a könyvtár olvasótermeit.
 • 1944. december
  A könyvtár anyagának egy részét Budára költöztették.
 • 1945. június 18.
  A Technológiai Könyvtár újból megnyitotta kapuit.
 • 1945 vége
  Az elszállított könyvanyag maradékának visszahozatala Budajenőről.
 • 1949
  A könyvtár neve Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtár lett.
 • 1949. szeptember 1.
  A Technológiai Könyvtár Műszaki Dokumentációs Központhoz csatolása. Az egyesített szervezet neve Műszaki Dokumentációs Központ és Központi Technológiai Könyvtár lett.
 • 1949. november 3.
  Megállapodás a gyűjtőkörről a BMEKK és a KTK között.
 • 1949 után
  A könyvtár olvasótermét 120 személyesre bővítették.
 • 1950-es évek második fele
  Létrejött a műszaki felsőoktatási könyvtári hálózat. A hálózat központja a BMEKK lett.
 • 1951
  A KTK jogot nyert a kötelespéldány-válogatásra.
 • 1951. október 24.
  Megalakult az Olvasószolgálati Osztály.
 • 1952
  Megkezdődött a teljes állomány átleltározása.
 • 1952
  Tájékoztatási csoport, majd önálló osztály létrehozása.
 • 1952
  Megkezdődött a BME tanszéki könyv- és folyóiratanyagának központi feldolgozása.
 • 1952 tavasza
  Két vizsgálat zajlott le az intézményben.
 • 1952. július 1.
  Az intézmény a Népművelési Minisztérium irányítása alá került, neve Országos Műszaki Könyvtárra módosult.
 • 1952. november 28-29.
  Létrehozták a Műszaki Tanácsot az OMK országos feladatainak segítésére.
 • 1953
  Szabadpolcos részleg kialakítása a kölcsönzési térben.
 • 1953
  Létrejött a kötészeti műhely.
 • 1953
  Az első szakkönyvtáros tanfolyam az OMK-ban.
 • 1953. január 15.
  Megkezdődött a teljes körű állományrevízió.
 • 1954
  Az OMK kapta meg az országos fordítás-nyilvántartás feladatát.
 • 1955 eleje
  A könyvolvasóterem födéme életveszélyessé vált.
 • 1956
  A műszaki termelési könyvtári hálózat központja az OMK.
 • 1956. december
  Megkezdődött az épületkárok helyreállítása.
 • 1956. december 10.
  A forradalom után megtartott szakszervezeti alakuló ülés.
 • 1958
  Létrejött a Fotólaboratórium.
 • 1958. január 1.
  Az OMK a FID társult tagja lett.
 • 1958 ősze
  A könyvállomány átszállításával megkezdődött a Múzeum utcai épület birtokbavétele.
 • 1958. november 22.
  Az intézmény megünnepelte fennállásának 75. évfordulóját.
 • 1959
  Megkezdődött a tárgyszavas katalógus építése.
 • 1961
  Létrejött az önálló Hálózati és Módszertani Osztály.
 • 1961
  Befejeződött a tanszéki dokumentumállomány feldolgozása.
 • 1961
  A könyvtárépület alagsorának átépítése.
 • 1962. január 1.
  Az 1961-ben megalakult OMFB vette át az OMK felügyeletét.
 • 1962. augusztus
  Az intézmény neve Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központra változott.
 • 1963
  Lezajlott a teljes körű állományrevízió.
 • 1964
  Az OMKDK átszervezése, négy igazgatóság létrehozása.
 • 1964. szeptember 16.
  Az OMKDK és a BME Központi Könyvtára együttműködési szerződést kötött egymással.
 • 1965
  A Reviczky utcai fronton megkezdődtek az emeletráépítési munkák.
 • 1965. december 31.
  Befejeződött a teljes könyvanyag átleltározása.
 • 1966
  A műszaki felsőoktatási könyvtári hálózat átalakult budapesti műszaki egyetemek könyvtári hálózatává.
 • 1966
  Megalakult a Könyvtári Tanács a könyvtári munka segítésére.
 • 1967
  A BME és az ÉKME egyesülésével a könyvtár az egyetem tanszéki és kollégiumi könyvtárainak hálózati központja lett.
 • 1967
  A központi épület magasföldszintjén kialakított három helyiségben helyezték el a Tájékoztatási Osztályt.
 • 1967 eleje
  Tömör raktár készült a könyvtár alagsorában.
 • 1968. január 1.
  Az OMFB az OMKDK-t bízta meg a műszaki kutatásnyilvántartás feladatával.
 • 1968. július 1.
  Az OMFB az OMKDK-t bízta meg a műszaki kutatásnyilvántartás feladatával.
 • 1969. február 27.
  A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ hazai társintézménye az OMKDK.
 • 1970
  Létrejött a Villamoskari Olvasóterem a Villamosmérnöki Kar V2 épületének 7. emeletén.
 • 1970-es évek eleje
  A könyvtár alagsorában egy további tömör raktár kialakítása.
 • 1970-es évek eleje
  A Múzeum utcai homlokzat és tetőzet rendbehozatala, az olvasótermek, a kölcsönzés és a tájékoztatás bútorzatának kicserélése.
 • 1972
  Megalakult a BMEKK levéltári részlege.
 • 1972
  Könyvtári raktározás céljára rendbehozták a volt nagytétényi zsinagógát.
 • 1974
  Megalakult az Országos Kutatásnyilvántartás.
 • 1970-es évek második fele
  Sor került a raktár négy szintjén a polcok sűrítésére, amely 1965 polcfolyóméterrel növelte a raktári kapacitást.
 • 1975
  Elkészült az OMKDK távlati fejlesztési terve.
 • 1976
  A raktári férőhely hiánya miatt megkezdődött az elavult tankönyvek példányszámának csökkentése.
 • 1976. január 1.
  Az intézmény átvette a KFKI-tól az INSPEC mágnesszalag szolgáltatást.
 • 1977. június
  Kísérleti jelleggel megindult az INIS mágnesszalag szolgáltatás.
 • 1980. február 15.
  A Gyorskocsi utcai épület birtokba vétele.
 • 1980. június 6.
  Online kapcsolat létrehozása az INIS-központtal és az NTMIK-kel.
 • 1980. január 1.
  Az OMKDK szervezeti felépítésének módosítása.
 • 1981. szeptember
  Új középszintű könyvtárkezelői tanfolyam indult.
 • 1981. december
  A törökbálinti DEPO-társasraktár betelepítése.
 • 1982. január
  Az R-35 számítógép használatba vétele.
 • 1982. január 1.
  Az intézmény új elnevezése Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK).
 • 1983
  OMIKK centenáriumi ünnepségek.
 • 1984
  Az új levéltári helyiségek átadása.
 • 1987. január
  Megérkeztek az első személyi számítógépek a könyvtárba.
 • 1987 augusztusa
  Megkezdődött az online számítógépes irodalomkutatás.
 • 1988-1989
  Lezajlott a teljes körű állományrevízió.
 • 1988
  Megkezdődött az olvasótermekben az OMIKK adatbázisok online szolgáltatása.
 • 1990
  Az egyetem megkapta a külkereskedelmi jogot.
 • 1990
  Megindult az OMIKK irányításával a Magyar Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási rendszere (OSZKÁR).
 • 1990. május 31.
  A kivitelező átadta Szakolvasót.
 • 1991 májusa
  Az ALEPH installációjával megkezdődött az integrált könyvtári rendszer használata.
 • 1991. október 9.
  A Szakolvasó ünnepélyes átadása.
 • 1992
  Elkészült az OSZKÁR tezaurusz.
 • 1993
  Az intézmény neve Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Központra változott.
 • 1993
  Megkezdődött a könyvtárépület részleges rekonstrukciója.
 • 1993. január 1.
  A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára elnyerte a szaklevéltári státust.
 • 1994. január 1.
  Megkezdődött az ALEPH üzemszerű használata.
 • 1995
  Elkészült a 837 m2 alapterületű mélyraktár.
 • 1995
  Könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamok indultak.
 • 1997
  Az OMIKK egy konzorcium élén megpályázta és elnyerte az EU Magyarországi Innováció Közvetítő Központ (FEMIRC) címet.
 • 1997. október 1.
  Új csoport alakult az OMIKK tudománytörténeti kiadványainak készítésére.
 • 1998. szeptember 7.
  Megünnepelte a könyvtár fennállásának 150. évfordulóját.
 • 1999. május
  Az OMIKK megkapta az ISO 9002 tanusítványt.
 • 2000. január 1.
  Az OMIKK az Oktatási Minisztérium felügyelete alá került.
 • 2001. január
  Elkészült az OMIKK-ról a szakértők jelentése.
 • 2001
  Az OMIKK átköltöztetése, új olvasótermek, munkaszobák kialakítása, a Nagyolvasó felújítása.
 • 2001
  Az intézményhez csatolták a Gazdasági és Társadalomtudományi Kari Könyvtárt.
 • 2001. június 12.
  A BME Egyetemi Tanácsa elfogadta a BME KTK és az OMIKK integrációját.
 • 2001. június 29.
  Írásbeli megállapodás a két könyvtár összevonásáról.
 • 2001. október 1.
  A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály megalakulása.
 • 2002
  Tankönyvolvasó kialakítása.
 • 2002
  Új Szervezeti és Működési Szabályzat.
 • 2003
  Három évenkénti közbeszerzési pályázat kiírása a BME-n folyóiratok illetve adatbázisok beszerzésére.
 • 2005
  Megkezdődött a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet értelmében a muzeális állomány felmérése, feldolgozása.
 • 2007. március 1.
  A BME OMIKK szervezetének módosítása, új Szervezeti és Működési Szabályzat.
 • 2008
  Jubileumi ünnepség a BME könyvtára fennállásának 160, az OMIKK 125. évfordulója alkalmából.
 • BME OMIKK